Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Elemente de noutate ale programei Şcolare pentru disciplina

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Elemente de noutate ale programei Şcolare pentru disciplina"— Transcriere de prezentare:

1 Elemente de noutate ale programei Şcolare pentru disciplina
LIMBA MODERNĂ 1 LIMBA MODERNĂ 1 – STUDIU INTENSIV LIMBA MODERNĂ 2 FRANCEZĂ / SPANIOLĂ / ITALIANĂ

2 1) CENTRAREA PE COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI NU PE CONȚINUTURI LINGVISTICE SPECIFICE

3 2) PRECIZAREA NIVELURILOR DIN CECRL LA INTRAREA ELEVILOR ÎN CICLUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL, PRECUM ȘI A NIVELURILOR AȘTEPTATE LA FINALUL CICLULUI GIMNAZIAL NIVELUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ AL ELEVILOR LA ÎNCEPUTUL CLASEI A V-A FINALUL CLASEI A VIII-A LIMBA MODERNĂ 1 A1 A2+ LIMBA MODERNĂ 1 INTENSIV B1 LIMBA MODERNĂ 2 A1+

4 3) DETALIEREA FIECĂREI COMPETENȚE GENERALE ÎN COMPETENȚE SPECIFICE, ULTIMA COMPETENȚĂ SPECIFICĂ FIIND DE NATURĂ SOCIO-CULTURALĂ 4) PREZENTAREA DETALIATĂ A RECOMANDĂRILOR ȘI A SUGESTIILOR METODOLOGICE, PRECUM ȘI A STRATEGIILOR DE PREDARE

5 5) PREZENTAREA DE EXEMPLE SPECIFICE FIECĂREI LIMBI, PREZENTAREA DE TEME RECOMANDATE CE EVOLUEAZĂ PROGRESIV DE LA O CLASĂ LA ALTA 6) PREZENTAREA DE TEME DE PROIECT INTRODUSE PROGRESIV DE LA UN NIVEL LA ALTUL 7) PREZENTAREA GRAMATICII FUNCȚIONALE ÎNTR-O DUBLĂ PERSPECTIVĂ: ACEEA A ACTELOR DE VORBIRE / A FUNCȚIILOR LIMBII ACEEA A ELEMENTELOR DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII CE CONTRIBUIE LA REALIZAREA DIVERSELOR ACTE DE VORBIRE

6 9) INDICAREA RESURSELOR ON LINE UTILE PARCURGERII PROGRAMEI
8) PREZENTAREA DESCRIPTIVĂ, ÎN ANEXĂ, A ELEMENTELOR DE CONSTRUCȚIE A COMUNICĂRII SPECIFICE FIECĂREI CLASE / NIVEL 9) INDICAREA RESURSELOR ON LINE UTILE PARCURGERII PROGRAMEI 10) CORELAREA PROGRAMELOR ȘCOLARE PENTRU LIMBI MODERNE (FRANCEZĂ, SPANIOLĂ, ITALIANĂ) CU NIVELURILE DIN CECRL, PRECUM ȘI CU INSTRUMENTELE CONEXE, PRECUM REFERENȚIALUL PENTRU CECRL (LIMBA FRANCEZĂ)


Descărcați ppt "Elemente de noutate ale programei Şcolare pentru disciplina"

Prezentări similare


Publicitate de la Google