Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

1. Preambul Trăim în secolul 21 - secolul informației, informație care se regăsește pretutindeni, în cantități foarte mari, iar în acest context.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "1. Preambul Trăim în secolul 21 - secolul informației, informație care se regăsește pretutindeni, în cantități foarte mari, iar în acest context."— Transcriere de prezentare:

1 STATISTICILE TERITORIALE - O NECESITATE ÎN RÂNDUL UTILIZATORILOR DE DATE STATISTICE -

2 1. Preambul Trăim în secolul 21 - secolul informației, informație care se regăsește pretutindeni, în cantități foarte mari, iar în acest context cunoașterea unor noțiuni de bază în domeniul statisticii reprezintă protecția, garanția împotriva concluziilor părtinitoare, pripite, influențate de părerea personală. Cultura statistică este principalul motor al abordării activității noastre în sfera de relații din exteriorul instituției (respondenți, utilizatori de date, alți producători de statistici oficiale), pentru statisticienii din D.R.S.M.B. acest tip de abordare fiind o constantă a activității. De perceperea și propagarea culturii statistice în domenii cât mai variate considerăm că depind foarte multe aspecte: obținerea de date corecte, coerente și la timp, diminuarea cazurilor de refuz furnizare date, dar și o comunicare facilă, respectiv implicarea și participarea la viața economico-socială a Bucureștiului prin oferirea de elemente de măsurare și comparare. Promovarea ideii de „cunoaștere prin statistici” a fost construită în jurul a doi piloni principali: colectare date și, respectiv, diseminare rezultate.

3 1. Preambul În ceea ce privește diseminarea datelor statistice, am mizat pe oferirea unei imagini de ansamblu asupra sistemului de colectare date și de constituire indicatori, pe fundamentele pe care ne bazăm în activitatea noastră de zi cu zi, pe transparență și pe nevoia de a cunoaște. Abordarea noastră a avut ca notă de noutate nuanțarea modului de comunicare, mizând și pe contactul direct, nu doar pe cel formalizat. Suntem încântați că diversele instituții ale administrației locale și centrale (printre care Primăria Capitalei, Primăriile de sector, Instituția Prefectului municipiului București), cât și parteneriatele încheiate cu mediul universitar respectiv federații din diverse domenii - au concretizat și indicat interesul tot mai crescut către informația statistică. În domeniul colectării de date reliefez preocuparea noastră pentru promovarea unor metode moderne de colectare date - și aici menționez utilizarea portalului web statistic eSOP, dar și platforma eDEMOS sau culegerea datelor prin intermediul metodei CAPI. Ducem o adevărată campanie prin care să indicăm respondenților aspectele pozitive asociate utilizării acestor platforme și am obținut rezultate deosebite - în contextul general al dificultăților atât tehnice cât și de acceptare a noului, a unor forme moderne de raportare a datelor statistice.

4 2. COMUNICAREA – ESENŢA RELAŢIEI INSTITUŢIE-UTILIZATOR DE DATE STATISTICE
Necesitatea realizării unui sistem de comunicare eficient este determinată de efectul acesteia asupra utilizatorilor de date statistice. Atunci când instituţia nu-şi informează corect şi la timp utilizatorii de date statistice sau nu le comunică schimbările intervenite în activitatea proprie şi/sau în structura informațiilor statistice, comunicările devin negative, determinându-i pe beneficiari să amâne decizia de a mai apela la serviciile noastre.

5 2. COMUNICAREA – ESENŢA RELAŢIEI INSTITUŢIE-UTILIZATOR DE DATE STATISTICE
Efortul unei instituţii pentru realizarea unui impact pozitiv al comunicaţiilor sale cu mediul se reflectă şi prin eforturile salariaţilor pentru menţinerea unui contact permanent cu utilizatorii. De asemenea, eficienţa unui sistem de comunicare va fi determinată de interesul pe care instituţia îl manifestă pentru păstrarea legăturii cu utilizatorii, pe de o parte, şi de nivelul la care reuşeşte să cunoască şi să formeze nevoia de informare a utilizatorilor de informație statistică cărora li se adresează, pe de altă parte.

6 2. COMUNICAREA – ESENŢA RELAŢIEI INSTITUŢIE-UTILIZATOR DE DATE STATISTICE
Comunicarea, în cadrul instituţiei noastre, poate fi definită ca reprezentând procesul prin care are loc schimbul de mesaje, informaţii, idei, în vederea realizării obiectivelor individuale şi comune ale direcţiei. Comunicarea urmăreşte: - să fim receptaţi (auziţi sau citiţi); - să fim înţeleşi; - să fim acceptaţi. Deoarece aşteptările beneficiarilor de date statistice cresc şi ei devin tot mai exigenţi cu fiecare serviciu primit, instituţia trebuie să fie gata să reacţioneze.

7 3. Preocupări privind necesitățile utilizatorilor de date statistice
Obiectivul principal al Institutului Naţional de Statistică constă în dezvoltarea şi coordonarea Sistemului Statistic Naţional pentru punerea la dispoziţia factorilor de decizie de statistici oficiale într-un mod sistematic şi programat, în vederea formulării, implementării, modernizării şi evaluării politicilor naţionale, a planurilor de dezvoltare naţionale şi locale. Având în vedere faptul că sistemul statistic naţional este un sistem integrat, cu particularitate specifică, ale cărui activităţi statistice se regăsesc în Programul Statistic Naţional Anual, aprobat în fiecare an prin Hotărâre de Guvern, subliniem că punerea datelor şi informaţiilor statistice la dispoziţia factorilor de decizie se face în conformitate cu termenele, periodicităţile, formele de prezentare şi nivelele de agregare stabilite în Programul Statistic Naţional Anual.

8 3. Preocupări privind necesitățile utilizatorilor de date statistice
În cazul nostru, obiectivul constă și în promovarea cu prioritate a imaginii statisticii oficiale atât în rândul salariaţilor, pentru sporirea încrederii acestora în utilitatea şi necesitatea muncii lor, cât şi în afara instituţiei, urmărind creşterea credibilităţii acesteia şi implicit creşterea credibilităţii D.R.S.M.B., ca reprezentanţă în teritoriu a statisticii oficiale din România. În prezent, servirea utilizatorilor este punctul decisiv de plecare, a devenit vital pentru strategia sistemului statistic românesc, iar „grija faţă de utilizator" înseamnă asigurarea unui serviciu de calitate, în orice moment, pentru utilizatorii care îl solicită. Dacă imaginea instituției este defectuoasă, de aici rezultă o percepție negativă în faţa utilizatorilor de date statistice, cât şi a furnizorilor de date, de aceea instituţia noastră acordă o foarte mare importanţă constituirii şi menţinerii unei imagini favorabile pentru ea şi serviciile pe care le oferă, aceasta fiind o modalitate sigură a sporirii încrederii în informaţiile statistice.

9 3. Preocupări privind necesitățile utilizatorilor de date statistice
Promovarea imaginii instituţiei noastre s-a dezvoltat continuu, în principal prin intermediul site-ul nostru, pe pagina de facebook dar și la sediul nostru, precum şi prin participarea la diverse manifestări/evenimente/conferințe. Mai mult decât atât, încercăm să ieşim în întâmpinarea utilizatorilor de date statistice, în afara celor solicitate de aceştia, oferindu-le informaţii diversificate şi structurate care să completeze orizontul de cunoaştere şi întrebuinţare a datelor de către beneficiari. Fotografie realizată în perioada interbelică (cca.1930) Sursa: Clădirea unde se află la ora actuală sediul Direcţiei Regionale de Statistică a Municipiului Bucureşti

10 4. Analiza comportamentului utilizatorului de date statistice
Este evaluată permanent cererea de date și publicații statistice, pentru a fi mereu pregătiți să răspundem cât mai repede la solicitări. Suntem conștienți că nevoia de informație statistică duce la creșterea numărului indicatorilor solicitați, fapt care nu este primit mereu bine de către respondenți. De aceea, este clar pentru noi ca una din “cheile succesului” o reprezintă și viteza cu care răspundem la cererile de date, disponibilitatea informației solicitate cât și claritatea metadatelor care insoțesc această informație. Analiza comportamentului utilizatorului de date statistice este o componentă cheie în efectuarea publicaţiilor şi prezentarea lor. Înţelegerea acestui comportament ajută instituţia noastră să anticipeze reacţia probabilă a unui utilizator şi poate influenţa structura şi planificarea serviciilor publice oferite de noi. De aceea ne-am axat pe publicații care să cuprindă indicatorii cei mai solicitați.

11 5. Diseminarea datelor statistice și importanța relațiilor cu publicul
În luarea deciziilor privind politicile de dezvoltare locală sau chiar a oricărui tip de activitate economică/socială, ştim că informaţia este preţioasă doar dacă o ai în timp util. În activitatea de relaţii cu publicul se are în vedere permanent respectarea prevederilor legale privind combaterea birocraţiei, timpul de răspuns la majoritatea solicitărilor scrise nedepăşind 24 ore lucrătoare. Elaborăm lucrări de sinteză economică, studii şi analize macroeconomice în profil teritorial, gestionăm sistemul de indicatori statistici în profil regional. Facem cunoscută activitatea D.R.S.M.B. prin publicarea sub diverse forme (anuare, documentare, pliante şi pe website) a indicatorilor pe baza cărora se poate caracteriza starea economică şi socială a municipiului Bucureşti şi a Regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov.

12 5. Diseminarea datelor statistice și importanța relațiilor cu publicul
Astfel, site-ul DRSMB este actualizat periodic cu indicatorii statistici rezultați din cercetările şi activităţile statistice. Odată editate, publicaţiile DRSMB şi Comunicatele de presă ale INS sunt transmise gratuit instituţiilor administraţiei publice locale şi altor instituţii publice cu care colaborăm pentru întregirea imaginii economico-sociale a capitalei și a culturii statistice. Totodată, toate comunicatele de presă sunt transmise şi respondenţilor incluşi în eșantioanele cercetărilor statistice.

13 5. Diseminarea datelor statistice și importanța relațiilor cu publicul
Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti, pentru a veni în întâmpinarea utilizatorilor de date statistice, a editat în anul 2018 o serie de publicaţii printre care: 95% din publicatii au fost furnizate administratiei publice locale ÎN ANUL 2018 – 409 PUBLICAȚII DISEMINATE

14 5. Diseminarea datelor statistice și importanța relațiilor cu publicul
Diseminarea prin reţele de socializare. D.R.S.M.B. a continuat bunele practici în promovarea statisticii, statisticilor și statisticienilor. Astfel, începând cu anul 2016 am debutat în spațiul de socializare virtual prin deschiderea unei pagini pe Facebook. Scopurile principale ale acestei acțiuni fiind acelea de a ne apropia de colaboratorii/respondenții noștri și de a promova cultura statistică. Gama de activități pe care o abordăm pe acest mediu este largă: de la popularizarea cercetărilor statistice în curs, până la prezentarea unor elemente de legislație din domeniu, dar și prezentarea orașului ale cărui statistici le realizăm. Numărul cererilor înregistrate (conform procedurii) privind solicitarea de date statistice, în anul , a fost de 567, din care 409 sub formă de publicații și s-a răspuns 100%.

15 6. Gradul de relaționare cu diferite organizații, instituții publice, cu mediul universitar și cu alți respondenți D.R.S.M.B. crește, an de an, gradul de relaționare cu diferite organizații, instituții publice, cu mediul universitar și cu alți respondenți, promovarea imaginii statisticii oficiale și a datelor statistice puse la dispoziția utilizatorilor fiind un scop în sine, iar în acest sens putem aminti: Direcția Regională de Statistică a Municipiului București este prima instituție publică romănească ce a aderat la Carta Diversității. Platforma Cartei reunește angajamentul a mai multor organizații semnatare, printre care: Ambasada Marii Britanii, British-Romanian Chamber of Commerce, British Council, Carrefour România, IKEA România, Samsung Electronics România, JW Marriott Grand Hotel, etc. Documentul, considerat de către Platforma Europeană a Diversității unul dintre cele mai eficiente instrumente de recunoștere și valorizare a diversității și egalității de șanse, stabilește o serie de principii generale, asumate voluntar de către semnatari, cu scopul de a promova diversitatea, non-discriminarea, incluziunea și egalitatea de șanse la locul de muncă. În România, Carta Diversității își propune să motiveze organizațiile semnatare să recunoască și să extindă avantajele integrării diversității în practicile organizaționale și de resurse umane.

16 6. Gradul de relaționare cu diferite organizații, instituții publice, cu mediul universitar și cu alți respondenți Parteneriate încheiate cu Primăria Municipiului București si Primăriile de sector, având ca rezultat cadrul de colaborare între instituţii, pentru promovarea şi realizarea obiectivelor comune, cât și în scopul îmbunătăţirii activităţii administraţiei publice locale, prin realizarea unui schimb permanent de informaţii. Parteneriat încheiat cu Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București, având ca rezultat furnizarea periodică a datelor statistice. Parteneriat încheiat cu Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului București (BTB), pentru promovarea și realizarea obiectivelor comune în domeniul statisticii, în scopul îmbunătățirii activității mediului de afaceri din domeniul turismului din București și creșterii eficienței managementului firmelor de turism din capitală cât și Colaborarea cu Asociația Națională a Agențiilor de Turism prin datele statistice de turism puse la dispoziție.

17 6. Gradul de relaționare cu diferite organizații, instituții publice, cu mediul universitar și cu alți respondenți Academia de Studii Economice - prin programele de practică ale studenților în DRSMB. Școala Națională de Studii Politice și Administrative – prin deja tradiționala sesiune anuală de studenți veniți în practică. Participarea la Comisia de dialog social, Comisia de egalitate de șanse, Planul Local de Mediu, comisia de modernizare a administratiei publice, întâlniri coordonate de Instituția Prefectului Municipiului București, Primăria Capitalei și de ministerele de resort. Date statistice puse la dispozitia Inspectoratului Situatiilor de Urgenta, participarea în Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență. Participarea trimestrială la întâlnirile, programele și prezentările Agenției de Dezvoltare Regională București-Ilfov. Prezența periodică a instituţiei noastre la Bursa Locurilor de Muncă organizată de Agenția Municipală de Ocupare a Forței de Muncă în vederea recrutării operatorilor statistici de teren.

18 6. Gradul de relaționare cu diferite organizații, instituții publice, cu mediul universitar și cu alți respondenți Și în anul 2018, ca și în anii anteriori, am investit mult efort în formarea statisticienilor, atât a operatorilor statistici de teren (cei implicați în realizarea cercetărilor statistice din gospodăriile populației și angrenați în depășirea dificultăților caracteristice mediului urban, respectiv în diminuarea frecvenței refuzurilor de acceptare a interviurilor), cât și a noilor noștri colegi, care sunt în proces de a deveni profesioniștii de mâine. Totodată, a devenit deja o tradiție ca instituția noastră să fie “obiectul de studiu” pentru sute de studenți care fac stagiul de practică aici, poate chiar ca viitori statisticieni de mâine.

19 6. Gradul de relaționare cu diferite organizații, instituții publice, cu mediul universitar și cu alți respondenți Este evident că fără o bună concentrare pe activitatea de promovare a imaginii statistice oficiale, nimeni şi nimic nu poate garanta atingerea obiectivelor instituţiei. Promovarea imaginii poate constitui cheia succesului în această activitate față de furnizorii şi utilizatorii de date statistice. Trebuie să ştii întotdeauna să oferi ceea ce ţi se cere, să mulţumeşti solicitanţii de date, iar acest lucru nu este posibil decât dacă priveşti cu plăcere şi satisfacţie activitatea pe care o desfăşori şi o socoteşti utilă societăţii.

20 Concluzii Suntem la limita modelului de colectare tradițională a datelor, urmărim să îmbinăm vechiul cu noul într-o manieră plăcută astfel încât să diminuăm stresul implicat de schimbare și să maximizăm rezultatele obținute. Suntem statisticieni și ne iubim meseria, îmbrățișăm noul și inovarea și avem satisfacții pe măsură pentru că toți tindem spre a fi cât mai buni, mizăm pe respect și suntem respectați la rândul nostru. Suntem mândri că un pic peste 100 de statisticieni culeg datele necesare caracterizării vieții economice, sociale și culturale ale capitalei României și o facem într-un mod prin care reușim să cinstim cei 160 de ani de istorie statistică românească.

21 Vă mulțumesc pentru atenție!
Laurenţiu GAVRILĂ Director executiv Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti


Descărcați ppt "1. Preambul Trăim în secolul 21 - secolul informației, informație care se regăsește pretutindeni, în cantități foarte mari, iar în acest context."

Prezentări similare


Publicitate de la Google