Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Realizat de prof. Florin Viu

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Realizat de prof. Florin Viu"— Transcriere de prezentare:

1 Realizat de prof. Florin Viu
Şcoala cu clasele I – VIII Valea Glodului Comuna Vultureşti, Judeţul Suceava * FIERUL * Realizat de prof. Florin Viu

2 FIERUL Propunător: Florin Viu Clasa: a VIII – a
Tema activităţii: Fierul Tipul de activitate: Lecţie de predare Scopul activităţii: Însuşirea de cunoştinţe OBIECTIVE OPERAŢIONALE O1 – Să cunoască structura atomului de cupru şi poziţia fierului în Sistemul periodic al elementelor; O2 – Să prezinte starea naturală şi metode de obţinere ale fierului; O3 – Să enumere proprietăţi fizice şi chimice ale fierului; O4 – Să prezinte utilizări ale fierului O5 – Să folosească noţiunile învăţate în rezolvarea de aplicaţii STRATEGII DIDACTICE Metode şi procedee : conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul. Resurse materiale: manuale, planşe, calculator, videoproiector ( sau cabinet de informatică ) Forme de organizare: frontală, pe grupe.

3 FIERUL I. GENERALITĂŢI Simbolul chimic: Fe Numărul atomic: Z = 26
Numărul de masă: A = 56 Structura atomului 5626Fe: p+ = 26 n = 30 e- = 26 Configuraţia electronică: K – 2 L – 8 M – 14 N – 2 Poziţia în sistemul periodic: Grupa 8 ( VIII B ) Perioada 4 Reacţii de ionizare: Fe = Fe e- , Fe = Fe e- Valenţe: II, III

4 FIERUL II. STARE NATURALĂ
Este al patrulea element chimic ca răspândire în scoarţa terestră şi al doilea metal. În stare liberă se găseşte foarte puţin printre roci şi în meteoriţi. Combinat se găseşte sub formă de: - pirită; - hematit; - limonit; - magnetit; - siderit.

5 FIERUL III. METODE DE OBŢINERE
În stare pură nu fierul prezintă interes industrial, ci aliajele sale, fonta şi oţelul. Aceste aliaje se obţin în cuptoare înalte, numite furnale. Fonta se obţine din reducerea oxizilor de fier cu monoxid de carbon. Ca materii prime se utilizează minereuri de Fe, cocs, fondanţi şi aer. Oţelul se obţine prin reducerea carbonului din fontă. Ca materii prime se utilizează fonta, fierul vechi, varul şi aerul.

6 FIERUL IV. PROPRIETĂŢI FIZICE
Fierul în stare pură prezintă următoarele proprietăţi fizice: Stare de agregare solidă; Culoare alb - cenuşiu; Duritate mică ( 4 ); Densitate mare (ρ > 7,8g/cm3 ); Conducător termic şi electric; Casant; Temperatură de topire ridicată; Prezintă proprietăţi magnetice; Formează aliaje.

7 FIERUL V. PROPRIETĂŢI CHIMICE
Fierul prezintă următoarele proprietăţi chimice: PROPRIETATEA EXEMPLE REACŢIA OBS. Reacţii cu nemetale halogeni 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 oxigen 6Fe + 4O2 = 2Fe3O4 sulf Fe + S =FeS Reacţia cu apa 3Fe + 4H2O = Fe3O4+ 4H2 tOC Reacţia cu acizi HCl Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 H2SO4 (dil) Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2 H2SO4(conc) Cu + 2H2SO4 = nu reacţionează pasivare HNO3 (dil) Fe + 2HNO3 = Fe(NO3)2 +H2 HNO3(conc) Fe + HNO3 = nu reacţionează

8 FIERUL VI.UTILIZĂRI - sârmă; - vase; - sobe; - radiatoare.

9 FIERUL VII. SPIRALĂ 1. Aliaj al fierului cu 2-5%C;
2. Simbol chimic al argonului; 3. Termen specific care denumeşte coroziunea fierului; 4. Particulă elementară încărcată negativ; 5. Sare a acidului nitric; 6. Denumirea proprietăţii fizice care indică punctele de topire şi fierbere pentru o substanţă; 7. Amestecuri omogene pe care le formează două sau mai multe metale; 8. Simbol chimic pentru elementul chimic cu Z = 99; 9. Element chimic alături de care fierul se găseşte în pirită; 10. Cuptor înalt folosit la obţinerea fontelor şi oţelurilor.


Descărcați ppt "Realizat de prof. Florin Viu"

Prezentări similare


Publicitate de la Google