Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

CONFERINTA in parteneriat cu SECTRA si

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "CONFERINTA in parteneriat cu SECTRA si"— Transcriere de prezentare:

1 CONFERINTA in parteneriat cu SECTRA si
ANALIZA DE RISC. BUNE PRACTICI IN EVALUAREA RISCURILOR LA SECURITATEA FIZICA CONFERINTA in parteneriat cu SECTRA si ONEST SOLUTIONS Iasi, 11 iunie 2019, Hotel Unirea PREZENTAREA ASOCIATIEI

2 ANALIZA DE RISC. BUNE PRACTICI IN EVALUAREA RISCURILOR LA SECURITATEA FIZICA
Evolutia inscrierilor in Asociatie in prezent sunt inscrisi 137de membri ai Asociatiei; Graficul evolutiei inscrierilor se prezinta astfel:

3 DEFINIRE ENTITATE: ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR DE RISC LA SECURITATEA FIZICA DIN ROMANIA”, persoana juridica de drept privat romana, non-profit, nepartidica cu patrimoniu distinct de cel al firmelor componente.

4 Scopul principal: promovarea si protejarea intereselor specifice ale membrilor (persoanelor juridice si persoanelor fizice autorizate), care au ca obiect de activitate evaluarea riscurilor la securitatea fizica.

5 Scopuri functionale: Crearea si mentinerea unui cadru de cooperare intre partile interesate in promovarea si maturizarea activitatii de management al riscurilor de securitate si subsecvent a activitatii de consultanta in domeniul securitatii. Promovarea si sustinerea intereselor membrilor sai, inclusiv reprezentarea lor in raport cu autoritatile relevante, alte parti interesate in domeniile mentionate la pct. 1

6 Continuare scopuri Cresterea calitatii in domeniul managementului riscurilor de securitate si al consultantei de securitate prin: promovarea si sustinerea unor propuneri de imbunatatire a legislatiei in domeniu; elaborarea de principii si standarde profesionale in domeniu; cresterea calitatii in formarea profesionala de profil, stimularea formelor de stimulare a mentinerii unui nivel de pregatire ridicat pentru profesionistii din domeniu; colaborarea cu institutii private si publice pentru identificarea si combaterea non-calitatii si a concurentei neloaiale in domeniile mentionate; promovarea normelor europene in rândul beneficiarilor serviciilor de securitate.

7 continuare Cooperarea cu asociatii si organizatii similare din Uniunea Europeana si internationale, participarea la organisme si asociatii interne si internationale de profil, in vederea obtinerii de date si informatii necesare promovarii domeniilor mentionate la pct. 1, a realizarii de schimburi de experienta cu privire la practica in aceste domenii.

8 Obiective: Organizarea unei evidente informatizate a membrilor asociati in vederea reprezentarii acestora si a favorizarii schimburilor de informatii; asigurarea unui cadru de dialog cu membrii asociatiei Asigurarea unui dialog permanent cu autoritatile relevante, inclusiv prin schimb de informatii, desfasurarea de actiuni in comun, punerea la dispozitie a rezultatelor activitatii asociatiei;

9 Obiective: Promovarea managementului riscului de securitate ca proces fundamental in managementul securitatii, continuitatii si rezilientei, pentru organizatii indiferent de marime si cerintele specifice de securitate; Elaborarea unui ghid de bune practici in domeniul MRS si al CS; Dezvoltarea unui cadru de evaluare si atestare profesionala in domeniu;

10 Obiective: Dezvoltarea si aplicarea unui cod de etica care sa contribuie la cresterea calitatii si a increderii in legatura cu activitatile de management al riscului de securitate si de consultanta de securitate; Contributie la maturizarea cadrului national de evaluare a riscului la securitate fizica; Contributie la dezvoltarea si consolidarea cadrului de evaluare a riscului de securitate a informatiei;

11 Obiective: Participare la proiecte de cercetare in domeniul securitatii; Constituire corp de experti cu scopul de a acorda asistenta membrilor sai, autoritatilor relevante, tertelor parti interesate.

12 Conducere Organul de conducere al asociatiei este Adunarea Generala, formata din totalitatea membrilor. Conducerea executiva este asigurata de Consiliul Director, format din presedinte, doi vicepresedinti si 6 membri (doi supleanti).

13 Normele metodologice/Instr. MAI nr.9/2013
Pentru revizuirea analizei, sunt intalnite diverse practici: Proces-verbal de revizuire; Raport de revizuire care contine doar modificarile survenite Raport de revizie similar cu cel initial.

14 Limitari ale metodologiei
procesul de punctare a unor categorii din grila de evaluare nu are o metodologie clara de acordare a punctelor dupa criterii calitative masurabile ale gradului de indeplinire a functiilor specifice. pentru elaborarea acestor criterii sunt generate dificultati atat pentru cei care au o expertiza in elaborarea de proceduri specifice analizei de risc cat si pentru experti cu profil tehnic si cunostiinte de standardizare. este evident ca solicitarile calitative trebuie sa fie si ele proportionale cu gradul de risc al obiectivului.

15 Cresterea calitativa a produselor livrate/rapoartelor de evaluare
Sunt necesare actiuni pe mai multe paliere: Constientizarea beneficiarilor pentru a selecta evaluatorii adecvati si a receptiona rapoarte complete, care identifica si minimizeaza riscurile relevante; Imbunatatirea normelor metodologice de reglementare pentru o mai buna descriere; Interventia autoritatilor pentru sanctionarea/eliminarea practicilor gresite. Alegerea evaluatorului: care au competente specifice; cu experienta vasta; care cunoaste specificului activitatii evaluate; respecta etapele procesului de management.

16 Propuneri de inbunatatire
Dupa cum remarcam, in analizele de risc se mentioneaza categoria de risc la care este incadrat un anumit obiectiv, dar masurile / recomandarile / concluziile analizelor de risc fac rareori referire la standardele existente in domeniul sistemelor de securitate. Ex. pentru sistemele antiefractie standardul EN   include specificatii obligatorii pentru sisteme, in sensul de a fi certificate la un anumit grad de securitate (4 grade). asigurarea unei corespondente intre categoria de risc si gradul de securitate ar fi adecvata pentru protejarea obiectivelor si integrare serviciilor de securitate deoarece in prescriptiile din standard sunt incluse atat specificatii tehnice obligatorii cat si specificatii procedurale.


Descărcați ppt "CONFERINTA in parteneriat cu SECTRA si"

Prezentări similare


Publicitate de la Google