Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

BIRIŞ GORAN SCPA, PARTENER PRINCIPAL

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "BIRIŞ GORAN SCPA, PARTENER PRINCIPAL"— Transcriere de prezentare:

1 BIRIŞ GORAN SCPA, PARTENER PRINCIPAL
APLICAREA MEDIERII ÎN RELAŢIA CU SISTEMUL BANCAR INSTITUTUL BANCAR ROMÂN Soluţionarea extrajudiciară a diferendelor dintre consumatori şi furnizorii de servicii financiar-bancare Discuţie despre necesitatea unui ombudsman în sectorul financiar din România BIRIŞ GORAN SCPA, PARTENER PRINCIPAL ANA BIRCHALL, AVOCAT, LL.M. , PH.D. COORDONATOR, DEPARTAMENTUL DE INSOLVENŢĂ ŞI REORGANIZARE JUDICIARĂ BUCUREŞTI, ROMÂNIA 28 IUNIE 2010 Biriş Goran SCPA 77 Emanoil Porumbaru Street, RO , Bucharest T , F

2 ROLUL ŞI AVANTAJELE ADR (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION)
Alternative Dispute Resolution – Soluţionarea diferendelor în afara instanţelor de judecată: Mediere, conciliere – soluţionarea facultativă a diferendelor prin intermediul concilierii organizate şi conduse de către mediatori autorizaţi, potrivit legii Arbitraj – soluţionarea obligatorie a diferendelor prin judecata unei terţe părţi, arbitru – procedură quasi-judiciară Ombudsman – soluţionarea obligatorie sau facultativă a plângerilor înaintate de consumatori într-un anumit domeniu, de către o autoritate independentă, stabilită prin lege sau acordul operatorilor economici

3 ROLUL ŞI AVANTAJELE ADR (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION) (CONT.)
Avantajele solutionării alternative a diferendelor (în special prin mediere/ombudsman): ieftină (costul unui proces judiciar în România este de cca. 20% din suma pretinsă de consumator) eficienţă (durata unei proceduri judiciare în prima instanţă în România poate ajunge la cca. 18 luni) întăreşte încrederea consumatorilor în sistemul financiar-bancar încurajează consumul şi cumpărarea de produse transfrontaliere degrevează aparatul judiciar de procese relativ minore apară interesele consumatorilor (costul şi durata unui proces judiciar descurajează realizarea drepturilor în instanţă)

4 MEDIATORUL: PROFESIE INDEPENDENTĂ
Medierea conform Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator: Activitate de interes public; Modalitate facultativă de soluţionare a disputelor pe cale amiabilă; Ajungerea la soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile; Părţile recurg la mediere în mod voluntar; Are la bază încheierea unui contract de mediere cu un mediator autorizat Compromisul sau înţelegerea în urma medierii se manifestă prin încheierea unui contract, iar nu prin luarea unei decizii obligatorii pentru părţi; Contractul devine executoriu doar după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti; Părţile pot renunţa la mediere oricând, în orice fază a procedurii de mediere; Organele judiciare şi arbitrale trebuie să informeze părţile cu privire la posibilitatea şi avantajele medierii

5 MEDIATORUL: PROFESIE INDEPENDENTĂ (CONT.)
Profesia de mediator: Profesie distinctă, independentă; Se bazează pe neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate Consiliul de Mediere ( – organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii; Definitivarea şi publicarea tabloului de mediatori – 2008 – cca de mediatori înscrişi în tabloul mediatorilor autorizaţi; 31 de asociaţii ale mediatorilor înscrise in Registrul Naţional al Asociaţiilor Mediatorilor din România, având cca. 600 de membri Disputa neproductivă în jurul categoriei ad-hoc a „mediatorilor bancari”; Iniţiativă productivă: lansarea unei reviste de specialitate ( şi a unui ghid de bune practici

6 MEDIATORUL: PROFESIE INDEPENDENTĂ (CONT.)
Activitate: Cazuri mediate: Uniunea Naţională a Mediatorilor din România menţionează „în total, câteva mii de cazuri”, până în momentul actual; Valoarea cazurilor mediate este necunoscută În ansamblu, lipsa unui sistem unitar, care să fie sprijinit de bănci şi alţi operatori importanţi de pe piaţă conduce la ineficienţa ADR-ului în acest moment, în sectorul financiar-bancar

7 UNIUNEA EUROPEANĂ. FIN-NET
Recomandările Comisiei Europene 98/257/EC din 30 martie 1998 şi 2001/310/EC din 4 aprilie CE prescrie 7 principii pe care fiecare organism ADR ar trebui să le respecte în oricare din Statele Membre: independenţă, transparenţă, contradictorialitate, eficienţă, legalitate, libertate, dreptul la reprezentare Statele Membre ale Uniunii Europene notifică Comisiei Europene organismele extrajudiciare naţionale care îndeplinesc cel puţin criteriile minime stabilite în cele două recomandări. România a notificat un singur organism ADR ( i.e., ANCOM) Comisia Europeană a lansat un document consultativ în decembrie 2008 ( privind soluţionarea disputelor din sectorul financiar prin scheme ADR.

8 UNIUNEA EUROPEANĂ. FIN-NET (CONT.)
Răspunsurile primite de la autorităţi, asociaţii ale consumatorilor şi operatori economici au fost rezumate de comisie şi publicate în septembrie 2009 ( În principiu: Este încurajată extinderea FIN-NET (reţeaua europeana de scheme ADR) Se susţine intervenţia activă a Comisiei în încurajarea înfiinţării schemelor ADR şi a aderării la memorandum-ul FIN-NET S-a punctat obligativitatea operatorilor economici de a adera la scheme ADR România nu a comentat documentul consultativ Directiva 2008/52/EC privind medierea în domeniul civil şi comercial ( Rol activ al European Consumer Centre (

9 ROMÂNIA: STADIUL ACTUAL
O singura schemă ADR a fost notificată Comisiei Europene: Autoritatea Naţională pentru Reglementare şi Administrare în Comunicaţii (ANCOM), care soluţionează diferende în sectorul comunicaţiilor electronice ( România nu este membră FIN-NET ( Nu există date sau statistici disponibile cu privire la domeniile în care există ADR, acoperirea geografică, sursele de finanţare pentru schemele ADR, numărul de cazuri soluţionate sau eventuale proceduri de soluţionare colectivă a plângerilor (ANPC ar fi raportat de pildă peste 5000 de plângeri cu privire la serviciile financiare în primele 3 luni ale anului 2008; în prezent, numărul a crescut cu siguranţă, dată fiind şi recesiunea economică) Gradul de conştientizare a drepturilor consumatorilor: creşterea numărului de plângeri înaintate de către consumatori. Necesitatea soluţionării eficiente şi rapide a acestora

10 ROMÂNIA: STADIUL ACTUAL (CONT.)
Există abordări şi soluţii diferite în domeniul bancar, al valorilor mobiliare şi al asigurărilor. Sectoarele asigurări, valori mobiliare şi pensii private beneficiază de sisteme arbitrale proprii, însă acestea sunt în principiu destinate soluţionării disputelor dintre furnizorii de servicii, nu dintre aceştia şi consumatori Nu există un studiu definitiv cu privire la beneficii şi costuri pentru eventuala punere în practică a unui sistem ADR în sectorul bancar sau, în întregime, în sectorul financiar Nu există instanţe sau proceduri speciale, mai rapide, pentru plângeri înaintate de consumatori (aşa-numitele small courts) Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator a devenit cu greu funcţională, profesia de mediator şi funcţia benefică a medierii încă necesită cunoaştere din partea consumatorilor, iar aplicarea acesteia nu este îndeajuns de monitorizată

11 ROMÂNIA: STADIUL ACTUAL (CONT.)
Medierea, deşi un mecanism salutar din perspectiva punerii în practică a unui sistem ADR, pare să nu reprezinte o soluţie în sine pentru rezolvarea plângerilor din sectorul financiar în afara instanţelor de judecată Înfiinţarea unui program ADR cu implicarea ANPC-ului, industriei financiar-bancare şi Consiliului de mediere este în continuare, în ciuda recomandărilor UE şi altor studii, în stadiu de discuţie

12 ROMÂNIA: STADIUL ACTUAL (CONT.)
Un număr de studii şi rapoarte ale UE, Băncii Mondiale şi Centrului European al Consumatorilor analizează eforturile României cu punerea în practică a unor sisteme ADR, inclusiv în sectorul financiar: Studiu comandat de Comisia Europeană (Study on the use of Alternative Dispute Resolution in the European Union, 16 octombrie 2009) ( Studiu efectuat de Centrul European al Consumatorilor (The Necessity of Alternative Dispute Resolution Systems in Romania, 14 mai 2009) ( Studiu efectuat de World Bank (Romania: Diagnostic Review of Consumer Protection and Financial Literacy, iulie 2009) (

13 ROMÂNIA: STADIUL ACTUAL (CONT.)
Recomandările făcute în studii şi rapoarte sunt numeroase, în principiu: monitorizarea şi colectarea organizată, unitară şi disciplinată a datelor statistice, baza unor eventuale politici şi reglementări înfiinţarea unui ombudsman sau instituţie de mediere a disputelor pre-litigioase, cel puţin în domeniul bancar

14 MEDIEREA ÎN SISTEMUL BANCAR: NECESITATE SAU OPORTUNITATE?
Medierea: facultativă şi rezultat contestabil în instanţă: sistemul bancar necesită mai mult decât atât? Necesitatea sau oportunitatea înfiinţării unui sistem ADR unitar, cel puţin la nivelul băncilor? ombudsman bancar mediere combinaţie? Numărul mare de plângeri în legătură cu prestarea serviciilor financiare (posibil, peste în 2010) ar indica necesitatea unui sistem alternativ

15 MEDIEREA ÎN SISTEMUL BANCAR: NECESITATE SAU OPORTUNITATE? (CONT.)
Impărţirea costurilor unui sistem ADR. Statul ar trebui să participe? Avantajele şi necesitatea unui sistem ADR – studiu de fezabilitate definitiv Campanie de informare a publicului consumator Asigurarea imparţialităţii prin implicarea mediatorilor şi a Consiliului de mediere Conlucrare între bănci şi mediatori Necesitatea specializării mediatorilor în domeniul bancar, fără a se crea o categorie distinctă în cadrul profesiei

16 PROVOCĂRI Soluţii juridice de organizare şi funcţionare a unui ombudsman bancar, cu implicarea Consiliului de mediere: Asociaţie independentă? Organism înfiinţat prin lege? Contract încheiat cu asociaţiile mediatorilor?

17 PROVOCĂRI (CONT.) Ce ar presupune un sistem ADR de ombudsman bancar?
Crearea unui cadru specific de soluţionare a plângerilor: redactarea şi aplicarea unui cod specific Împărţirea costurilor de înfiinţare şi operare a sistemului ADR Costul soluţionării diferendelor pentru consumatori Soluţiile sistemului ADR: obligatorii sau nu pentru părţi? Cel puţin pentru furnizorii de servicii financiar-bancare? Diminuarea implicării notarilor publici şi a instanţelor de judecată, decizia ombudsman-ul fiind obligatorie/prevalând

18 PROVOCĂRI (CONT.) Este necesară modificarea legii privind medierea? Este necesară o nouă lege? Implicarea ANPC? Cum? Funcţionarea ombudsman-ului ar trebui să se facă în conformitate cu legea medierii România ar trebui să devină membră a FIN-NET?

19 Biriş Goran SCPA Ana Birchall Tel: Fax:


Descărcați ppt "BIRIŞ GORAN SCPA, PARTENER PRINCIPAL"

Prezentări similare


Publicitate de la Google