Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

RAPORT De ACTIVITATE pe primul semestru al anului de studii

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "RAPORT De ACTIVITATE pe primul semestru al anului de studii"— Transcriere de prezentare:

1 RAPORT De ACTIVITATE pe primul semestru al anului de studii 2018-2019
Direcția Învățământ Tineret și Sport Nisporeni 17 ianuarie, 2019

2 Instituțiile de învățământ din raionul Nisporeni își desfășoară activitatea educațională având la bază obiectivele: -Dezvoltarea curriculumului naţional şi a Planului-cadru în învăţământu general; -Debirocratizarea procesului de raportare în învăţământul general; -Extunderea şi dezvoltarea evaluării criteriale prin descriptori în învăţământul primar, gimnazial şi liceal; -Modernizarea cadrului normativ al educaţiei timpurii; -Asigurare a accesului la educație pentru toți copiii; -Promovarea politicii de incluziune în instituțiile educaționale; -Promovarea performanței , dezvoltării profesionale și calității serviciilor educaționale promovate în instituțiile de învățământ ; - Promovarea copiilor cu aptitudini speciale în instituțiile educaționale

3 Semestrul I al anului de studii 2018-2019 a luat startul cu aplicarea elementelor de noutate :
- Noua Arie curriculară Consiliere și dezvoltare personală a inclus disciplina obligatorie Dezvoltare personală, propusă pentru implementare a câte 1 oră săptămânal, în învățământul primar, gimnazial și liceal. ; În anul de studii conținuturile reconceptualizate pentru disciplina Educație pentru societate vor fi implementate gradual, începând cu clasele a V-a și a X-a; Oferta educațională a Planului-cadru a fost suplimentată cu modele de Planuri de învățământ pentru treapta de liceu care pot fi implementate la alegerea instituției; Educația digitală va fi parte componentă a disciplinei școlare Educație tehnologică, un modul obligatoriu începând din clasa I, din semestrul II al anului curent scolar; În cadrul disciplinei Educație tehnologică, în clasele a IV-a, este inclus un modul – Robotica. aplicarea evaluării criteriale prin discriptori integral în înv .primar , în clasele gimnaziale (V)pentru anumite discipline școlare (ed. pt societate, ed tehn. ed. fizică, ed . plastică; )

4 Debirocratizarea procesului de raportare în învăţământul general
Dezvoltarea curriculumului naţional şi a Planului-cadru în învăţământu general Debirocratizarea procesului de raportare în învăţământul general Extunderea şi dezvoltarea evaluării criteriale prin descriptori în învăţământul primar, gimnazial şi liceal Modernizarea cadrului normativ al educaţiei timpurii Direcţii Prioritare ale DÎTS

5 Sistemul de învățământ raional include:
Total în instituțiile școlare sunt de elevi, prestează servicii educaționale 505 cadre didactice. Total clase – 307, din ele: de la 25 de elevi (și mai mult) în clasă – 64 de clase; până la 25 elevi – 95 de clase; până la 20 elevi – 79 clase; până la 15 elevi – 55 clase; până la 10 elevi – 9 clase; până la 7 elevi – 5 clase Numărul mediu de elevi în clase este de 19,07; Raportul este de 11,6 elevi /cadru didactic.

6 Sistemul de învățământ raional include:
Învăţământul preşcolar este reprezentat de 27 grădinițe (96 grupe) , 6 grupe în cele patru școli primare –grădiniță , 2 grupe în gimnaziu – grădiniță și în Centrul Comunitar Isăicani -2 grupe. Total 106 grupe cu 2428 copii. Pe teritoriul raionului Nisporeni sunt 4363 de copii cu vârsta de 0-7 ani, din ei instituționalizați 2428 copii. Total 188 cadre didactice în IET. Numărul mediu al copiilor în grupe din IET-22,9 Raportul copil/cadru didactic 13 la un pedagog

7 Încadrare în muncă Instituții școlare: Cu 1,5 din salariu- 54 de cadre dicactice, sau 10,6 %; Cu 23 de h - 72 de cadre didactice sau 14,2% ; Mai puțin de 23 h- 393 de cadre didactice sau 77,8%. Mai mult de 1,5 salariu – 45 de cadre didactice, sau 8,9%. Grade didactice : Peste vârstă pensionare (date colectate la ) cadre didactice Cu grad didactic superior –1 Alte categorii/nespecialiști –65 angajati (din ei 37cangajați în IET Cu grad didactic unu –26 (din ei 1 din IET) Cu grad didactic doi –308 (din ei 40în IET) Fără grad didactic –358 (din ei 147 in IET) Tineri specialiști –20 Rata pedagogilor cu grad didactic FOARTE SCĂZUTĂ!

8 În instituţiile preşcolare:
Din numărul total de 188 de cadre didactice activează cu: - 1,25 salariu tarifar - 18 cadre , ceea ce constituie 10,4%; - un salariu tarifar - 99 de cadre, sau 57,2%; - 0,75 salariu tarifar- 39 de cadre, ceea ce constituie 17,9%; - de la 0, ,5 salariu tarifar -32 de specialişti, sau 14,4%.

9 Resurse Umane / angajați
Total 1410 angajaţi , din ei cadre didactice – 693; personal tehnic 717; cumularzi – 88; pensionari –140; (20,5%); tineri specialişti Vârsta medie : manageri – 52,5 ani cadre didactice, educaţie timpurie – 40,6 ani cadre didactice, învăţământ primar -46,2 ani; cadre didactice învăţământ gimnazial şi liceal ,2 ani Asigurare cu cadre didactice : 4 instituţii de învăţământ sunt asigurate - 100% cu specialişti, 29 de instituţii au nevoie de specialişti, preponderent la disciplinele: matematica -16, fizica -6, învăţământ primar - 20, educatori – 25, Total: 105 de specialişti, ceea ce constituie 15,4% din numărul total de specialişti.

10 Rețea școlară Învăţământul primar Total elevi – 2280
Total clase -141 clase ( cu instruire simultană -10 instituții) Învăţământul gimnazial Total elevi -3164 Total clase -166 Învăţământul liceal Total elevi – 565 Total–25 clase, inclusiv profil REAL -6 clase, profil UMANISTIC -19 clase. Învăţământul extrașcolar este realizat preponderent în instituțiile: -Centrul de Creație al Copiilor- 22 grupe cu 393 copii; -Școala de Sport Nisporeni- 41de grupe cu 630 de elevi

11 Instituţiile cu număr mic de elevi ponderaţi
Mai mic de 91 elevi: -IP Gimnaziul Bărboieni , număr total de elevi-91, elevi ponderați-80; -IP Gimnaziul Cristești, număr total de elevi-82, ponderați -74; -IP Gimnaziul Vânători, număr total de elevi-88, ponderați -78; -IP Gimnaziul Vulcănești, număr total de elevi-63, ponderați -56 IP Gimnaziul Bolțun număr total de elevi -98, ponderați 86 IP Gimnaziul Călimănești număr total de elevi- 97, ponderați 89 IP Gimnaziul Valea Trestieni număr total de elevi -97, ponderați 87 Notă:    Instituții, ce pot funcționa ca filiale (sunt instituțiile de învăţământ de tip gimnaziu), care au un număr egal sau mai mic de 91 elevi ponderați, și pot funcționa ca subunitate a unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, subordonată aceluiași executor de buget, în condiţiile legii. Art 5/anexă. HG 868 din

12 Instituţiile cu număr mic de elevi ponderaţi
Mai mic de 41 elevi ponderați: -IP Școala Primară-Grădiniță Cîrnești, număr total de elevi-19, ponderați- 14; -IP Școala Primară-Grădiniță Păruceni, număr total de elevi-34, ponderați 26; -IP Școala Primară-Grădiniță Băcșeni, număr total de elevi -30, ponderați 22; --IP Școala Primară-Grădiniță Găureni, număr total de elevi-21, ponderați -16. NU POT DEVENI FILIALE.!

13 Şcoli de circumscripţie-7 instituții, 10 localități arondate
I.P. Gimnaziul „Alexandru cel Bun”, Vărzăreşti I.P. Gimnaziul “Grigore Vieru”, Iurceni I.P. Gimnaziul Selişte I.P. Gimnaziul “Valeriu Bulicanu” Boldureşti I.P. Gimnaziul Brătuleni I.P. Gimnaziul Şişcani I.P. Gimnaziul Bălăneşti

14 Asigurare cu literatură metodică și materiale didactice necesare
RATA GENERALĂ DE ASIGURARE : Disciplinele din aria curriculară Lmbă și comunicare sunt asigurate 60%; Disciplinele din aria curriculară Matematica și științe sunt asigurate 45%; Disciplinele din aria curriculară Socio-umane sunt asigurate 50%; Disciplinele din aria curriculară Arte și tehnologii sunt asigurate 30%; Disciplinele din aria curriculară sport sunt asigurate 20%; Asigurarea tuturor laboratoarelor .chimie, biologie, fizică-lasă mult de dorit. Din cele 33 de instituții școlare 16 dispun de calculatoare/lăptopuri în fiecare sală de clasă (în unele instituții școala asigură cadrul didactic cu lăptop, care îl poate folosi atât în sala de clasă cât și acasă la pregătirea orelor);

15 Oportunități de aplicare a IT în lecție:
Dispun de tablă intractivă instituțiile școlare: TREI TABLE INTERACTIVE: DOTATE CU DOUĂ TABLE INTERACTIVE SUNT ȘCOLILE : IP Gimnaziul ” Valeriu Bulicanu” Boldurești, IP Liceul Teoretic ”Mircea Eliade”, IP Gimnaziul ”Alexandru cel Bun”, IP Liceul Teoretic ”Boris Cazacu”, IP Gimnaziul ”Valeriu Dumbravă”, IP Gimnaziul Marinici, IP Liceul Teoretic ”Prometeu” Grozești, IP Gimnaziul Bălăurești, IP Gimnaziul Milești, IP Gimnaziul ”Ștefan cel Mare”, Nisporeni. câte o tablă intractivă funcționează în două instituții școlare: Total din cele 33 de instituții 12 școli pot asigura o lecție cu aplicare largă a tehnologiilor informaționale, utilizând tabla interactivă . IP Gimnaziul ”Grigore Vieru” Iurceni și IP Gimnaziul Zberoaia.

16 Fondul de manuale / Generalizări
Peste 80 mii exemplare (manuale) asigură integral necisitățile elevilor și cadrelor didactice; Din numărul total de manuale circa 71% sunt închiriate de elevi . 543 elevi de clasa I au primit drept donație primul lor manual – ABC; 57 de liceeni au beneficiat de subsidii în sumă de 3472 lei pentru arendarea manualelor; Problemă rămâne numărul mare de manuale pierdute (226 ex. în sumă de 4241 lei) . Se preconizează completarea fondului cu 16 titluri de manuale noi : ABC; Matematica, cl.I; L.română,matematica, științe, ed.moral spiriuală,ed.muzicală, cl.II; L.franceză, l.engleză, cl.II, III, IV; Educația pentru societate, cl.V-VI, VII-VIII; X-XI;

17 Pregătirea instituţiilor către noul an de studii 2018-2019
Locul 1 – IP Gimnaziul „Mihai Eminescu”, Nisporeni; b) instituţiile preşcolare Locul 2 – IP IP Liceul Teoretic „Prometeu”, Grozeşti; Locul 1 – IP Grădiniţa de copii „Deceluş”, Grozeşti; IP Gimnaziul Bălăureşti; Locul 2 – IP Grădiniţa incluzivă „Povestea”, Nisporeni; IP Gimnaziul „Valeriu Bulicanu”, Boldureşti; IP Grădiniţa creşă „Brănduşa”, Marinici; Locul 3 – IP Gimnaziul „Grigore Vieru”, Iurceni; IP Grădiniţa creşă „Romaniţa”, Bolţun; IP Ginnaziul Marinici; Locul 3 – IP Grădiniţa creşă Brătuleni; IP Şcola – primară grădininiţă Păruceni; IP Grădiniţa de copii „Greieraşul”, Selişte; Menţiuni – IP Gimnaziul „Ştefan cel Mare”, Nisporeni; IP Grădiniţa de copii „Dumbrăvioara”, Cioreşti; IP Gimnaziul „Valeriu Dumbravă”, Cioreşti; Menţiuni – IP Grădiniţa de copii nr.2 Şişcani; IP Gimnaziul Isăicani; IP Grădiniţa de copii Soltăneşti; IP Gimnaziul Valea – Trestieni; IP Grădiniţa de copii „Raza”, Bărboieni; IP Gimnaziul Bolţun. IP Grădiniţa de copii Mileşti. N-au primit aviz pozitiv din partea Secţiei Situaţii Exepţionale 22 instituţii educaţionale din cauza nerespectării securităţii antiincendiare.

18 Asigurarea transportării elevilor
Total unităţi de transport –11 autobuze Număr de elevi şi copii transportaţi din 14 localităţi – 535 inclusiv: cl. I-IV – 148 de elevi; cl. V-IX – 206 de elevi; copii de grădiniţă – 13; cl. X-XII – 168 de elevi Notă: Școlile sus- nominalizate utilizează transportul școlar inclusiv pentru excursii, activități extrașcolare , dar și pentru asigurarea accesului elevilor și părinților la adunări generale , activități realizate în vacanță

19 Puncte slabe Aspecte pozitive
Organizarea la timp a deservirilor tehnice, reparaţiilor curente şi de testare a unităţilor de transport; Transportarea regulamentară şi în siguranţă a elevilor din localităţile arondate spre şi de la şcolile de circumscripţie; Monitorizarea transportării elevilor prin dotarea autobuzelor cu sistem de poziţionare globală (GPS). Cu referire la transportarea elevilor: Puncte slabe Implicare nesatisfăcătoare a managerilor şcolari în organizarea transportării elevilor; Condiţii nesatisfăcătoare de păstrare a autobuzelor ( gimnaziile: ,,Valeriu Bulicanu”, Boldureşti, Şişcani, “Valeriu Dumbravă”, Cioreşti, şi liceele “M.Eliade” , “B. Cazacu”,, ,,Prometeu”, Grozeşti ) Starea nesatisfăcătoare a drumului de acces , ruta Vărzăreşti; Lipsa unor staţii de aşteptare sau starea nesatisfăcătoare a staţiilor existente; Lipsa marcajelor şi semnelor rutiere specifice lângă stațiile de așteptare. Concluzie: Necesitatea implicării managerilor școlari

20 Raport de activitate a secției POLITICI EDUCAȚIONALE ȘI MANAGEMENT DÎTS Nisporeni, semestrului I, anul şcolar ȘEF SECȚIE - SVETLANA BEJAN

21 Admiterea în liceu Realizată în baza ord. MECC al RM nr. 975 din Număr de elevi absolvenţi ai treptei gimnaziale Total înmatriculaţi în liceele din raion la data de05 septembrie 2018 – 201 de elevi; dintre care 154 la profil umanistic şi 48 de elevi la profil real. Dintre aceştia în instituţiile : LT “B. Cazacu” – 125 de elevi: profil umanistic – 92 de elevi, profil real – 33 de elevi LT “M. Eliade” – 36 de elevi: profil umanistic - 22, profil real – 14; LT “Prometeu” – 40 elevi ; profil umanist – 40 Concluzie: admiterea s-a desfăşurat reulamentar, respectându-se prevederile Metodologiei de admitere în învăţământul liceal

22 ŞCOLARIZARE ŞI ABANDON ŞCOLAR
01 septembrie Instituţionalizaţi elevi cl. I-IV – 2296 cl. V-IX – 2983 Neşcolarizaţi -14 elevi Gimnaziul “M. Eminescu”- 4 Gimnaziul Vulcăneşti – 10 Dintre aceştia: 12 elevi - plecaţi peste hotarele ţării; 2 elevi - fugari 31 decembrie Instituţionalizaţi elevi cl. I-IV – 2280 c.l. V-IX – 2957 Neşcolarizaţi – 9 elevi din Gimnaziul Vulcăneşti Au abandonat şcoala – 12 elevi LT “M. Eliade” - 3 elevi Gimnaziul “Alexandru cel Bun” -1 elev Gimnaziul Vulcăneşti - 8 elevi % neşcolarizării, în comparaţie cu anul trecut, este în creştere cu 0, 17%, iar abandonul şcolar cu 0,06%

23 Alimentarea copiilor și elevilor
PROBLEMĂ: Implicare minimă a directorilor în asigurarea alimentării copiilor din familii social -vulnerabile Învăţământul primar: 2280 elevi. S-au alimentat 100%. Din familii social- vulnerabile : Din clasele I-IV elevi s-au alimentat 100% Clasele V-IX : 517 elevi. S-au alimentat 24 elevi, din instituţiile: Gimnaziul Şişcani -13 elevi cu susţinerea APL (11 lei per elev) , Gimnaziul ,, V. Dumbravă”-11elevi, în cadrul Proiectului,, Promovarea sporită a participării copiilor de etnie romă la educaţie” sisţinut de Centrul de Resurse pentru tineret ,,Dacia” în parteneriat cu Reprezentaţa UNICEF Moldova

24 CONSILII CONSULTATIVE
Constatare: implicare parţială a managerilor şcolari; Concluzie: necesitatea implicării directe a managerilor şolari în cadrul activităţii consiliilor consultative 15 noiembrie Tematică: 1 . Asigurarea elevilor cu manuale 2. Aprobarea Reţelei şcolare şi a schemei de încadrare 3. Asigurarea instituţiilor educaţionale cu cadre didactice . Încadrarea lor în activitatea profesională 4. Cu privire la implementarea Instrucţiunii privind managementul temelor pentru acasă în învăţământul primar, gimnazial şi liceal Alte informaţii: Cu privirela modificarea din HG nr. 868 din ; Cu privire la aprobarea proiectului de lege privind sistemul untar de salarizare în sectorul bugetar. Opţiuni de sidteme sanitare pentru instituţiile şcolare şi preşcolare din satele RM. 15 1 CC din 15 noiembrie cu 5

25 Realizate 4 şedinţe cu tematica:
1. Organizarea transportării elevilor, anul școlar Aprobarea itinerarelor şcolare. - Alimentarea copiilor/elevilor în instituțiile educaționale - Aprobarea rețelei scolare - Elaborarea scenariului de ziua profesională 2. - Tarifierea cadrelor didactice şi aprobarea volumului suplimentar de ore pentru perioada - Organizarea Sărbătorii Profesionale a angajaților din Învățământ - Aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului raional “Tinere condeie” 3. - Aprobarea Regulamentului „Pedagogul Anului , ediția 2019 - Asigurarea securităţii antiincediare în cantinele din instituţiile de învăţământ - Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei şcolare la disciplinele de studiu, ediția 2019 - Reconceptualizarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Festivalului: Obiceiuri de iarnă 4. - Implementarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţământ general. - Reorganizarea gimnaziilor cu deficit bugetar CONSILII DE ADMINISTRAŢIE

26 IMPLEMENTAREA CURRICULA
Dezvoltarea curriculumului național în învățământul general 26 curricula dezvoltate în învățământul primar 3 curricula reconceptualizate în învățământul primar, gimnazial și liceal 2 module de curricula elaborate la Educația digitală și Robotica oferta educațională suplimentată cu 3 modele noi de planuri de învățământ (la alegere) implementarea noilor modele în 13 instituții de învățământ gimnazial și liceal din ţară, dintre care și cele trei licee din raionul Nisporeni Dezvoltarea Planului-cadru pentru învățământul gimnazial și liceal Monitorizare și consiliere în scopul implementării politicilor educaționale promovate de MECC Realizate vizite de lucru în 7 instituţii şcolare

27 EVALUARE Bacalaureat Total admişi Au promovat Rata de promovare pe raion – 94,36 Rata de promovare pe ţară- 92,72%

28 Rezultate comparative BACALAUREAT /2018
Liceul Teoretic Total candi-daţi Candidaţi promovaţi Candidaţi respinşi Rata de prom. Media ex. Media, aniuală Discrepanță “B. Cazacu” 121 118 3 97,52 6,71 7,97 1,26 “M. Eliade” 41 36 5 87,80 6,22 7,56 1,34 “Prometeu” 33 30 90,91 7,11 8,04 0,93 SE CONSTATĂ SCĂDEREA PROMOVABILITĂȚII CU 3% FAȚĂ DE SESIUNEA ANULUI TRECUT

29 GIMNAZIU rata de promovare pe raion – 89, 02
rata de promovare pe ţară – 98,76 Mediile notelor de la disciplinele de la examenele de absolvire a gimnaziului pe raion/ ţară Matematica – 5,94 / 7,20 Limba şiliteratura română - 6,18 / 6,98 Istoria – 6,35 / 6,91 Media generală a notelor pe raion/ţară: 6,16/7,08

30 Problemă: Plasarea responsabilitții esecului pe seama elevului,
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL Total elevi 2957 Reușesc pe note de : 10 9-10 8-10 7-10 5-10 total 2892 64 311 569 1948 Nu reuşesc 65elevi din ei: La 1 obiect 35 La 2 obiecte 15 La 3 obiecte 10 La 4 şi ... multe 8 Problemă: Plasarea responsabilitții esecului pe seama elevului, 

31 ANALIZA REZULTATELOR CONFIRMĂ INEFICIENȚA ACTIVITĂȚII MANAGERIALE
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL REZULTATE ACADEMICE /2019 IP Liceul Reuşesc total 10 9-10 8-10 7-10 5-10 “B. Cazacu” 333 37/ 11% 130 132 34 “M. Eliade” 96 3/ 3,1% 7 5 81 “Prometeu” 99 2/ 2,02 14 13 70 Total: 528 42/ 7,95 151 150 185 ANALIZA REZULTATELOR CONFIRMĂ INEFICIENȚA ACTIVITĂȚII MANAGERIALE PE DOMENIU

32 TEZE SEMESTRIALE Liceul Teoretic ,,B.Cazacu”, Nisporeni X 122 121 1
Instituția de învățământ Clasa Nr. elevi Au scris Au lipsit % reușitei corigenți Liceul Teoretic ,,B.Cazacu”, Nisporeni X 122 121 1 93,39 8 XI 107 - 96,26 4 XII 97,52 3 Total 350 349 95,7 15 Liceul Teoretic ,,M.Eliade”, Nisporeni 34 32 2 78,13 7 35 77,14 47 46 95,65 116 113 84,9 17 Liceul Teoretic ,,Prometeu”, Grozești TOTAL: 38 100 31 30 99 565 561 94,3

33 DISCIPLINE LA CARE SUNT ELEVI CORIGENȚI
Instituţia clasa Au scris Profil umanistic Profil real LT “B. Cazacu” X XI XII Total: 121 107 349 Franceza – 4 Istoria – 4 Româna– 1 Engleza – 2 Total -15 “M. Eliade” 32 35 46 113 Engleza- 2 Istoria – 2 Istoria – 8 Engleza - 2 Total -14 Chimia – 3 3 561

34 Cei mai mulți corigenți sunt la istorie (18)
CONCLUZIE: Tezele au fost scrise de 561 de elevi. % reușitei este de 94,3: LT ,,B.Cazacu”-349; 95,7% LT ,,M.Eliade” – 113; 84,9% LT ,,Prometeu” – 99; 100% 32 de elevi sunt corigenți la o disciplină școlară, 29 sunt de la profilul umanistic și 3 de la profilul real. Cei mai mulți corigenți sunt la istorie (18) și limba străină (10).

35 ABORDAREA PROBLEMEI POATE INCLUDE :
Constatăm problema: Plasarea responsabilitții eșecului pe seama elevului,  ABORDAREA PROBLEMEI POATE INCLUDE : Analiza fiecărui caz de eșec școlar /tratare individuală/ diferențierea învățării; Responsabilizarea cadrelor didactice pentru consilierea elevilor, susținerea și motivarea acestora; Monitorizarea vs încurajarea fiecărui succes al elevilor ;

36 Urmare monitorizării disciplinei educație pentru societate,
EXTINDEREA EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, GIMNAZIAL ȘI LICEAL În semestrul UNU s-a monitorizat: IMPLEMENTAREA EVALUĂRII CRITERIALE PRIN DESCRIPTORI ÎN CLASA A IV-A IMPLEMENTAREA EVALUĂRII PRIN DESCRIPTORI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL ȘI LICEAL ÎN BAZA METODOLOGIILOR ELABORATE: EDUCAȚIA PENTRU SOCIETATE, EDUCAȚIA FIZICĂ, EDUCAȚIA MUZICALĂ, EDUCAȚIA PLASTICĂ, EDUCAȚIA TEHNOLOGICĂ DEZVOLTAREA PERSONALĂ. Urmare monitorizării disciplinei educație pentru societate, AMINTIM! a) Calificativul (ultima pagină a registrului) la disciplina Educație pentru societate se pune la finele anului. b) La Educație pentru societate, în registru, nu se scrie Semestrul I la finele primului semestru. Data primei zi de studii din semestrul II se scrie imediat după ultima zi a primului semestru, fără a lăsa spațiu liber! c) Nota medie a elevului și nota medie a clasei se calculează doar în baza disciplinelor notate.

37 disciplina Educație pentru societate
s-au organizat 3 sesiuni de formare cu subiectele: „Reconceptualizarea curriculumului la disciplina Educație pentru societate”, „Evaluare criterială prin descriptori”, „Registru asociat”, „Bullying”, ș.a. Aspecte pozitive: Evaluarea criterială prin descriptori oferă profesorilor o șansă de schimbare spre bine, pentru autoperfecționare, dezvoltă la elevi capacitatea de autoevaluare. Aspecte negative: reticența unor profesori la schimbare. Oportunități: Sesiunile organizate vor permite profesorilor să îndeplinească corect Jurnalul asociat la finele anului de studii

38 procesul de evaluare în instituţie;
ACŢIUNI OBLIGATORII: 1. Analiza lacunelor/problemelor existente în procesul de evaluare în instituţie; 2. Elaborarea unui plan de acţiuni privind îmbunătăţirea pregătirii eficiente pentu sesiunea finală; 3. Monitorizarea sistematică a rezultatelor școlare; 3. Analiza rezultatelor în cadrul consiliului profesoral.

39 Debirocratizarea procesului de raportare în învățământul general
A FOST MONITORIZATĂ ÎN INSTITUȚIILE ȘCOLARE IMPLEMENTAREA METODOLOGIEI DE REPARTIZARE A TIMPULUI DE MUNCĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE și corectitudinea aplicării NOMENCLATORULUI DOCUMENTAȚIEI ȘCOLARE CONSTATĂRI: În instituțiile școlare s-au realizat ședințe de informare în scopul promovării documentelor reglatorii; Managerii din instituțiile inspectate dețin dovezile argumentative referitor la activitățile desfășurate pentru informarea angajaților. Portofoliile cadrelor didactice, în mare parte , corespund cerințelor actuale. Unele instituții școlare au decis cu privire la crearea unor portofolii electronice. Metodologia de repartizare a timpului de lucru a fost acceptată mai mult de cadre didactice. Constatăm că managerii școlari au reușit să adapteze programul de activitate al școlii și angajatului, fără a crea impedimente funcționalității instituției. Totodată menționăm , că în anumite instituții educaționale cadrele didactice sunt insuficient informate despre modificările din procedura de atestare, care a devenit mult mai accesibilă (mai cu seamă în IET)

40 Reglementarea procesului de organizare a odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în sezonul estival Constatări generale: În sezonul estival 2018 au activat 14 tabere cu sejur de zi, unde și-au întremat sănătatea 382 copii. La Tabăra de odihnă “Neptun”, s.Sărata Nouă, raionul Leova, au fost procurate bilete, care au foat repartizate gratuit elevilor, respectându-se HG Republicii Moldova Nr.285 din cu privire la organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2018. 30 copii s-au odihnit prin intermediul Consiliului General al Federației Sindicale a Educației și Științei. La Centrul de Asistență Socială a copiilor în situație de risc “Renaștere” din Nisporeni și-au întremat și fortificat sănătatea 40 copii.Prin intermediul Centrului de Resurse prntru Tineret DACIA (Proiectul “Promovarea sporită a participării copiilor romi în educație”), în incinta Gimnaziului Vulcănești a fost organizată Școala de vară pentru 54 de elevi.

41 Odihna elevilor În baza Acordurilor de Cooperare dintre Consiliul Raional Nisporeni și Consiliile Județene Ialomița și Timiș, în România s-au odihnit 90 elevi Aspecte pozitive: Planurile de activitate și activitățile educaționale desfășurate în taberele cu sejur de zi au fost calitative. Întreg personalul Taberei “Neptun” a avut o adevărată atitudine părintească față de copii. Prin organizarea diverselor activități cu scop educativ, sute de copii și-au fortificat și întremat sănătatea fizică și psihică. Elevii care s-au odihnit în taberele din România și-au îmbogățit considerabil cunoștințele istorice, geografice , culturale. Oportunități: Mulți copii care s-au odihnit în Tabăra Poieni-Strâmbu, județul Timiș, au devenit mult mai motivați pentru învățătură, dorind să-și continue studiile pe viitor în una din Universitățile județului Timiș. Concluzii: Pe parcursul sezonului estival 2018 s-au odihnit 876 elevi.

42 LINIILE DIRECTOARE ALE SECȚIEI POLITICI EDUCAȚIONALE ȘI MANGEMENT în semestrul II sunt orientate spre: Dezvoltarea curriculumului naţional şi a Planului-cadru în învăţământu general , monitorizând rezultatele pilotării modelelor -pilot / clasa a XI-a; -Calitatea implementării Evaluării criteriale prin discriptori; -Consiliere și îndrumare metodologică în implementarea curriculumului la disciplinele școlare; -Consiliere metodologică pentru implementarea noilor discipline școlare; -Implementarea documentului de politică educațională Strategia 2020 si a Planului de Dezvoltare Strategică a sistemului de învățământ; -Implementarea actelor normative și a documentelor reglatorii cu referire la susținerea elevilor dotați;

43 Șef secție Maria Andronache
RAPORT de activitate al Secţiei Management al Curriculumului şi Formare Profesională Continuă, DÎTS Nisporeni, semestrul I, anul şcolar Șef secție Maria Andronache

44 Misiunea Secţiei Management al Curriculumului şi Formare Profesională Continuă
A sprijini demersul didactic, în scopul îmbunătăţirii activităţii, al formării continue a cadrelor didactice prin consilierea, monitorizarea, implicarea şi evaluarea calității demersului didactic pentru realizarea unui management curricular de calitate. au fost realizate în lunile august /septembrie Întruniri metodice raionale Grup-ţintă: 380 cadre didactice și 35 cadre manageriale

45 Organizarea întrunirii metodice cu managerii şcolari;
Organizarea şi desfăşurarea întrunirilor metodice la toate disciplinele şcolare; Organizarea întrunirii metodice cu managerii şcolari; REALIZĂRI : - Abordarea subiectelor recomandate de MECC, orientate spre managementul calităţii procesului educaţional; - Recomandări cu privire la organizarea procesului educaţional la disciplinele de studii şi managementul temelor pentru acasă. Participare slabă a cadrelor didactice (73,35%) din instituţiile educaţionale: L.T.”M.Eliade”, Nisporeni (4), Gim.Brătuleni (3), Gim.Cristeşti (4) Gimnaziul Bolţun (3), Gimnaziul Bărboieni (2).

46 Centrul Metodic, DÎTS Nisporeni Gimnaziul “M.Eminescu”, or.Nisporeni
5 ateliere-preconferinţă: Obiectiv general: Asigurarea transparenţei informaţionale şi implicarea partenerilor educaţionali în procesul decisional şi realizarea platformei de dezbateri la subiectele discutate Genericul activităţii Data Locul desfăşurării Grup-ţintă Responsabil 1.“Formarea profesională de calitate-o premisă a evoluţiei în educaţie” Centrul Metodic, DÎTS Nisporeni 27 manageri IET Sterpu Nina, şef direcţie 3. “Eficientizarea managemen-tului temelor pentru acasă-o prioritate pentru instituţia de învăţământ” Gimnaziul “M.Eminescu”, or.Nisporeni 13 profesori 3 părinţi 9 elevi Bejan Svetlana Crăciun Nina Andronache M. 4. “Asigurarea calităţii incluziunii şcolare a copiilor, elevilor cu dezabilităţi” 9 cadre didactice de sprijin 6 părinţi 11 manageri/CMI Colaboratorii SAP Nisporeni 5. “Continuitate în implementarea evaluării criteriale prin descriptori: avantaje şi provocări” 6 elevi 7 părinţi 8 diriginţi 10 învăţători Negură Eugenia Andronache Maria Constatări generale: 155 participanţi. În cadrul atelierelor sau scos în evidenţă anumite problemele şi identificate soluţiile, promovarea bunelor practici a cadrelor didactice, precum direcţiile şi obiectivele de activitate ale tuturor actorilor educaţionali pentru anul de studii

47 Două CONFERINŢE PEDAGOGICE Sala Mare, Consiliul Raional
Obiectiv general al activităţii: : Asigurarea transparenţei informaţionale şi implicarea partenerilor educaţionali în procesul decisional şi realizarea platformei de dezbateri la subiectele discutate 1.Conferinţa raională a cadrelor didactice “Împreună pentru educaţia de calitate” 23 august 2018 Sala Mare, Consiliul Raional Invitaţi 35 Man. educaţionali 75 Cadre didactice 55 IET 36 Elevi 7 TOTAL 220 participanţi Sterpu Nina Andronache Maria Constatări generale: LA LUCRĂRILE CONFERINŢEI AU PARTICIPAT: Secretarul de Stat pe domeniul educaţie, Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, dna Angela Cutasevici, vicepreşedintele Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, dna Nadejda Lavric, preşedintele raionului,dl Ghenadie Verdeş; consilieri raionali, primari, părinţi, tineri specialişti, elevi şi reprezentanţi ai serviciilor descentralizate şi desconcentrate din raion. În plenul Conferinţei au fost analizate tendinţele, direcţiile şi obiectivele de activitate ale tuturor actorilor educaţionali în realizarea unei educaţii de calitate pentru anul de studii

48 Liceul Teoretic “M.Eliade”, or.Nisporeni invitaţi/cadre didactice
2.Conferinţa raională cu genericul “Evaluarea rezultatelor şcolare - realitate complex pentru şcoală şi elev” 18 octombrie 2018 Liceul Teoretic “M.Eliade”, or.Nisporeni manageri şcolari directori adjuncţi invitaţi/cadre didactice părinţi Constatări generale: Total participanţi – Au fost abordate următoarele subiecte: - Rezultatele examenelor de absolvire, sesiunea 2018: probleme şi soluţii; -Cu privire mplementarea Metodologiei de evaluare criterială prin descriptori în clasele primare; - Cu privire la implementarea curriculumului reconceptualizat la disciplinele: Dezvoltarea personală (cl.I-XII), Educaţie plastică, Educaţie tehnologică, Educaţie fizică, Educaţie muzicală (clasa a V-a) şi disciplina Educaţie pentru societate (clasele a V-a şi a X-a). - Cu privire la Metodologia de evaluare criterială prin descriptori, clasa a V-a, la disciplinele respective; Diseminarea practicilor de implementare a MECD a învăţătorilor din învăţământul primar: Adam Vera, L.T.”M.Eliade”, Nisporeni, Merlan Rodica, L.T.”Prometeu”, Grozeşti, Oancea Tatiana, Şcoala Primară-Grădiniţă Găureni şi Faizenberg Tatiana, Gimnaziul „Ion Creangă”, Soltăneşti;

49 2 şedinţe de informare cu managerii instituţiilor preşcolare
ORGANIZARE ȘI DIRIJAREA ACTIVITĂȚII MANAGERILOR ȘCOLARI OBIECTIV GENERAL: ORGANIZAREA ŞI COORDONAREA ACTIVITĂŢII A CADRELOR MANAGERIALE 2 şedinţe de informare cu managerii instituţiilor preşcolare Centru Metodic DÎTS Nisporeni managerii preşcolari Steru Nina Lupea P. 2 ședințe de informare cu managerii școlari Septembrie octombrie  Directori de școală Sterpu Nina Organizarea alimentării în IET noiembrie Artene Eduard Sterpu Nina Controlul, monitorizarea şi consilierea în şcoală Centrul Metodic 26 directori adjuncţi Bejan Sv. Andronache M. Didactic-Cafe: ”Managementul situaţiilor critice din instituţia şcolară” Gimn.”Alexandru cel Bun”Vărzăreşti 34 manageri şcolari Seminar cu primarii localităților și directorii IET Directori IET Sterpu N

50 2 şedinţe de informare cu managerii instituţiilor preşcolare
OBIECTIV GENERAL: ORGANIZAREA ŞI COORDONAREA ACTIVITĂŢII METODICE ŞI FORMĂRII PROFESIONALE A CADRELOR MANAGERIALE 2 şedinţe de informare cu managerii instituţiilor preşcolare septembrie decembrie Centru Metodic DÎTS Nisporeni managerii preşcolari Lupea P. Şedinţă cu directorii de instituţii şcolare “Asistenţa metodică în elaborarea orarului în clasele cu instruirea simultană” Managerii şcolari Negură E. Şedinţă cu bibliotecarii şcolari octombrie  Bibliotecarii şcolari Crăciun Nina ateliere de lucru Master-class: Metodologia de evaluare criterială prin descriptori 2019/ian Centrul Metodic Învăţătorii claselor primare Controlul, monitorizarea şi consilierea în şcoală 26 directori adjuncţi Bejan Sv. Andronache M.

51 Gimnaziul “M.Eminescu”
SEMINARE TEORETICO-PRACTICE Obiectiv general: Corelarea implementării curriculumului naţional şi local cu formarea profesională continua a cadrelor didactice 1. Formarea competenţei de comunicare orală şi scrisă în cadrul orelor de limbă franceză Gimnaziul “M.Eminescu” Prof.de limbă franceză Bejan Sv. 2. “Strategii didactice de integrare a competenţei elevului. Proiect educaţional la lecţiile de limba franceză.” L.T.”B.Cazacu” Nisporeni Profesorii de limba franceză Popa Stela 3. Implementarea disciplinei reconceptualizate Educaţia pentru societate Centru Metodic Profesorii de educaţia pt societate Lungu V. 4. Formarea competenţelor de comunicare în cadrul orelor de limba şi literatura română Centrul Metodic Profesorii de l.română 5. Rolul problemelor în studiul matematicii Profesorii de matematică Crăciun Nina 6. Evaluarea criterială prin descriptori la disciplina Educaţia fizică Prof. de educaţia fizică 7. Raportul anual de închiriere a manualelor şcolare Bibliotecarii şcolari 8. Cadrul de referinţă al Educaţiei Timpurii din R.Moldova. 27 cadre manageriale 21 cadre didactice Lupea P. Constatări generale: - familiarizarea cadrelor didactice cu conceptele curriculare şi mecanismele de facilitare a procesului de implementare a curriculumului şcolar; - abordarea problemelor actuale, ce țin de implementarea curriculumului, de utilizarea tehnologiilor didactice centrate pe elev, evaluarea didactică, motivarea elevilor pentru învățarea eficientă; - diseminarea de bune practici, măiestria şi creativitatea profesorilor în procesul educaţional.

52 Centru Metodic DÎTS Nisporeni
21 sesiuni de instruire/formări locale Total participanţi: 461 (383 cadre didactice şi 78 cadre manageriale) Obiectiv general: Promovarea politicilor curriculare. Punerea în aplicare a noilor reforme curriculare Cadrul de refrinţă al educaţiei timpurii Curriculum pentru educaţia timpurie (2 sesiuni) Centru Metodic 21 educatori 27 manageri preşcolari Lupea P. Cociu Tatiana Ciochină Raisa Conceptualizarea curriculumului Dezvoltarea personală Evaluarea Criterială prin descriptori la Dezvoltarea personală (2 sesiuni) Centru Metodic DÎTS Nisporeni 27 cadre manageriale Andronache M. Zabolotin L. Curriculumul reconceptualizat în învăţământul primar (6 sesiuni) 112 învăţători Negură E. Tîmbur Sv. Negură A. Implementarea curriculumului conceptualizat Dezvoltarea personală, învăţământ primar (3 sesiuni) 87 învăţători Implementarea curriculumului conceptualizat la disciplina Educaţia pentru societate, cl.V şi a X-a. Evaluarea Criterială prin descriptori la Educaţia pentru societate (2 sesiuni)   Gimn.”M.Eminescu” 45 cadre didactice Lungu V. Lefter Tatiana Ulinici-Adam Aurica Conceptualizarea curriculumului disciplina Edu-caţia tehnologică/educaţia plastică, clasa a.V-a. Evaluarea Criterială prin descriptori la Educaţia tehnologică/educaţia plastică, clasa a.V-a. (2 sesiuni) 46 cadre didactice Nani Galina Andronache V. Evaluarea Criterială prin Descriptori la Educaţia fizică, clasa a V-a Centru Metodic DÎTS 25 cadre didactice Evaluarea Criterială prin Descriptori la Educaţia muzicală, clasa a V-a 22 cadre didactice Evaluarea Criterială prin Descriptori la Limba franceză, învăţământ primar Andronache M Popa Stela Gardaş Sv.

53 8 SESIUNI DE INSTRUIRE, IET
Pilotarea Programelor de Educaţie Parentală în instituţiile de educaţie timpurie. Tematicile: 1.Dezvoltarea copilului (Dezvoltarea creerului. Temperamentul) 2. Igiena. 3.Comunicare. 4.Jocul şi jucăriile. 5.Dezvoltarea cognitivă a copilului. Octombrie-decembrie 2018 Centrul Metodic Grădiniţa Incluzivă ”Povestea” Nisporeni Cadre manageriale şi didactice,asistenţi medicali Total: 45 persoane Lupea P. CONSTATĂRI GENERALE: Cadrele didactice şi manageriale au fost informate cu privire la: - Utilizarea coerentă a produselor școlare, criteriilor și descriptorilor în cadrul strategiilor de evaluare: formelor, metodelor, tehnicilor, instrumentelor de evaluare; - Administrarea eficientă a instrumentelor de monitorizare a performanțelor elevilor prin optimizarea procesării datelor evaluării în documentele școlare și instrumente specifice; - Asigurarea unui management de recuperare ameliorativă bazat pe principiul succesului şi a unei culturi evaluative din perspectiva învăţământului centrat pe competenţe și a tendinţelor de modernizare a evaluării. - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor parentale, acordarea sprijinului în creşterea şi educaţia copiilor (IET).

54 Constatări: În cadrul şedinţelor au fost discutate subiectele:
MASĂ ROTUNDĂ: LUCRUL CU TINERII SPECIALIŞTI Obiectiv general: Asigurarea stidierii şi promovării experienţelor şi practicilor/formelor de predare- Sfaturi utile tinerilor specialişti (cu implicarea pedagogilor cu experienţă) Centru Metodic, DÎTS 14 tineri specialişti 5 cadre didactice cu experienţă Andronache Maria Constatări: Studierea şi promovarea experienţei, practicilor şi formelor de predare-învăţare-evaluare, a elaborării demersurilor didactice în conformitate cu actele normative în vigoare. 2 ŞEDINŢE ALE CONSILIULUI METODIC RAIONAL Obiectiv general: Dezbateri, schimb de opinii privind promovarea şi implementarea politicilor educaţionale conducătorii întrunirilor metodice Constatări: În cadrul şedinţelor au fost discutate subiectele: - cu privire la activitatea întrunirilor metodice raionale din august:rezultate, probleme, soluţii; - cu privire la cererile depuse pentru solicitarea gradului didactic/managerial, anul de studii ; - cu privire la implementarea Instrucţiunii Managementul temelor pentru acasă; - discutarea Regulamentului “Pedagogul anului, 2019 şi a Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şcolare, ediţia 2019;

55 Formarea Profesională Continuă a cadrelor didactice/manageriale
Obiectiv general: corelarea implementării curriculumului national cu formarea profesională continua a cadrelor didactice şi manageriale Constatări: - Procesul de formare Profesională Continuă s-a desfăşurat în conformitate cu Planurile stagiilor de formare profesională continuă a instituţiilor abilitate în domeniu; participanţi la cursuri de formare pe perioada semestrului I au fost: 48 cadre didactice la disciplina de specialitate şi 18 cadre didactice,învăţământ primar, au beneficiat de formări în domeniul ECD, clasa a IV-a. - în mare parte la cursurile de formare profesională continuă se înscriu, în special, cadrele didactice care susţin atestarea; - competenţele formate prin cursurile de formare continuă sunt parţial valorificate în activitate; -reticenţă şi dezinteres pentru creştere profesională, în special pentru aspirare la grad managerial, grad didactic întâi/superior; - scăderea interesului cadrelor didactice pensionare pentru activitatea de formare.

56 - Repartizate: 287 ore opţionale, cuprinşi 5644 elevi
MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII CURRICULUMULUI ŞCOLAR Obiectiv general: Implementarea şi monitorizarea curriculumului şcolar şi extraşcolar Constatări: Puncte tari: -Respectarea prevederilor Planului-cadru cu privire la disciplinele opţionale şi activităţile extraşcolare. - Repartizate: 287 ore opţionale, cuprinşi 5644 elevi şi 360 ore activităţi extraşcolare, cuprinşi elevi; - Elaborarea demersurilor didactice în conformitate cu documentele curriculare la disciplină; -100% asigurare cu manuale şcolare   Puncte slabe: - reticenţa cadrelor didactice în examinarea şi aplicarea noutăţilor metodologice la disciplină; - management neeficient de monitorizare a calităţii implementării curriculumului şcolar; - plagieri de proiectări didactice, superficialitate în elaborarea demersurilor didactice; - insuficientă activitate pentru promovarea copiilor cu aptitudini speciale; - proiectarea incorectă a parcursului didactic, lacune în pregătirea resurselor, disctribuirea corectă a timpului, verificarea şi explicarea temei pentru acasă; - utilizare neeficientă a strategiilor şi metodelor didactice moderne, fapt ce se reflectă asupra calităţii procesului educaţional; - utilizarea în mare parte a metodelor tradiţionale în procesul de predare şi evaluare; - lipsa cadrelor didactice calificate în IET .

57 CONSILIERE METODICĂ orientată în vederea asigurării calităţii procesului educaţional, realizată în cadrul vizitelor de lucru, cu referire la: - Procesul de elaborare a demersului didactic de lungă durată şi a proiectelor didactice la disciplină, elaborarea proiectărilor didactice pe unităţi de învăţare; - Implementarea curriculumului la disciplinele: Dezvoltarea personală (I-XII), Educaţia pentru societate (cl.V şi X), Educaţia fizică, Educaţia tehnologică, Educaţia plastică şi Educaţia muzicală, clasa a V-a. - Organizarea procesului de evaluare criterială prin descriptori în clasa a V-a. Cu privire la instrumentele de evaluare în conformitate cu Metodologia de Evaluare Criterială prin Descriptori la disciplinele respective; - Utilizarea eficientă a strategiilor didactice interactive şi participative; - Recomandări cu referire la activitatea comisiilor metodice, a activităţii metodice desfăşurate în instituţie.

58 Consiliul raional al elevilor
Gimnaziul ”M.Eminescu” Nisporeni 25 membrii ai CE Andronache M. Obiectiv general: Implicarea elevilor în actul decizional Constatări: Discuţii şi exprimarea opinilor copiilor cu privire la: respectarea Instrucţiunii privind managementul temelor pentru acasă; repartizarea orelor opţionale şi a celor de cerc în instituţiile şcolare. Centrul de excelenţă la Limba şi literatura română Interpretare de text la prima vedere L.T.”B.Cazacu” Elevii claselor de liceu Bejan Sv. Eşanu V. Obiectiv general: promovarea activităţilor cu elevii dotaţi

59 Concursuri, activităţi extraşcolare
Obiectiv general : Promovarea activităţilor cu elevii dotaţi 1. Concurs televizat „Victorie prin Istorie ” Etapa raională Etapa republicană L.T. “B.Cazacu” Chişinău Elevii claselor de liceu Lungu V. Constatări : Tîmbur Maria, clasa a XIII, L.T. ”B.Cazacu” or.Nisporeni, locul III, etapa republicană. 2. Concurs raional la istorie, dedicat scultorului Tudor Cataraga Obiectiv : Motivarea elevilor pentru studierea istoriei naţionale şi universale L.T.”M.Eliade” Nisporeni Elevii claselor a IX-a Constatări generale : Au participat 25 elevi din 20 instituţii şcolare. Nu s-au prezentat din instituţiile: Gimnaziile: Bolţun, Călimăneşti, „G.Vieru”, Iurceni, „Ion Creangă”, Soltăneşti, Şendreni şi Vulcăneşti. Premianţi- 6 elevi Clasamentul : Locul I – Şişcanu Constantin, Gimnaziul Călimăneşti Locul II – Cociu Matilda, Gimnaziul « Ştefan cel Mare », Nisporeni Locul III – Talpă Mihaela, Gimnaziul Bălăneşti Menţiuni : Ţărnă Ana-Maria, Gimnaziul Ciuteşti Jaruc Nina, Gimnaziul « V.Dumbravă », Cioreşti Robu Gheorghe, Liceul Teoretic « M.Eliade », Nisporeni

60 Festivalul raional al sărbătorilor de iarnă, ediţia 2019
Centrul de Cultură şi Tineret “Luceafărul” 17 colective de copii Andronache M. Obiectiv: Promovarea şi valorificarea tradiţiilor naţionale Constatări : Participarea a 17 colective artistice de copii. Evaluarea instituţiilor în baza criteriilor de apreciere şi a Regulamentuluifestivalului. Premierea colectivelor cu diplome şi premii băneşti. Clasamentul instituţiilor : Locul I : Gimnaziul Zberoaia Locul II : Gimnaziul –Grădiniţă Valea Trestieni şi Gimnaziul Marinici Locul III : Gimnaziul „ Ştefan cel Mare ”, Nisporeni şi Gimnaziul Bărboieni Menţiune : L.T. ”Prometeu ”, Grozeşti, Gimnaziile : „ G.Vieru ”, Iurceni, Bălăureşti, Călimăneşti, Bălăneşti, Isăicani, Şişcani, „ M.Eminescu ”, Nisporeni, Bolţun, Ciuteşti, Selişte şi Vînători.

61 Competiţii sportive raionale
Obiectiv : antrenarea elevilor în practicarea sistematică a exerciţiilor fizice şi a sportului pentru fortificarea sănătăţii Organizate şi desfăşurate următoarele activităţi sportive : - Campionatul raional la minifotbal (gimnazii şi licee) - Campionatul raional la tenis de masă (gimnazii) - Campionatul raional la joc de dame (gimnazii) Campionatul raional la şah (gimnazii) Participare bună la toate competiţiile: Gimnaziile: „Ştefan cel Mare”, Nisporeni, „G.Vieru”, Iurceni şi Zberoaia. Participare slabă (nicio competiţie): Gimnaziile: Bărboieni, Brătuleni, Cristeşti, Vînători şi Vulcăneşti.

62 Domeniul: Activităţi pentru tineret
Atelier de informare : Orientarea profesională a tinerilor 29 septembrie 2018 Incubatorul de afaceri, Nisporeni 24 tineri din licee Andronache M Concurs : TALENT SHOW Centrul de Cultură şi Tineret “Luceafărul” 45 tineri-participanţi Andronache M.

63 Asigurarea protecţiei vieţii şi sănătăţii copiilor
Asigurarea protecţiei vieţii şi sănătăţii copiilor. Prevenirea violenţei. Obiectiv : Prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă asupra copiilor. Constatări: Pe perioada respectivă au fost înregistrate 30 cazuri suspecte de ANET. Din numărul total de cazuri înregistrate, 11 au fost examinate în instituţiile şcolare, conform procedurilor prevăzute în cadrul instituţional. Au fost referite în baza Fişei de sesizare către alte structuri competente în domeniu 19 cazuri. Se constată un număr mai mare de cazuri la copiii de vârsta ani care sunt supuşi neglijării (12 cazuri), în deosebi în rândul băieţilor, şi a cazurilor violenţei fizice (12 cazuri.). Sursa de sesizare în cele mai multe cazuri sunt profesorii, cât părinţii şi copiii.

64 Concluzii generale: Reticenţă şi dezinteres pentru creştere profesională, în special pentru aspirare la grad didactic întâi/managerial Realizare insuficientă a studierii şi promovării experienţei avansate a cadrelor didactice şi manageriale la nivel de instituţie. -3. Monitorizare neeficientă a implementării curriculumului şcolar, a elaborării demesurilor didactice; -4. Interes pentru utilizarea tehnicii informaţionale (lecţii asistate la calculator, aplicarea tablei interactive). 5. Insuficientă implicare a managerilor pentru determinarea nevoii de formare continuă, motivarea şi mobilizarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă; 6. Scăderea interesului unor cadre didactice şi manageriale pentru activitatea de formare. 7. Insuficient se aplică în procesul de evaluare repartizarea diferenţiată a sarcinilor de învăţare, sarcini cu grad de dificultate adecvat, ce pot asigura dezvoltarea şi progresul şcolar al elevilor, precum şi dozarea timpului temelor pentru acasă.

65 serviciul de asistență psihopedagogică
Șef serviciu –Dumbravă Ludmila

66 Obiectivele serviciului:
    1. Evaluarea complexă a dezvoltării copiilor şi identificarea timpurie a necesităţilor specifice ale acestora; 2. Reevaluarea dezvoltării copilului cu cerințe educaționale speciale; 3. Acordarea asistenţei psihopedagogice copilului şi familiei acestuia;     4. Oferirea asistenţei metodologice  cadrelor didactice, cadrelor didactice de sprijin, psihologilor, altor specialişti în lucrul cu copiii cu cerinţe; educaţionale speciale sau copiii în situaţie de risc din sistemul de învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general şi  administraţiei publice locale; 5. Monitorizarea integrării sociale a copiilor dezinstituționalizați din sistemul rezidențial; 6. Implementarea programelor de suport în primii ani de viață a copiilor cu necesități speciale 7. Crearea în instituțiile educaționale din raion a serviciilor de suport (CDS, CREI)

67 Asistenţă psihopedagogică
Servicii prestate: Asistenţă psihopedagogică Beneficiari Număr de copii din instituții de educaţie timpurie Număr de copii din instituțiile de învăţământ primar şi secundar general Asistenţă psihologică 6 39 Asistenţă logopedică 51 29 (a psihopedagogului) 4 33 Asistenţă kinetoterapeutică 24 28 Total 85 129 Număr total copii cu CES Copii cu CES din instituţiile de educaţie timpurie Copii cu CES din instituţiile de învăţământ primar şi secundar general 214 7 207

68 SEMINARE, ÎNTRUNIRI , CONSILIERE
* 04 septembrie 2018 – instruirea cadrelor didactice la disciplina de limbă și literatura română cu referire la elaborarea Planului Educațional Individualizat a copiilor cu cerințe educaționale speciale în cadrul întrunirii metodice, șef interimar SAP * 05 septembrie 2018 – instruirea cadrelor didactice la matematica cu referire la elaborarea Planului Educațional Individualizat a copiilor cu cerințe educaționale speciale în cadrul întrunirii metodice, psihopedagog SAP * 08 septembrie 2018 – instruirea cadrelor didactice la disciplinele limbi străine cu referire la elaborarea Planului Educațional Individualizat a copiilor cu cerințe educaționale speciale în cadrul întrunirii metodice, șef interimar SAP * 23 octombrie masă rotundă ,,Incluziunea educațională a copiilor cu deficiențe de auz” – logoped și psihopedagog SAP, Grădinița de copii ,,Andrieș” Șendreni * Octombrie – noiembrie – activitate ,,Scoala mamelor” și ,, Școala taților ”cu deplasare specialistului psihopedagog în IP Gimnaziul Vulcănești

69 SEMINARE, ÎNTRUNIRI , CONSILIERE
* 04 decembrie 2018 – Lansarea Sediului Serviciului de Asistență Psihopedagogică și seminarul metodologic ,,Repere metodologice privind activitatea cadrelor didactice de sprijin” cu Cadrele Ddactice de Sprijin recent angajate, specialiștii SAP * 08, 15, 20 decembrie seminar raional ,,Prevenirea și combaterea violenței în instituțiile de educație timpurie”cu cadre manageriale, cadre didactice și non - didactice și părinți, specialiștii SAP, Centrul Metodic, DÎTS Nisporeni * 18 decembrie seminar metodologic ,,Asistența logopedică, metode și tehnici în terapia tulburărilor de limbaj. Abordarea pozitivă a comportamentelor copilului de vârstă preșcolară”, logoped și psiholog SAP, Grădinița de copii ,,Ghiocel” Zberoaia.

70 Proiectul ,,Sporirea accesului copiilor cu necesități speciale la servicii comunitare de suport și educație în primii ani de viață”, În instituţiile de educaţie timpurie din localităţile raionului şi-au început activitatea un şir de programe educaţionale: Programul ,,Mellow Parenting” Atelier de lucru Portage pentru primii ani de viață Programul ,,Comunicarea prin muzică” sau meloterapia Limbajul Makaton. Programele sunt orientate spre consolidarea capacităților părinților și oferirea celor mai bune oportunități pentru dezvoltarea potențialului de care dispuncopiii în primii ani de viață.

71 În instituțiile educaționale din raion activează 19 Centre de Resurse pentru Educația Incluzivă
1. IP Gimnaziul Vînători 11.IP Gimnaziul Bursuc 2. IP Gimnaziul Bălăurești 12.IP Gimnaziul ,,Gr.Vieru” Iurceni 3. IP Gimnaziul”Ion Creangă” Soltănești 13.IP G.imnaziul Bălănești 4. IP Gimnaziul Zberoaia 14.IP Gimnaziul „Al.cel Bun„ Vărzărești 5. IP L.T.”M. Eliade” Nisporeni 15.IP Gimnaziul Bărboieni 6. IP Gimnaziul ,,V.Dumbravă” Ciorești 16. L.T. ”Prometeu” Grozești 7. IP Gimnaziul ”M. Eminescu” Nisporeni 17.IP Gimnaziul Milești 8. IP Gimnaziul ”Șt.cel Mare” Nisporeni 18.IP Gimnaziul Șișcani 9. IP Gimnaziul ”V. Bulicanu” Boldurești 19. IP Gimnaziul Brătuleni 10.IP Gimnaziul Seliște

72 DIRECȚII PRIORITARE de activitate managerială în semestrul I anul -2018/2019
Dezvoltarea curricula disciplinare în învățământul gimnazial și liceal Diversificarea ofertei educaționale prin modele de Plan-cadru și extinderea autonomiei decizionale în selectarea modelului pentru implementare; Implementarea Metodologiei de evaluare criterială prin descriptori în învățământul general Implementarea Instrucțiunii privind managementul temelor pentru acasă în învățământul general. Punerea în aplicare a produselor curriculare elaborate pe domeniul Educației timpurii; Monitorizarea gradului de realizare a PDS a sistemului de învățământ raional / , în contextul Strategiei Educația 2020 7. Implementarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova 8. Implementarea politicilor educaționale și a actelor normative în instituțiile de pe teritoriul administrat.


Descărcați ppt "RAPORT De ACTIVITATE pe primul semestru al anului de studii"

Prezentări similare


Publicitate de la Google