Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

„Nu există ceva mai presus de tată și de mamă printre oameni ”

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "„Nu există ceva mai presus de tată și de mamă printre oameni ”"— Transcriere de prezentare:

1 „Nu există ceva mai presus de tată și de mamă printre oameni ”
Teognis „Părinții sînt ceva ce rămîne de la strămoși și luăm cu noi în viitor.” M. Voiculescu

2 Dirigenția Proiect didactic Clasa a II-a Pas cu pas Realizat de:
Veronica Loghin Grad didactic doi Gimnaziul s.Bălășești

3 Numărul lecției în modul conform proiectării la Dirigenție:
Numărul lecției conform orarului: 5 Durata lecției: 45 minute Modulul: Formarea pentru autocunoaștere și dezvoltare personală

4 Subiectul : ”Familia mea- casa mea”

5 Obiective operaționale:
*să cunoască aspectele specifice ale vieții de familie; *să identifice principalele funcții ale familiei; *să aprecieze importanța solidarității acesteia și a siguranței pe care ea o oferă; *să manifeste interes și respect față de membrii familiei; *să-și asume responsbilități în viața de familie.

6 Tehnologii didactice:
a) Metode : - Microfonul magic, galeria întrebărilor, acrostihul, jocul de rol, cîntecul Familia, povestea, descrierea, comentariul, piramida, Argumentul, gîndire filozofică, jocul Aplauze Extensie: recital de poezie, expoziție de desene la tema Familia, dansul Hora b) Forme de organizare: - frontal, individual, în grup c) Mijloace didactice: - foto, planșe la temă, fișe de lucru, laptop, videoproiector, d) Resurse temporale: 45 minute e) Resurse umane: 17 elevi, părinți, bunici

7 Desfășurarea activității
Evocare :

8 Familia mea

9 *Galeria întrebărilor:
Cu microfonul magic o elevă-repoter de la „Alunelul ” trece printre bănci și pune întrebările ce urmează, pe fundalul muzicii lui Vivaldi ? *Galeria întrebărilor: Ce este familia?

10 Care sunt membrii familiei tale? ?

11 Cine este cel mai în vârstă? ?

12 Cine este cel mai tânăr? ?

13 Ce rol are mama? ?

14 Ce rol are tata? ?

15 Ce rol ai tu în familie? ?

16 Care sunt evenimentele
importante într-o familie? ?

17 Ce act dovedește existenţa familiei? ?

18

19 Ce activităţi comune ai cu familia ta? ?

20 REALIZAREA SENSULUI acrostihul FAMILIE
*Se completează cu cuvinte-însușiri FAMILIE

21 Sceneta: „Familia mea la masă”
Este o zi de duminică. Mama, bunica și nepoțica pregătesc masa.Tatăl cu feciorul joacă o partidă de șah. Membrii familiei iau masa. Fiecare membru al familiei dă dovadă de o comportare civilizată la masă. *Sceneta se prezintă sub formă de pantomimă

22 Ne odihnim un pic cu cîntecul ”Familia”

23 Activități în grup (elevi, părinți)
Grupul 1. Creați o poveste cu titlul: „Bunicii - personajele copilăriei mele”

24 Grupul 2. Faceți portretul familiei ideale

25 Grupul 3. Este necesar să știm ...

26 Grupul 4. Comentați: „Un om fusese o frunză. și doar ram cu ram
Grupul 4. Comentați: „Un om fusese o frunză ... și doar ram cu ram ... au izbutit să crească și să nască pomul...”

27 Piramida „Funcțiile familiei”
(Pe mese aveți fișele cu funcțiile familiei, citiți-le în grup, apoi completăm piramida.) *Dă naștere copiilor *Produce bunuri necesare societății *Asigură creșterea și educația copiilor *Menține echilibrul în societate Trei argumente: „Clasa mea-familia mea” (Elevii argumentează veridicitatea acestei afirmații)

28 Să rîdem puțin: Jocul : „Aplauze”
- Bunicule, și dumneata ai fost cîndva copil? - Desigur. - Probabil că arătai tare caraghios cu cheliuță și bărbiță?! Jocul : „Aplauze” Să se ridice cei care preferă să înceapă ziua cu un sărut. Să se ridice cei care oferă multă dragoste celor din jur. Să se ridice cei ce-și respectă colegii. Să se ridice cei care mențin relații armonioase în familie.

29 Ascult, judec și iau învățăminte
: A fost odată un copil pe care îl chema George și care locuia împreună cu părinții săi . El era un copil ca toți ceilalți, însă obișnuia să-i supere prin năzbîtiile pe care le făcea. Nu-i plăcea să-și facă lecțiile, uneori își agresa colegii la școală și o supă- ra pe doamna învățătoare. Acasă nu voia să-i asculte pe părinți, deși aceștea încercau să se poarte cît mai frumos cu el. Nu voia să-și facă temele, le vorbea urît, iar la el în cameră era întotdeauna dezordine. Într-o zi, părinții săi nu s-au mai întors acasă așa cum o făceau de fiecare zi. Orele treceau și ei nu mai apăreau. - Ce credeți că s-a întîmplat cu băiatul? - Ce a simți cînd a văzut că părinții lui nu s-au întors? - Ce a făcut?

30 REFLECȚIE ȘI EVALUARE Gândire filozofică
*Este posibil să te descurci singur în societate? *Poți să renunți la familie?

31 (câte un gând de la fiecare elev, părinte, bunic prezent la oră)
De ce este importantă familia pentru tine? (câte un gând de la fiecare elev, părinte, bunic prezent la oră)

32 EXTENSIE Temă pentru acasă : Recital de poezie la tema Familia
Expoziție de desene (pregătite acasă )


Descărcați ppt "„Nu există ceva mai presus de tată și de mamă printre oameni ”"

Prezentări similare


Publicitate de la Google