Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

MEDIU ÎNCONJURĂTOR ŞI PEISAJE.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "MEDIU ÎNCONJURĂTOR ŞI PEISAJE."— Transcriere de prezentare:

1 MEDIU ÎNCONJURĂTOR ŞI PEISAJE

2 I. MEDIUL EUROPEAN are un grad ridicat de urbanizare;
mare densitate de populaţie; o multitudine de activităţi economice; → m.i. e antropizat;

3 - m.i. european = mediul temperat (exceptând teritoriile de la nord de Cercul polar şi de zona de sud-est care are o climă caldă şi deşertică); - există multe peisaje regionale sau locale; - în spaţiul european se pot identifica mai multe tipuri de medii:

4 mediul insulelor arctice;

5 mediul tundrei include: - Islanda, N Scandinaviei, Peninsula Kola N C. Est-Europene - toate au un grad redus al intervenţiei antropice;

6 mediul temperat-rece corespunde pădurilor de conifere (între 55º şi 70º lat.N);

7 mediul temperat-oceanic
în Europa de Vest şi Centrală; specific pădurilor de foioase (foarte antropizat);

8 mediul temperat-continental
ocupă spaţii întinse (E României până în Câmpia Precaspică); specific stepei;

9 mediul mediteranean specific Europei Sudice; vegetaţia: foioase semperviriscente tufişuri şi arbuşti xerofiţi. antropizarea e foarte mare (aşezări, activităţi productive, turism);

10 mediul montan corespunde reliefului de peste 1000 m are o intervenţie antropică mai mică (mai intensă în spaţiul depresiunilor şi culoarelor de vale);

11 EUROPA – HARTA FIZICĂ

12 MEDIUL ROMÂNESC - în spaţiul românesc: aceleaşi trăsături ale mediului ca şi în spaţiul european:

13 mediul montan şi alpin între 800 şi 2544 m; prezenţa aşezărilor până la 1600 m (în M-ţii Apuseni) indică un grad de antropizare superior spaţiului montan european în ansamblu;

14 mediul regiunilor de deal şi podiş
specific Subcarpaţilor, dealurilor şi podişurilor (între m); relief colinar; bogate resurse de subsol; suprafeţe degradate de procese de versant;

15 mediul câmpiilor interfluvii netede şi întinse; lunci extinse; areale forestiere reduse şi suprafeţe cultivate;

16 mediul luncilor şi al Deltei Dunării
cu suprafeţe inundabile; vegetaţie hidrofilă; grad de antropizare mai redus;

17

18 ROMÂNIA – HARTA FIZICĂ

19 Liceul Teoretic “Axente Sever” - Mediaş
Realizator: Prof. Horaţiu Tudor Liceul Teoretic “Axente Sever” - Mediaş 2010


Descărcați ppt "MEDIU ÎNCONJURĂTOR ŞI PEISAJE."

Prezentări similare


Publicitate de la Google