Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

RAPORT DE ACTIVITATE IANUARIE – MAI 2019.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "RAPORT DE ACTIVITATE IANUARIE – MAI 2019."— Transcriere de prezentare:

1 RAPORT DE ACTIVITATE IANUARIE – MAI 2019

2 Situația statistică a terenurilor
2007 2013 2018 Total terenuri agricole ha ha ha Terenuri arabile ha ha ha Pășuni ha ha ha Fânețe ha ha ha Vii 2.057 ha 2.331 ha 2.524 ha Livezi 4.707 ha 4.097 ha 4.936 ha 2007 2013 2018 Total neagricol ha ha ha Păduri ha ha ha Terenuri cu ape ha ha ha Drumuri și căi ferate ha ha ha Curți și construcții ha ha ha Terenuri neproductive 9.747 ha ha 2007 2013 2018 Total General ha ha urmare a cadastrării generale

3 Suprafețele cultivate cu principalele culturi
Producțiile obținute la principalele culturi Anul Grâu ha Triticale Orz Orzoaică Rapiță Porumb Floarea Soarelui Soia 2007 58.500 - 13.810 4.300 80.720 22.050 2.760 2013 71.650 2.685 8.340 12.100 5.760 81.920 32.750 3.200 2018 50.551 4.845 2.950 3.000 18.000 87.417 38.016 8.220 Anul Grâu kg/ha Triticale Orz Orzoaică Rapiță Porumb Floarea Soarelui Soia 2007 2.106 - 1.790 1.583 1.065 3.535 1.185 1.279 2013 4.432 5.370 4.100 3.919 1.900 5.088 1.960 1.780 2018 6.095 6.400 6.200 4.820 3.600 9.115 2.700 2.300

4 Suprafețele însămânțate în toamna anului 2018
Suprafețele însămânțate în primăvara anului 2019 Cultura Suprafața ha Grâu 53.258 Triticale 4.900 Orz 3.000 Orzoaică 3.150 Rapiță 19.017 Cultura Suprafața ha Porumb boabe 86.625 Floarea Soarelui 31.762 Soia 4.506 Cartof 6.380

5 TOTAL – 7.834,64 hectare calamitate
Suprafețe calamitate 2019 TOTAL – 7.834,64 hectare calamitate Grâu Triticale Orz/ Orzoaică Rapiță Mazăre Porumb Floarea Soarelui Soia Plante Furajere Alte culturi ha % 1637,75 46 7,62 58 174,19 78 1104,05 51 2,70 80 2.992,20 60 797,75 48 462,30 34 382,42 70 199,38 77 Legume în câmp Pomi fruciferi Vii Sere și solarii ha % 56,89 76 11,63 73 5,46 80 0,30 74

6 Suprafața agricolă afectată de diferite procese naturale în 2018
conform O.S.P.A. Bihor

7 Programe naționale pentru susținerea sectorului agricol
Programul pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și industria alimentară. Programului pentru stimularea angajării tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industria alimentara se deruleaza in baza Legii nr. 336/2018 si a Hotarari de Guvern nr. 325 din 23 mai 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 336/12018 si are ca scop, crearea de noi locuri de munca, prin stimularea angajarii tinerilor de pana la 40 ani in sectoarele agricultura, acvacultura si industria alimentara. Programul se deruleaza pe perioada si vizeaza acordarea unui sprijin financiar angajatorilor fermieri din agricultura, acvacultura si industria alimentara cuprins intre 500 si 1000 lei, in functie de categoria profesionala din care face parte tinarul pe care il angajeaza. Conditile pe care trebuie sa le indeplineasca ANGAJATORII pentru a accesa acest program sunt:: -sa angajeze minim doi tineri beneficiari ai Programului - angajarea sa se faca pe locuri de munca existente sau nou create, - tinerii beneficiari sa nu fi avut raporturi de munca cu angajatorul in ultimele 12 luni calendaristice. - angajatorul trebuie sa fie o forma juridica de tip PFA, IF, SRL, II, - angajatorul sa nu aiba datorii la bugetul local atat pentru sediul social cat si pentru punctele de lucru - angajatorul sa nu aiba datorii la bugetul de stat - angajatorul are obligatia sa pastreze numarul locurilor de munca existente sau nou create prin Program. Angajatorul beneficiaza pentru fiecare tanar angajat de un sprijin financiar de: lei - pentru persoanele cu studii superioare de specialitate in unul din domeniile agricultura, acvacultura sau industria alimentara. - 750 lei - pentru persoanele cu studii medii de specialitate precum si cursuri de formare profesionala de scurta durata in domeniul agricultura, acvacultura si industria alimentara. - 500 lei pentru persoanele fara studii Tanarul beneficiar al Programului care a fost angajat, beneficiaza de scutiri de la plata impozitului pe venit aferent salariului brut stabilit potrivit contractului inividual de munca incheiat in cadrul Programului.

8 Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate – HG 107/2019 22 de beneficiari plătiți – lei Pentru 115 beneficiari s-au cerut banii– lei 5 beneficiari au renunțat pentru ciclul II 1 beneficiar radiat pentru schimbare denumire și CUI Din 201 beneficiari, 198 au depus decontul la DAJ. Situația programului de susţinere a producției de usturoi la data de – HG. 108/2019 Total beneficiari doritori 2019 Înscriși ciclul I 2019 Plantat ciclul II 2019 Au depus decontul la DAJ Total valoare program 273 207 66 201 euro Total beneficiari doritori 2019 Înscriși în program 2019 Din care au plantat Suprafața plantată Au depus decontul la DAJ Total valoare program 5 2,95 ha - 8.850 euro

9 Programul de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii – HG. 500/2017, HG. 57/2019 Program de spijin pentru crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița– HG. 9/2018, HG. 519/2018 Total beneficiari înscriși în program Total lână preconizată pentru comercializare Cantitatea comercializată Rasa Țurcană Rasa Merinos Alte rase Suma totală program 513 kg kg kg 3.757 kg 1.250 kg lei Număr cereri înscrise în program – HG 9/2018 Număr cereri aprobate în program – HG 9/2018 Număr cereri înscrise în program – HG 519/2018 Număr cereri aprobateîn program – HG 519/2018 furnizori procesatori crescători 20 2 265 16 11

10 Adeverințe de vânzare liberă
Situația vânzărilor de terenuri agricole situate în extravilan, prevăzute de Legea nr. 17/2014, în perioada Numărul ofertelor de vânzare înregistrate este in creștere datorită cadastrării suprafețelor agricole și a clarificării dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole extravilane care fac obiectul vânzării. Persoanele fizice și juridice care au avut calitatea de preemptori, arendași, majoritatea sunt înregistrate în România și au cetățenie/naționalitate română, în procent de 85%. Nu s-au înregistrat sancțiuni în ce privește respectarea dreptului de preempțiune. Nr. dosare nefinalizate – 60 (ofertele au fost retrase în timpul procedurii de către vânzători din motive obiective) Categoria de folosință a terenului: 80% arabil(15% pașune și fâneață, 5% alte categorii (vii, livezi)) Anul Nr. oferte de vânzare Suprafața ha Preț minim lei/mp Preț maxim Avize finale pozitive Adeverințe de vânzare liberă Nr. persoane juridice 2014 534 876,48 0,20 22,30 47 480 15 2015 755 882,46 0,22 28,40 209 540 20 2016 1409 1235,50 0,30 31,60 830 570 30 2017 1894 2000,40 0,33 32,50 1282 610 253 2018 2837 2821,97 0,34 47,63 1726 1100 309 2019 1173 1305,70 0,48 48,04 768 380 158 TOTAL 8.602 9.122,51 0,31 35,07 4.862 3.680 785

11 Introducere în intravilan Plan Urbanistic General
Situația scoaterilor din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților Situația privind emiterea avizelor necesare introducerii în intravilan Legea Fondului Funciar nr. 18/1991, cap VII, art. 90 – art. 103, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Ordin nr. 83/2018 privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților. Ordin nr. 1056/2018 privind emiterea avizelor necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole. Ordin nr. 1366/2018 privind scoaterea din circuitul agricol a pajiștilor permanente. OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente. Lege nr. 186/2017, art. II, alin 1pentru mdificarea și completarea Legii nr. 18/1991. Anul Scoatere definitivă Scoatere temporară Introducere în intravilan Plan Urbanistic General 2017 4,1019 ha 2,28 ha 40,60 ha 52, 58 ha Copăcel 2018 9,5997 ha 1,16 ha 88,27 ha 196,95 ha Tărcaia 2019 6,6714 ha - 29,41 ha în lucru: Curățele, Valea lui Mihai, Marghita

12 Produse tradiționale atestate prin
Ordinul nr. 724/2013 privind atestarea produselor tradiționale 1. Pâine de casă Salonta C.A.P 2. Pălincă de caise "TRĂMUȚA" 3. Pălincă de pere "TRĂMUȚA" 4. Pălincă de mere "TRĂMUȚA" 5. Pălincă de prune "TRĂMUȚA" 6. Pălincă de gutui "TRĂMUȚA" Produse consacrate atestate prin   Ordinul nr. 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești 1. Produse de panificație pâine semialbă cu cartofi S.C. BUNEXIM S.R.L, Oradea 2. Produse de panificație pâine albă cu cartofi S.C. ALEXPAN S.R.L, Vașcau 3. Produse de panificație pâine semialbă cu cartofi S.C. ALEXPAN S.R.L, Vașcau

13 Agricultură ecologică Suprafața certificată ecologică
Ordinul nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică Suprafața totală înregistrată în agricultură ecologică pe culturi OUG 31/2019 – cota TVA 5% Începand cu 01. Iunie , potrivit modificărilor aduse la codul fiscal prin OUG 31/2019 art. 291, alin.4 lit.k) privind reducerea cotei de TVA la 5 %, pentru livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiţionale, autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Operatori înregistrati – 277 din care: Producători Procesatori - 8 Floră Spontană - 4 Comercianți - 8 Exportatori - 2 Importatori - 0 Acvacultură - 0 Suprafața totală înregistrată în agricultură ecologică: 3807,66 ha din care: Suprafața certificată ecologic ,55 ha Anul I de conversie – 925,96 ha Anul II de conversie – 603,14 ha Anul III de conversie – 99,16 ha Animale înregistrate în agricultură ecologică:  Bovine – 203 capete Bubaline -62 capete Caprine – 0 capete Ovine – 0 capete Albine – 579 familii Cultura Suprafața certificată ecologică (ha) Anul I de conversie Anul II de conversie Anul III de conversie Cereale 754,15 125,74 151,73 2,5 Livezi 126,31 27,73 54,32 30,15 Arbuști fructiferi 37,36 2,96 8,08 28,58 Plante de Nutreț 559,43 245,76 97,67 38,13 Legume 43,52 37,67 8,51 1,96 Plante Oleaginose 72,77 8,49 98,85 Vii 23,7 0,15 1,15 Pajiști permanente/ temporare 46,69 350,14 158,07 1,37 Plante Medicinale 14,65 0,46 Teren în pregatire 43,07 13,17 14,95 0,59

14 Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii Ambrozia
Pana la data de 20 mai a fiecarui an se face verificarea si identificarea terenurilor infestate cu ambrozie. Pana la data de 25 mai administratiile publice locale intocmesc centralizatorul cu suprafetele de teren pe care s-a constatat existenta buruienii ambrozia. Pana la data de 5 iunie a fiecarui an, pe baza centralizatorului administratiile publice locale, transmit o somatie catre toti proprietarii sau detinatorii de terenuri unde au fost indetificate focare de infestare cu buruiana ambrozia. Cosmisia este formata din 4 specialisti desemnati prin ordin al Prefectului si este format din un reprezentant al Directiei Agricole in calitate de presedinte, un reprezentant al Ministerului Sanatati (DSP), un reprezentant al Garzii de Mediu si un reprezentant al Unitati Administrativ Teritoriale. Secretariatul este tinut de un reprezentant al Directiei Agricole. Comisia efectueaza primul control in teren pentru toate localitatile semnalate in centralizator in perioada 1 iulie – 15 iulie a fiecarui an. La primul control se va sanctiona cu avertisment. Comisia efectueaza al doilea control in perioada 16 – 31 iulie a fiecarui an , asupra terenurilor contravenientilor sanctionati cu avertisment. Amenzile : Sactiuni amenda de la 750 lei la lei pentru persoanele fizice ; Amenda de la – lei pentru persoane juridice. Mentionam ca la data de Primaria Sannicolau Roman a transmis centralizatorul cu suprafetele de teren pe care s-a constatat existent buruieni ambrozia.

15 Proiect ”Încurajarea folosirii alternative de produse agricole pentru suportul economiei locale”
Sursa de finanțare: Programul Interreg V-A România-Ungaria IP 8/B - Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului endogen Titlul proiectului: ‘SUPPORT TO THE LOCAL ECONOMY BY ENCOURAGING ALTERNATIVE USE OF AGRICULTURAL PRODUCTS / INCURAJAREA FOLOSIRII ALTERNATIVE DE PRODUSE AGRICOLE PENTRU SUPORTUL ECONOMIEI LOCALE’ acronim ALTERAGRI  Parteneriatul propus: Lider de proiect (RO): DIRECTIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ BIHOR Partener 2 (RO): OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE ȘI AGROCHIMICE BIHOR Partener 3 (RO): ASOCIAȚIA TRANSILVANIA TECHNOLOGY TRANSFER Partener 4 (HU): SOLAR TECH Perioada de implementare: 24 luni Activitățile partenerilor: Directia pentru Agricultura Județeană Bihor (RO): organizarea de cursuri pentru plante tehnice (canepa, in, etc.), colectare si exploatare lana; Organizarea unor conferinte tematice, targ pentru locuri de munca in agricultura, forum de prezentare a tehnologiilor de utilizare a materialelor eco; Achizitie de software dedicate activitatii si echipamente informatice necesare la sediul institutiei; Elaborarea unui Studiu si Plan de Actiune pentru folosirea alternativă de produse agricole pentru suportul economiei locale în zona transfrontalieră. Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Bihor (RO): Reabilitarea si dotarea corpului de cladire C1 de pe strada Calea Aradului nr. 5. Organizarea unor conferinte tematice; Achizitie de software dedicate activitatii si echipamente informatice necesare la sediul institutiei. Bugetul total al proiectului Nr crt Buget Partener Buget total/partener Euro Cofinanțare 1 Directia pentru Agricultura Județeană Bihor (RO) – lider de proiect 2% 5.544 2 Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Bihor (RO) 14.448 3 Asociatia Transilvania Technology Transfer (RO) 3.180 4 SolarTech (HU) 5% 26.036 BUGET TOTAL / PROIECT Euro

16 Proiect ”Gastronomia, știință sau artă”
Aplicant: Liceul tehnologic Nr. 1 Salonta Domeniul și tipul de educație în care se încadrează: turism și alimentație publică, educativ Descrierea proiectului: dezvoltarea și creșterea interesului elevilor pentru domeniul gastronomic prin promovarea unor modalități de bună practică, de dezvoltare a cretivității și a abilităților lor, prin implicarea în activități menite să le formeze competențele necesare realizării unor produse culinare de înaltă clasă. Parteneri: Direcția pentru Agricultură Județeană Bihor, Colegiul Economic Partenie Cosma Oradea, Colegiul Tehnic Traian Vuia Oradea, Colegiul Tehnic Ioan Ciordaș Beiuș, Liceul Tehnologic Special nr. 1 Oradea, Liceul Teoretic Arany Janos Salonta, Școala Gimnazială Nestor Porumb Tulca, Bene Claudia II Salonta, Brutăria lui Radu SRL, Aqua Club Restaurant Ancora. Proiecte în parteneriat cu Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului Proiect ”Orizont 2020 Next Food ” Proiect ”Gruntdwig Transfer of Inovation FIEL ” Proiect ”Gruntdwig Agriculture and food prospective in 3rd milenium 2012” Proiect ”HURO Grain Safety 2012”

17

18 Proiect ”Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică”
Directia pentru Agricultura Judeteana Bihor, este una dintre institutiile care isi aduc aportul in cadrul Proiectului “ DEZVOLTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT UNITAR AL RESURSELOR UMANE DIN ADMINISTRATIA PUBLICA”, proiect a caror obiective vizeaza dezvoltarea unor mecanisme modern si inovative de management al resurselor umane in institutiile publice, de imbunatatire a coordonarii si comunicarii intre institutiile publice cu atributii in managementul resurselor umane din administratia publica si nu in ultimul rand asigurarea unui management unitar al carierei in functia publica. Acest proiect este implementat de Secretariatul General al Guvernului în parteneriat cu Agenția Naționala a Funcționarilor Publici și Ministerul Muncii și Justiției Sociale, asistența tehnica fiind furnizată de Banca Mondiala. In scopul adoptarii celor mai potrivite solutii care sa contribuie la atingerea obiectivelor propuse in proiect, este necesar intelegerea provocarilor cu care se confrunta personalul administratiei publice in indeplinirea sarcinilor zilnice. Astfel, graficul de activitati al proiectului a cuprins și realizarea unui studiu prin colectarea de date in cadrul unor chestionare care au cuprins aspecte legate de recrutarea, evaluarea, motivarea si managementul resurselor umane in general. Astfel pe parcursul a 5 zile, 27 de salariati din cadrul Directiei pentru Agricultura Judeteana Bihor si-au dat concursul la completarea acestor chestionare.

19 Suprafețele cultivate cu cânepă pentru fibre
Autorizații plantare pomi fructiferi/arbuști fructiferi, defrișări, tăieri nuci Legea pomiculturii nr. 348/2003 Situația capacităților de depozitare autorizate existente în Județul Bihor OUG nr. 12/2006 și Legea nr. 225/2006 Suprafețele cultivate cu cânepă pentru fibre Legea nr. 339/205 și HG. Nr. 1915/2006 Nr. autorizații de plantare Suprafața ha 19 59,35 Nr. autorizații de defrișare Suprafața ha 1 2,88 Nr. autorizații de tăieri la nuci Cantitatea buc 19 26 Nr. agenți ecenomici autorizați Capacitate totală autorizată to Din care Siloz Magazie 206 Nr. agenți ecenomici autorizați Suprafața autorizată ha 4 104

20 Acvacultura Autorizații comercializare ouă
HG. 415/2004 și Ordinul nr. 461/2004 În anul 2019 s-a eliberat 1 (una) autorizație având codul de comercializare DADR Bihor-2 RO BH. Acvacultura Hotărârea nr. 748/2018privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură, realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de Hotărârea nr. 173/2019 Schema de ajutor de stat reprezintă reducerea accizei, care se acordă sub formă de rambursare, respectiv diferența dintre nivelul accizaei standard prevăzut în Codul Fiscal și nivelul accizei reduse. Nivelul accizei reduse pentru motorina utilizată la desfașurarea activităților în acvacultură este de 99,498 lei/1.000 litri. Au fost informați agenții economici care își desfășoară activitatea în acvacultură, inclusiv Sc Pro Acva Sa Cefa, care are ceea mai mare amenajare piscicolă din țară și totodată cel mai mare producător de crap din țară. Acesta a fost interesat anul trecut când a apărut actul normativ și a început să-și întocmească documetația dar pe parcurs a renunțat datorită faptului că se cereau foarte multe documente, ceea ce presupunea ca să-și angajeze o persoană care să se ocupe de documentația respectivă, ceea ce nu era rentabil. A fost informat și anul acesta dar a susținut că dacă nu se simplifică procedura de acordare a subvenției la motorină, nu este interesat. Restul agenților economici din acvacultură nu au fost interesați de program din aceleași motive. Total agenți economici autorizați cu coduri de comercializare Cod de producere și comercializare DADR Bihor – 2 RO BH (ouăle provin de la găini crescute la sol, dar în hală) Cod de producere și comercializare DADR Bihor – 3 RO BH (ouăle provin de la găini crescute în baterii) 26 24 2

21 Inspecțiile tehnice din cadrul DAJ Bihor
Activitatea inspecțiilor tehnice din cadrul DAJ BIHOR, se desfașoară în baza Tematicii și Programului Cadru Nr / , aprobat de ministrul agriculturii. -Controale efectuate – 448 -Procese verbale de control intocmite – 117 -Sanctiuni – 59 -Valoare sanctiuni – Lei - Marfuri retrase de la comercializare – Kg INSPECȚIA DE STAT ÎN PRODUCEREA ȘI VALORIFICAREA LEGUMELOR ȘI FRUCTELOR Legislatie: Legea nr.312/2003, Legea nr.348/2003, Legea nr. 145/2014 -Controale efectuate – 348 -Procese verbale de control intocmite – 59 -Sanctiuni – 46 -Valoare sanctiuni – Lei - Certificate de conformitate eliberate pentru import - 67 - Certificate de conformitate eliberate pentru export – 41 - Certificate de conformitate eliberate pentru piata interna – 4 - Certificate de conformitate eliberate pentru Programul National Legume Fructe in Scoli -10 - Cerificate de destinatie industriala pentru procesare industriala – 4 - Procese verbale de neconformitate – 13 - Legume retrase de la comercializare provenite din Spania, Franta, Olanda si Polonia, Turcia si Macedonia – Kg - Fructe retrase de la comercializare in cadrul Programul National Legume Fructe in Scoli – Kg

22 INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL TEHNIC VITIVINICOL 
Legislatie: Legea nr. 164/2015, HG nr.512/2016 Controale efectuate – 31 Probe prelevate – 8 Sanctiuni – 2 Spatii autorizate pentru comercializare vin conform Ord. 146/2017 Total – 22 crame 2019 – 2 crame Vii plantate prin programul de reconversie/restructurare: Total - 25 planuri individuale/89,49 Ha 2019 – 1 plan individual/0,67 Ha INSPECȚIA ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI ALIMENTARE Legislatie: OUG nr.12/2006, HG nr.415/2004, HG nr. 568/2002 Controale efectuate - 30 Sanctiuni aplicate – 4 S-au desfășurat controale în brutării, magazine pentru comercializarea pâinii, produselor de panificație. INSPECȚIA ÎN DOMENIUL CULTIVĂRII PLANTELOR CE CONȚIN SUBSTANTE STUPEFIANTE ȘI PSIHOTROPE Legislatie: Legea nr. 339/2005, HG nr. 230/2011 Controale efectuate – 2 Procese verbale incheiate - 2 Sanctiuni aplicate – 0 Suprafața autorizată pentru a fi cultivată cu cânepă pentru fibre este de 104 ha.

23 Abator care sacrifica bovine Abator care sacrifica ovine
INSPECȚIA ÎN DOMENIUL DEPOZITELOR DE CEREALE Legislatie: OUG nr.12/2006 Controale efectuate – 10 Procese verbale incheiate - 10 Anulari autorizatii depozite – 1 INSPECȚIA CLASIFICARE CARCASE Legislatie HG nr.267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, HG nr.1829/2005. Județele arondate: Alba, Bihor, Cluj și Salaj. Numărul abatoarelor autorizate sanitar- veterinar pentru specia/speciile de animale pe care le sacrifică sunt: **Abatorul SC Biocarm are activitatea de sacrificare suspendata,***Abatorul SC Eurobufalo este bautorizat sanitar-veterinar pentru sacrificare de vanat (bizon) Abatoarele din Zona II de Inspectie Clasificare Carcase au sacrificat in perioada pana in un numar de : capete bovine, clasificate si raportate in baza nationala de date. capete porcine, clasificate si raportate in baza nationala de date I. Controlul Clasificarii carcaselor de porci efectuate in baza tematicii MADR /2019 si a OM 839/2014 : Controale efectuate – 7 Carcase verificate – 498 Neconformitati constatate – 32 Verificari cu privire la raportarea preturilor de piata – 145 rapoarte/15911 carcase Judet Abator care sacrifica porcine Abator care sacrifica bovine Abator care sacrifica ovine Alba 4 5 Bihor 4** 4*** 3 Cluj 1 2 Salaj -

24 II. Controlul Clasificarii carcaselor de bovine efectuate in baza tematicii MADR /2019 si a OM 445/2008 Controale efectuate – 6 Carcase verificate – 97 Neconformitati constatate – 32 Verificari cu privire la raportarea preturilor de piata – 234 rapoarte/ 658 carcase INSPECȚIA ÎN DOMENIUL FONDULUI FUNCIAR Legislatie: Legea fondului funciar nr. 18/1991 actualizata, OUG nr.34/2013 privind amenajarea si exploatarea pajistilor permanente. Controale efectuate -31 Sanctiuni – 6 Valoare sanctiuni – Lei INSPECȚIA ÎN DOMENIUL AGRICULTURII ECOLOGICE Legislatie: HG nr.131/2013, Ordin nr.895/2016 Controale efectuate -19 Procese verbale de control intocmite – 19 Probe prelevate - 2 Sanctiuni – 0 INSPECȚIA TEHICĂ PENTRU CONTROLUL FERTILIZANTILOR Legislatie: HG nr.1261/2003, Reg. CE 2003/2003 Controale efectuate -7 Procese verbale de control intocmite - 7 Probe prelevate -6

25 Formare profesională, promovare și elaborare proiecte
Una din activitățile principale ale Direcției pentru Agricultură Județeană Bihor este formarea profesională a adulților, activitate care se deruleaza prin Compartimentul de formare profesională.Instituția are autorizate 6 cursuri de calificare, respectiv , LUCRĂTOR ÎN CULTURA PLANTELOR ,LUCRĂTOR ÎN CREȘTEREA ANIMALELOR, POMICULTOR, TRACTORIST AGRICOL, MECANIC AGRICOL, LUCRĂTOR ÎN GOSPODĂRIE AGROTURISTICĂ și 3 cursuri instruire: MANAGEMENTUL EXPLOATAȚIEI AGRICOLE, AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ și AGROMEDIU Și CLIMĂ. În perioada au beneficiat de aceste cursuri un număr de 914 persoane . Direcția pentru Agricultură Județeană Bihor colaboreaza pentru realizarea acestor cursuri cu Agenția Județeană de Plăți și Inspectie Socială prin Comisia Județeană de Autorizare conform OG 129 / republicată, cu instituțiile de învățământ , instituțiile de cercetare agricolă și agenți economici din agricultură sau alte domenii de activitate. Cursuri de calificare finalizate Cursuri de inițiere finalizate Direcția pentru Agricultură Județeană Bihor dispune de un număr de 23 de formatori și un număr de 5 evaluatori de formare profesională. AN Lucrator in cultura plantelor Lucrator in cresterea animalelor Lucrator in gospodaria agroturistica Pomicultor Tractorist și mecanic agricol TOTAL 2017 96 20 35 17 168 2018 159 Autorizat în 2018  13 56 228 2019 70  Grup în formare 15 98 325 63 86 494 AN AGROMEDIU SI CLIMA AGRICULTURA ECOLOGICA Managementul exploatatiei agricole TOTAL 2017 244 28  - 272 2018 23 15 73 111 2019 6 5 26 37 273 48 99 420

26 Bugetul Direcției pentru Agricultură Județeană Bihor
Necesar la zi 2019 – subvenționat de la stat – mii lei - venituri proprii – mii lei Total – mii lei Anul Total buget bunuri și servicii mii lei Subvenționat de la bugetul de stat Venituri proprii 2017 2018 2019

27 Valoarea realizată: 62717 Lei
Activitatea OSPA Bihor pe perioada IANUARIE – MAI în conformitate cu PLANUL de ACŢIUNE pe anul 2019 Se prezintă astfel: Asigurarea bazei de date pentru realizarea și reactualizarea periodică a Sistemului national și județean de monitorizare sol – teren pentru agricultură - Elaborarea unor studii pedologice și agrochimice necesare realizării și reactualizării Sistemului national și judeten de monitorizare sol-teren pe teritorii comunale, cuprinse în Nota de fundamentare pe anul în conformitate cu Ordinul nr. 278/2011. - Teritoriile comunale: DERNA și CHIȘLAZ (faza de teren) Valoarea : Lei 2. Conservarea şi îmbunătăţirea fertilităţii solurilor Elaborarea unor studii pentru identificarea factorilor limitativi şi restrictivi ai producţiei agricole, delimitarea solurilor supuse degradării, cu slabă vocaţie pentru o agricultură durabilă și economic eficientă, a delimitării perimetrelor de manifestare şi a gradului de intensitate pentru a se putea interveni prin acţiuni de prevenire, sau prin lucrări de combatere şi ameliorare Elaborarea unor studii speciale care să stea la baza programelor pentru lucrări de îmbunătăţiri funciare, agropedoameliorative şi de investiţii în agricultură, înfiinţarea plantaţiilor de pomi, vie, amenajarea păşunilor, sere, solarii, etc. Valoarea realizată: Lei Ca activităţi conexe ale OSPA Bihor amintim urmatoarele: 1. Conservarea și îmbunătățirea fertilității solurilor, identificarea și delimitarea terenurilor supuse degradării cu slabă vocație pentru o agricultură durabilă și economic eficientă. (Amenajamente pastorale, studii agro-podo pentru înființări plantații – pomi, vie, Studii pedologice și agrochimice pentru SumMăsura 4.1; 6.1; 6.3 ). 2. Folosirea judicioasă a resurselor de sol în contextul etici ecologice și al principiilor dezvoltării durabile (studii agrochimice mari; scoateri din circuitul agricol, PUG , PUZ, studii de bonitare, studii pt. clasa de calitate a terenurilor). 3. Folosirea rațională și eficientă a îngrășamintelor și amendamentelor , în conceptul sistemelor de producție agricolă vegetala durabilă (directiva Nitrati) 4. Studierea unor probe de sol, îngrășăaminte, apă, plante, fructe, etc.. (analize de laborator).

28 VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ


Descărcați ppt "RAPORT DE ACTIVITATE IANUARIE – MAI 2019."

Prezentări similare


Publicitate de la Google