Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

TIPURI DE CERERI SI SCRISORI

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "TIPURI DE CERERI SI SCRISORI"— Transcriere de prezentare:

1 TIPURI DE CERERI SI SCRISORI
Lector, Lilia Taranenco

2 Tipuri de scrisori 1 Tipuri de cereri 2 3 4 5

3 Tipuri de scrisori În corespondenţa dintre partenerii de afaceri şi din punct de vedere al iniţiativei trimiterii scrisorilor, se disting următoarele tipuri de scrisori: - scrisori iniţiale (din proprie iniţiativă); - scrisori de răspuns; - scrisori de revenire.

4 Scrisoarea iniţială (din propria iniţiativă) este prima scrisoare din ciclul de corespondenţă între două firme. Acestui tip de scrisoare îi sunt specifice anumite formule de introducere, adaptate ocaziei cu care se trimit aceste scrisori. De exemplu:

5 Prin prezenta vă informăm că… Prin prezenta vă comunicăm că …
Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că… Prin prezenta vă spunem că… Avem plăcerea de a vă informa că… de a vă aduce la cunoştinţă că. … Pentru informarea dv., vă comunicăm că… Раздел 1

6 Scrisoarea de răspuns. Potrivit normelor de politeţe orice corespondent este obligat să răspundă operativ la scrisorile primite. Scrisorile de răspuns devin necesare şi obligatorii în cazul instituţiilor şi firmelor, din următoarele motive: interesul fiecărei firme este să se rezolve la timp şi în bune condiţii angajamentele, într-o serie de cazuri, legea obligă unităţile să răspundă la scrisorile primite în anumite termene şi în condiţii legale de rezolvare. Раздел 1

7 Scrisoarea de revenire - constituie o repetare a unei scrisori iniţiale, pentru un anumit motiv şi într-o formă oarecum diferită, în funcţie de motivul care a determinat-o. Cauzele care dau naştere la reveniri pot să aparţină expeditorului sau destinatarului. Раздел 1

8 Revenim la scrisoarea noastră nr…. din…… sau
În ceea ce priveşte introducerea, toate scrisorile de revenire se redactează similar, printr-o formulă din care trebuie să rezulte ideea de revenire. Ex.: Revenim la scrisoarea noastră nr…. din…… sau Ne permitem să revenim la scrisoarea noastră nr… din… Întrucât nici până astăzi nu am primit răspuns la scrisoarea noastră nr… din… Раздел 1

9 2.2. Cererile oficiale și personale
Cererea este o scrisoare de iniţiativă, prin care se solicită un drept legal. Cererea poate fi adresată atât de persoane juridice, cât şi de persoane fizice, în funcţie de aceasta distingându-se cererea oficială şi cererea pesonală.

10 Tipuri de Cereri Cereri personale
Cereri oficiale Cereri personale Раздел 1

11 Cererea oficială - este scrisoarea prin care o unitate solicită unei alte unităţi un drept ce i se cuvine şi de care depinde rezolvarea unor activităţi ale unităţii. Astfel de cereri adresate administraţiei publice pot fi: cereri de aprobare şi autorizaţii, cereri de avizare, cereri de remitere de acte etc. Tot cereri oficiale sunt cele de chemare în judecată sau de executare silită, Раздел 1

12 Cererea personală - este o scrisoare prin care o persoană fizică, în calitate de cetăţean sau salariat, solicită din partea organizaţiei unde lucrează sau din partea instituţiilor şi organelor de stat care îndeplinesc servicii publice anumite drepturi prevăzute de lege. Cererea personală se mai numeşte şi petiţie, cel care o adresează petiţionar, iar dreptul, prevăzut de lege, drept de petiţionare. Раздел 1

13 Modele de cereri personale
Domnului Director al Întreprinderii „X” Nume Prenume Subsemnatul, Nume Prenume, rog să fiu angajat în funcția de manager pe vînzări cu începere din 20 octombrie 2010. La cerere anexez următoarele acte: 1. Fișa personală de evidență a cadrelor. 2. Curriculum vitae (CV). 3. Copia diplomei. 4. Carnetul de muncă. 20 semnătura Раздел 1

14 Modele de cereri personale
Întreprinderea „X” domnului Nume Prenume Domnule Director, Subsemnatul, Nume Prenume, domiciliat în mun. Chișinău, str. M. Eminescu, nr.24, ap. 32, rog să fiu angajat în funcția de manager pe vînzări cu începere de la 20 octombrie 2010. 20 semnătura Раздел 1

15 Modele de cereri personale
Domnului Director al Întreprinderii „X” Nume Prenume Domnule Director, Subsemnatul, Nume Prenume, domiciliat în mun. Chișinău, str. M. Eminescu, nr.24, ap. 32, rog să aprobați angajarea mea în funcția de manager pe vînzări. 20 semnătura Раздел 1

16 Modele de cereri personale
Domnului Director al Întreprinderii „X” Nume Prenume Domnule Director, Subsemnatul, Nume Prenume, rog să fiu eliberat din funcția de manager în legătură cu transferul în altă funcție. 20 semnătura Decizia șefului de secție: De acord 25 octombrie 2010 Decizia șefului Serviciul personal: se concediază de la 1 noiembrie a.c. 27 octombrie semnătura Раздел 1

17 Modele de cereri personale
Domnului Director al Întreprinderii „X” Nume Prenume Domnule Director, Subsemnatul, Nume Prenume, rog să-mi acordați concediu de odihnă pentru anul 2010, începînd cu data de 3 noiembrie 2010. 20 semnătura Раздел 1


Descărcați ppt "TIPURI DE CERERI SI SCRISORI"

Prezentări similare


Publicitate de la Google