Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC"— Transcriere de prezentare:

1 Corelarea ISCED cu HG privind domeniile de studii, pentru UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC Președinte Tiberiu Dobrescu

2 ISCED–F – DOMENII LARGI
01 Educație 02 Științe umaniste și arte 03 Științe sociale, jurnalism și informații 04 Afaceri, administraţie şi drept 05 Ştiinţele naturale, matematică şi statistică 06 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) 07 Inginerie, producţie şi construcţii 08 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi ştiinţe veterinare 09 Sănătate şi asistenţă socială 10 Servicii Boldat ce există la Universitatea Politehnica București

3 Universitatea Politehnica din București

4 7-INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producție și construcții 071 Inginerie și profesii inginerești 0711 Inginerie chimică și procese 10. Matematică și științe ale naturii Chimie și inginerie chimică 50 Inginerie chimică Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomaterialelor Știința și ingineria polimerilor Ingineria și informatica produselor chimice și biochimice Controlul și securitatea produselor alimentare 0712 Tehnologia protecției mediului 20. Științe inginerești Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 190 Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice

5 7-INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producție și construcții 071 Inginerie și profesii inginerești 0712 Tehnologia protecției mediului 20. Științe inginerești Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 190 Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimică Ingineria dezvoltării rurale durabile Ingineria valorificării deșeurilor Informatică aplicată în ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie 0713 Electricitate și energie Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 90 Inginerie electrică Sisteme electrice

6 7-INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producție și construcții 071 Inginerie și profesii inginerești 0713 Electricitate și energie 20. Științe inginerești Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 90 Inginerie electrică Electronică de putere și acționări electrice Informatică aplicată în inginerie electrică Instrumentație și achiziții de date 110 Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice Hidroenergetică Termoenergetică Energetică și tehnologii de mediu

7 7-INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producție și construcții 071 Inginerie și profesii inginerești 0713 Electricitate și energie 20. Științe inginerești Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 110 Inginerie energetică Energetică și tehnologii nucleare Managementul energiei Energetică și tehnologii informatice 0714 Electronică și automatizare 100 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată Tehnologii și sisteme de telecomunicații Rețele și software de telecomunicații Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii

8 7-INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producție și construcții 071 Inginerie și profesii inginerești 0714 Electronică și automatizare 20. Științe inginerești Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 100 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Telecomenzi și electronică în transporturi Ingineria sistemelor, calculatoare si tehnologia informatiei 10 Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare Tehnologia informației Ingineria informației 20 Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată 0715 Mecanică și tehnologia metalelor Inginerie mecanica, mecatronica, inginerie industrial si management 250 Mecatronică și robotică Mecatronică Robotică

9 7-INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producție și construcții 071 Inginerie și profesii inginerești 0714 Electronică și automatizare 20. Științe inginerești Inginerie mecanica, mecatronica, inginerie industrial si management 250 Mecatronică și robotică Mecatronica sistemelor biotehnice 0715 Mecanică și tehnologia metalelor 130 Inginerie industrială Ingineria securității în industrie Design industrial Logistică industrială Tehnologia construcțiilor de mașini Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management Nanotehnologii și sisteme neconvenționale

10 7-INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producție și construcții 071 Inginerie și profesii inginerești 0715 Mecanică și tehnologia metalelor 20. Științe inginerești Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 130 Inginerie industrială Mașini unelte și sisteme de producție Inginerie mecanica, mecatronica, inginerie industrial si management Inginerie industrială (Industrial Engineering) Ingineria sudării Ingineria și managementul calității Informatică aplicată în inginerie industrială Sisteme de producție digitale

11 7-INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producție și construcții 071 Inginerie și profesii inginerești 0715 Mecanică și tehnologia metalelor 20. Științe inginerești Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 180 Inginerie mecanică Mașini și siteme hidraulice și pneumatice Inginerie mecanica, mecatronica, inginerie industrial si management Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară Echipamente pentru procese industriale Vehicule pentru transportul feroviar Mecanică fină și nanotehnologii

12 7-INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producție și construcții 071 Inginerie și profesii inginerești 0715 Mecanică și tehnologia metalelor 20. Științe inginerești Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 180 Inginerie mecanică Sisteme și echipamente termice Sisteme de transport operațional 0716 Vehicule, ambarcațiuni și aeronave Ingineria transporturilor 40 Inginerie aerospațială Construcții aerospațiale Design aeronautic Sisteme de propulsie Echipamente și instalații de aviație Inginerie și management aeronautic

13 7-INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producție și construcții 071 Inginerie și profesii inginerești 0716 Vehicule, ambarcațiuni și aeronave 20. Științe inginerești Ingineria transporturilor 40 Inginerie aerospațială Navigație aeriană 160 Ingineria autovehiculelor Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule Autovehicule rutiere 240 Ingineria transporturilor și a traficului 072 Prelucrare şi industrie prelucrătoare (Manufacturing and processing) 0721 Procesarea alimentelor Ingineria resurselor vegetale și animale 150 Ingineria produselor alimentare Controlul și expertiza produselor alimentare 0722 Materiale (sticlă, hârtie, plastic și lemn) Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 170 Ingineria materialelor Știința materialelor

14 7-INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producție și construcții 072 Prelucrare şi industrie prelucrătoare (Manufacturing and processing) 0722 Materiale (sticlă, hârtie, plastic și lemn) 20. Științe inginerești Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 170 Ingineria materialelor Ingineria elaborării materialelor metalice Ingineria procesării materialelor 078 Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile 0788 270 Științe inginerești aplicate Inginerie medicală Optometrie Biotehnologii industriale Inginerie fizică

15 7-INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producție și construcții 078 Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile 0788 20. Științe inginerești Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 270 Științe inginerești aplicate Matematică și informatică aplicată în inginerie Biomateriale și dispozitive medicale Informatică industrială Echipamente și sisteme medicale 230 Inginerie și management Inginerie economică industrială

16 7-INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producție și construcții 078 Programe și calificări interdisciplinare care implică ingineria, producția și construcțiile 0788 20. Științe inginerești Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 230 Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic Inginerie economică în industria chimică și de materiale Ingineria și managementul afacerilor

17 Vă mulțumim! AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI office@anc.edu.ro
17


Descărcați ppt "Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC"

Prezentări similare


Publicitate de la Google