Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

LIBERA CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR Eliminarea barierelor în calea comerţului Aplicarea principiului recunoaşterii reciproce Mirona Coropciuc Ministerul Integrării.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "LIBERA CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR Eliminarea barierelor în calea comerţului Aplicarea principiului recunoaşterii reciproce Mirona Coropciuc Ministerul Integrării."— Transcriere de prezentare:

1 LIBERA CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR Eliminarea barierelor în calea comerţului Aplicarea principiului recunoaşterii reciproce Mirona Coropciuc Ministerul Integrării Europene Martie 2005

2 PIAŢA INTERNĂ Libera circulaţie a mărfurilor
Libera circulaţie a persoanelor Libera circulaţie a serviciilor Libera circulaţie a capitalurilor

3 LIBERA CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR
Principiile liberei circulaţii a mărfurilor: Eliminarea tarifelor vamale existente între statele membre UE Adoptarea unui tarif vamal comun pentru comerţul cu bunuri între statele membre UE şi ţări terţe Eliminarea tuturor barierelor în calea comerţului şi a măsurilor cu efect echivalent Aplicarea principiului recunoaşterii reciproce – pentru produsele unde nu există legislaţie specifică în acest sens

4 Eliminarea restricţiilor cantitative şi a măsurilor cu efect echivalent
Art Tratatul privind Comunităţile Europene Restricţiile cantitative la import şi toate mǎsurile cu efect echivalent vor fi interzise între statele membre.

5 Bariere în calea comerţului
Restricţii cantitative Măsuri cu efect echivalent

6 Excepţii - restricţii permise -
Moralitatea publică Politica publică – patrimoniu Securitate publică Protecţia sănătăţii şi vieţii oamenilor şi animalelor

7 Restricţii cantitative
Restricţie totală sau parţială a importurilor sau a bunurilor aflate în tranzit

8 Măsuri cu efect echivalent
Licenţele automate de import Obligaţia de a prezenta anumite certificate - autorizaţii Controalele şi inspecţiile veterinare, sanitare, fitosanitare Condiţii speciale de credit şi plată

9 Măsuri cu efect echivalent
Obligaţia de a numi reprezentanţi pe teritoriul ţării unde produsul este introdus pe piaţă Obligaţia de a avea spaţii de depozitare pe teritoriul ţării unde produsul este introdus pe piaţă Regulamente naţionale sau control al preţurilor Obligaţia de a avea declaraţii de origine

10 Măsuri cu efect echivalent
Încurajarea cumpărării produselor fabricate într-un anumit stat Impunerea folosirii denumirilor care să indice originea sau sursa produselor Restricţii supra folosirii unor termeni generici Impunerea unor cerinţe referitoare la prezentarea bunurilor (greutate, compoziţie, etichetare, formă, mărime)

11 Punerea pe piaţă a bunurilor
VECHEA ABORDARE Cerinţe tehnice specifice NOUA ABORDARE Standarde - voluntare PRINCIPIUL RECUNOAŞTERII RECIPROCE

12 Principiul recunoaşterii reciproce
Orice produs importat dintr-un Stat Membru este admis pe teritoriul oricǎrui alt Stat Membru, dacǎ produsul a fost în mod legal produs/comercializat în Statul Membru de origine şi oferǎ un grad echivalent de protecţie. Recunoaşterea reciprocă se aplică NUMAI domeniilor în care NU există legislaţie specifică

13 De ce acest principiu? Armonizarea legislaţiilor - proces greoi, datorită specificaţiilor tehnice foarte diferite ale statelor membre

14 Avantaje principiul recunoaşterii reciproce
Bunurile circulă liber pe teritoriul UE, fără necesitatea armonizării legislaţiei Consumatorul are la dispoziţie o varietate mai mare de bunuri şi produse Punerea pe piaţă a unui produse se poate face în oricare dintre statele membre UE Controalele multiple sunt eliminate

15 Dezavantaje principiul recunoaşterii reciproce
Ignoranţa - cât de des este aplicat principiul recunoaşterii reciproce? Incertitudinea aplicării acestuia – cum se aplică, pentru ce produse? Imprevizibilitatea Lipsa sancţiunilor

16 Ce-i de făcut? STATUL – administraţia publică
Introducerea principiului în legislaţia naţională Informarea agenţilor economici asupra procesului de aplicare a principiului recunoaşterii reciproce Publicarea rapoartelor Curţii Europene de Justiţie referitoare la procedurile de încălcare a liberei circulaţii a mărfurilor

17 Ce-i de făcut? Agenţii economici
Verificarea conformităţii produselor cu legislaţia comunitară / standarde nu există legislaţie specifică care să reglementeze produsul Aplicarea principiului recunoaşterii reciproce Sunt identificate bariere în calea comerţului Sesizarea Comisiei Europene asupra restricţiilor identificate Prezentarea cazului centrului SOLVIT Problema nu poate fi soluţionată prin consultări şi analize bilaterale Comisia nu întreprinde nici o acţiune Sesizarea autorităţilor locale pe baza intereselor economice Sesizarea Curţii Europene de Justiţie Nici un răspuns

18 Informaţii suplimentare


Descărcați ppt "LIBERA CIRCULAŢIE A MĂRFURILOR Eliminarea barierelor în calea comerţului Aplicarea principiului recunoaşterii reciproce Mirona Coropciuc Ministerul Integrării."

Prezentări similare


Publicitate de la Google