Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

ERASMUS+ 2014-2020 CLUJ-NAPOCA 25 martie 2014.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "ERASMUS+ 2014-2020 CLUJ-NAPOCA 25 martie 2014."— Transcriere de prezentare:

1 ERASMUS+ CLUJ-NAPOCA 25 martie 2014

2 Etapele programului ERASMUS în România
SOCRATES II; Life Long Learning (LLP); – prelungirea programului LLP; – Erasmus+ - ERASMUS Mundus va funcţiona în paralel până în 2018, dar nu vor mai fi alte apeluri de proiecte; - Elveţia nu va participa la mobilităţi Erasmus; - încă nu a fost deschis programul pentru alte ţări din afara UE.

3 ERASMUS+ ANPCDEFP EACEA ERASMUS+ KEY 1 KEY 2 KEY 3 Jean Monnet Sport
EACEA KEY 1 KEY 2 KEY 3 Jean Monnet Sport Mobilităţi de studiu Strategic Partnerships for school education Policy support Join Master Degree Knowledge Alliances Support for policy reforms Jean Monnet Centres of excellence Collaborative Partnerships Mobilităţi de practică Strategic Partnerships for vocational education and training Large Scale European Voluntary Service Events Sector Skills Alliances  Jean Monnet Chairs Not-for-profit European sport events Mobilităţi de predare Strategic Partnerships for higher education Jean Monnet Modules Mobilităţi staff training Strategic Partnerships for adult education Capacity Building in the field of higher education  Jean Monnet Networks Strategic Partnerships for youth Capacity Building in the field of youth  Jean Monnet Projects Strategic Partnerships addressing more than one field Jean Monnet support to institutions and associations Se depune doar de BPC Proiectele se depun la ANPCDEFP (Bucureşti) Proiectele se depun la EACEA (Bruxelles)

4 Proiecte interinstituţionale
ERASMUS+ SEE Mechanism Mobilităţi cu Norvegia, Islanda, Liechteinstein ANPCDEFP Mobilităţi Proiecte interinstituţionale Vizite pregătitoare Mobilităţi de studiu 1200 € /lună şi 500 EUR pentru transport • programe integrate care acoperă un ciclu complet de studii (la nivel de licenţă, masterat sau doctorat) şi care se finalizează cu o diplomă dublă sau recunoscută reciproc; • programe de studiu şi module pentru formarea continuă; • module de predare în domenii cu o puternică componenta  interdisciplinară. doar la universităţi cu care UBB nu are acord. Mobilităţi de practică 1200 € / lună şi 500 EUR pentru transport Mobilităţi de predare 1250 €  /săptămână şi 500 EUR pentru transport Mobilităţi staff training Se depune doar de BPC Proiectele se depun la ANPCDEFP (Bucureşti)

5 Alte proiecte în Erasmus+
cod PIC, este un cod unic de identificare a universităţii şi se solicită de la BPC pentru proiectele finanţate de ANPCDEFP şi EACEA; cont ECAS: fiecare persoană care doreşte să aplice pentru un proiect ca şi coordonator, trebuie să îşi facă un cont ECAS; contul ECAS se poate folosi la mai multe proiecte, de către aceaşi persoană; Se realizează pe pagina de web: codul trebuie activat în maxim 30 minute de la realizarea contului.

6 Mobilităţi de studiu şi de practică
ERASMUS+ Mobilităţi de studiu şi de practică mobilităţi de studiu minim 3 luni, maxim 10 luni; mobilităţi de practică minim 2 luni, maxim 10 luni; un student poate beneficia de 12 luni de mobilitate ERASMUS la fiecare nivel de studiu; cele 12 luni de mobilitate pot fi compuse din două mobilităţi de studiu, două mobilităţi de practică sau din fiecare categorie câte o mobilitate; dacă ambele mobilităţi sunt la aceaşi instituţie în acelaşi an universitar, se va realiza procedura de prelungire (nu vor fi considerate două mobilităţi); un student care doreşte două mobilităţi în acelaşi an universitar trebuie să depună două dosare de candidatură; un student poate realiza două mobilităţi de practică la aceaşi universitate/instituţie dacă se realizează în ani academici diferiţi;

7 ERASMUS+ perioada de mobilitate a studentului trebuie să fie stabilită cu exactitate având în vedere că reducerea mobilităţiilor se vor realiza doar în cazuri speciale; cuantumul bursei va fi maxim 500 EUR/lună şi minim 450 EUR/lună în funcţie de ţara de destinaţie; prelungirea mobilităţilor se va face doar în cazul în care studentul a avut rezultate academice bune (coordonatorul departamental este cel care aprobă prelungirea); recunoaşterea academică se poate realiza doar pe baza Regulamentului de Recunoaştere academică UBB; facultatea nu poate să acorde alte note decât cele menţionate în grila de echivalare; raportarea mobilităţilor se va face direct la EACEA, după semnarea contractului; fiecare student va primi un chestionar pe mail de la EACEA care trebuie completat.

8 Mobilităţi de predare şi staff training
ERASMUS+ Mobilităţi de predare şi staff training mobilităţi de minim 5 zile lucrătoare; bursa va fi compusă dintr-o sumă forfetară cazare şi diurnă; costurile de transport vor fi calcultate pe baza unui calculator de distanţă ( 100 km km, 180 EUR 500 km km, 275 EUR 2.000 km km, 360 EUR 3.000 km km, 530 EUR 4.000 km km, 820 EUR mai mult de 8000 km, EUR calculatorul se aplică şi la alte proiecte, dar nu se aplică la mobilităţiile pentru studenţi Erasmus; minim 8 ore de predare; cadrele didactice şi personalul administrativ vor primi un formular pe mail de la EACEA.

9 ERASMUS+

10 ERASMUS+

11 Onciu Ramona Centrul de Cooperări Internaţionale
Biroul de Programe Comunitare


Descărcați ppt "ERASMUS+ 2014-2020 CLUJ-NAPOCA 25 martie 2014."

Prezentări similare


Publicitate de la Google