Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

PROIECTUL EDUCAŢIONAL

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "PROIECTUL EDUCAŢIONAL"— Transcriere de prezentare:

1 PROIECTUL EDUCAŢIONAL

2 PROIECT : Plan sau intenţie de a întreprinde ceva, de a organiza, de a face un lucru (o activitate).- Dex

3 STRUCTURA PROIECTULUI
TITLUL SCOP OBIECTIVE GRUP ŢINTĂ ECHIPA DE PROIECT RESURSE REZUMATUL PROIECTULUI JUSTIFICAREA PROIECTULUI CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR Rezultate / Evaluare Gradul de implicare al elevilor şi cadrelor didactice Gradul de îndeplinire a obiectivelor Produsele rezultate

4 TITLUL PROIECTULUI trebuie să fie: descriptiv, clar, concis şi percutant.

5 SCOPUL PROIECTULUI Descrie o stare dorită care trebuie maximizată sau un efect nedorit care trebuie minimizat. Se recomandă enunţarea scurtă şi clară a scopului, într-o singură propoziţie, fără explicaţii cu privire la modul în care va fi atins.

6 OBIECTIVELE Precizează rezultatele care trebuie obţinute în efortul de atingere a scopului şi, implicit, a rezolvării problemei, în timpul desfăşurării proiectului şi la final. Arată beneficiile obţinute de grupul-ţintă Însuşirile pe care obiectivele trebuie să le întrunească: să fie specifice, măsurabile abordabile, realiste, încadrabile în timp. - se cuantifică prin indicatori care măsoară performanţele.

7 GRUP ŢINTĂ/BENEFICIARII sunt persoanele fizice sau juridice în folosul cărora se produce schimbarea urmărită. Beneficiarii direcţi Beneficiarii indirecţi

8 ECHIPA DE PROIECT în realizarea acţiunii sunt : - echipa de conducere; - colaboratorii; - monitorii; - evaluatorii; - responsabilul financiar; - voluntarii etc.

9 RESURSELE vor include: a) necesarul -resursele umane, materiale, financiare, informaţionale şi de timp estimate a fi utilizate; b) disponibilul- resursele proprii ale ONG şi cele estimate a fi atrase din partea altor finanţatori sau a partenerilor.

10 REZUMATUL PROIECTULUI cuprinde: o scurtă prezentare a solicitantului cu accentuarea elementelor care-i dau credibilitate; - prezentarea problemei abordate şi a măsurilor necesare pentru rezolvarea acesteia; - scurtă prezentare a obiectivelor şi a modului de atingere a acestora (planul de activităţi); - precizarea rezultatelor care vor fi obţinute la încheierea proiectului; - scurtă prezentare a planului de monitorizare şi evaluare; - menţionarea costului total al proiectului; - menţionarea modului în care proiectul va evolua după încheierea finanţării.

11 JUSTIFICAREA PROIECTULUI Se descrie situaţia actuală a unui anume grup, precum şi strategia prin care se ajunge de la situaţia actuală nesatisfăcătoare la situaţia de dorit. * cine o are (grup-ţintă); * unde şi de când există (permanentă sau periodică); * cauze ale problemei; * consecinţele ne-rezolvării; * de ce solicitantul este capabil să o rezolve (succese anterioare, resurse, atu-uri) şi cum o va rezolva; *Se prezintă date concrete, uşor verificabile: studii, analize statistice, cercetări în domeniu, chestionare, articole de presă, aprecieri ale unor experţi.

12 ACTIVITĂŢILE sunt mijloacele de atingere a obiectivelor
ACTIVITĂŢILE sunt mijloacele de atingere a obiectivelor. În proiect trebuie să se enunţe fiecare activitate în parte; - să se specifice responsabilul pentru activitatea respectivă; - să se precizeze de ce resurse este nevoie pentru fiecare activitate.

13 IMPACTUL Reprezintă modul în care va fi influenţată situaţia actuală a grupului-ţintă, a beneficiarilor şi a societăţii în ansamblul ei.

14 MONITORIZAREA Este procesul de colectare sistematică şi de analiză a informaţiilor cu privire la desfăşurarea activităţilor. - observaţia; - interviul; - discuţia de grup; - chestionarul; - statisticile; - jurnalele alte înregistrări de rutină etc.

15 EVALUARE Realizări majore ale proiectului.
Obstacole în derularea proiectului. Coordonare – strategii de acţiune şi de reţea Rezultate cantitative/nr.şcoli, nr. elevi, nr. cadre didactice,nr. reprezentanţi ai ONG,nr. organizaţii guvernamentale. Materiale produse. Rezultate calitative. Posibilităţi de sustenabilitate a proiectului.

16 MEDIATIZAREA Include activităţi de tip: - campanie, conferinţă de presă, interviuri, reportaje, filme, articole, mape de prezentare, afişe, fluturaşi, pliante, bannere, alte materiale promoţionale.


Descărcați ppt "PROIECTUL EDUCAŢIONAL"

Prezentări similare


Publicitate de la Google