Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

PROCESE FEEDBACK FUNDAMENTALE

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "PROCESE FEEDBACK FUNDAMENTALE"— Transcriere de prezentare:

1 PROCESE FEEDBACK FUNDAMENTALE

2

3 KEYNES p AS Venitul/outputul Ld w realizat
Piaţa bunurilor şi serviciilor Piaţă forţei de muncă Piaţa financiară Cheltuieli pentru bunuri de consum C Cheltuieli pentru bunuri de investiţii I Venitul/outputul realizat Y p AS Ld r w

4 KEYNES START: Scadere a preturilor (p,w,r) pe cele 3 piete
reducere a ofertei de bani sau de o restrângere a creditului: restrângere a cheltuielilor, fie din partea guvernului, fie din partea agenților economici: micsorarea investitiilor Sau: consolidare economica, crestere economica, cresterea ratingului de tara => apreciere moneda nationala Sau: oferta este ridicată (atunci când are loc o producție excesivă), atunci când cererea este scăzută (atunci când consumul scade) sau atunci când scade cantitatea de bani (uneori ca răspuns la o contracție creată din investiții neglijente sau o criză a creditelor) Sau: ca urmare a concurenței prea mari și a concentrării pieței(monopol etc) EFECT: crestere cheltuieli de consum si crestere investitii EFECT: intensificare activitate economica = crestere productie EFECT: crestere oferta bunuri + crestere cerere forta munca EFECT: scadere preturi bunuri OPRIRE: motivul startului (deflatia) dispare

5 PIGOU Piaţa bunurilor şi serviciilor p AS Cheltuieli de consum
Piaţa forţei de muncă Balanţe monetare reale M/p Cheltuieli de consum C Venit/output Y w Ld AS p

6 PIGOU START: Scadere a preturilor (p) pe piata bunurilor si serviciilor EFECT: crestere balanta monetara reala (M/p) EFECT: putere de cumparare a populatiei mai mare EFECT: crestere cheltuieli de consum EFECT: intensificare activitate productie EFECT: crestere oferta bunuri si crestere cerere forta de munca EFECT: crestere salarii (w) deci crestere masa monetara (M) EFECT: crestere si mai mare balanta monetara reala (M/p) OPRIRE: limite privind cresterea productiei: Lipsa materii prime Taxe si impozite Puterea de absorbtie a productiei suplimentare

7 Rose Piaţa bunurilor şi serviciilor Cheltuieli de consum Venit/output
Piaţa forţei de muncă Puterea de cumpărare a salariilor W/p Cheltuieli de consum C Venit/output Y p w Ld AS

8 ROSE START: Crestere putere de cumparare reala (Scadere a preturilor (p) pe piata bunurilor si serviciilor sau crestere salarii (w)) EFECT: crestere cerere de consum EFECT: intensificare activitate productie EFECT: crestere oferta bunuri si crestere cerere forta de munca EFECT: crestere salarii (w), scadere preturi (p) EFECT: crestere si mai mare putere de cumparare OPRIRE: limite privind cresterea productiei: Lipsa materii prime Taxe si impozite Puterea de absorbtie a productiei suplimentare

9 MUNDELL πe r -πe Cheltuieli de consum C Venitul/ Outputul Y
Inflaţia aşteptată πe Inflaţia curentă r -πe Cheltuieli de consum C Cheltuieli de investiţii I Venitul/ Outputul Y Piata financiară Piata forţei de muncă Piata bunurilor şi serviciilor Ld AS p w r

10 MUNDELL START: Crestere a preturilor (p) si salariilor (w)
Motive: crestere cerere, crestere inflatie EFECT: crestere inflatie asteptata (anticipari inflationiste) EFECT: crestere investitie EFECT: crestere cerere credite EFECT: crestere rata dobanda EFECT: crestere rata inflatie reala EFECT: intensificare activitate productie EFECT: crestere inflatie asteptata OPRIRE: scadere cerere de consum, limite privind cresterea productiei: Lipsa materii prime Taxe si impozite Puterea de absorbtie a productiei suplimentare

11 FISHER (inflaţionist)
Piata bunurilor şi serviciilor Datorii/p Cheltuieli de investiţii I Cheltuieli de consum C Venit/ Output Y Piaţa forţei de muncă Ld AS p w

12 6.3.6 Efectele Fisher (inflationiste) in sectorul firmelor si sectorul gospodariilor
Preţuri p Datoria reală a firmelor Datorii/p Cheltuieli de investiţii I Cheltuieli de consum C Cererea agregată AD Nivelul activităţii economice Y Cererea de muncă Ld Rata salariilor w Datoria reală a gospodăriilor

13 FISHER START: Scadere a preturilor (p) si a salariilor (w)
EFECT: crestere a datoriei reala a firmelor (datorii/preturi) EFECT: reducere investitie EFECT: reducere consum pentru investitii EFECT: reducere activitate productie EFECT: reducere oferta bunuri si reducere cerere forta de munca EFECT: reducere salarii (w), faliment EFECT: reducere cerere consum, crestere datorie reala gospodarii EFECT: reducere preturi (p) EFECT: crestere si mai mare balanta monetara reala (M/p) OPRIRE: investitii guvernamentale, politici antideflatie.

14 MECANISMUL ACCELERATOR HARRODIAN
Mecanismul accelerator al lui HARROD Cererea agregată de bunuri şi servicii Schimbări în vânzările aşteptate ale firmelor Modificarea adaptivă a aşteptărilor MECANISMUL ACCELERATOR HARRODIAN Outputul/ Venitul firmelor +

15 HARROD START: Schimbari in vanzarile asteptate ale firmelor
EFECT: Cresterea investitiei EFECT: Crestere capital firme EFECT: Crestere productie, crestere oferta bunuri si servicii EFECT: Crestere venit firme, crestere cerere forta de munca => crestere venit gospodarii EFECT: Crestere economisire firme, crestere consum gospodarii EFECT: Crestere cerere bunuri servicii EFECT: Crestere asteptari vanzari => Crestere investitii OPRIRE: scadere cerere de consum, limite privind cresterea productiei: Lipsa materii prime Taxe si impozite Puterea de absorbtie a productiei suplimentare

16 KALDOR (cicluri economice)
Investiţii I Stoc de capital K Producţia de bunuri capitale Economisire S Venituri destinate economisirii Yd Producţia de bunuri de consum final Economia reală +

17 KALDOR START: Acumulare de capital
EFECT: Scadere rata investitie + crestere productie Motiv: Capital mare => Output mare => Cost extindere mare (Mijloace de productie pentru extindere scumpe) => Posibile doar investitii cu randament mare EFECT: Crestere oferta bunuri si servicii EFECT: Preturile bunirilor de consum si ale serviciilor (p) scad EFECT: Crestere putere de economisire consumatori EFECT: Crestere rata de economisire (procent mai mare din venit pentru economii decat pentru consum) EFECT: Crestere investitii => crestere capital => crestere output OPRIRE: scadere cerere de consum, limite privind cresterea productiei: Lipsa materii prime Taxe si impozite Puterea de absorbtie a productiei suplimentare

18 MECANISMUL ACCELERATOR METZLERIAN
METZLER (cicluri volum stocuri) Cererea agregată de bunuri şi servicii Schimbări în vânzările aşteptate ale firmelor Aşteptări privind stocurile de produse MECANISMUL ACCELERATOR METZLERIAN Outputul/ Venitul firmelor +

19 METZLER START: Schimbarea politicilor de stocare a firmelor
EFECT: Cresterea vanzarilor asteptate EFECT: Crestere productie EFECT: Crestere stocuri EFECT: Schimbarea politicilor de stocare OPRIRE: Crestere costuri de stocare

20 Efecte ale sporului de capital (BLANCHARD)
Rata randamentului aşteptat al acţiunilor Rata randamentului altor acţiuni Dinamica preţului acţiunilor Rata randamentului (dividendul) Sporul de capita aşteptat +

21 BLANCHARD START: Crestere randament active detinute (actiuni, obligatiuni, valuta) EFECT: Crestere spor de capital EFECT: Crestere cerere active EFECT: Crestere preturi active EFECT: Crestere spor capital OPRIRE: Reevaluare valoare reala active

22 Comportamentul anticiclic al ratei dobânzii
asupra creditelor acordate (Y creste atunci cand r scade si invers) Nivelul activităţii economice Costuri de căutare a creditului Nivelul ratei dobânzilor Credite de consum Credite de investiţii Venitul disponibil şi venitul aşteptat - + Figura 4.18

23 Comportamentul anticiclic al ratei dobânzii asupra creditelor acordate
START: cresterea activitatii economice(încalzirea economiei) EFECT: crestere output (venit) pe o perioada de timp EFECT: cererea de credite destinate investitiilor si consumului începe sa scada (atât firmele cât si gospodariile dispun de venituri mai mari obtinute ca urmare a cresterii activitatii economice EFECT: Costurile de cautare a creditelor vor scadea iar dobânzile la creditele acordate se vor reduce (credite mai ieftine) EFECT: volumul creditelor creste EFECT: cheltuielile de consum si de investitii realizate pe seama creditelor vor creste EFECT: cresterea activitatii economice STOP: cresterea activitatii economice se opreste: Investitii neperformante, epuizare resurse, limitare privind absorbtia

24 Efectul de portofoliu (avuţie)
Piaţa bunurilor şi serviciilor Piaţa financiară Avuţie reală W/p Piaţa forţei de muncă Cheltuieli pentru bunuri de consum C Cheltuieli pentru bunuri de investiţii I Nivelul activităţii economice Y r Md/p Figura 4.19 Wn este avutia nominala iar Md cererea nominala de active financiare (bani, obligatiuni, actiuni etc.)

25 Efectul de portofoliu (avuţie)
START: Acumularea de avutie reala EFECT: schimbare structura portofoliului detinut de fiecare gospodarie din economie EFECT: schimbare portofoliu al intregii economii EFECT: crestere balante monetare reale ale populatiei active financiare (obligatiuni, actiuni, bonuri de tezaur s.a.) parti din investitiile directe detinute în proprietate. EFECT: crestere cererea de astfel de instrumente de economisire EFECT: crestere a ratei dobânzilor pe piata financiara. EFECT: Gospodariile vor economisi mai putin si cheltui mai mult pentru bunuri de consum si pentru bunuri de investitii. EFECT: cresterea cererii aggregate EFECT: cresterea productiei (outputului) EFECT: cresterea avutiei reale STOP: limitary privind cresterea economiei

26 Efectul de venit disponibil
Figura 4.20 Piaţa bunurilor şi serviciilor Rata aşteptată a inflaţiei πe Venitul disponibil YD Economisire S Cheltuieli de investiţii I Cheltuieli de consum C Nivelul activităţii economice Y

27 Efectul de venit disponibil
= venitul total dupa plata taxelor si scaderea efectelor pe care le are inflatia asupra avutiei gospodariilor. Este bazat pe rata asteptata a inflatiei (cea reala curenta nu e cunoscuta inca). Ea e bazata pe evolutia observata a preturilor START: cresterea preturilor pe piata bunurilor si serviciilor EFECT: cresterea ratei asteptate a inflatiei + o scadere a venitului disponibil EFECT: scaderea cheltuielilor pentru bunuri de consum EFECT: scadere activitate economica EFECT: scade oferta de bunuri de pe piata bunurilor si serviciilor EFECT: crestere a preturilor. EFECT: rata crescatoare a inflatiei asteptate. STOP: investitii facute de stat, credite mai ieftine, scadere taxe etc

28 Alte economii naţionale
Procesele feedback şi functionarea economiei Piaţa bunurilor şi serviciilor Sectorul firmelor public Piaţa factorilor de producţie Piaţa financiară extern gospodăriilor Alte economii naţionale financiar 2 4 3 1

29 Procesele feedback şi functionarea economiei
1 Procesul feedback al reglării raportului dintre cererea şi oferta de produse şi servicii; 2 Procesul feedback al reglării cererii şi ofertei de resurse materiale şi energetice; 3 Procesul feedback al alocării venitului disponibil; 4 Procesul feedback al profitabilităţii (falimentului). Procesele feedback şi functionarea economiei


Descărcați ppt "PROCESE FEEDBACK FUNDAMENTALE"

Prezentări similare


Publicitate de la Google