Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Finantarea Agriculturii in CEC Bank

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Finantarea Agriculturii in CEC Bank"— Transcriere de prezentare:

1 Finantarea Agriculturii in CEC Bank
DIMM – Mai 2011

2 CEC BANK – TRADITIE SI EVOLUTIE
Cea mai larga acoperire teritoriala Din luna mai 2008 CEC a devenit CEC Bank, banca comerciala universala Implicare activa atat pe segmentul IMM, cat si in finantarea agriculturii, APL uri, cofinantari fonduri europene

3 MISIUNEA BANCII PENTRU PERIOADA URMATOARE
”CEC Bank trebuie să fie o bancă comercială universală, competitivă, care să ofere clienţilor produse şi servicii diverse şi de calitate, urmărind cu precădere finanţarea IMM-urilor, agriculturii, administraţiilor publice locale, precum şi a acelor proiecte bancabile care, prin natura lor, contribuie la dezvoltarea economică, crearea şi menţinerea locurilor de muncă. Banca va fi un element activ în sprijinirea clienţilor pentru accesarea fondurilor europene. O atenţie deosebită va fi acordată în continuare relaţiei cu populaţia României.”

4

5 Credite PJ noi acordate in perioada: 01.01.2010 – 31.12.2010
Valoare credite noi acordate: mil lei Numar credite noi acordate: bucati

6 Credite noi acordate lunar in agricultura in perioada:
- mil. lei -

7 Depozite OFERTA CEC BANK – produse si servicii Carduri
CONTURI Curent Colector De distributie De tip escrow De depozit la termen CREDITE Credite pentru investitii Linii de credit Credite pt. finantarea stocurilor Credite din surse BERD Credite pentru finantarea beneficiarilor de fonduri europene Scrisori de confort/ garantie Bancara Alte produse de creditare Depozite Carduri Produse de trezorerie Produse si servicii adresate clientelei traditionale PF

8 CLIENTI ELIGIBILI: Producatori agricoli individuali inregistrati in Registrul exploatatiilor agricole Asociatii agricole familiale Asociatii de producatori agricoli Grupuri de producatori ai cooperativelor agricole Societati agricole private Asociatii agricole cu personalitate juridica Societati comerciale cu capital privat Persoane fizice autorizate

9 SUBDOMENII ALE AGRICULTURII FINANTATE DE CEC BANK
Credite pentru infiintarea culturilor Credite pentru cultivatorii de legume Credite pentru constituirea stocurilor Credite pentru crescatorii de animale Credite pentru viticultura si infiintarea plantatiilor de vita de vie Credite pentru piscicultura Productie produse alimentare Domeniul prelucrarii produse forestiere lemnoase (producere busteni) Domeniul prelucrarii produse forestiere nelemnoase (ciuperci, fructe de padure, rasini)

10 OFERTA CEC BANK – fonduri europene
Sprijinirea beneficiarilor in acoperirea necesarului de finantare Experienta in finantarea proiectelor din fonduri de pre-aderare - Deschiderea a 42 Birouri Fonduri Europene Personal specializat in domeniul FE Implicarea CEC Bank in sprijinirea accesantilor de fonduri europene prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurala, inceputa in septembrie 2008, s-a concretizat pana la 30 Aprilie 2011 in aprobarea unui numar de 517 credite cash in valoare de 660 milioane lei. Dintre acestea in anul 2010 s-au aprobat un numar de 172 facilitati in valoare de 218 milioane lei.

11 Credit pentru investitii
In vederea stimularii procesului de absobtie a fondurilor europene in agricultura CEC Bank ofera o gama larga de produse si servicii specializate Acordarea de consultanta in stabilirea eligibilitatii proiectelor si intocmirea documentatiei necesare; Emiterea de scrisori de garantie bancara sau de scrisori de confort; Pre-finantarea grantului; Co-finantarea cheltuielilor eligibile ale proiectului; Linia de credit pentru investitii Credit punte Credit pentru investitii Durata maxim 10 ani; Revolving pe o perioada de maxim 3 ani (soldul urmand sa fie rambursat pe perioada de creditare ramasa ); Se dimensioneaza in functie de etapele de implementare ale proiectului/ granturile incasate; Se acorda in Lei sau Euro; Durata maxim 6 luni; Maxim 100% din valoarea totala a grantului ; Se acorda in Lei sau Euro; Se ramburseaza la data primirii grantului; Durata maxim 10 ani; Perioada de gratie maxim 12 luni; Maxim 100% din valoarea cheltuielilor eligibie inclusiv TVA aferent acestora; Se acorda in Lei sau Euro;

12 Retrospectiva derularii programelor de finantare
in agricultura pana la Nr Program APIA Perioada de derulare, pana la - Nr. credite aprobare Valoare credite aprobate mil lei - Dobanda perceputa (%) Situatia programelor 1 APIA 1 - suprafete 611 92 12% Incheiat 2 APIA 2 - suprafete 1.004 145 15% 3 APIA 3 - zootehnie 20.440 111 4 APIA 4 - suprafete 1.505 147 13,5% 5 APIA 5 - vegetal si zootehnie 466 31 6 Subventii in baza Legii 150 281 132 In derulare 7 APIA 6 - zone defavorizate 232 10 8 APIA 7 - suprafete 1.871 116 12,5% 9 APIA 8 - zootehnie 16.947 118 11% 11 APIA 9 - zone defavorizate APIA 10 – bunastare pasari/porcine 294 13 PR+2,1 pp TOTAL 43.651 915

13 SOLUTII DE GARANTARE – CRITERII DE ELIGIBILITATE FONDURI
Nu se află în dificultate financiară; Nu figurează cu sume restante la CRB; Nu figurează cu incidente majore cu cecuri şi BO, în ultimele 12 luni la CIP; Nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului, al căror mod de plată nu a fost reglementat; Nu s-a instituit procedura judiciară a insolvenţei; Nu se află în litigiu cu MFP, inclusiv ANAF, AVAS. 13

14 CONVENTIA PENTRU GARANTII EXPRESE, IREVOCABILE SI NECONDITIONATE
SOLUTII DE GARANTARE – FNGCIMM CONVENTIA PENTRU GARANTII EXPRESE, IREVOCABILE SI NECONDITIONATE In cazul creditelor de investitii garanţia FNGCIMM SA-IFN acoperă riscul de nerambursare a creditului pe care il contractati, în proporţie de maxim 80% din valoarea acestuia şi până la valoarea de 2,5 milioane de Euro. In cazul creditelor pentru capital de lucru garantia fondului poate fi de maxim 4 milioane lei si 50% din valoarea finantarii. Tipuri de finanţări garantate: Finanţări pe termen mediu şi lung de tipul creditelor pentru investiţii Finanţări pe termen scurt de tipul liniilor de credit pentru asigurarea capitalului de lucru, credite globale de exploatare, credite pentru finanţarea cheltuielilor şi stocurilor, etc. GARANTAREA CREDITELOR DESTINATE FINANŢĂRII PROIECTELOR COFINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE - Valoarea garanţiei - maxim EUR /echivalentul în lei, la cursul de schimb BNR valabil în data aprobării garanţiei. Cum se obtine garantia FNGCIMM: 1) IMM-ul depune la banca finanţatoare documentaţia de credit; 2) Dacă Banca, în urma analizei documentaţiei de credit, consideră că proiectul este viabil, dar IMM-ul nu are suficiente garanţii materiale, Banca solicită Fondului să participe la împărţirea riscului prin emiterea unei garanţii; 3) Fondul, pe baza propriei analize, acordă garanţia si semnează contractul de garantare/scrisoarea de garantare cu Banca; 4) În baza garantiei Fondului, Banca semnează contractul de credit cu IMM-ul.

15 CONVENTIA PLAFON DE GARANTARE
SOLUTII DE GARANTARE - FNGCIMM CONVENTIA PLAFON DE GARANTARE Procentele maxime de garantare sunt: a)   80 % din valoarea finanţărilor acordate pe termen mediu şi lung, pentru realizarea de investiţii; b)   50% din valoarea finanţărilor acordate pe termen scurt, precum şi din valoarea oricărui tip de finanţare destinată activităţii curente,  indiferent de durata finanţării; Valoarea maxima a garantiei este de lei Cum se obtine garantia FNGCIMM: 1) IMM-ul depune la banca finanţatoare documentaţia de credit; 2) se aproba finantarea de catre structurile competente ale bancii si se completeaza notificarea de includere in plafonul de garantare 3) in termen de 3 zile lucratoare, FNGCIMM transmite confirmare a notificarii de includere in plafonul de garantare 4) banca achita FNGCIMM comisionul de garantare 5) dupa confirmarea platii, FNGCIMM transmite originalul confirmarii notificarii de includere in plafonul de garantare 6) În baza garantiei Fondului, Banca semnează contractul de credit cu IMM-ul.

16 SOLUTII DE GARANTARE - FGCR
Suma garantata de FGCR - IFN SA,  in lei sau valuta,  reprezinta maxim: 80% din valoarea creditelor de productie pe termen scurt/acordurilor de garantie bancara, 80% din valoarea creditelor/scrisorilor de confort acordate/emise de institutiile de creditare in scopul asigurarii cofinatarii proiectelor de investitii realizate prin Programul National de Dezvoltare Rurala, respectiv FEADR, FEP, FEGA. In cazul beneficiarilor publici ai FEADR, valoarea garantiei poate fi de pana la 100% din valoarea creditului, iar valoarea acesteia poate fi egala cu suma cheltuielilor eligibile si neeligibile ale proiectului. Valoarea maxima a garantiei poate fi de EUR. Categoriile de credite/scrisori de garantie bancara acordate de banci, in lei sau valuta, care pot fi garantate de FGCR-IFN  sunt urmatoarele: credite pentru realizarea productiei agricole sau agro-alimentare credite de investitii Beneficiarii de credite/alte angajamente bancare, pot fi: societati comerciale constituite conform Legii nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; asociatii agricole toate categoriile de beneficiari ai programelor derulate cu confinantare din SAPARD, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Fondul European pentru Pescuit, Fondul European pentru Garantare Agricola; persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale constituite conform OUG nr. 44/2008, care lucreaza suprafete de teren agricol aflate in proprietate sau arendate persoane fizice; consilii locale si asociatii de consilii locale pentru realizarea lucrarilor de dezvoltare a infrastructurii rurala; 16

17 VA MULTUMESC! DIMM – Mai 2011


Descărcați ppt "Finantarea Agriculturii in CEC Bank"

Prezentări similare


Publicitate de la Google