Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

RAPORT DE ANALIZĂ SEMESTRUL I

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "RAPORT DE ANALIZĂ SEMESTRUL I"— Transcriere de prezentare:

1 RAPORT DE ANALIZĂ SEMESTRUL I 2018-2019

2 VIZIUNEA ŞCOLII Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga” este o instituţie şcolară orientată spre excelenţă caracterizată de seriozitatea, calitatea şi competenţa atât a cadrelor didactice, cât şi a elevilor.

3 MISIUNEA ŞCOLII Menţinerea standardelor înalte de exigenţă.
Îmbunătăţirea permanentă a ofertei educaţionale a şcolii. Cultivarea parteneriatelor existente şi stabilirea unor noi colaborări.

4 Efectivele de elevi

5 Numărul elevilor exmatriculaţi

6 Numărul total de absenţe

7 Numărul absenţelor motivate

8 Numărul absenţelor nemotivate

9 Numărul mediu de absenţe / elev / sem. I
,48 absente/elev 0,82 absente nemotivate/elev absente/elev 0,59 absente nemotivate/elev absente/elev 0,88 absente nemotivate/elev ,98absente/elev ----0,94absente nemotivate/elev ,97 absente / elev ,85 absente nemotivate / elev ,06 absente / elev ,73 absente nemotivate / elev ,87 absenţe / elev; ,13 absenţe nemotivate / elev

10 Promovabilitatea (în %)

11 Numărul elevilor corigenţi sau cu situaţia şcolară neîncheiată

12 Numărul notelor la purtare sub 7

13 Promovabilitatea pe tranşe de medii – ciclul primar -

14 Promovabilitatea pe tranşe de medii

15 I. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ
PUNCTE FORTE Elaborarea strategiei de îmbunătăţire a calităţii Asigurarea securităţii elevilor în şcoală Asigurarea serviciilor de orientare şcolară şi consiliere psihopedagogică a elevilor Asigurarea serviciilor corectiv-compensatorii, personalizate, pentru elevi Relaţia cu ISJ şi partenerii din comunitate, inclusiv cu Asociaţia Părinţilor Programul social ,,Bani de liceu” Prelucrarea regulamentelor şcolare, a metodologiilor şi calendarelor pentru examenele naţionale Asigurarea serviciilor medicale, de sprijin si de terapie logopedică pentru elevi

16 Achiziții sem.I - an şcolar 2018-2019
Materiale didactice funcţionale : - 20 cercuri gimnastică lei mingi fotbal lei Total materiale didactice lei Mijloace fixe Investiţii mijloace fixe valoare 1 sistem de supraveghere audio-video 30.112,22 lei 36 calculatoare, 1 server ,61 lei 2 multifuntionale 5.319,30 lei Total mijloace fixe ,13 lei

17 Achiziții Obiecte de inventar
Valoare 10 bancute scolare clasa pregatitoare 2.300,03 lei 10 table magnetice 4.844,49 lei 13 videoproiectoare, 5 boxe, 1 imprimanta,15 ecrane proiectie 3.217,76 lei mobilier clasa pregatitoare C ( dulapuri,masa si catedra lei 208 scaune 5.786,82 lei trambuline, saltele,spaliere,panouri baschet si aparat gimnastică 6.968,93 lei Materiale administrative lei TOTAL OBIECTE DE INVENTAR 66.891,67 Total achiziţii semestrul I an şcolar – ,08 lei

18 Activităţi de consiliere a carierei
Identificarea și centralizarea opţiunilor școlare ale elevilor de clasa a VIII-a în cadrul programului “Pași în carieră”(47 de elevi); Activitate de informare și consiliere privind învățământul liceal si profesional la clasele a VIIIa(47 de elevi, 52de părinți, 2 diriginți); Prezentarea ofertei educaţionale din țară şi străinatate, familiarizarea cu mediul universitar; Vizite la tipografie, Poliţia Româna, Judecătoria Cluj, Baza aeriană Cluj, facultăți din cadrul UBB si UT, derularea de proiecte: “De-a arhitectura în școala ta“, „Fii o săptămână profesor de științe”, Code WeeK, Săptămâna Muzicii Clasice în școli, Să vorbim despre piața financiară ne-bancară; sustinerea de activitati in cadrul "World's largest lesson", 18

19 Activităti de consiliere
Elevii cu CES: individual s-a consiliat 5 elevi de primar, 2 elevi de gimnaziu s-a realizat consilierea individuală a cadrelor didactice şi a parintilor; s-a aplicat strategia pentru facilitarea integrării/adaptării la normele şcolii in cazul elevilor cu CES; In vederea prevenirii comportamentelor de risc s-au realizat completarea chestionarelor privind comportamentul online al elevilor(siguranţa pe internet) interpretarea şi diseminarea informaţiilor obţinute, activităţi de prevenire si diminuare a comportamentelor de risc în mediul online - clasa a III, V-a, VIII-a(110 elevi); Prezentarea în Consiliul Profesoral a unor teme despre: “Siguranţa online”, ‘’6 surse de stres online”; Managementul clasei: Activitatea: managementul comportamentelor dificile şi a integrării copiilor cu CES- 28parinti din clasa a III-a si 30 parinti cls V-a; Activitatea: Managementul conflictului discutarea unor reguli; necesare pentru interactiunea pozitiva si cresterea toleranței intre colegi (27 elevi IV B); Colaborarea cu CEAC in vederea realizarii tintelor propuse.

20 NUMĂR PERSOANE CONSILIATE - INDIVIDUAL
CATEGORIE PERSOANE CONSILIATE INDIVIDUAL PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL ELEVI 13 11 6 CADRE DIDACTICE 5 2 PĂRINŢI 20 9 4 20 Din totalul elevilor / copiilor consiliaţi individual, număr de cazuri Rezolvate 6 Ameliorate Nerezolvate 3 În curs de consiliere 15

21 CATEGORIE PERSOANE CONSILIATE ÎN GRUP
Consiliere de grup CATEGORIE PERSOANE CONSILIATE ÎN GRUP PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL ELEVI 55 cls.III, IV 265 cls.V,VI, VII,VIII 80 CADRE DIDACTICE PĂRINŢI 28 cls III 30 cls V 11 21

22 PROBLEMATICA CEA MAI FRECVENTĂ ÎN ACTIVITATEA DE CONSILIERE:
Elevi: Conflicte interpersonale/bullying Nevoia de optimizare a tehnicilor de invatare Probleme comportamentale Anxietate sociala Conflicte intrafamiliale Anxietate de performanta Complianta la reguli Probleme de integrare în grup Probleme de adaptare la norme/sarcini scolare – mangementul invățării Dificultăți de invățare, performanta scolara redusa Părinţi: Probleme de relationare/abilități reduse in gestionarea relațiilor conflictuale Gestionarea unor probleme privind eficienta scolara/particularități ale adaptării școlare 22

23 PROBLEMATICA CEA MAI FRECVENTĂ ÎN ACTIVITATEA DE CONSILIERE:
Părinţi Optimizarea rezultatelor şcolare ale elevilor, Gestionarea comportamentelor dificile, Comunicare cu adolescenţii, Aplicarea inadecvată a unor sanctiuni, Necunoaşterea şi neîntelegerea specificului acestei etape de varsta(adolescenţa) Parcursul școlar optim pentru copiii cu CES, Probleme de integrareţ Managementul comportamentului; Cadre didactice: Managementul clasei, Integrarea elevilor cu CES, Relaţia cu elevii, Completarea unor documente pentru elevii cu CES, Probleme de comunicare eficientă profesor-parinte –elev, Ameliorarea parcursului scolar al unor elevi, Prevenirea şi combaterea bullying-ului;

24 MĂSURI DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A VIOLENȚEI LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Întâlnire părinte - învățător/diriginte - psiholog școlar – elev in cazul oricărei situații care presupune orice tip de violență; Întrunirea Comisiei de Prevenire si Eliminare a Violenței pentru toate solicitările existente; Îndrumarea elevului si părinților acestuia înspre Cabinetul de Asistență Psihopedagogică din cadrul școlii(obligatorie o ședință, daca faptele au avut ca si consecință întrunirea Consiliului profesorilor clasei sau/și a Comisiei de Prevenire si eliminare a violenței); Colaborare cu Poliția de Proximitate și cu secția III a Poliției Cluj-Napoca; Monitorizarea comportamentului copilului și oferirea oportunității de a-și diminua sancțiunea prin adoptarea unui comportament adecvat (cu scopul creșterii motivației intrinseci pentru schimbarea comportamentului indezirabil); Colaborarea cu alte instituții abilitate să investigheze cauzele unor comportamente rezistente la schimbare, cum ar fi Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţie a Copilului Cluj. 24

25 MĂSURI DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A VIOLENȚEI LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Campania "19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor“ 164 elevi gimnaziu si liceu Pentru grupa de varsta 11 – 13 ani (84 de elevi) obiectivele vizate: Asigurarea că toți copiii obțin cunoștințe și abilități pentru promovarea unei culturi a păcii și non-violenței; Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență în mediul școlar; Pentru grupa de vârstă 16 – 17 ani (80 de elevi) obiectivele vizate: Reducerea impactului violenței în familii, școli și comunități; Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor în sferele publice și private; Invitaţi: masteranzi la Masterul de Consiliere și intervenții psihologice în dezvoltarea umană, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Cluj-Napoca

26 MĂSURI DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A VIOLENȚEI LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Activitati: Prevenirea comportamentelor de risc(Bullying, importanța respectării normelor sociale – cls VI Violența domestică - cauze și prevenție cls VII Sa ne cunoaștem/Sa fim prieteni cls V Go Up not High - activitate de prevenire a dependentelor de substante(12 clase-360 elevi)-Asociatia Preventis: VI-VII: 1. Consumul de alcool la copii si tineri, 2. Consumul de droguri la copii si tineri in general VIII-IX-X: 1.Despre droguri si dependenta , 2. Consumul de marijuana la copii si tineri Comemorarea Holocaustului Programul European Ora de Net, coordonat la nivel național de Organizația Salvați copiii( primar): Da block agresivitatii. Si glumele dor…stop cyberbulling. Siguranţa pe internet Gestionarea conflictelor - cauze, consecințe și modalități de gestionare; in colaborare cu Facultate de Psihologie și Stiințele Educației

27 MĂSURI DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A VIOLENȚEI LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Vizită de caritate la Centrul de zi "Acoperamantul Maicii Domnului" Cluj-Napoca, la Centrul "Salvati Copiii" Cluj-Napoca, la Casa de tip familial "Maica Domnului" Cluj-Napoca Dezvoltarea empatiei elevilor prin implicarea in activități de intrajutorare(colectare de alimente pentru familii defavorizate) Fundația "Redescoperă Fericirea Parada personajelor preferate - activitate care a vizat creșterea implicării civice și a incluziunii socialeAsociatia Be inclusive -Proiect Internațional "Citizens are united Activități de conștientizare a elevilor în legătură cu pericolul traficului de ființe umane-Asociația Eliberarea Campanie antiviolență ciclul primar- Sustinuta de reprezentanti ai Politiei Romane

28 MĂSURI DE PREVENIRE ȘI REDUCERE A VIOLENȚEI LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Pe tema violentei: Au fost consiliati individual 3 elevi de gimnaziu, 2 cadre didactice si 2 parinti , Consiliere de grup: 30 elevi de primar, 30 elevi de gimnaziu si 31 parinti. Lectorate cu parintii privind managementul comportamentelor dificile INTERCULTURALITATE: World's Largest Lesson - promovarea înțelegerii de către toți elevii a obiectivelor mondiale ale dezvoltării durabile Crăciunul multicultural

29 ACTIVITĂȚI LOGOPEDIE ACTIVITĂȚI DE SPRIJIN
NUMĂR ELEVI TESTAȚI NUMĂR ELEVI CU TULBURĂRI DE LIMBAJ ȘI COMUNICARE 331 41 TULBURĂRI DISLALIE DISLALIE POLIMORFĂ DISLEXIE DISGRAFIE ALTE TULBURĂRI TOTAL NR. ELEVI 27 11 2 1 41 ELEVI - Terapie PLANIFICAȚI PREZENȚI CORECTAȚI AMELIORAȚI 19 1 18 CONSILIERE FACTORI EDUCATIVI PARINTI 10 6 ACTIVITĂȚI DE SPRIJIN 13 elevi cu certificat de orientare școlară pentru activitatea de sprijin: 9 elevi de ciclul primar și 4 elevi de gimnaziu

30 EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ
Rezultatele elevilor la concursuri şcolare Calitatea procesului instructiv-educativ Promovabilitatea Controlul absenteismului Pregatirea suplimentara a elevilor (consultatii, pregătiri pentru concursuri şi olimpiade) Simulari ale examenului de bacalaureat Elaborarea testelor de evaluare iniţială, de progres şi finale

31 EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ
Valorificarea rezultatelor testelor initiale vs. teze Utilizarea unor modalităţi alternative de evaluare pentru evitarea supraîncărcării elevilor cu teste scrise: ex. lucrări de laborator, proiecte Testarea nivelului de pregătire al elevilor la disciplinele de examen (EN, bacalaureat) Analiza notării ritmice a elevilor; analiza utilizării diverselor metode alternative de evaluare Promovarea unor strategii didactice centrate pe elev Stimularea şi valorificarea creativităţii elevilor prin participarea la activităţi specifice.

32 Catedra de limba română cls. a VIII-a A- Prof. Mihaela Cosmuta
Efectivul clasei/prezenţi 1-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Media 27/ Test initial/ Simulare integrala 1 ----- - 1 3 12 6 7.46 27/27 Simulare integrala 2 4 8 5 7.50

33 Catedra de limba română cls. a VIII-a B- Prof. Mihaela Cosmuta
Efectivul clasei/prezenţi 1-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 28/ (2 elevi cu CES) Test initial/Simulare integrala 1 ----- 3 2 - 5 8 -- 7.21 28/25 (2 elevi cu CES) Simulare integrala 2 4 11 7.56

34 Aspecte pozitive: Identificare a antonimelor, de identificare a unor fig de stil şi de precizare a elementelor de versificaţie nu au ridicat probleme, decât în măsura în care unii elevi nu au citit cu atenţei cerinţele. Înţelegerea textului nonliterar a fost integrală. Exercițiile de sintaxă ce valorifică materia de clasa a VIII-a de asemenea au fost rezolvate într-o mai mare măsură. Aspecte negative: Neatenţie în citirea cerinţelor. Răspunsuri superficiale (incomplete) ex: rolul cratimei. Compunerile narative nu dezvoltă momentele subiectului, sunt lipsite de originalitate. Exprimarea deficitară în majoritatea cazurilor. Încă mai apar greşeli de ortografie şi, mai ales, de punctuaţie (nu folosesc virgula). Plan Remedial Pentru elevii care au obţinut note cuprinse între 7,50 şi 9,30: Întocmirea unor portofolii în care să existe compuneri de tip argumentativ pentru încadrarea unor texte la prima vedere în gen şi specie, compuneri libere. Reluarea unor noţiuni specific anumitor genuri literare Întocmirea unor fişe recapitulative pentru rolul semnelor de punctuaţie şi definirea speciilor literare studiate în clasele anterioare. Pentru elevii cu note cuprinse între 5,50 şi 7,50 remedierea presupune: Muncă diferenţiată în cadrul unor ore suplimentare de gramatică (eventual împreună cu cei care au obţinut note sub 5). Întocmirea unor scheme recapitulative sumare în vederea recuperării măcar a noţiunilor fundamentale (părţi de vorbire, cazuri, tipuri de pronume, verbe copulative) Pentru elevii care au obţinut note cuprinse între 3,50 şi 5,50 voi avea în vedere: Recapitularea unor compuneri simple de tip argumentativ (încadrarea unor texte la prima vedere în genul epic, respectiv liric). Răspunsuri individuale din noţiuni teoretice necesare rezolvării de exerciţii (elemente de relaţie în frază). Testarea frecventă a însuşirii unor noţiuni de teorie literară. Portofolii ce conţin compuneri libere simple (descrieri de peisaj, naraţiuni care să respecte înlănţuirea logică a unor evenimente).

35 Catedra de limba română cls. a XII-a A- Prof. Savan Gilda
Efectivul clasei/ prezenţi/ Media Media 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 25/ Test initial 7,15 ----- 3 4 8 2 -- 25/23 Simulare integrala 1 7,30 - 6 9 1 25/19 Simulare 2 7,26 5

36 Catedra de limba română cls. a XII-a B- Prof. Savan Gilda
Efectivul clasei/prezenţi/Media Media 1-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 29/ Test initial 7,80 ---- ----- 1 4 7 5 6 -- 29/27 Simulare integrala 1 7,45 - 3 8 Simulare 2  8,04 9 2

37 Catedra de limba română cls. a XII-a C- Prof. Pascu Virginia
Efectivul clasei/prezenţi/Media Media 1-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 34/ Test initial 7,30 ---- ----- 3 2 4 12 5 -- 34/ Simulare integrala 1  7,50 1 8

38 Aspecte pozitive Majoritatea elevilor sunt capabili de o comprehensiune corectă a mesajului de ansamblu al textului literar şi sunt capabili să aplice tehnicile de analiză şi interpretare în vederea redactării unui text coerent şi corect , în cele trei dimensiuni ale sale, lingvistică, textuală şi discursivă. Se observă o mai bună mobilizare a elevilor spre însuşirea noţiunilor de teorie literară şi redactarea corectă şi cursivă a textelor argumentative . Aspecte negative Unii dintre elevi mai au mici dificultăţi în exprimare şi structurarea unor concepte literare, manifestă ezitări în recunoaşterea trăsăturilor unor opere apar-ţinând la o estetică literară/culturală. Activitati remediale Este necesarã sistematizarea cât mai riguroasã a conceptelor operaţionale şi a mijloacelor artistice prin intermediul unor exerciţii cu aplicaţie imediatã pe textul literar sau prin realizarea unor scheme şi fise de lucru, care sã îi ajute pe elevi sã îşi însuşeasca cât mai clar informaţiile; Se impune alocarea unor lecţii de sitematizare a unor concepte opraţionale, dar şi diversificarea situaţiilor de comunicare care sãfacãposibilã exprimarea mai coerentã şi mai corectã a opiniilor elevilor, care au de sustinut examenul de competente lingvistice. Alcãtuirea unor portofolii şi, mai ales, a unor fişe cu materia cât mai structuratã ar duce la însuşirea cãt mai corectã şi mai temeinicã a conceptelor literare care sã îi ajute pe elevi în vederea susţinerii examenului de Bacalaureat.

39 Catedra de matematică cls a-VIII-a A Prof. Morar Dana
Clasa a VIII-a A INTERVAL NOTE An scolar MEDIA NUMAR ELEVI DATA 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Număr elevi 1 2 5 7 6.31 26 elevi

40 Catedra de matematică cls a-VIII-a B Prof. Baicu Voichita
Clasa a VIII-a B INTERVAL NOTE An scolar MEDIA NUMAR ELEVI DATA 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Număr elevi 5 9 4 3 1 5.62 27 elevi

41 Catedra de matematică cls a-XI-a A Prof. Morar Dana
Clasa a XI-a A INTERVAL NOTE An scolar MEDIA NUMAR ELEVI DATA 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Număr elevi 4 5 8 1 5.34 27 elevi

42 Catedra de matematică cls a-XI-aB A Prof. Tivadar Liviu
Clasa a XI-a B INTERVAL NOTE An scolar MEDIA NUMAR ELEVI DATA 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Număr elevi 23.01. 2019 1 2 5 8 3 7 6.73 26 elevi

43 Catedra de matematică cls a-XIC -a A Prof. Baicu Voichita
Clasa a XI-a C INTERVAL NOTE An scolar MEDIA NUMAR ELEVI DATA 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Număr elevi 4 5 8 1 5.21 27 elevi

44 Catedra de matematică cls a XII-a
Simulare 1 INTERVAL NOTE An scolar MEDIA NUMAR ELEVI 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Clasa a XII-a A Prof.Tivadar 1 6 7 4 5 3 6.21 30 elevi Clasa a XII-a B Prof. Baicu 2 6.94 28 elevi Clasa a XII-a C Prof. Morar 11 8 6.02 33 elevi

45 Catedra de matematică Clasa a VIII a
Puncte tari: - existenta multor note de 9 Puncte slabe: - Un nr.ingrijorator de mare de note sub 4si intre 4-4,99. Acest fapt se datoreaza nerezolvarii de catre elevi a subiectului I, in cazul simularii, cea ce dovedeste ca acestia nu au recapitulate material claselor V-VII. La teza notele sub 7 s-au datorat nerezolvari problemelor de algebra de cls, a V a Masuri de remediere: Consultatii conform graficului Recapitularea materiei de cls.V, VI, VII prin rezolvare de subiecte I. O parte din exercitiile care apar in aceste subiecte au fost rezolvate pe parcursul semestrului I , la consultatii, pe teme de recapitulare. Elevii au de rezolvat un anumit nr. de variante pe saptamana, urmand ca exercitiile pe care nu le-au stiut sa fie discutate la consultatii.  Mentiune: Subiectul la teza a fost numai din material clasei a XII-a, iar la simulare din intreaga materie parcursa in liceu; din acest motiv, media si notele la simulare , au fost mai mici decat cele de la teza. Clasa a XI a , aXII a: Puncte tari: - Promovabilitate de peste 50%, in ambele cazuri:. Majoritaea elevilor a rezolvat subiectul de algebra: la teza – algebra de cls. a XII-a, la simulare , clasele XI-XII Puncte slabe: - Un nr.ingrijorator de mare de note sub 4si intre 4-4,99. Acest fapt se datoreaza nerezolvarii de catre elevi a subiectului I, in cazul simularii, cea ce dovedeste ca acestia nu au recapitulate material claselor IX-X. -La teza notele sub 7 s-au datorat nerezolvari problemelor de analiza matematica de cls, a XII-a. Recapitularea materiei de cls.a IX-a si a X-a prin rezolvare de subiecte I din variantele de Bac. O parte din exercitiile care apar in aceste subiecte au fost rezolvate pe parcursul semestrului I , la consultatii, pe teme de recapitulare. Elevii au de rezolvat un anumit nr. de variante pe saptamana, subiect I si II, urmand ca exercitiile pe care nu le-au stiut sa fie discutate la consultatii. Recapitularea materiei studiata in cls a XI-a la analiza matematica, pe parcursul orelor de consultati si al celor de curs.

46 Disciplinele pentru care au optat elevii de clasa a XII-a la bacalaureat
Fizică Chimie Biologie Informatica XIIA - MI-Info 30 elevi/25 - 3 22 XIIB - MI – Engleza 31 elevi/29 8 12 9 XIIC - Stiinte 34 elevi/34 7 24 Total 95 elevi/88 15 39 31

47 Catedra de informatica
Cls.a XII-a A mate info- intensiv info Prof. Chitiul Daniela, Prof. Morari Brandusa Tranșe de medii:  4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-10 Nr. elevi Medie simulari/nr elevi cu note 1 2 3 5 6 22 elevi

48 Catedra de informatica
Cls.a XII-a B mate info- intensiv engleza Prof. Butyka Edmond

49 Catedra de informatica
Puncte tari: Clasa a XII-a A sunt foarte mulți elevi capabili de performanță la Informatică, participanți la concursuri de programare, olimpiade, etc., așadar și notele lor la simulări reflectă pregătirea și potențialul lor. Clasa a XII-a B notele obţinute sunt bune şi foarte bune. Se doreşte creşterea mediei. La examenul de atestare profesională sunt înscrişi 29 elevi. S-au ales temele de proiect şi s-au demarat/finalizat proiectele. Puncte slabe: Cls a XII-a A - Simularea dată din capitolul ”Stringuri” a cules cele mai slabe rezultate; ca urmare, s-au dat teme suplimentare elevilor din acest tip de probleme si s-a facut verificarea si corectarea lor. Masuri remediale XII A: În clasă sunt câteva situații speciale ce necesită pregătiri aprofundate în funcție de competențele însușite precar de către acești elevi la capitolele mai dificile. Ca urmare, in cadrul orelor de Consultatii pt. Bac se va aloca timp suplimentar pentru rezolvarea de cat mai multe probleme din aceste capitole. XII B: Se continua pregătirile care vizeaza examenul de bacalaureat, atestat profesional şi concursurile de admitere.

50 Catedra de stiinte CHIMIE _Prof. Deac Daniela

51 Catedra de stiinte - Fizica Prof. Pop Mihaela
Clasa Interval note An scolar Media generala Nr. elevi 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Simulare I 1 2 5.69 7

52 Catedra de stiinte - Biologie
Prof. Stan Diana Clasa Interval note An scolar Media generala Nr. elevi 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Simulare I 1 3 11 17 6 8,03 39

53 Catedra de stiinte Puncte tari: -existenta unui program de pregatire
-utilizarea unor auxiliare curriculare care sprijina recapitularea materiei Puncte slabe: -notiuni teoretice insuficient insusite -greseli de calcul -interpretarea gresita a enuntului Masuri de remediere: -comunicarea rezultatelor dirigintilor -discutarea cu fiecare parinte in parte si prezentarea rezultatelor elevilor -monitorizarea stricta a elevilor la orele de pregatire -organizarea optima a pregatirilor incat sa poata fi recapitulata toata materia . Se va acorda atentie deosebita elevilor care au note mai mici de 5 si note de 5, 6 si 7; pregatirea se va efectua diferentiat - se va lua legatura cu dirigintii cls XII, pentru a monitoriza impreuna cu ei prezenta elevilor la orele de pregatire si la simularile viitoare. - continuarea consultatiilor conform graficului stabilit.

54 ACTIVITĂŢI EDUCATIVE SCOLARE
ŞI EXTRAŞCOLARE Semestrul I An şcolar

55 Activitati educative Număr de activități Număr de elevi participanți
Tipologia activităților Domeniul Număr de activități Număr de elevi participanți Sursa de finanțare a proiectelor/activităților extrașcolare/parteneriate educaționale Activităţi școlare și extraşcolare) implementate la iniţiativa unității de învățământ preuniversitar și activităţi extraşcolare, extracurriculare iniţiate de alte instituţii ; Cultural –artistice, aniversare, comemorative 49 3164 Ecologizare și protecția mediului 2 60 Științifice, tehnice 1 30 Sportive, turistice 10 350 Civice, voluntariat 672 Internațional Citizens United Activităţi școlare și extraşcolare implementate în unitatea de învățământ, la inițiativa Ministerului Educației Naționale, a Inspectoratului Școlar Județean Cluj, în baza unor acorduri/ parteneriate naționale, județene, locale; 222 Asociatia RoRec 4 40 Autoritatea de Supraveghere Financiara ASF 100 Asociatia MEDICOVER Activități și acțiuni de impact, la inițiativa Consiliului Școlar al Elevilor din unitate de învățământ preuniversitar; Cultural –artistice 3 690 Asociatia Parintilor din LTL Blaga

56 Activităţi cultural-artistice
Vizionare: Teatru de păpuşi: “Bucătarul regelui”, “Vrajitorul din Oz”, Bekanko „Histrioniada liceenilor” spectacolul „Sanziana şi Pepelea” Film: Spărgătorul de nuci și cele patru tărâmuri, ”Norm de la Polul Nord” Opera: “Boema” Activităţi desfăsurate in parteneriat cu Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Parada personajelor preferate – Carnaval Organizarea si participarea la: Ateliere de creatie - Activitati interactive cu părinții si elevii ,,Roadele toamnei” – expoziţie cu lucrǎri realizate de elevi

57 Activităţi cultural-artistice
Organizarea şi participarea la Concert de colinde Concert de cântece religioase- Biserica SF. Dumitru Concert de colinde- Biserica SF. Dumitru Concert de colinde- Târgul de Crăciun organizat de Primăria Cluj- Napoca Festivalul Naţional: «COLIND IANCULUI» Obiceiuri de colindat,,Colindǎm din toatǎ ţara’’- Biserica ,,Sf. Iosif’’ Serbari de Craciun Expoziții cu decoratiuni de Crăciun Târg de Crăciun Proiectul Săptămâna Muzicii Clasice în școli, în cadrul Festivalului Classic Junior 2018, ed. IV

58 Activităţi comemorative
Mihai Eminescu – Poet Naţional Sărbătorirea nașterii poetului Mihai Eminescu prin pictură, muzică și poezie: ,,Eminescu mai aproape de noi’’-Cântece pe versurile poetului; ,,La mijloc de codru...’’- artă și poezie- omagiu adus marelui poet; Activitate literară –recitări, desene-”Somnoroase păsărele”’ Mihai Eminescu- Luceafărul poeziei noastre Comemorarea Holocaustului Vizita la Muzeul Holocaustului

59 Activităţi aniversare CENTENARUL MARII UNIRI
Centenarul Marii Uniri: ,,Treceţi batalioane române Carpaţii!” – sǎrbǎtorirea Zilei Naţionale a României in scoala prin activitati specifice; Primul Război Mondial în colecțiile Bibliotecii Județene „Octavian Goga”; ,,Magie, artă, credință” – atelier de ceramică-Muzeul National de Istorie a Transilvaniei; Participarea la: Proiectul “Bucuroși prin România”-Asociația Allegria Activitatea: "Clujul pentru cunoscatori“-Biblioteca Judeteana Octavian Goga Participare la concursul de video-eseuri: “Mesajul meu pentru România”  -click pentru video-eseul “Mândru că sunt român” -click pentru video-eseul “Iubesc România”

60 Activităţi aniversare
CENTENARUL MARII UNIRI Participare la concursul ”Marea Unire a Liceelor” “Trenul Unirii” - Excursie la Alba-Iulia cu scopul aniversării Centenarului Marii Uniri Concurs: Simpozion Colocviu „Omul si Sacrul” initiat de Lic. Greco-Catolic „I. Micu”-cu tematica de Centenar Concurs Arte-Religie-Istorie -Sc. Gim. Horea si Colegiul E. Racovita Cluj Sarbatorirea zilei de 1 Decembrie- Ansamblul Folcloric,, Miorita’’ Vizită la Muzeul Etnografic Poarta de su^ Feleac

61 Activităţi aniversare
CENTENARUL MARII UNIRI Turul ghidat in centrul istoric Clujului Clujul în imagini și legende O incursiune în istoria orașului, ilustrată cu documente din fondul compartimentului Colecții speciale, memorie și cunoaștere locală Concursuri sportive

62 Activităţi aniversare
CENTENARUL MARII UNIRI Excursie tematică dedicată Centenarului Unirii la Turda, Lancrăm și Alba-Iulia-Cetatea Carolina Excursie tematică „ Dacii si romanii” Excursie in Muntii Apuseni: Albac- Scarisoara- Rosia Montana Cluj Napoca- Sarmizegetusa- Hunedoara-Vulcan Excursie la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, capitala Daciei romane, Cazanele Dunarii, Baile Herculane, Tg. Jiu Activitati aniversare Ziua Educaţiei Sarbatorirea zilei de 24 ianuarie

63 Concursuri/Activităţi ştiinţifice
Concursul „Fii o săptămână profesor de științe”, elevi de gimnaziu si liceu- 2018 Concursul național de postere ”Fii inspirat!”, 2018 Concursul Național ”Protégez la nature”, Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec-Program de educatie pentru mediu-„Patrula de Reciclare” Concursul: Comper - Limba Română şi Matematică Code Week-Hour of code dobândirea de competențe digitale prin intermediul unor tutoriale de programare Participarea la olimpiadele scolare – faza locala Concursul national de matematica,, Lumina Math’’

64 Concursuri/Activităţi ştiinţifice
Activitati in cadrul proiectului:World’s Largest Lesson- promovarea si cunoasterea obiectivelor mondiale ale dezvoltarii durabile: Lectia deschisa "Orasele EMI , desfasurata in cadrul „Saptamanii pentru Educatie Media si Informare” patronata de UNESCO Un model pentru dezvoltarea durabilă: Valiza sustenabilității Lectia "Orasele EMI" - Asigurarea unei educatii de calitate, incluzive si echitabile, promovarea oportunitatilor pentru invatare pe tot parcursul vietii ,,Ne jucǎm şi explorǎm” – activitǎţi recreative -Exploratoriu Apahida Proiectul Mica mea gradină

65 Concursuri/Activităţi ştiinţifice
IOIT (OLIMPIADA INTERNATIONALA DE (INFORMATICA PE ECHIPE) Etapele 1,2,3,4 – on-line- 18 participanti din cls X si XII BEBRAS (concurs international de informatica si gandire computationala)- 49 elevi participanti din cls IX si XI Participare la concursul CATALYSTS – 12 elevi din cls.XII Proiectul dpIT – festivitate – de încheiere – 10 elevi Pregătiri pentru Excelența la Informatică prin fundația EMAG – ”HAI LA OLIMPIADĂ” Participare la Cercul de Programare pentru liceeni susținut de UTCN

66 Concursuri/Activităţi ştiinţifice
Participarea la: Organizarea si desfasurarea a 4 etape din cadrul Olimpiadei Internationale de Informatica pe Echipe (I.O.I.T.) la care au participat 3 echipe, fiecare fiind formata din 4 elevi si doua rezerve Desfasurarea cursurilor in cadrul “Seminarului de Informatica” Organizarea si desfasurarea Olimpiadei Locale de Informatica Participarea la olimpiadele scolare – faza locala

67 Activităţi de voluntariat/civice
Roadele toamnei –Biserica “Sf. Dumitru”-ciclul primar Donaţii pentru copiii nevoiaşi din şcoală Participarea la proiectul Shoebox Programul „ IN CERC”- imbunatatirea starii de sanatate a elevilor ,reducerea riscului de diabet zaharat de tip 2 Spectacolul obiceiurilor si traditiilor de Craciun-in cadrul Targului de Craciun organizat de Primaria Cluj- Napoca-Ansamblul Folcloric,, Miorita’’ Proiect ecologic – ”Patrula de reciclare”

68 Activităţi de voluntariat/civice
Vizite de caritate la centre de copii si varsnici Concert de cântece religioase la Biserica ,,Sf. Dumitru’’ Târg de Crăciun -,,De la copii pentru copii” Expozitie de Craciun-expozitie cu vanzare, donarea banilor copiilor nevoiasi din scoala Tombola de Craciun O jucǎrie face-o bucurie” – activitate de colectare a unor jucǎrii şi donarea lor copiilor nevoiaşi Acțiune caritabilă pentru copiii nevoiași din școală în parteneriat cu masteranzii de la UBB”

69 Activităţi de voluntariat/civice
Participarea la activitatile din cadrul SETS: “Si eu traiesc sanatos” – ciclul primar Activitati educative in parteneriat L.T. “Lucian Blaga” si L.Tehnologic S. Pascu- realizarea unei reviste in limba franceza Activitatea din cadrul proiectului internațional The Citizens Are United Carnaval - Parada personajelor preferate – donații pentru copiii de la Grădinița Malteză

70 Activităţi de voluntariat/civice
Programul „Să vorbim despre piața financiară ne-bancară”, program suportat financiar integral de către A.S.F.   Voluntariat – Let’s do it –ecologizarea spatiilor verzi Program de educatie pentru mediu-Asociatia romana pentru reciclare RoRec Concurs National de postere “Fii inspirat” Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA)

71 Activităţi sportive Ziua sportului scolar( competitii la nivelul scolii: sah, tenis de masa, cros fete, fotbal, baschet) Cupa Tymbark – competitie fotbal – ciclul primar si gimnaziu Olimpiada sportului scolar Campionat de tenis de masa Concurs de cros Participarea elevilor şcolii în echipele cluburilor de fotbal ARDEALUL şi U CLUJ

72 Prima Liga a JUNIOR NBA Baschet, oct-dec 2018.
Activităţi sportive Echipa scolii coordonata de prof. Olar Stelian a participat la Prima Liga a JUNIOR NBA Baschet, oct-dec 2018.  Peste 400 de elevi, reprezentând 26 de instituţii de învaţământ din Cluj-Napoca, au participat la Jr. NBA Romania. Evenimentul a fost condus de preşedintele Federaţiei Române de Baschet, şi reprezentantul NBA, alaturi de care au fost prezenti: primarul municipiului Cluj-Napoca. Echipa Liceului Teoretic "Lucian Blaga", respectiv INDIANA PACERS, a fost pe locul 1 in grupa, locul 1 in cadrul Conferintei de Southeast (dintr-un total de 15 echipe), calificandu-se in semifinala competitiei, pe care a castigat-o in sala BT Arena. S-a clasat pe locul al doilea in finala, iar marele baschetbalist clujean Ghita Muresan i-a premiat pe micutii sportivi intr-un cadru festiv la sala BT Arena. 

73 Lansat în 2005 drept componentă fundamentală a programului eLearning al Comisiei Europene, eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus+, Programul Uniunii Europene pentru Educație, Formare, Tineret și Sport, începând din 2014. eTwinning este comunitatea şcolilor din Europa si oferă personalului didactic ce activează în şcolile din ţările europene participante o platformă de comunicare, colaborare, demarare proiecte şi schimb de informaţii.

74 Prof. inv primar Alina Mateaş
Proiect e-Twinning What a wonderful world; Proiect e-Twinning Coding stories; Proiect e-Twinning Creatively with Maths ; Proiect e-Twinning Coding and robotic in stories Prof. franceză Covaci Alexandru Proiect e-Twinning Apprendre les langues étrangères pour connaitre le patrimoine culturel européen Proiect e-Twinning Les Bandes Dessinées c'est rigolo

75

76 PARTENERIATE Inspectoratul Scolar Judetean Cluj
ISJCJ UBB - Facultatea de Psihologie şi ştiinţe ale Educaţiei – Asociatia Repere Asociatia Medicover Biserica Sfântul Dumitru Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva – Cluj Colegiul Tehnic “Raluca Ripan” Biblioteca Judeţeană Octavian Goga Organizatia ‘’Salvati Copiii Romaniei” Scoala “Ion Creanga’’

77 PARTENERIATE RoRec – Asociatia Romana pentru Reciclare
Asociaţia Părinţilor din Liceul Teoretic “Lucian Blaga” Liceul Tehnologic “ Stefan Pascu” Apahida Scoala Gimnaziala Baciu S.C. Catalog scolar S.R.L. Junior Achievement Romania Asociatia Romana pentru reciclare

78 Activităţile CCE Balul Bobocilor Petrecere de Halloween
Dăruind vei dobândi – acţiuni caritabile Craciunul multicultural Organizarea alegerilor CCE Voluntariat – Let’s do it –ecologizarea spatiilor verzi

79 Cercuri pentru elevii ciclului primar
Cerc fantezii din hartie-origami, quilling(Tămășan Ileana) Clubul de lectură - Barakat Teodora Cercul de folclor - instructor- înv.Abrudan Iuliu Cercul de Educaţie Rutieră, educaţie pentru viaţă - Abrudan Iuliu Clubul de lectura – - lecturi pentru copii citite de pǎrinţi şi bunici - Vac Liana

80 Cercuri la gimnaziu și liceu
ASTROFIZICA - Pop Mihaela, Nistor Niculae STIINTE - Sava Liliana, Stan Diana CERC DE TEATRU FRANCEZ - "Les blagueurs", prof. Manea Cristina CERC de volei/franceză/alimentație sănătoasă – prof. Covaci Alexandru, în colaborare cu prof. Nesteriuc de la Lic. Tehnologic „Raluca Ripan” PITAGORA – Morar Dana, Baicu Voichita CLUBUL DE ARTE – Miclea Marius CERCUL DE INFORMATICĂ: Morari Brînduşa, Chitiul Daniela Clubul „ De-a Arhitectura in scoala ta” Prof. Birtar Diana, prof. Miclea Marius( colaborare cu arhitecti)

81 MANAGEMENTUL CALITĂŢII
PUNCTE FORTE Încărcarea pe platforma ARACIP a documentelor școlii Implementarea strategiei de îmbunătăţire a calităţii Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională (Inter)asistenţele Activităţile de evaluare internă realizate de CEAC Identificarea ţintelor strategice pentru creşterea calităţii Actualizarea bazei de date a şcolii Transparenţa informaţiilor de interes public Recunoasterea la nivel national si european a unor proiecte de parteneriat şcolar Cresterea vizibilitatii şcolii, prin implicarea în proiecte educative

82 ASISTENŢE LA ORE Au fost evaluate toate cadrele didactice din şcoală. Asistentele au avut loc atat la activitatile şcolare cat si la cele extraşcolare. S-au efectuat in total un numar de 128 ore de asistentă de către director si director adjunct. Majoritatea calificativelor sunt de Foarte Bine ceea ce arata buna pregatire a dascalilor din scoala. Se recomandă: utilizarea metodelor moderne de predare învăţare, a metodelor interactive de antrenare a cat mai multor elevi din clasă, oferirea cât şi primirea feedback-ului la finalul lecţiei, utilizarea metodelor alternative de evaluare alături de cele tradiţionale, notarea ritmică, perfecţionarea cadrelor didactice debutante, cunoaşterea şi respectatea de către toţi elevi a prevederilor ROI, atenţie sporită la aspectul clasei(curăţenie, disciplină )şi punctualitate.

83 Direcţii de acţiune / optimizări pe termen scurt
Rigoare în realizarea serviciul pe școală al cadrelor didactice Respectarea cu stricteţe a duratei orelor de curs. Continuarea interasistentelor Participarea diriginţilor în număr mai mare la şedinţele comisiei Respectarea graficului de interasistenţe Implicarea in proiecte europene

84 Şcoala a fost centru pentru:
Centru de Pretestare Cambridge Pregătirea elevilor la matematică (a XI-a, a XII-a) în grupa de excelență Organizarea şi desfasurarea Olimpiadei Locale de Informatica. Organizarea şi desfasurarea Olimpiadei Locale de fizica Curs de formare - CCD: “Managementul activitatilor educative scolare si extrascolare’’ Activitati ale cercului metodic pe oras, a: Consilierilor şcolari pentru proiecte si programe educative; Invăţătorilor.

85 VĂ MULŢUMIM PENTRU ATENŢIA ACORDATĂ


Descărcați ppt "RAPORT DE ANALIZĂ SEMESTRUL I"

Prezentări similare


Publicitate de la Google