Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

SISTEME SPECIALE DE PRECIZIE

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "SISTEME SPECIALE DE PRECIZIE"— Transcriere de prezentare:

1 SISTEME SPECIALE DE PRECIZIE
- CURSUL VIII - TEHNOLOGIA CONFECTIONATII PROTEZELOR MOBILIZABILE (SCHELETATA)

2 Sisteme speciale de precizie
Numărul mare de sisteme speciale existente , care se amplifică continuu, face necesară o clasificare , care este mai didactică. Astfel se pot deosebi următoarele categori de dispozitive: sisteme de culise Aceste dispozitive numite obişnuit culise , sunt alcătuite din două părţi: matricea – este un tub cu diferite forme pe secţiune. Patricea – care culisează în interiorul matricei cu mare exactitate, având aceeaşi formă.

3 Fie matricea , fie patricea , se fixează la dinţii restanţi care întotdeauna sunt acoperiţi de microproteze, cealaltă parte fixându-se la nivelul scheletului metalic al protezei.Ansamblarea celor două părţi componente ale culisei se face în gură ,asigurându-se menţinerea,sprijinul şi stabilizarea protezei , oferind în acelaşi timp un bun efect fizionomic , sistemul fiind aproape invizibil.

4 După raportul cu microproteze se pot deosebi:
culise intracoronare , caractarizate prin plasarea matricei în interiorul perimetrului microprotezei. culise intra-extracoronare,caracterizate prin plasarea matricei parţial intracoronar şi parţial extracoronar. culise extracoronare , caracterizate prin aceea că matricea sau patricea sunt fixate în afara perimetrului microprotezelor.

5 Vor fi folosite în funcţie de situaţia clinică , una ,două ,trei sau patru culise.Pentru a se asigura inserţia protezei în cavitatea bucală este necesară o riguroasă paralelizare a culiselor , sarcină ce cade în grija tehnicianului , care utilizează în acest scop paralelograful şi tije speiale de paralelizare ce sunt livrate cu fiecare culisă , sau se utilizează un dispozitiv universal de paralelizare. Culisele sunt livrate deasemeni cu o serie de accesorii şi chiar unele piese de schimb.

6

7 Culisele prefabricate sunt prezente în mai multe dimensiuni privind înălţimea şi lăţimea .Dacă este necesar , din înălţimea culisei se poate reduce prin şlefuire pentru a se încadra în înălţimea microprotezei. Există sisteme de culise combinate cu alte dispozitive speciale. Dintre culisele prefabricate menţionăm: ataşamentul de precizie extraplat „Ancorvis”-este o culisă de foarte mici dimensiuni , având lăţimea de 0,8 mm şi înălţimea de 2,7mm. Patricea are prevăzută o tijă orizontală care serveşte la fixarea de scheletul metalic al protezei.

8 Culisele firmei Dentaurum
-culise în „H” - culisa „mini micro” -culisa „mini micro AB”. -Culisele firmei Degussa - culisa trapezoidală. Matricea şi patricea sunt realizate din aliaj HSL în două mărimi. - culisa cilindrică . Este o culisă simplă fără posibilităţi de activare , realizate din aur platinat în trei mărimi.

9 - culisa activabilă în „H”
- culisa „extra mică”. - culisa tip Mc.Collum. - culisa Degutek. - culisa tip Crismani - culisa Ney – Chayes. - culisa Stern - culisele tip Schtzmann.

10 Culisele realizate în laborator deşi nu au exactitatea celor fabricate îşi pot îndeplini funcţiunile în condiţii foarte bune. Culisele intracoronare de semiprecizie , pot fi realizate cu ajutorul unor tije care dau forma matricei , încă din faza de machetă a microprotezelor , modelul fiind fixat la paralelograf. După turnarea microprotezelor , matricea va fi prelucrată cu freze speciale . După finisarea matricei , se introduce pastă de acrilat autopolimerizabil care va reprezenta apoi macheta patricei ce poate prezenta retenţii pentru acrilatul şeilor . Turnarea se poate face din aliaj de cobalt-crom , sau un alt aliaj de mare duritate.

11

12 Culisele extracoronare de semiprecizie pot fi realizate ceva mai simplu . La macheta microprotezelor , cu ajutorul paralelografului se fixează macheta unor patrici cilindrice de înălţime corespunzătoare. Microprotezelor vor fi turnate împreună cu patricele din acelaşi aliaj. Utilizarea culiselor rămâne una dintre cele mai laborioase şi pretenţioase tehnici de laborator.

13

14 Sistemele de capse. Capsele sunt sisteme speciale alcătuite dintr-o matrice tubulară ce se fixează pe faţa mucozală a şeilor şi o patrice de diferite forme , fixată la un dispozitiv radicular. Ca şi culisele, există capse simple care asigură menţinerea protezei prin fricţiune şi capse prevăzute cu mijloace suplimentare de retenţie, sau cu resorturi elastice.

15 Dintre cele mai cunoscute capse menţionăm:
capsele Biaggi 648 şi 650.Diferenţa dintre acestea constă în aspectul matricelor, dar şi a modului de acţiune.Una asigură menţinerea protezei prin care matricea fiind tubulară , cealaltă asigură menţinerea asemănător unui croşet, matricea trecând de circonferinţă maximă a patricei sferice , aşa cum croşetul trece peste ecuatorul protetic. Capsele Rothermann .Se realizează din aur – platinat extra dur şi se fixează prin lipire la un dispozitiv radicular.Matricea este realizată din aur- platinat , seamănă cu un croşet circular şi prezintă retenţii pentru acrilatul şeilor.Există capse Rothermann prevăzute cu discuri de distanţare între matrice şi patrice , pentru ca dispozitivul să acţioneze ca un ruptor de forţe.

16

17 Capsel Baer . Sunt livrate în două variante: cu patrice cilindrică şi cu patrice cilindro-sferică .Atât matricea cât şi patricea sunt confecţionate din aur platinat extra dur . Patricea se fixează la un dispozitv radicular, iar matricea în acrilatul feţei mucozale a şeilor. Capsel Dalbo . Se livrează şi cu disc de distanţare între matrice şi patrice. Capsele Sandri. Capsele Gerber. Capsa Micro-Fix.Patricea este din aur platinat extra dur , iar matricea din acrilat, prezintă în interior un arc de oţel.

18

19 Dispozitivul de ancorare Gmur
Dispozitivul de ancorare Gmur .Este un tip de capsă care asigură menţinerea protezei prin fricţiune .Patricea este cilindrică cu vârf rotunjit , confecţionată ca şi matricea din aur platinat extradur. Dispozitivul de ancorare Conod . Capsele CEKA. Sunt livrate în multe variante.Matricea este inelară , iar patricea cilindro conică despicată pentru a putea fi acţivată.Există posibilitatea realizării unor tipuri de capse şi în laboratorul dentar, dar evident ele nu au fiabilitatea celor realizate industrial.

20 Sistemul de bare şi călăreţi .
Există mai multe tipuri de bare, privind forma pe secţiune şi călăreţii care sunt aplicaţi pe aceste bare . sistemul de bare şi călăreţi Gilmore . sistemul de bare şi călăreţi Dolder sistemul de bare şi călăreţi Ackermann; sistemul de bare şi capse Ceka .

21

22 Sistemele de telescopare
Sistemele de telescopare asigură menţinerea protezelor parţiale prin fricţiune , asemănător culiselor însă suprafaţa de fricţiune este mult mai mare .Cel mai frecvent este utilizată telescoparea coroană.Sistemul este realizat în laborator fiind alcătuit din capse sau coroane primare de formă cilindrică . Coroanele secundare , se toarnă odată cun scheletul metalic al protezei, cu care face corp comun.

23

24 Sistemele articulare Sistemele speciale articulare sunt utilizate în edentaţiile terminale , ele permiţând şeilor protetice un grad mai mare , sau mai mic de mobilitate , evitându-se în acest fel efectul de pârghie pe care îl au protezele terminale cu sprijin mixt , rigid , asupra dinţilor stâlpi .Se pot deosebi două categorii de sisteme articulare :ruptorii de forţe şi amortizorii de forţe.

25 VA MULTUMESC !


Descărcați ppt "SISTEME SPECIALE DE PRECIZIE"

Prezentări similare


Publicitate de la Google