Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

UNITATEA V SUBSTANTIVUL CLASA a V-a CAZURILE.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "UNITATEA V SUBSTANTIVUL CLASA a V-a CAZURILE."— Transcriere de prezentare:

1 UNITATEA V SUBSTANTIVUL CLASA a V-a CAZURILE

2 SUBSTANTIVELE au: GEN FUNCŢIE SINTACTICĂ NUMĂR CAZ ARTICOL *PREPOZIŢIE

3 VOCATIV DATIV NOMINATIV CAZUL GENITIV ACUZATIV
CAZUL este forma luată de substantiv pentru a exprima o funcţie sintactică într-un enunţ. CAZUL NOMINATIV VOCATIV GENITIV ACUZATIV DATIV ARTICOLUL şi PREPOZIŢIA sunt părţi de vorbire cu rol de instrumente gramaticale pentru exprimarea cazurilor. MODIFICAREA FORMEI UNUI SUBSTANTIV PENTRU A ÎNDEPLINI O FUNCŢIE SINTACTICĂ SE NUMEŞTE DECLINARE.

4 Relaţiile sintactice din propoziţie S S PV atribut complement
Oamenii comunică unii cu alţii prin cuvinte. Între cuvinte se dezoltă relaţii sintactice. Funcţiile sintactice sunt rezultatul acestor relaţii. S Elevul Elevii persoană,număr PV scrie. scriu. caz nominativ Relaţia de inerenţă se dezvoltă între subiect şi predicat, in interiorul unei propoziţii. vb.cop. este sunt (persoană,număr) (N) S Eleva Elevele NP harnică. harnice. (gen, număr, caz) TRN- substantiv - pronume - numeral TRV: - verb, adverb - adjectiv, - interjecţie Relaţia de subordonare se dezvoltă între: (prepoz.) Fata frumoasă cântă superb. (prepoz.) atribut complement

5 CAZUL NOMINATIV S Subiect PV Fata este elevă. Fetele sunt prietene. S
Relaţie sintactică: Funcţia sintactică - Mărci gramaticale Enunţuri Întrebare Relaţia de inerenţă : pers., nr. Cine? Ce? Fetiţa citeşte. Subiect inerenţă S pers.,nr. PV Florile se ofilesc. caz caz N Relaţia de inerenţă : Fata este elevă. Nume predicativ inerenţă vb. cop. pers,nr Fetele sunt prietene. caz S NP Atribut substantival apoziţional (Apoziţia) Care? subordo- nare Care? Fata, eleva, scrie. A TRN apoziţie

6 CAZUL NOMINATIV GRUPA I
Alcătuiţi enunţuri prin care să demonstraţi că substantivele date pot îndeplini funcţiile sintactice ale cazului nominativ. (S) (NP) (Apoz.) mamă (S) (NP) (Apoz.) carte (S) (NP) (Apoz.) albină TIMP DE LUCRU: 10 MINUTE PUNCTAJ: 30p

7 CAZUL NOMINATIV GRUPA II
Alcătuiţi enunţuri prin care să demonstraţi că substantivele date pot îndeplini funcţiile sintactice ale cazului nominativ. (S) (NP) (Apoz.) pui (S) (NP) (Apoz.) vulpe (S) (NP) (Apoz.) înger TIMP DE LUCRU: 10 MINUTE PUNCTAJ: 30p

8 CAZUL NOMINATIV GRUPA III
Alcătuiţi enunţuri prin care să demonstraţi că substantivele date pot îndeplini funcţiile sintactice ale cazului nominativ. (S) (NP) (Apoz.) copil (S) (NP) (Apoz.) păpădie (S) (NP) (Apoz.) omidă TIMP DE LUCRU: 10 MINUTE PUNCTAJ: 30p

9 CAZUL NOMINATIV GRUPA IV
Alcătuiţi enunţuri prin care să demonstraţi că substantivele date pot îndeplini funcţiile sintactice ale cazului nominativ. (S) (NP) (Apoz.) fluture (S) (NP) (Apoz.) căţel (S) (NP) (Apoz.) bunic TIMP DE LUCRU: 10 MINUTE PUNCTAJ: 30p

10 CAZUL ACUZATIV Fata este ca mama. S sub- ordonare TRN A
Relaţie sintactică: Funcţia sintactică Mărci gramaticale Enunţuri Întrebare Atribut substantival prepoziţional Relaţia de subordonare: (dintre) Ce fel de? sub- ordonare TRN A Una dintre fete scrie. Relaţia de inerenţă : Nume predicativ (ca) inerenţă vb. cop. pers.,nr. caz Fata este ca mama. S NP (pe) cine? Ce? subordo- nare Comple- mentul direct TRV Cd Fetiţa citeşte o carte.

11 CAZUL ACUZATIV Fata este (în) clasă. sub- ordonare TRV Ci sub-
Relaţie sintactică: Funcţia sintactică Mărci gramaticale Enunţuri Întrebare (despre) (la,cu,de la, pentru, despre ) cine?Ce? Relaţia de subordonare: Comple- mentul indirect sub- ordonare Ea vorbeşte despre o carte. TRV Ci Complement circumstanţial de loc sub- ordonare TRV Ccl Unde? Fata este (în) clasă. Complement circumstanţial de mod subordo- nare Cum? Ccm TRV Fata scrie (ca) tata. Complementul circumstanţial de timp sub- ordonare Când? TRV Cct Fata scrie o oră.

12 GRUPA I CAZUL ACUZATIV Alcătuiţi enunţuri prin care să demonstraţi că substantivul dat poate îndeplini funcţiile sintactice ale cazului acuzativ. (Atr.) (NP) (Cd.) (Ci) (Ccl) (Ccm) (Cct) femeie PUNCTAJ: 20p TIMP DE LUCRU: 10 MINUTE

13 CAZUL ACUZATIV GRUPA II
Alcătuiţi enunţuri prin care să demonstraţi că substantivul dat poate îndeplini funcţiile sintactice ale cazului acuzativ. (Atr.) (NP) (Cd.) (Ci) (Ccl) (Ccm) (Cct) ursuleţ PUNCTAJ: 20p TIMP DE LUCRU: 10 MINUTE

14 CAZUL ACUZATIV şoricel GRUPA III
Alcătuiţi enunţuri prin care să demonstraţi că substantivul dat poate îndeplini funcţiile sintactice ale cazului acuzativ. (Atr.) (NP) (Cd.) (Ci) (Ccl) (Ccm) (Cct) şoricel PUNCTAJ: 20p TIMP DE LUCRU: 10 MINUTE

15 CAZUL ACUZATIV GRUPA IV
Alcătuiţi enunţuri prin care să demonstraţi că substantivul dat poate îndeplini funcţiile sintactice ale cazului acuzativ. (Atr.) (NP) (Cd.) (Ci) (Ccl) (Ccm) (Cct) căţel PUNCTAJ: 20p TIMP DE LUCRU: 10 MINUTE

16 CAZUL GENITIV ai,ale) Fata este a mamei. S sub- ordonare TRN A
Relaţie sintactică: Funcţia sintactică Mărci gramaticale Enunţuri Întrebare (al,a ai,ale) cui? (a cui?) Atribut substantival genitival Relaţia de subordonare: sub- ordonare TRN A Colega fetei scrie. Relaţia de inerenţă : Nume predicativ inerenţă vb. cop. Fata este a mamei. El este împotriva mamei. gen,nr. caz S NP (împotriva) care? (prepoz.)cui? Atribut substantival prepoziţional Relaţia de subordonare: (contra) subordo- nare Lupta contra gripei mă epuizează. TRN A

17 CAZUL DATIV cui? S indirect cui? sub- ordonare TRN A Relaţia de
Relaţie sintactică: Funcţia sintactică Mărci gramaticale Enunţuri Întrebare (prepoz.) cui? (prepoz.) cui? Atribut substantival prepoziţional Relaţia de subordonare: sub- ordonare TRN A Colegă asemenea fetei nu-i. Relaţia de inerenţă : (asemenea) Nume predicativ inerenţă vb. cop. Fata este asemenea mamei. gen,nr. caz S NP Complement indirect Relaţia de subordonare: (contra) sub- ordonare cui? Lupt contra gripei. TRV Ci

18 CAZUL GENITIV / DATIV GRUPA I
Alcătuiţi enunţuri prin care să demonstraţi că substantivul dat poate îndeplini funcţiile sintactice ale cazului genitiv şi dativ. GENITIV (A.) (NP) (A.) DATIV (Ci) (A) (A) pescar PUNCTAJ: 20p TIMP DE LUCRU: 10 MINUTE

19 CAZUL GENITIV / DATIV GRUPA II
Alcătuiţi enunţuri prin care să demonstraţi că substantivul dat poate îndeplini funcţiile sintactice ale cazului genitiv şi dativ. GENITIV (A.) (NP) (A.) DATIV (Ci) (A) (A) răţoi PUNCTAJ: 20p TIMP DE LUCRU: 10 MINUTE

20 CAZUL GENITIV / DATIV GRUPA III
Alcătuiţi enunţuri prin care să demonstraţi că substantivul dat poate îndeplini funcţiile sintactice ale cazului genitiv şi dativ. GENITIV (A.) (NP) (A.) DATIV (Ci) (A) (A) pisică PUNCTAJ: 20p TIMP DE LUCRU: 10 MINUTE

21 CAZUL GENITIV / DATIV GRUPA IV
Alcătuiţi enunţuri prin care să demonstraţi că substantivul dat poate îndeplini funcţiile sintactice ale cazului genitiv şi dativ. GENITIV (A.) (NP) (A.) DATIV (Ci) (A) (A) miel PUNCTAJ: 20p TIMP DE LUCRU: 10 MINUTE

22 CAZUL VOCATIV Substantivul în cazul vocativ arată o chemare / o atenţionare. Substantivul în cazul vocativ nu are funcţie sintactică. Substantivul în cazul vocativ poate sta : la începutul propoziţiei: “Carte frumoasă, cinste cui te-a scris...” în interiorul propoziţiei: “Dar bine, ghiavole, aici ţi-i scăldatul?...” la sfârşitul propoziţiei: “Apoi dar, mai rămâi sănătoasă, mătuşă Mărioară !...” Substantivul în cazul vocativ se recunoaşte după: - intonaţie: ”-Ionel! strigă madam Popescu...” ; - punctuaţie ( virgulă sau semnul exclamării). Substantivul în cazul vocativ poate fi: -singur : “ Ionel !” - însoţit de un determinant: “Carte frumoasă,....”

23 GRUPA I CAZUL VOCATIV Realizaţi un dialog cu “personajul” din imaginea dată şi folosiţi cel puţin 6 substantive la vocativ, singure sau cu determinanţi. TIMP DE LUCRU: 10 MINUTE PUNCTAJ: 20p

24 GRUPA II CAZUL VOCATIV Realizaţi un dialog cu “personajul” din imaginea dată şi folosiţi cel puţin 6 substantive la vocativ, singure sau cu determinanţi. TIMP DE LUCRU: 10 MINUTE PUNCTAJ: 20p

25 CAZUL VOCATIV GRUPA III
Realizaţi un dialog cu “personajul” din imaginea dată şi folosiţi cel puţin 6 substantive la vocativ, singure sau cu determinanţi. TIMP DE LUCRU: 10 MINUTE PUNCTAJ: 20p

26 GRUPA IV CAZUL VOCATIV Realizaţi un dialog cu “personajul” din imaginea dată şi folosiţi cel puţin 6 substantive la vocativ, singure sau cu determinanţi. TIMP DE LUCRU: 10 MINUTE PUNCTAJ: 20p

27 CAZURILE SUBSTANTIVULUI
GRUPA I CAZURILE SUBSTANTIVULUI Identificaţi 5 substantive din textul dat, cu funcţii sintactice diferite, şi analizaţi-le. “Îmbracă-te în doliu, frumoasă Bucovină, Cu cipru verde-ncinge antică fruntea ta; C-acuma din pleiada-ţi auroasă şi senină Se stinse un luceafăr, se stinse o lumină, Se stinse-o dalbă stea.” (M. Eminescu – La mormântul lui Aron Pumnul) TIMP DE LUCRU: 10 MINUTE PUNCTAJ: 20p

28 CAZURILE SUBSTANTIVULUI
GRUPA II CAZURILE SUBSTANTIVULUI Identificaţi 5 substantive din textul dat, cu funcţii sintactice diferite, şi analizaţi-le. “Am armat pământul ista, vremea mea, viaţa, poporul Cu gândirile-mi rebele contra cerului deschis; El n-a vrut ca să condamne pe demon, ci a trimis Pre un înger să mă-mpace, şi-mpăcarea-i...e amorul.” (M. Eminescu – Înger şi demon) TIMP DE LUCRU: 10 MINUTE PUNCTAJ: 20p

29 CAZURILE SUBSTANTIVULUI
GRUPA III CAZURILE SUBSTANTIVULUI Identificaţi 5 substantive din textul dat, cu funcţii sintactice diferite, şi analizaţi-le. “N-oi uita vreodată, dulce Bucovină, Geniu-ţi romantic, munţii în lumină, Văile în flori, Râuri resăltânde printre stânce nalte, Apele lucinde-n dalbe diamante Peste câmpii-n zori.” (M. Eminescu – La Bucovina) TIMP DE LUCRU: 10 MINUTE PUNCTAJ: 20p

30 CAZURILE SUBSTANTIVULUI
GRUPA IV CAZURILE SUBSTANTIVULUI Identificaţi 5 substantive din textul dat, cu funcţii sintactice diferite, şi analizaţi-le. “Te-ai dus, te-ai dus din lume,o! geniu nalt şi mare Colo unde te-aşteaptă toţi îngerii în cor, Ce-ntoană tainic, dulce a sferelor cântare Şi-ţi împletesc ghirlande, cununi mirositoare Cununi de albe flori!” (M. Eminescu – La mormântul lui Aron Pumnul) TIMP DE LUCRU: 10 MINUTE PUNCTAJ: 20p

31 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3
PROFESOR POPESCU MARIA FELICITĂRI ! ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 MUNICIPIUL RĂDĂUŢI JUDEŢUL SUCEAVA


Descărcați ppt "UNITATEA V SUBSTANTIVUL CLASA a V-a CAZURILE."

Prezentări similare


Publicitate de la Google