Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Activitatea Serviciului Informatizare-Comunicaţii în anul 2005

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Activitatea Serviciului Informatizare-Comunicaţii în anul 2005"— Transcriere de prezentare:

1 Activitatea Serviciului Informatizare-Comunicaţii în anul 2005
Serviciul de Informatizare şi comunicatii s-a preocupat în anul 2005 de soluţionarea următoarelor categorii de probleme:   Asigurarea legăturii cu toate locaţiile (facultăţile, departamentele independente, catedrele independ.) din cadrul UPT în probleme legate de informatizare şi comunicaţii (achiziţii de echipamente de tehnică de calcul şi pentru comunicaţii, întreţinerea şi exploatarea reţelei de telefonie,ş.a.).    Conlucrarea cu celelalte compartimente din Rectoratul UPT ptr. întocmirea şi aprobarea actelor necesare operaţiunilor privitoare la achizitionarea şi reparaţia echipamentelor de tehnică de calcul. Prin achiziţionarea de echipamente performante s-au asigurat majorităţii salariaţilor condiţii bune pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu (în limita bugetului alocat pentru achiziţionarea de echipamente).   Asigurarea condiţiilor pentru buna funcţionare a echipamentelor de tehnică de calcul şi a reţelei de calculatoare din Rectorat (efecuarea de comenzi pentru upgradare şi/sau reparaţii de echipamente şi reţeaua de comunicaţii). Intervenţiile pentru rezolvarea anomaliilor care au apărut au fost operative, astfel că nu au fost întârzieri datorate tehnicii de calcul.  Colaborarea cu serv. de contabilitate, asigurând asistenţă tehnică pentru dezvoltarea , întreţinerea şi exploatarea de programe şi aplicaţii (urmărirea încasării taxelor dela studenţi, SICOB., Sitfac,...), S-a realizat dezvoltarea, întreţinerea şi exploatarea sistemului integrat de Gestiune a şcolarităţii. S-a asigurat asistenţă tehnică şi instruirea utilizatorilor pentru implementarea şi exploatarea aplicaţiilor informatice. S-a  instalat o versiune noua , mai performantă a aplicaţiei Legis, s-a efectuat periodic actualizarea bazei de date legislative (LEGIS) şi s-au asigurat condiţiile tehnice necesare consultării ei de către utilizatori. S-a realizat o mai buna protectie împotriva virusilor informatici pentru utilizatorii serviciului de din cadrul Rectoratului UPT. A

2 Continuare S-au  asigurat condiţii tehnice bune pentru buna funcţionare a reţelei de telefonie din U.P.T. S-a finalizat realizarea lucrării de cablare cu F.O. a legăturii dintre ROEDU şi căminele studenţeşti ale U.P.T. S-a finalizat realizarea lucrării de cablare. a legăturilor telefonice dintre căminele studenţeşti ale U.P.T. şi întreaga reţea de telefonie. S-a analizat şi urmărit gestiunea impulsurilor telefonice de către abonaţii telefonici din cadrul Universităţii “Politehnica” Timişoara.       

3 Aspecte pozitive Aspecte pozitive înregistrate în activitatea Serviciului ·        Pe parcursul anului s-a remarcat efortul susţinut al colectivului care s-a reflectat şi în creşterea eficienţei activităţii în rezolvarea numeroaselor sarcini de serviciu ale acestuia.. ·        Colectivul a făcut eforturi suplimentare , lucrând peste orele de program şi a reuşit să facă faţă sarcinilor primite. Acest lucru este confirmat de către colaboratorii noştrii.

4 Propuneri şi iniţiative pentru viitor
·       se va dezvolta conectarea la centrala telefonică a altor abonaţi telefonici din cadrul căminelor din Complexul studenţesc. ·  se va continua achiziţionarea de echipamente performante pentru asigurarea de condiţii optime de muncă salariaţilor. ·      Pr prezentarea în paginile Web ale Universităţii a principalelor hotărâri, manifestări şi, evenimente de interes public din Universitate, astfel încât să se asigure o difuzare rapidă a acestora pentru informarea personalului si a studenţilor.        


Descărcați ppt "Activitatea Serviciului Informatizare-Comunicaţii în anul 2005"

Prezentări similare


Publicitate de la Google