Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

F.G.C.R. I F N S.A..

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "F.G.C.R. I F N S.A.."— Transcriere de prezentare:

1 F.G.C.R. I F N S.A.

2 FGCR-IFN S.A. OBIECT DE ACTIVITATE SURSE DE FINANŢARE
PRODUSELE CARE POT FI GARANTATE Creditele destinate finanţării capitalului necesar fermierilor şi procesatorilor de produse agricole pentru realizarea producţiei. Factor de multiplicare de 1 la 5 faţă de sumele alocate. Garanţia se acordă în baza prevederilor Legii 329/2009 cu modificările şi completările ulterioare şi a Nomelor Metodologice de aplicare. Creditele acordate de instituţiile finanţatoare în cadrul Convenţiilor cadru-plafon de garantare încheiate de Fond cu aceasta, pe baza adeverinţelor emise de APIA beneficiarilor sprijinului alocat din bugetul european şi bugetul naţional (SAPS, PNDC, subvenţii pentru bunăstarea păsărilor şi porcilor, etc). Fondurile alocate de MADR în baza Legii 329/2009 şi fondurilor Phare; Finanţărilor acordate de instituţiile de credit beneficiarilor FEADR ai măsurilor : 121 - Modernizarea exploataţiilor agricole; 123 - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole forestiere; 312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi 313 – Încurajarea activităţilor turistice 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale; 125 – Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii; 1.) Fonduri din PNDR : 190 mil.euro pentru măsurile 121 şi 123 exclusiv schemele de ajutor de stat; 30 mil. Euro pentru măsurile 312, 313 şi schemele de ajutor de stat din măsura 123; 2.) Fondurile alocate de MADR în baza Legii 218/2005 Certificatele de depozit emise de depozitarii licenţiaţi de către MADR şi înregistrate în Registrul special al certificatelor de depozit gestionat de către Fond; Fondurile alocate de MADR în baza OUG 7/2009 si contribuţia depozitarilor GARANŢIA FONDULUI DIMINUEAZĂ EXPUNEREA DIN CREDITE DEOARECE ESTE : Irevocabilă şi necondiţionată, directă şi expresă; Plătibilă în 15 zile de la prima cerere scrisă a băncii Se acordă numai în completarea garanţiiilor clientului; Perioada de valabilitate a garanţiei poate fi cel mult egală cu durata creditului, plus o perioadă de până la 60 de zile calendaristice; Se reduce pro-rata pa măsura îndeplinirii obligaţiilor clientului.

3 Descrierea garanţiei Garanţia în prezent respectă prevederile legislaţiei comunitare privind condiţiile care exclud existenţa ajutorului de stat, respectiv: împrumutatul este, în principiu, capabil să obţină un credit în condiţii de piaţă de pe pieţele financiare fără intervenţia statului; beneficiarii privaţi ai finanţării nu se află in dificultate financiara, conform definiţiei “firmei in dificultate” menţionată în sectiunea 2.1 din Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial C244.01/10/2004; garanţia este legată de o tranzacţie financiară specifică, respectiv finanţarea acordată de o instituţie finanţatoare, de o suma fixă şi de o durată limitată; valoarea maximă a garanţiei este de 2,5 mil. euro; garanţia acoperă, în cazul beneficiarilor privaţi, maxim 80% din valoarea finanţării acordate beneficiarilor privaţi de către instituţiile finanţatoare

4 Parteneriat 29 bănci comerciale
90 depozitari ai seminţelor de consum licenţiaţi de MADR pentru emiterea de certificate de depozit în baza OUG 141/2002 fermieri procesatori de produse agricole beneficiarii fondurilor europene alocate României prin PNDR.

5 Avantajele utilizării garanţiei Fondului
În cazul beneficiarilor: eliminarea principalei cauze de respingere a cererii de credit (lipsa garanţiilor) prin utilizarea garanţiei Fondului, în completarea garanţiilor proprii; diminuarea incertitudinii acordării creditului/scrisorii de garanţie; diminuarea costurilor adiţionale creditului/scrisorii de garanţie prin reducerea/eliminarea costurilor aferente garanţiilor imobiliare; optimizare, flexibilitate mai mare a finanţărilor solicitate băncilor, fără a prezenta garanţii proprii suplimentare; economie de timp de min. 7 zile faţă de utilizarea garanţiilor ipotecare.

6 Avantajele utilizării garanţiei Fondului
În cazul băncilor comerciale : prin utilizarea garanţiilor F.G.C.R., instituţiile de credit sunt motivate să exploreze noi segmente de piaţă, să-şi pună lichidităţile în mişcare pentru proiecte care deşi viabile/bancabile, nu beneficiază de garanţiile necesare; împarţirea riscului de credit asumat, prin preluarea riscului de credit de către FGCR, prin garanţia irevocabilă şi necondiţionată, care este cea mai lichidă garanţie. Garanţia este plătibilă în 15 zile de la iniţierea procedurii juridice de către banca, faţă de durata îndelungată de executare a unei ipoteci; în cazul liniilor de credit, majorarea volumului creditelor deja acordate unui client solvabil, fără a i se solicita garanţii materiale suplimentare; obţinerea de noi credite simultan cu înregistrarea de creşteri ale portofoliilor băncilor comerciale, dar şi cu dezvoltarea de noi instrumente de creditare; eliminarea unora dintre neajunsurile băncilor comerciale determinate de imperfecţiunile procedurilor de executare a contractelor standard de garanţie(ipoteci, gajuri), care sunt costisitoare şi de durată.

7 Costul garanţiei în cazul beneficiarilor măsurilor 121 şi 123 (exclusiv schemele de ajutor de stat), comisionul/prima de garantare pentru anul 2012 este de 1.25% pe an, aplicat la valoarea garanţiei acordate; în cazul beneficiarilor privaţi comisionul/prima de garantare este cea aferentă ratingului acordat acestora de către băncile comerciale şi poate fi dupa caz intre 1,6% si 3,8% pe an, aplicat la valoarea garanţiei; în cazul beneficiarilor publici, comisionul de garantare în anul 2012 este de 0.05 %/lună în cazul scrisorilor de garanţie emise de Fond.

8 Scheme de garantare cu finanţare din PNDR
Schema de garantare pentru agricultură Schema de garantare pentru IMM - uri Suma alocată FGCR – 30 mil. euro; Piaţa ţintă şi portofoliul de garanţii; - beneficiarii măsurii sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi; - beneficiarii măsurii 313 – încura-jarea activităţilor turistice; - beneficiarii măsurii 123 – schemele de ajutor de stat destinate “stimulării IMM-urilor care procesează produse agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare” şi pentru “stimularea micro-întreprinderilor din domeniul procesării primare a produselor forestiere lemnoase şi nelemnoase”. Suma alocată FGCR – 190 mil. euro; Piaţa ţintă şi portofoliul de garanţii; - beneficiarii măsurii 121 – moderni-zarea exploataţiilor agricole; - beneficiarii măsurii 123 – creşterea valorii adăugate a producţiei agricole şi forestiere exclusiv schemele de ajutor de stat;

9 Stadiul garanţiilor acordate în baza schemelor de garantare
GARANŢII ACORDATE LA DATA DE - Euro - MÃSURA SUMA ALOCATÃ NR. VALOARE % LOT 1 M 121 AGRICOL ,00 371 125,120,179,15 116,81 M 123 AGRICOL ,00 142 77,070,016,18 92,98 TOTAL schema de garantare pt. agricultura ,00 513 202,190,195,33 106,42 LOT 2 M 123 NON AGRICOL ,00 52 18,351,657,87 173,95 M 312 NON AGRICOL ,00 251 18,234,909,52 184,01 M 313 NON AGRICOL ,00 35 3,150,439,12 33,02 TOTAL schema de garantare pt. IMM-uri ,00 338 39,737,006,51 132,46 TOTAL LOT 1+ LOT 2 ,00 851 241, ,84 109,97

10 Situaţia comparativă a garanţiilor acordate de FGCR
Explicaţii Garanţii acordate 2011*) % Garanţii acordate 2012**) 2012/ 2011 Nr. Valoare garanţii - mil. lei - credite 1 2 3 4 6 7 8 9 9=6/2 1. Total, din care: 1.142 398,67 545,87 100 10.328 326,00 449,34 81,77 Producţie 902 81,47 138,36 20,4 10.198 91,85 154,37 28.2 112,74 Investiţii 240 317,20 407,51 79,6 130 234,15 294.97 71.8 73,82 din acestea beneficiari fonduri europene 202 302,74 370,90 95,4**) 112 225,28 279.67 96,2**) 74,41 2. Valoarea medie a unei garanţii/ credit, din care: lei lei 9.007 lei lei  9,97 lei lei lei lei 136,28  3. Procent mediu de garantare, din care: 73,03 72.55 58,88 59.50 77,84 79.38 *) din total garanţii pentru investiţii **) la data de

11 Rezultate Activitatea de garantare a creditelor
În cei 18 ani de activitate, au beneficiat de garanţia Fondului un număr de peste de beneficiari prin acordarea de garanţii în valoare de circa 6 mld. lei pentru un volum al creditelor acordate sectorului agro-alimentar în valoare de 9,1 mld. lei.

12 Rezultate B.) Până în prezent un număr de 90 de depozitari au fost licenţiaţi de către MADR din care 30 au solicitat Fondului certificate de depozit iar din aceştia 15 au şi emis certificate pentru cantităţile de seminţe depozitate. Pe durata mai 2012, din capacitatea totală licenţiată s-au utilizat circa 4 mil. tone pentru emiterea certificatelor de depozit, reprezentând circa 25,49 % din total. În acelaşi timp pe baza certificatelor de depozit s-au acordat de către băncile comerciale credite în valoare de circa 150 mil. euro.

13 Instituţiile de credit cu care FGCR IFN S.A.
are încheiate Convenţii de lucru 1. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA   2. BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA    3. RAIFFEISEN BANK SA   4. CEC BANK SA    5. ROMANIAN INTERNATIONAL BANK SA   6. BANCA TRANSILVANIA SA   7. ATE BANK ROMÂNIA SA 8. PROCREDIT BANK SA 9. EXIMBANK SA 10.BANCA ROMÂNEASCĂ SA 11.VOLKSBANK ROMÂNIA SA 12.MKB ROMEXTERRA BANK SA 13.PIRAEUS BANK ROMÂNIA SA 14.BANCA MILLENNIUM SA 15. BANCA INTESA SANPAOLO S.A. 16.BANCA CARPATICA SA 17.OTP BANK SA 18.ALPHA BANK ROMÂNIA SA 19.BANCPOST S.A. 20.BANK LEUMI ROMÂNIA S.A. 21. CREDITE AGRICOLE BANK ROMÂNIA S.A. 22.GARANTI BANK S.A. 23.UNICREDIT ŢIRIAC BANK S.A. 24.BANCA COMERCIALA FEROVIARA S.A. 25. LIBRA BANK S.A. 26. CREDIT EUROPE BANK S.A. 27. PATRIA CREDIT IFN S.A. 28. BANCA ITALO-ROMENA S.A.*) 29. ING BANK S.A. *) *) În curs de negociere

14 Date de contact Str. Occidentului nr.5, sector 1, Bucuresti
Tel. 021/ 021/ 021/ 021/ FGCR – IFN SA Fax 021 / 021 / 021 /


Descărcați ppt "F.G.C.R. I F N S.A.."

Prezentări similare


Publicitate de la Google