Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

prof. univ. dr. ing. Claudiu Vasile KIFOR ş.l. dr. ing. Lucian LOBONŢ

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "prof. univ. dr. ing. Claudiu Vasile KIFOR ş.l. dr. ing. Lucian LOBONŢ"— Transcriere de prezentare:

1 prof. univ. dr. ing. Claudiu Vasile KIFOR ş.l. dr. ing. Lucian LOBONŢ
Cerinţe proiect la disciplina: Managementul integrat al calităţii / Politici şi mecanisme instituţionale în domeniul calităţii 2014 prof. univ. dr. ing. Claudiu Vasile KIFOR ş.l. dr. ing. Lucian LOBONŢ

2 Secţiuni Proiectul va conţine obligatoriu următoarele 2 secţiuni:
Imbunătăţirea calităţii în organizaţia ... Sistem de managementul calităţii în organizaţia ….

3 1. Îmbunătăţirea calităţii în organizaţia ...
Să se realizeze un proiect de îmbunătăţirea calităţii pentru organizaţia în care vă desfăşuraţi activitatea. Proiectul va cuprinde următoarele capitole:

4 Prezentare metoda sase sigma – cercetare bibliografica
Cerinte Aprox 2 pagini Minim 5 titluri bibliografice (carti, lucrari stiintifice nu mai vechi de 2006) Pentru fiecare titlu, minim 2 trimiteri in text (se recomanda stilul APA Sixth Edition – MS Word – References)

5 1.1. Scurtă introducere a organizaţiei (max 1 pagină)
Se face o scurtă prezentare a organizaţiei: localizare, domeniu de activitate, număr angajaţi, activităţi desfăşurate etc.

6 1.2. Definirea proiectului
se identifică tipuri de probleme existente în organizaţie; se evaluează problemele care ar putea genera proiecte de îmbunătăţire - matricea de evaluare a alternativelor se identifică problema prioritară - proiectul prioritar pentru organizaţie se defineşte problema se defineşte misiunea pentru rezolvarea problemei

7 1.3. Măsurare / Analiza Se descrie procesul care generează problema - diagrama flux detaliată Se identifică cauzele care generează problema - diagrama cauză efect Se estimează / ponderează cauzele (min 5 cauze) Se creează diagrama Pareto referitoare la cauze şi ponderea acestora Cauza Ponderea %

8 (cu ponderea cea mai mare)
1.4. Îmbunătăţire Se selectează primele trei cauze - cele mai importante Se stabilesc: acţiuni corective / de îmbunătăţire; resurse; responsabil; termen; eficacitate Nr. Crt Cauzele (cu ponderea cea mai mare) Acţiune corectivă Resurse necesare Responsabil Termen Stadiul de realizare % (eficacitate)

9 2. Sistem de managementul calităţii
Pornind de la cerinţele ISO 9001, să se realizeze, pentru organizaţia în care vă desfăşuraţi activitatea: POLITICA ORGANIZAŢIEI ÎN DOMENIUL CALITĂŢII 2.2. OBIECTIVELE DE CALITATE ALE ORGANIZAŢIEI 2.3. PROCESELE ORGANIZAŢIEI (harta proceselor principale ale organizatiei – diagrama flux generală)

10 Cerinţe referitoare la predarea proiectelor
Proiectele se vor preda la o data stabilită de comun acord cu studenţii în format tipărit. Date contact:


Descărcați ppt "prof. univ. dr. ing. Claudiu Vasile KIFOR ş.l. dr. ing. Lucian LOBONŢ"

Prezentări similare


Publicitate de la Google