Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Corelarea ISCED cu HG privind domeniile de studii, pentru UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI Autoritatea Națională pentru Calificări -

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Corelarea ISCED cu HG privind domeniile de studii, pentru UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI Autoritatea Națională pentru Calificări -"— Transcriere de prezentare:

1 Corelarea ISCED cu HG privind domeniile de studii, pentru UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC Președinte Tiberiu Dobrescu

2 ISCED–F – DOMENII LARGI
01 Educație 02 Arte şi ştiinţe umaniste 03 Științe sociale, jurnalism și informații 04 Afaceri, administraţie şi drept 05 Ştiinţele naturii, matematică şi statistică 06 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) 07 Inginerie, producţie şi construcţii 08 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi ştiinţe veterinare 09 Sănătate şi asistenţă socială 10 Servicii *Bolduit ce se regăsește la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din IAȘI

3 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din IAȘI

4 6-TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR (TIC)
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 06 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) (Information and Communication Technologies (ICTs) 061 0613 Dezvoltare şi analiză software şi aplicaţii (Software and applications development and analysis) 20. Științe inginerești Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 90 Inginerie electrică Informatică aplicată în inginerie electrică

5 7- INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
10-SERVICII Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 10 Servicii (Services) 102 Serviciile de igienă şi sănătate la locul de muncă (Hygiene and occupational health services) 1022 Sănătatea şi securitatea la locul de muncă (Occupational health and safety) 20. Științe inginerești Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 130 Inginerie industrială Ingineria securității în industrie 7- INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producţie şi construcţii (Engineering, manufacturing and construction) 071 Inginerie şi meserii inginereşti (Engineering and engineering trades) 0711 Inginerie şi procese chimice (Chemical engineering and processes) 10. Matematică și științe ale naturii Chimie și inginerie chimică 20 Inginerie chimică Chimie alimentară și tehnologii biochimice Tehnologia chimică a produselor din piele și înlocuitori Tehnologie chimică textilă

6 7- INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producţie şi construcţii (Engineering, manufacturing and construction) 071 Inginerie şi meserii inginereşti (Engineering and engineering trades) 0711 Inginerie şi procese chimice (Chemical engineering and processes) 10. Matematică și științe ale naturii Chimie și inginerie chimică 20 Inginerie chimică Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie Știința și ingineria polimerilor Inginerie biochimică Ingineria fabricației hârtiei

7 7- INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producţie şi construcţii (Engineering, manufacturing and construction) 071 Inginerie şi meserii inginereşti (Engineering and engineering trades) 0712 Tehnologii de protecţia mediului înconjurător (Environmental protection technology) 20. Științe inginerești Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 190 Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie Ingineria și protecția mediului în agricultură 0713 Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 90 Inginerie electrică Sisteme electrice Electronică de putere și acționări electrice

8 7- INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producţie şi construcţii (Engineering, manufacturing and construction) 071 Inginerie şi meserii inginereşti (Engineering and engineering trades) 0713 Tehnologii de protecţia mediului înconjurător (Environmental protection technology) 20. Științe inginerești Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 90 Inginerie electrică Instrumentație și achiziții de date Inginerie electrică și calculatoare 110 Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice Managementul energiei

9 7- INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producţie şi construcţii (Engineering, manufacturing and construction) 071 Inginerie şi meserii inginereşti (Engineering and engineering trades) 0714 Electronică şi automatizare (Electronics and automation) 20. Științe inginerești Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 100 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată Tehnologii și sisteme de telecomunicații 20 Ingineria sistemelor Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației 10 Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare

10 7- INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producţie şi construcţii (Engineering, manufacturing and construction) 071 Inginerie şi meserii inginereşti (Engineering and engineering trades) 0714 Electronică şi automatizare (Electronics and automation) 20. Științe inginerești Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației 10 Calculatoare și tehnologia informației Tehnologia informației 20 Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 250 Mecatronică și robotică Mecatronică Robotică

11 7- INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producţie şi construcţii (Engineering, manufacturing and construction) 071 Inginerie şi meserii inginereşti (Engineering and engineering trades) 0715 Mecanică şi prelucrarea metalelor(Mechanics and metal trades) 20. Științe inginerești Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 180 Inginerie mecanică Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice Sisteme și echipamente termice Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară 130 Inginerie industrială Design industrial

12 7- INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producţie şi construcţii (Engineering, manufacturing and construction) 071 Inginerie şi meserii inginereşti (Engineering and engineering trades) 0715 Mecanică şi prelucrarea metalelor(Mechanics and metal trades) 20. Științe inginerești Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 180 Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale 130 Inginerie industrială Ingineria sudării 0716 Autovehicule, nave şi aeronave (Motor vehicles, ships and aircraft) Ingineria transporturilor 160 Ingineria autovehiculelor Construcții de autovehicule Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

13 7- INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producţie şi construcţii (Engineering, manufacturing and construction) 071 Inginerie şi meserii inginereşti (Engineering and engineering trades) 0716 Autovehicule, nave şi aeronave (Motor vehicles, ships and aircraft) 20. Științe inginerești Ingineria transporturilor 160 Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 130 Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini 0719 Inginerie şi meserii inginereşti neclasificate în altă parte (Engineering and engineering trades not elsewhere classified) 180 Inginerie mecanică Mecanică fină și nanotehnologii Inginerie, producţie şi construcţii 072 Prelucrare şi industrie prelucrătoare (Manufacturing and processing) 0722 Materiale (sticlă, hârtie, plastic şi lemn) (Materials (glass, paper, plastic and wood)) 170 Ingineria materialelor Știința materialelor

14 7- INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producţie şi construcţii (Engineering, manufacturing and construction) 072 Prelucrare şi industrie prelucrătoare (Manufacturing and processing) 0722 Materiale (sticlă, hârtie, plastic şi lemn) 20. Științe inginerești Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 170 Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor 0723 Textile (îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din piele) 130 Inginerie industrială Sisteme de producție digitală 078 Programe şi calificări interdisciplinare, care implică ingineria, producţia şi construcţiile (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 0788 230 Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic 0724 Minerit şi industrie extractivă Inginerie geologică, mine, petrol și gaze 30 Inginerie geodezică Măsurători terestre și cadastru

15 7- INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producţie şi construcţii (Engineering, manufacturing and construction) 073 Arhitectură şi construcţii (Architecture and construction) 0731 Arhitectură şi urbanism (Architecture and town planning) 20. Științe inginerești Arhitectură și urbanism 10 Arhitectură 0732 Construcţii şi inginerie civilă (Building and civil engineering) Inginerie civilă 60 Construcții civile, industriale și agricole Căi ferate, drumuri și poduri

16 7- INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producţie şi construcţii (Engineering, manufacturing and construction) 073 Arhitectură şi construcţii (Architecture and construction) 0732 Construcţii şi inginerie civilă (Building and civil engineering) 20. Științe inginerești Inginerie civilă 60 Amenajări și construcții hidrotehnice Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală 70 Ingineria instalațiilor Instalații pentru construcții 078 Programe şi calificări interdisciplinare, care implică ingineria, producţia şi construcţiile (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 0788 Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 230 Inginerie și management Inginerie economică în industria chimică și de materiale

17 7- INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producţie şi construcţii (Engineering, manufacturing and construction) 078 Programe şi calificări interdisciplinare, care implică ingineria, producţia şi construcţiile (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 0788 20. Științe inginerești Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 230 Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic 072 Prelucrare şi industrie prelucrătoare (Manufacturing and processing) 0723 Textile (îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din piele) (Textiles (clothes, footwear and leather)) 130 Inginerie industrială Tehnologia și designul produselor textile Tehnologia și designul confecțiilor din piele și înlocuitori

18 7- INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producţie şi construcţii (Engineering, manufacturing and construction) 072 Prelucrare şi industrie prelucrătoare (Manufacturing and processing) 0723 Textile (îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din piele) (Textiles (clothes, footwear and leather)) 20. Științe inginerești Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 130 Inginerie industrială Tehnologia tricotajelor și confecțiilor 078 Programe şi calificări interdisciplinare, care implică ingineria, producţia şi construcţiile (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 0788 230 Inginerie și management Inginerie economică industrială Ingineria și managementul afacerilor

19 Vă mulțumim! AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI office@anc.edu.ro
19


Descărcați ppt "Corelarea ISCED cu HG privind domeniile de studii, pentru UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI Autoritatea Națională pentru Calificări -"

Prezentări similare


Publicitate de la Google