Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC"— Transcriere de prezentare:

1 Corelarea ISCED cu HG privind domeniile de studii, pentru UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI
Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC Președinte Tiberiu Dobrescu

2 ISCED–F – DOMENII LARGI
01 Educație 02 Arte şi ştiinţe umaniste 03 Științe sociale, jurnalism și informații 04 Afaceri, administraţie şi drept 05 Ştiinţele naturii, matematică şi statistică 06 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) 07 Inginerie, producţie şi construcţii 08 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi ştiinţe veterinare 09 Sănătate şi asistenţă socială 10 Servicii *Bolduit ce se regăsește la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

3 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

4 2-ARTE ȘI ȘTIINȚE UMANISTE
1-EDUCAȚIE Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 01 Educaţie (Education) 011 Programe educaţionale (Education) 0111 Ştiinţele educaţiei (ştiinţe pedagogice) Education science 40. Științe sociale Psihologie și științe comportamentale 70 Științe ale educației Pedagogie 0112 Formarea cadrelor didactice din învăţământul preşcolar (Training for pre-school teachers) Pedagogia învățământului primar și preșcolar 2-ARTE ȘI ȘTIINȚE UMANISTE Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 02 Arte şi ştiinţe umaniste (Arts and humanities) 023 Limbi (Languages) 0232 Literatură şi lingvistică (Literature and linguistics) 50. Științe umaniste și arte Filologie 20 Limbă și literatură Limba și literatura română-Limba și literatura engleză Limba și literatura engleză-Limba și literatura franceză

5 4- AFACERI, ADMINISTRAŢIE ŞI DREPT
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 04 Afaceri, administraţie şi drept (Business, administration and law) 041 Afaceri şi administraţie (Business and administration) 0411 Contabilitate şi fiscalitate (Accounting and taxation) 40. Științe sociale Științe economice 40 Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune 0412 Finanţe, bănci şi asigurări (Finance, banking and insurance) 20 Finanțe Finanțe și bănci 0413 Management şi administraţie (Management and administration) Științe administrative 50 Administrație publică 70 Management

6 4- AFACERI, ADMINISTRAŢIE ŞI DREPT
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 04 Afaceri, administraţie şi drept (Business, administration and law) 041 Afaceri şi administraţie (Business and administration) 0413 Management şi administraţie 40. Științe sociale Științe economice 30 Administrarea afacerilor Merceologie și managementul calității 0415 Activităţi de birou şi secretariat Științe administrative 50 Asistență managerială și secretariat 048 Programe şi calificări interdisciplinare care implică afaceri, administraţie şi legislaţie (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) 0488 Economia comerțului, turismului și serviciilor

7 6- TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR (TIC)
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 06 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) (Information and Communication Technologies (ICTs)) 061 0613 Dezvoltare şi analiză software şi aplicaţii (Software and applications development and analysis) 10. Matematică și științe ale naturii Informatică 40 068 Programe şi calificări interdisciplinare, care implică tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs)) 0688 Programe şi calificări interdisciplinare care implică tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs)) 40. Științe sociale Științe economice 50 Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică

8 7- INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producţie şi construcţii (Engineering, manufacturing and construction) 071 Inginerie şi meserii inginereşti (Engineering and engineering trades) 0712 Tehnologii de protecţia mediului înconjurător (Environmental protection technology) 20. Științe inginerești Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 190 Ingineria mediului Ingineria și protecția mediului în industrie 0713 Electricitate şi energie (Electricity and energy) Inginerie electrică, electronică și telecomunicații 90 Inginerie electrică Electromecanică 0714 Electronică şi automatizare (Electronics and automation) Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației 10 Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 20 Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată 0715 Mecanică şi meserii din domeniul metalurgiei (Mechanics and metal trades) 180 Inginerie mecanică Utilaje petroliere și petrochimice

9 7- INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producţie şi construcţii (Engineering, manufacturing and construction) 071 Inginerie şi meserii inginereşti (Engineering and engineering trades) 0711 Inginerie şi procese chimice (Chemical engineering and processes) 10. Matematică și științe ale naturii Chimie și inginerie chimică 20 Inginerie chimică Ingineria și informatica produselor chimice și biochimice Inginerie, producţie şi construcţii (Inginerie, producţie şi construcţii (Engineering, manufacturing and construction) Controlul și securitatea produselor alimentare Prelucrarea petrolului și petrochimie 0715 Mecanică şi prelucrarea metalelor(Mechanics and metal trades) 20. Științe inginerești Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 180 Inginerie mecanică Utilaje pentru transportul și depozitarea hidrocarburilor

10 7- INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producţie şi construcţii (Engineering, manufacturing and construction) 072 Prelucrare şi industrie prelucrătoare (Manufacturing and processing) 0724 Minerit şi industrie extractivă (Mining and extraction) 20. Științe inginerești Inginerie geologică, mine, petrol și gaze 120 Inginerie geologică Geologia resurselor petroliere 260 Mine, petrol și gaze Inginerie de petrol și gaze Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor 078 Programe şi calificări interdisciplinare, care implică ingineria, producţia şi construcţiile (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction 0788 Programe şi calificări interdisciplinare care implică ingineria, producţia şi construcţiile (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 230 Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic

11 Vă mulțumim! AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI office@anc.edu.ro
11


Descărcați ppt "Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC"

Prezentări similare


Publicitate de la Google