Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Instrumente Structurale

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Instrumente Structurale"— Transcriere de prezentare:

1 Instrumente Structurale
„Fazarea Proiectului WATMAN – Sistem informational pentru managementul integrat al apelor – etapa I” Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu și Programul Operațional Infrastructură Mare Axa Prioritară 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor  Obiectivul specific: 5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră

2 1. Descrierea sumară a proiectului
Instrumente Structurale 1. Descrierea sumară a proiectului Monitorizarea parametrilor de gospodărirea apelor este una din principalele activităţi în domeniul gospodăririi apelor asigurând condiţiile de exploatare optimă a acumulărilor de apă şi a celorlalte amenajări hidrotehnice în vederea alimentării folosinţelor de apă şi respectiv apărării împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice cu asigurarea condiţiilor de avertizare-alarmare în caz de pericol. În raport cu importanţa şi rolul amenajărilor hidrotehnice s-au evidenţiat un număr de parametrii care fac obiectul unor măsurători pentru care sunt necesare echipamente şi senzori specifici de colectare şi transmitere, precum şi realizarea infrastructurii pentru montajul şi funcţionarea acestora astfel: - La lacurile de acumulare: nivelul apei pe râurile afluente în acumulare; nivelul apei în lacul de acumulare; precipitaţii lichide, temperatura mediului ambiant în zona barajului; debitele livrate folosinţelor; poziţiile vanelor/stavilelor unde este cazul, la descărcătorii de ape mari, precum şi datele privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor hidrotehnice; - La derivaţiile de apă: debitele de apă furnizate pe derivaţie; poziţiile vanelor/stavilelor (închis, deschis şi intermediar); -

3 Amplasamentul Proiectului:
Instrumente Structurale - La principalele folosinţe consumatoare de apă privind alimentările cu apă pentru populaţie şi industrie cu debite > 100 l/s: debitele de apă captate; poziţiile vanelor/stavilelor unde este cazul (închis, deschis şi intermediare). Pentru sistemul de comunicare între staţiile terminale cu dispeceratele implicate în exploatarea amenajărilor şi nivelurile ierarhic superioare este necesară asigurarea suportului pentru asigurarea circulaţiei datelor şi informaţiilor vehiculate în sistem, la nivelul staţiilor terminale, dispeceratelor locale, zonale şi bazinale. Amplasamentul Proiectului: Lucrările de infrastructură, echipamentele şi dotările propuse pentru realizarea obiectivelor Proiectului WATMAN au fost instalate în puncte distincte pe întreg teritoriul României, în toate cele 11 bazine hidrografice. Obiectul de investiţie 1 - Mărirea gradului de siguranţă la construcţiile hidrotehnice In cadrul bazinului hidrografic Jiu au fost amplasate un numar total de 27 de statii automatizate impartite pe categorii de folosinte, dupa cum urmeaza:

4 Instrumente Structurale
Judetul Dolj : au fost amplasate un numar de 7 statii automatizate din care: - 5 statii automatizate pentru masurarea calitatii apei: Isalnita – Amaradia, Bechet – Dunare, Calafat – Dunare, Malu Mare – Jiu, Podari Jiu. - O statie pentru marirea gradului de siguranta la baraje: Baraj Isalnita. - O statie pentru masurarea debitelor la folosinte : SE Craiova – Canal de apa calda. Judetul Gorj: au fost amplasate un numar de 10 statii automatizate din care: - 4 statii automatizate pentru masurarea calitatii apei: Pesteana – Cioiana, Turburea – Gilort, Dragutesti – Aval evacuare APA REGIO , Stoina – Amaradia. - 4 statii pentru masurarea debitelor la folosinte: SE Rovinari, Pestisani – APA REGIO captare Clocotis, Stanesti – APA REGIO captare Susita, Barbatesti – Statia de apa Socu, - O statie automatizata cu senzori pentru masurarea precipitatiilor lichide si solide la Polovragi. - O statie automatizata cu senzori pentru marirea gradului de siguranta la baraje: Baraj Rovinari. Judetul Mehedinti: au fost amplasate 3 statii automatizate cu senzori pentru masurarea calitatii apei in localitatile Fata Motrului – Motru, Simian – Dunare, Simian – Topolnita.

5 Judetul Hunedoara: au fost amplasate 7 statii automatizate din care:
Instrumente Structurale Judetul Hunedoara: au fost amplasate 7 statii automatizate din care: - 5 statii automatizate cu senzori pentru masurarea precipitatiilor lichide si solide: Livezeni – Jiul de Vest, Banita – Pestera Bolii, Baraj Valea de Pesti, Statia meteo Parang, Statia meteo Petrosani. - O statie pentru masurarea calitatii apei: Petrosani - Jiu O statie automatizata pentru marirea gradului de siguranta la baraje Lucrări de construcţii comune mai multor obiecte Pentru fiecare staţie automatizată (mai putin staţiile automatizate pentru debite folosinţe), s-a prevăzut o incintă pentru protecţia echipamentelor şi aparaturii de măsură in funcţie de posibilităţile de realizare din amplasment şi de parametrii măsuraţi de dimensuni: 4 m x 4 m sau 6 m x 2 m în secţiunile unde pe lângă parametrii privind nivelul/debitul/ calitatea apei, se măsoară şi precipitaţiile lichide şi temperatura mediului ambiant; 2 m x 2 m în secţiunile unde se măsoară numai parametrii privind nivelul/debitul/calitatea apei. Împrejmuirea platformei s-a facut cu panouri montate pe stâlpi prefabricaţi. Pentru accesul în incintă s-a prevăzut o poartă metalică 1 m x 2 m.

6 Exemplu de statii automatizate
Instrumente Structurale Exemplu de statii automatizate

7 Instrumente Structurale

8 Instrumente Structurale
Obiectul de investiţie 2 - Creşterea capacităţii de intervenţie în caz de calamităţi naturale Investitiile propuse la nivelul Administratiei Bazinale de Apa Jiu au inclus si construirea a 2 Centre de Interventie Rapida (la Craiova si Targu Jiu) PLAN DEPOZIT Sc. 1:100, Su = 500 mp

9

10 Echipamente furnizate in cadrul proiectului
Instrumente Structurale Echipamente furnizate in cadrul proiectului Nr crt. Echipament Bucati 1 Tractor Cmax 2 Remorca EDK50S Cositoare mecanice MACHOXX 3 4 Sistem de iluminat 5 Echipament de protectie 41 6 Barca 5 persoane TYPHOON 7 Palplanse L6 75 8 Stivuitor diesel UTILEV 9 Software si hardware pentru monitorizare si PC Achiziti date 10 Sistem RIVERCAT 11 Trailer de poluare 12 Dispozitiv de batut palplanse MS-4HFB 13 Estacade Ro-clean Sorbent boom 300x20cm 15 14 Estacade Ro-clean mini Sorbent boom 300x12.5 cm Rola absorbanta Ro clean oil roll 100x4400cm 28 16 Covor absorbant Ro clean Sorbents pads 40x45 cm

11 Capcane Petrol Desmi oil pillows 45x45cm 150
Instrumente Structurale 17 Capcane Petrol Desmi oil pillows 45x45cm 150 18 Rezervor stocare (PVC Tank 1000) 1 19 Mobilier de birou 2 20 Sistem mobil de ancorare 0223JU00003, 0223JU00063, 0223JU00197 3 21 Ponton cu motor 1 22 Trailer de poluare 2 23 Palplanse L4 74 24 Sistem de supreveghere, efractie si control acces 3 25 Traductor temperatura mediu ambiant 26 Raclor stavilar 27 Estacade 6 28 Sistem Reclaj 29 Piese de schimb 30 Laborator mobil 31 Pompa diesel 32 Diguri gonflabile 1800 33 Masina de umplut saci 4

12 REZULTATELE PROGNOZATE ALE PROIECTULUI
Instrumente Structurale REZULTATELE PROGNOZATE ALE PROIECTULUI - Sistemele decizionale modernizate pentru acţiunile operative din timpul şi după producerea inundaţiilor; - Optimizarea controlului în coordonarea exploatării construcţiilor hidrotehnice; - Date hidrologice îmbunătăţite şi integrate prin colectarea de mai multe date în secţiunile de râu unde nu există în acest moment staţii hidrologice; - Prognoza mai precisă a viiturilor şi a poluărilor într-o perioadă scurtă de timp, prin folosirea datelor colectate. Prin toate măsurile care se vor lua, proiectul WATMAN este cel mai mare proiect de management şi de întărire a capacităţii instituţionale şi decizionale derulat până în prezent în România. IMPACTUL SOCIAL AL PROIECTULUI Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului general al POIM, respectiv acela de îmbunătăţire a standardului de viaţă a populaţiei, precum şi la îndeplinirea acordurilor României cu UE în ceea ce priveşte protecţia mediului.

13 Instrumente Structurale
In concluzie, implementarea proiectului va avea un impact pozitiv considerabil asupra populaţiei. Aproximativ 1,5 milioane de locuitori vor beneficia de protecţie în zonele vulnerabile, iar riscul de producerea inundaţiilor va fi diminuat cu 7% la nivelul celor 11 bazine hidrografice din România. Implementarea proiectului are ca scop reducerea pagubelor asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații.   În cea de-a doua parte a anului 2018 a fost realizată activitatea de probe și teste, calitatea datelor, dar și modul de funcționare a sistemului informațional pentru toate stațiile automate cu senzori gestionate de către Administrațiile Bazinale de Apă.   La finalul anului 2018 a fost dată acceptanța provizorie pentru sistemul informatic ce cuprinde aplicațiile e-Sensor, V-Struct și Hydroshield, acestea fiind în perioada de testare și operare de către beneficiar odată cu instalarea ultimelor versiuni ale aplicațiilor și a configurațiilor aferente până la nivelul IV – stații de câmp și baraje.   În prezent, se realizează preluarea abonamentelor de comunicații gsm și satelit, precum și implementarea sistemului de e-ticketing care permite monitorizarea problemelor de funcționare pe timpul perioadei de garanție.

14 Administratia Bazinala de Apa Jiu
Instrumente Structurale VA MULTUMESC! Administratia Bazinala de Apa Jiu


Descărcați ppt "Instrumente Structurale"

Prezentări similare


Publicitate de la Google