Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

...într-un colțișor al Terrei...

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "...într-un colțișor al Terrei..."— Transcriere de prezentare:

1 ...într-un colțișor al Terrei...
Undeva... ȘCOALA MEA ...într-un colțișor al Terrei... ...există ceva magic..

2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ALBEȘTII DE MUSCEL

3 “ PRIN ŞCOALĂ SPRE VIITOR”
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Albeștii de Muscel SLOGAN “ PRIN ŞCOALĂ SPRE VIITOR” MISIUNEA ȘCOLII „ Școala noastră urmăreşte ca fiecare elev să-şi cunoască potenţialul, aptitudinile, aspiraţiile personale, să cunoască cerinţele comunităţii, ale societăţii, să fie capabil să se adapteze cerinţelor unei societăţi în schimbare.”

4 SCURT ISTORIC În 1915 , în timpul domniei regelui Ferdinand, s-a construit localul școlii cu trei săli de curs și o mică cancelarie; În anul 1934 a fost atașată școlii încă o sală de curs; În anul 1974 după modificările și construcțiile noi ce s-au făcut, școala cuprindea mai multe săli de curs, laboratoare de fizică - chimie , biologie , geografie, istorie și o sală de educație fizică. În anul 2004 localul școlii a intrat într-un amplu proces de reabilitare, în urma caruia școala are toate dotările necesare desfășurării actului instructiv – educativ la cote înalte.

5 Scurtă prezentare Şcoala Gimnazială Nr. 1 Albeştii de Muscel este situată în centrul satului Albeşti şi funcţionează în reţeaua şcolilor de stat din Judeţul Argeş, în două schimburi: în schimbul I învaţă ciclul preşcolar şi primar iar în schimbul II învaţă ciclul gimnazial. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Albeştii de Muscel are ca structuri G.P.N. Nr.1 Albeşti și G. P.N. Nr. 2 Cândești.

6 POPULAȚIA ȘCOLARĂ Numărul populației școlare are o tentină descrescătoare datorită natalității scăzute și a migrației la oraș. ANUL ȘCOLAR 142 128 122 CLASA TOTAL FETE CLASA PREGĂTITOARE - I 10 6 12 2 13 7 II 11 9 III 18 8 IV 25 14 TOTAL I-IV 64 37 51 46 24 V VI 19 VII 17 VIII 28 16 TOTAL I-VIII 78 40 77 38 76 39 142 128 63 122

7 REPARTIZAREA ELEVILOR PE NIVELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
TOTAL ELEVI: 145

8 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ŞCOLII GENERALE NR. 1
DIRECTOR – 1 POST Personal auxiliar Personal didactic Personal nedidactic - contabil – 0,5 posturi; - administrator reţea – 0,5 posturi; - bibliotecar - 0,5 posturi; - secretar – 0,5 posturi. - profesori înv. preșcolar titulari – 2; - profesori înv. primar titulari – 4; - profesori titulari – 7; - profesori suplinitori – 3. - îngrijitor – 1,75 posturi; - paznic – 1 post; - fochişti – 1 post.

9 CADRE DIDACTICE TOTAL NR CADRE: 16 4 8 Definitiv Grad 2 Grad 1
TOTAL NR CADRE: 16 4 8 Definitiv Grad 2 Grad 1 Profesori înv. preșcolar 1 Profesori înv. primar Lb. Română Lb. Franceză Lb. Engleză Matematică Fizică Chimie Biologie Istorie Geografie Ed. Fizică Religie Informatică

10 REPARTIȚIA CADRELOR DIDACTICE PE GRADE DIDACTICE
AN ȘCOLAR

11 BAZA MATERIALĂ Baza materială a Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Albeştii de Muscel se compune din: - 5 săli de curs pentru învăţământul primar şi gimnazial; - 1 laborator științe; - 1 laborator fizică – chimie; - 1 sală cancelarie; - 1 sală pentru învăţământul preşcolar; - 1 cabinet specializat de matematică – informatică; - 1 laborator AEL; - 1 sală lectură; - 1 sală de sport; - 1 bibliotecă cu un număr de 4100 de volume; - 3 birouri (director, contabilitate, secretariat); - 1 sală depozitare şi distribuire produse „ lapte – corn „ ; - mijloace de învăţământ noi; - mobilier nou.

12 Aspecte privind calitatea procesului didactic
EVALUARE NAŢIONALĂ Note <5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Limba română 1 3 5 4 Matematică 2

13 Aspecte privind calitatea procesului didactic
Olimpiadele școlare Realizator, Prof. STRĂJERU CĂTĂLIN Anul școlar Premii și mențiuni Faza locală Faza Județeană M III II I Part. 12 9 11 7 3 - 1 15 8 5 2 10 13 6 Total 46 38 33 20 4 Total premii 155 Anul școlar Număr concursuri 15 18 17 21

14 ȘCOALA ÎN IMAGINI

15

16

17

18 Realizator, Prof. STRĂJERU CĂTĂLIN


Descărcați ppt "...într-un colțișor al Terrei..."

Prezentări similare


Publicitate de la Google