Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Corelarea ISCED cu HG privind domeniile de studii, pentru UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Corelarea ISCED cu HG privind domeniile de studii, pentru UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC."— Transcriere de prezentare:

1 Corelarea ISCED cu HG privind domeniile de studii, pentru UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC Președinte Tiberiu Dobrescu

2 ISCED–F – DOMENII LARGI
01 Educație 02 Arte şi ştiinţe umaniste 03 Științe sociale, jurnalism și informații 04 Afaceri, administraţie şi drept 05 Ştiinţele naturii, matematică şi statistică 06 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) 07 Inginerie, producţie şi construcţii 08 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi ştiinţe veterinare 09 Sănătate şi asistenţă socială 10 Servicii Bolduit ce există la Universitatea "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI

3 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din IAȘI

4 1-ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 01 Educaţie (Education) 011 Programe educaţionale (Education) 0111 Ştiinţele educaţiei (ştiinţe pedagogice) (Education science) 40. Științe sociale Psihologie și științe comportamentale  70 Științe ale educației Pedagogie 0112 Formarea cadrelor didactice din învăţământul preşcolar (Training for pre-school teachers) 70 Pedagogia învățământului primar și preșcolar 0113 Formarea cadrelor didactice fără specializare pe o anumită disciplină (Teacher training without subject specialisation) Psihopedagogie specială Pedagogie socială 0114 Formarea cadrelor didactice cu specializare pe o anumită disciplină (Teacher training with subject specialisation) 50. Științe umaniste și arte Teologie 10 Teologie ortodoxă didactică Teologie romano-catolică didactică Servicii (Services) 101 Servicii individuale/ personale (Personal services) 1014 Sport (Sports) 60. Știința sportului și educației fizice Știința sportului și educației fizice Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă Sport și performanță motrică

5 2-ARTE ȘI ȘTIINȚE UMANISTE
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 02 Arte şi ştiinţe umaniste (Arts and humanities) 022 Ştiinţe umaniste (excepţie limbile străine) (Humanities (excluding languages)) 0221 Religie şi teologie (Religion and theology) 50. Științe umaniste și arte Teologie 10 Teologie romano-catolică pastorală Teologie ortodoxă pastorală Teologie ortodoxă asistență socială Teologie romano-catolică asistență socială 0222 Istorie şi arheologie (History and archaeology) Istorie 40 Arheologie 021 Arte (Arts) 0213 Arte frumoase (Fine arts) Arte Arte vizuale Artă sacră

6 2-ARTE ȘI ȘTIINȚE UMANISTE
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 02 Arte şi ştiinţe umaniste (Arts and humanities) 022 Ştiinţe umaniste (excepţie limbile străine) (Humanities (excluding languages)) 0222 Istorie şi arheologie (History and archaeology) 50. Științe umaniste și arte Istorie 40 Arhivistică 0223 Filosofie şi etică (Philosophy and ethics) Filozofie 20 Filosofie 023 Limbi (Languages) 0231 Însuşirea limbilor (Language acquisition) Filologie Limbă și literatură Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă ( engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) Limba și literatura română - Literatură universală și comparată Filologie clasică (Limba latină- Limba greacă veche)

7 2-ARTE ȘI ȘTIINȚE UMANISTE
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 02 Arte şi ştiinţe umaniste (Arts and humanities) 023 Limbi (Languages) 0231 Însuşirea limbilor (Language acquisition) 50. Științe umaniste și arte Filologie 30 Limbi moderne aplicate Traducere și interpretare 0232 Literatură şi lingvistică (Literature and linguistics) 20 Limbă și literatură Literatură universală și comparată - Limbă și literatură modernă O limbă și literatură modernă A ( engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) - Limba și literatura română O limbă și literatură modernă A ( engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) -O limbă și literatură modernă B ( engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) O limbă și literatură modernă A- Literatură universală și comparată

8 3-ȘTIINȚE SOCIALE JURNALISM ȘI INFORMARE
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 03 Ştiinţe sociale, jurnalism şi informare (Social sciences, journalism and information) 031 Ştiinţe sociale şi comportamentale (Social and behavioural sciences) 0311 Economie (Economy) 40. Științe sociale Științe economice 10 Economie Economie și finanțe (în limba engleză - Economics and finance) 60 Economie și afaceri internaționale 0312 Ştiinţe politice şi educaţie civică (Political sciences and civics) Științe politice 40 Relații internaționale și studii europene 30 0313 Psihologie (Psychology) Psihologie și științe comportamentale 80 Psihologie

9 3-ȘTIINȚE SOCIALE JURNALISM ȘI INFORMARE
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 03 Ştiinţe sociale, jurnalism şi informare (Social sciences, journalism and information) 031 Ştiinţe sociale şi comportamentale (Social and behavioural sciences) 0314 Sociologie şi studii culturale (Sociology and cultural studies) 40. Științe sociale Sociologie 10 Resurse umane Sociologie şi studii culturale 50. Științe umaniste și arte Studii culturale 50 Studii americane (în limba engleză) 032 Jurnalism şi informare (Journalism and information) 0321 Jurnalism şi realizare de reportaje Științe ale comunicării 60 Jurnalism

10 4-AFACERI, ADMINISTRAȚIE ȘI DREPT
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 04 Afaceri, administraţie şi drept (Business, administration and law) 041 Afaceri şi administraţie (Business and administration) 0411 Contabilitate şi fiscalitate (Accounting and taxation) 40. Științe sociale Științe economice 40 Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune 0412 Finanţe, bănci şi asigurări (Finance, banking and insurance) 20 Finanțe Finanțe și bănci 0413 Management şi administraţie (Management and administration) Științe administrative 50 Administrație publică 30 Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (în limba engleză) 0414 Marketing, publicitate şi relaţii publice (Marketing and advertising) 80 Marketing Management Științe ale comunicării 60

11 4-AFACERI, ADMINISTRAȚIE ȘI DREPT
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 04 Afaceri, administraţie şi drept (Business, administration and law) 041 Afaceri şi administraţie (Business and administration) 0414 Marketing, publicitate şi relaţii publice (Marketing and advertising) 40. Științe sociale Științe ale comunicării 60 Comunicare și relații publice 042 Drept (Law) 0421 Științe juridice 10 Drept 048 Programe şi calificări interdisciplinare care implică afaceri, administraţie şi legislaţie (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law) 0488 Științe economice 30 Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor

12 5-ȘTIINȚELE NATURII, MATEMATICĂ ȘI STATISTICĂ
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 05 Ştiinţele naturii, matematică şi statistică (Natural sciences, mathematics and statistics) 051 Ştiinţele biologice şi conexe (Biological and related sciences) 0511 Biologie (Biology) 30. Științe biologice și biomedicale Biologie 10 0512 Biochimie (Biochemistr) Biochimie 053 Ştiinţe fizice (Physical sciences) 0531 Chimie (Chemistry) 10. Matematică și științe ale naturii Chimie și inginerie chimică Chimie Biochimie tehnologică Chimie medicală 0532 Ştiinţele pământului (Earth sciences) Științele pământului și atmosferei Geografie 20 Geologie Geografia turismului

13 5-ȘTIINȚELE NATURII, MATEMATICĂ ȘI STATISTICĂ
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 05 Ştiinţele naturii, matematică şi statistică (Natural sciences, mathematics and statistics) 053 Ştiinţe fizice (Physical sciences) 0532 Ştiinţele pământului (Earth sciences) 10. Matematică și științe ale naturii Științele pământului și atmosferei 10 Geografie Hidrologie și meteorologie Planificare teritorială 30 Știința mediului Geografia mediului Ecologie și protecția mediului 0533 Fizică (Physics) Fizică 20 Fizică medicală

14 6-TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR (TIC)
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 05 Ştiinţele naturii, matematică şi statistică (Natural sciences, mathematics and statistics) 053 Ştiinţe fizice (Physical sciences) 0533 Fizică (Physics) 10. Matematică și științe ale naturii Fizică 20 Biofizică Fizică informatică Știinţe fizice (Physical sciences) 0539 Științe fizice neclasificate în altă parte (Physical sciences not elsewhere classified) 20. Științe inginerești Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 270 Științe inginerești aplicate Fizică tehnologică 054 Matematică şi statistică (Mathematics and statistics) 0541 Matematică (Mathematics) Matematică 10 Matematică informatică 0542 Statistică (Statistics) 40. Științe sociale Științe economice 50 Cibernetică, statistică și informatică economică Statistică și previziune economică

15 6-TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR (TIC)
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 06 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) (Information and Communication Technologies (ICTs)) 061 0613 Dezvoltare şi analiză software şi aplicaţii (Software and applications development and analysis) 10. Matematică și științe ale naturii Informatică 40 068 Programe şi calificări interdisciplinare, care implică tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) 0688 Programe şi calificări interdisciplinare care implică tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) 40. Științe sociale Științe economice 50 Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 7-INGINERIE, PRODUCŢIE ŞI CONSTRUCŢII Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 07 Inginerie, producţie şi construcţii (Engineering, manufacturing and construction) 072 Prelucrare şi industrie prelucrătoare (Manufacturing and processing) 0724 Minerit şi industrie extractivă (Mining and extraction) 20. Științe inginerești Inginerie geologică, mine, petrol și gaze 120 Inginerie geologică

16 9-SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații/ Specializare 09 Sănătate şi asistenţă social (Health and welfare) 091 Sănătate (Health) 0915 Terapie şi recuperare (Therapy and rehabilitation) 30. Științe biologice și biomedicale Medicină 10 Sănătate Kinetoterapie și motricitate specială 092 Asistenţă socială (Welfare) 0920 Asistenţă socială, alte discipline decât cele detaliate la grupele 092x (Welfare not further defined) 40. Științe sociale Sociologie 20 Asistență socială

17 Vă mulțumim! AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI office@anc.edu.ro
17


Descărcați ppt "Corelarea ISCED cu HG privind domeniile de studii, pentru UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAȘI Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC."

Prezentări similare


Publicitate de la Google