Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Herbert Jantzen und Thomas Jettel

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Herbert Jantzen und Thomas Jettel"— Transcriere de prezentare:

1 Herbert Jantzen und Thomas Jettel
Sprijin pentru a rămâne treaz și puternic în credința de preț în fața marilor pericole Un strigăt de trezire pentru credincioși în ultimele zile II Petru Herbert Jantzen und Thomas Jettel

2 A face progres 1,2: Harul și pacea să vă fie înmulțite – prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos 3,18: Creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui să fie slava, acum și în ziua veșniciei. Amin.

3 a deveni tare 1,10 De aceea, .. căutați cu atât mai mult … să vă întăriți 1,12 .. sunteți tari în adevărul pe care-l aveți 1,19 ..avem cuvântul proorociei făcut și mai tare 2,14 .. momesc sufletele nestatornice 3,16: … lucruri, … pe care cei neștiutori și nestatornici, le răstălmăcesc 3,17: Voi deci, prea iubiților, .. păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți, și să vă pierdeți tăria

4 chemat la a fi treaz 1,12-15: „... De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți, și sunteți tari în adevărul pe care-l aveți. Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji aducându-vă aminte; ... Îmi voi da osteneala dar, ca și după moartea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri.“ 3,1.2: „aceasta este a doua epistolă, pe care v-o scriu. În amândouă, caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții prooroci, și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri.“

5 Reamintirea Cuvântului lui Dumnezeu → A te consolida în Evanghelia lui Cristos
Ioan 21,15-17: „Paște mielușeii Mei! .. Paște oițele mele! .. Paște oile Mele!“ Luca 22,32: „Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta; și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi.“

6 Între două lumi, respectiv în două lumi
1,4: .. După ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte .. 2,20: .. după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos… 3, Ziua Domnului însă va veni ca un hoț.., cerurile vor trece cu troznet ; .. și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. 11 Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice.. 3,13: Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea.

7 A nu se piedica / cădea! 1P: Pericol: Necredincioșie (din cauza presiunii exercitate/ suferinței) → se poate rata scopul 2P: Pericol: Imoralitate (mărturie // mod de viață)

8 2. Petru: Structură I. Introducerea epistolei: Rugăciune ca harul și pacea să fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos 1,1-4 VII. Încheierea epistolei: Chemare la creștere în harul și cunoștința Domnului Isus Hristos 3,18

9 2. Petru: Structură I. Introducerea epistolei: Rugăciune ca harul și pacea să fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos 1,1-4 II. Chemare la a face pași spirituali având în vedere intrarea în Împărăția veșnică a lui Hristos 1,5-11 VI. Chemare la o trăire curată, având în vedere intervenția viitoarea a lui Dumnezeu 3,11-17 VII. Încheierea epistolei: Chemare la creștere în harul și cunoștința Domnului Isus Hristos 3,18

10 2. Petru: Structură I. Introducerea epistolei: Rugăciune ca harul și pacea să fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos 1,1-4 II. Chemarea la a face pași spirituali având în vedere intrarea în Împărăția veșnică a lui Hristos 1,5-11 III. Importanța și siguranța (vrednic deîncreder) mesajului apostolic 1,12-21 V. Importanța și siguranța (vrednic deîncreder) mesajului apostolic a lui Dumnezeu 3,1-10 VI. Chemarea la o trăire curată, având în vedere intervenția viitoarea a lui Dumnezeu 3,11-17 VII. Încheierea epistolei: Chemare la creștere în harul și cunoștința Domnului Isus Hristos 3,18

11 2. Petru: Structură I. Introducerea epistolei: Rugăciune ca harul și pacea să fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos 1,1-4 II. Chemarea la a face pași spirituali având având în vedere intrarea în Împărăția veșnică a lui Hristos 1,5-11 III. Importanța și siguranța (vrednic deîncreder) mesajului apostolic 1,12-21 IV. Despre mesagerii falși 2,1-22 V. Importanța și siguranța (vrednic deîncreder) mesajului apostolic alui Dumnezeu 3,1-10 VI. Chemarea la o trăire curată, având în vedere intervenția viitoarea a lui Dumnezeu 3,11-17 VII. Încheierea epistolei: Chemare la creștere în harul și cunoștința Domnului Isus Hristos 3,18

12 I. Introducere 1,1-4 II. 1,5-11 III. 1,12-21 IV. 2,1-22 V. 3,1-10 VI. 3,11-17 VII. Încheiere 3,18 1,2: Harul și pacea să fie înmulțite prin Cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos Creștere în har și în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru: Isus Hristos 1,1: … prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru: 1,3: care ne-a chemt prin slava Lui 3,18: A Lui să fie slava …

13 A II-a parte 1,5-11 A III-a parte 1,12-21 A IV-a parte2,1-22
A V-a parte 3,1-10 A VI-a parte 3,11-17 DAȚI-VĂ SILINȚELE 1,5   NU VEȚI ALUNECA 1,10 FIȚI ATENȚI, → CA SĂ NU VĂ PIERDEȚI TĂRIA 3,17 DAȚI-VĂ SILINȚELE, … SĂ FIȚI TARI 1,5.10 Evlavia 1,6f SILIȚI-VĂ … 3,14 Evlavia 3,11

14 Partea a II-a 1,5-11 Partea a III-a 1,12-21 Partea a IV-a 2,1-22
Partea a V-a 3,1-10 Partea a VI-a 3,11-17 DAȚI-VĂ SILINȚELE 1,5   NU VEȚI ALUNECA 1,10 Profeții din V.T. și Apostolii din N.T. Luați aminte! 1,19 Să vă aduceți aminte! 3,2 FIȚI ATENȚI, → CA SĂ NU VĂ PIERDEȚI TĂRIA 3,17 DAȚI-VĂ SILINȚELE, … SĂ FIȚI TARI 1,5.10 Evlavia 1,6f să vă țin treji aducându-vă aminte 1,13 să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări 3,1 SILIȚI-VĂ … 3,14 Evlavia 3,11 până se va crăpa de ziuă 1,19 până în ziua când Domnul va reveni 3,7

15 Batjocoritor: „Povești!“
Partea a II-a 1,5-11 Partea a III-a 1,12-21 Partea a IV-a 2,1-22 Partea a V-a 3,1-10 Partea a VI-a 3,11-17 Chemare la a face pași în cr. având în vedere Împă-răția veșnică a Regelui 1,11 Mesajul adevărat 1,16: Nu povești! Învățători mincinoși Evanghelia adevărată 3,3-4: Batjocoritor: „Povești!“ Chemare la o trăire curată având în ve-dere că vor fi un cer și pă-mânt nou 3,13 Dumnezeu a intervenit (muntele) și va interveni! Dumnezeu a intervenit 3 dovezi din istorie: Căderea înger. Potopul Sodoma (pamântul de atunci a fost inundat) CERTITUDINEA viitoarei reveniri a lui Hristos 1,16 CERTITUDINEA judecății viitoare la venirea lui Hristos 3,4

16 I. Introducerea epistolei 1,1-4 (cu referire la prețioasele baze ale credinței )
1. Cel care salută Este părtaș al aceleiași credințe de preț ca cei salutați. 1,1A 2. Cei salutați Au primit o credința prețioasă. 1,1M 3. Cuvântul de salut Este o rugăciunea din dorința pentru ca harul și pacea să fie înmulțite 1,2

17 I. Introducerea epistolei 1,1-4 (cu referire la prețioasele baze ale credinței )
1. Cel care salută Este părtaș al aceleiași credințe de preț ca cei salutați. 1,1A 2. Cei salutați Au primit o credința prețioasă. 1,1M 3. Cuvântul de salut Este o rugăciunea din dorința pentru ca harul și pacea să fie înmulțite 1,2 4. Extinderea cuvântului de salut: Despre conținutul și baza credinței noastre 1,3-4 a. TOTUL ne-a fost dat. (1,3) totul pentru viață totul pentru evlavia adevărată b. Ne-au fost date cele mai mari și cele mai prețioase promisiuni 1,4 c. Toate acestea prin cunoașterea lui Dumnezeu în Isus Cristos

18 II: Chemarea la înaintarea pe aceste baze ale credinței. V. 1,5-11
A. Punctul de plecare B. Apelul înaintarea spirituali 1,5A C. Domenii 1,5M-7 Fapta Cunoștința Înfrânarea Răbdarea Evlavia Dragostea de frați Iubirea de oameni

19 II: Chemarea la înaintarea pe aceste baze ale credinței. V. 1,5-11
A. Punctul de plecare B. Apelul a înainta spirituali 1,5A C. Domenii 1,5M-7 Fapta Cunoștința Înfrânarea Răbdarea Evlavia Dragostea de frați Iubirea de oameni D. Motivația 1,8-9 E. Chemare la întărirea alegerii cu stăruință 1,10A F. Alte motivații 1,10M-11

20 III. Baza aceasta a credinței este importantă și demnă de încredere, pentru că Dumnezeu a vorbit. V. 1,12-21 A. Mesajul apostolic este important și necesar. 1,12-15 1. Este necesar, deși este cunoscut celor cărora este adresat. 1,12 2. Ajută la a rămâne treaz (respectiv la a deveni). 1,13 3. Este important și necesar pentru lucrarea de vestire post-apostolică. 1,14-15

21 III. Baza aceasta a credinței este importantă și demnă de încredere, pentru că Dumnezeu a vorbit. V. 1,12-21 A. Mesajul apostolic e important și necesar. 1,12-15 1. Este necesar, deși este cunoscut celor cărora este adresat. 1,12 2. Ajută la a rămâne treaz (respectiv la a deveni). 1,13 3. Este important și necesar pentru lucrarea de vestire post-apostolică. 1,14-15 B. Mesajul apostolic este demn de încredere. 1,16-21 1. Mărturia apostolilor nou testamentali 1,16-18 2. Mărturia profeților vechi testamentali 1,19-21

22 IV: Baza credinței va fi atacată de către mesageri mincinoși: V. 2,1-22
A. O primă descriere a învățătorilor mincinoși 2,1-3 1. Manifestarea lor 2,1A 2. Tripla lor acțiune greșită 2,1M-2 3. Influența lor 2,2E 5. Metodele lor 2,3A 6. Judecata viitoare a lor 2,3E

23 IV: Baza credinței va fi atacată de către mesageri mincinoși: V. 2,1-22
A. O primă descriere a învățătorilor mincinoși 2,1-3 1. Manifestarea lor 2,1A 2. Tripla lor acțiune greșită 2,1M-2 3. Influența lor 2,2E 5. Metodele lor 2,3A 6. Judecata lor viitoare 2,3E B. Dovezi care arată că și ei vor fi judecați: Acțiunile lui Dumnezeu din trecut 2,4-9 Ex. 1: Dumnezeu nu i-a cruțat pe îngerii care au păcătuit 2,4 Ex. 2: Dumnezeu nu cruță lume din vechime 2,5 Ex. 3: Orașele Sodoma și Gomora 2,6-8 4. Concluzia: Încurajare și atenționare 2,9

24 IV: Baza credinței va fi atacată de către mesageri mincinoși: V. 2,1-22
A. O primă descriere a învățătorilor mincinoși 2,1-3 B. Dovezi care arată că și ei vor fi judecați: Acțiunile lui Dumnezeu din trecut 2,4-9 Ex. 1: Dumnezeu nu i-a cruțat pe îngerii care au păcătuit 2,4 Ex. 2: Dumnezeu nu cruță întreaga lume 2,5 Ex. 3: Orașele Sodoma și Gomora 2,6-8 4. Concluzia: Încurajare și atenționare 2,9 C. O descriere mai detaliată a învățătorilor falsi 2,10-22 1. Atitudinea lor: Firești și fără respect 2,10-14 2. Aberațiile lor 2,15A-17A 3. Periculozitatea lor 2,18‑19 4. Starea lor cumplită 2,20-22

25 V. În ciuda dușmănirilor și a aparentei întârzieri, promisiunea lui Dumnezeu va fi împlinită, căci El va “vorbi” din nou. V. 3,1-10 A. Apelul, la a lua aminte la mesajul profeților din vechime și la mesajul apostolilor nou testamentali 3,1-2 B. Despre apariția batjocoritorilor 3,3-4 1. Apariția lor 3,3A 2. Viața lor falsă 3,3E 3. Învățătura lor falsă 3,4

26 V. În ciuda dușmănirilor și a aparentei întârzieri, promisiunea lui Dumnezeu va fi împlinită, căci El va “vorbi” din nou. V. 3,1-10 A. Apelul, la a lua aminte la mesajul profeților din vechime și la mesajul apostolilor 3,1-2 B. Despre apariția batjocoritorilor 3,3-4 1. Manifestarea lor 3,3A 2. Viața lor falsă 3,3E 3. Învățătura lor falsă 3,4 C. Despre întrebarea „Dumnezeu nu va interveni deloc“ 3,5-7 1. Puterea Cuvântului lui Dumnezeu și ignoranța batjocoritorilor. 3,5-6 2. Puterea Cuvântului lui Dumnezeu în corelație cu distrugerea lumi de acum. 3,7

27 V. În ciuda dușmănirilor și a aparentei întârzieri, promisiunea lui Dumnezeu va fi împlinită, căci El va “vorbi” din nou. V. 3,1-10 A. Apelul, la a lua aminte la mesajul profeților din vechime și la mesajul apostolilor 3,1-2 B. Despre apariția batjocoritorilor 3,3-4 1. Apariția lor 3,3A 2. Viața lor falsă 3,3E 3. Învățătura lor falsă 3,4 C. Despre întrebarea „Dumnezeu nu va interveni deloc“ 3,5-7 1. Puterea Cuvântului lui Dumnezeu și ignoranța batjocoritorilor. 3,5-6 2. Puterea Cuvântului lui Dumnezeu în corelație cu distrugerea lumi de acum. 3,7 D. Despre întrebarea: „De ce nu intervine Dumnezeu încă?“ 3,8-10 1. Motivul pentru care ziua Domnului întârzie să vină 3,8-9 2. Venirea Domnului. 3,10

28 VI. În fața acestor adevăruri trebuie să ne comportăm ca atare. V
A. Un mod de viață sfânt și adevărata evlavie 3,11-13 1. Motivația: Toate au să se strice. 3,11A 2. De ce fel trebuie să fie cititorii 3,11.12 3. Ce trebuie să facă cititorii 3,12A 4. Alte motivații 3,12.13 B. Străduința 3,14 1. Adresare/mesajul 2. Contextul: așteptarea 3. Purtarea 4. Caracterul C. Evaluarea corectă a răbdării Domnului 3,15.16 D. Veghere3,17

29 VI. În fața acestor adevăruri trebuie să ne comportăm ca atare. V
D. În vederea amăgitorilor: Veghere 3,17 1. Adresare/mesajul 2. Ipoteza 3. Ce este de făcut 4. Cu ce scop trebuie să ne păzim

30 VII. Încheierea epistolei: Chemarea la a crește în harul și cunoștința Domnului Hristos 3,18
1. Apelul final 3,18A 2. Lăudarea și slăvirea Domnului Hristos 3,18E


Descărcați ppt "Herbert Jantzen und Thomas Jettel"

Prezentări similare


Publicitate de la Google