Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

ANC Președinte Tiberiu Dobrescu Vicepreședinte Nicolae Postăvaru

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "ANC Președinte Tiberiu Dobrescu Vicepreședinte Nicolae Postăvaru"— Transcriere de prezentare:

1 ANC Președinte Tiberiu Dobrescu Vicepreședinte Nicolae Postăvaru
Corelare ISCED-F – ISCO-08 Asociația Faculțăților de Economie din România Predeal – ANC Președinte Tiberiu Dobrescu Vicepreședinte Nicolae Postăvaru

2 Economie – Afaceri – Administrație – Management și Marketing
1.Economiști

3 ISCED-F Sarcini ISCO-08 COR
26 – Specialiști în domeniul juridic, social și religios 263 – Specialiști în domeniul social și religios Economiştii efectuează activităţi de cercetare, de monitorizare a datelor, de analizare a informaţiilor şi pregătesc rapoarte şi planuri pentru a rezolva problemele economice şi de afaceri, dezvoltă modele de analiză, explică şi prognozează comportamentul economic. Aceştia oferă consiliere pentru afaceri grupurilor de interes şi guvernelor pentru a formula soluţii la problemele economice şi de afaceri prezente sau viitoare. Sarcinile includ: (a) previzionarea schimbărilor din mediul economic pentru bugetarea pe termen scurt, planificare pe termen lung și evaluarea investițiilor; (b) formularea de recomandări, politici și planuri pentru economie , strategiile corporatiste și investiții, derulează studii de fezabilitate pentru proiecte; (c) monitorizarea datelor economice pentru a evalua eficacitatea, precum și pentru a acorda asistență cu privire la cât de adecvate sunt politicile monetare și fiscale; (d) previzionarea producției și consumului de produse și servicii pe baza rapoartelor anterioare de producție și consum precum și pe baza condițiilor specifice economice și industriale; (e) întocmirea de previziuni pentru venituri și cheltuieli, rata dobânzii și rata de schimb valutar; (f) analizarea factorilor care determină participarea pe piața muncii, forța de muncă, salariile, șomajul și a altor rezultate ale pieței muncii; (g) utilizarea formulelor matematice și tehnicilor statistice pentru a testa teoriile economice și a concepe soluții pentru problemele economice; (h) colectarea, analizarea și interpretarea datelor economice utilizând teoria economică și o varietate de tehnici statistice și de alt fel; (i) evaluarea rezultatelor deciziilor politice privind economia națională și finanțele, acordarea de consiliere cu privire la politicile economice și posibilele direcții de acțiune în funcție de factorii și tendințele economice trecute, prezente și planificate; (j) întocmirea de studii și rapoarte; (k) analizarea problemelor legate de activitățile economice ale companiilor individuale; (l) realizarea de cercetări cu privire la condițiile de piață din zonele locale, regionale și naționale pentru a stabili nivelurile de preț pentru bunuri și servicii pentru a evalua potențialul pieței și tendințele viitoare precum și pentru a dezvolta strategii de afaceri. ISCED-F 2631 Economişti 2632 Sociologi, antropologi şi asimilaţi 2633 Filozofi, istorici şi specialişti în ştiinţe politice 2634 Psihologi 2635 Specialişti în asistenţă socială şi consiliere 2636 Specialişti în religie 03 Ştiinţe sociale, jurnalism şi informare 031 Ştiinţe sociale şi comportamentale 0311 Economie

4 Economiști - domenii licență - masterat
ISCED-F ISCO-08 03 Ştiinţe sociale, jurnalism şi informare 2 Specialişti în diverse domenii de activitate 031 Ştiinţe sociale şi comportamentale 26 Specialişti în domeniul juridic, social şi cultural 0311 Economie 2631 Economişti 0312 Ştiinţe politice şi educaţie civică 0313 Psihologie 0314 Sociologie şi studii culturale 032 Jurnalism şi informare 0321 Jurnalism şi realizare de reportaje 0322 Biblioteconomie, ştiinţa informării şi arhivistică

5 Economie –Afaceri-Administrație –Management și Marketing

6 ISCED-F COR Sarcini ISCO-08
24 – Specialiști în domeniul administrativ-comercial 241 – Specialiști în domeniul finanțelor Sarcini ISCO-08 Contabilii planifică, organizează şi administrează sistemele de contabilitate pentru persoane fizice şi persoane juridice (instituţii). Unele ocupaţii clasificate aici se referă la analizarea şi examinarea situaţiilor contabile şi financiare ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice, pentru a asigura acurateţea şi conformitatea cu standardele şi procedurile contabile stabilite. Sarcinile includ: (a) acordarea de asistență cu privire la, planificarea și implementarea de sisteme și politici bugetare, de control a conturilor și alte politici contabile; (b) întocmirea și avizarea situațiilor financiare pentru a fi prezentate conducerii, acționarilor și altor organe prevăzute de lege; (c) întocmirea declarațiilor de venituri, consilierea cu privire la probleme legate de impozitare și contestarea plângerilor în fața autorităților fiscale; (d) întocmirea sau raportarea de previziuni de profit și bugete; (e) derularea de anchete financiare privind aspecte cum ar fi suspiciunea de fraudă, insolvență și faliment; (f) auditarea conturilor și menținerea evidențelor contabile; (g) derularea de anchete și consilierea conducerii cu privire la aspecte financiare legate de productivitate, stocuri, vânzări, produse noi, etc.; (h) crearea și controlarea se sisteme pentru a stabili costul unitar al produselor și serviciilor. ISCED-F 2411 Contabili 2412 Specialişti și consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor 2413 Analişti financiari 04 Afaceri, administraţie şi drept 041 Afaceri şi administraţie 0411 Contabilitate şi fiscalitate

7 ISCED-F COR Sarcini ISCO-08
24 – Specialiști în domeniul administrativ-comercial 241 – Specialiști în domeniul finanțelor Sarcini ISCO-08 Specialiştii consultanţi din domeniul financiar şi al investiţiilor dezvoltă planuri financiare pentru persoane fizice şi organizaţii, investesc şi administrează fonduri în numele acestora. Sarcinile includ: (a) crearea și menținerea bazei de clienți; (b) intervievarea clienților pentru a stabili statutul și obiectivele financiare, toleranța față de riscuri și alte informații necesare pentru a crea planuri financiare și strategii de investiții; (c) stabilirea obiectivelor financiare, dezvoltarea și implementarea de strategii pentru a le atinge; (d) organizarea demersurilor pentru cumpărare și vânzare de acțiuni și obligațiuni pentru clienți; (e) monitorizarea performanțelor investițiilor, revizuirea planurilor de investiții pe baza nevoilor modificate și a schimbărilor din piață; (f) recomandarea și organizarea recuperării asigurărilor pentru clienți. ISCED-F 2411 Contabili 2412 Specialişti și consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor 2413 Analişti financiari 04 Afaceri, administraţie şi drept 041 Afaceri şi administraţie 0412 Finanţe, bănci şi asigurări

8 ISCED-F Sarcini ISCO-08 COR COR Grupa de bază
24 – Specialiști în domeniul administrativ-comercial 241 – Specialiști în domeniul finanțelor COR Grupa de bază Analiştii financiari efectuează analize cantitative ale informaţiilor care afectează programele de investiţii ale instituţiilor publice sau private. Sarcinile includ: (a) analizarea informațiilor financiare pentru a realiza previziuni pentru condițiile de afaceri, economie și industrie pentru a fi utilizare în luarea deciziilor privind investițiilor; (b) menținerea cunoștințelor și urmărirea schimbărilor din domeniile tehnologiei industriale, afaceri, finanțe și teoria economică; (c) interpretarea datelor care influențează programele de investiții, cum ar fi prețul, stabilitatea, tendințele viitoare în ceea ce privește riscurile investiției și influențele economice; (d) monitorizarea dezvoltărilor economice, industriale și societare prin analizarea informațiilor obținute de la publicațiile și serviciile financiare, firmele de investiții bancare, agențiile guvernamentale, publicațiile de specialitate, sursele din companii și interviuri individuale; (e) recomandarea de învestiții și predicții pentru investiții către companii, personalul firmelor de investiții sau publicul investitor; (f) stabilirea prețurilor la care valorile mobiliare ar trebui sindicalizate și oferite publicului; (g) întocmirea planurilor de acțiune pentru investițiile bazate pe analize financiare; (h) evaluarea și compararea calității relative a diverselor valori mobiliare dintr-un sector de industrie; (i) prezentarea scrisă sau orală de rapoarte cu privire la tendințele economice generale, corporații sau sectoare de industrie. ISCED-F 2411 Contabili 2412 Specialişti și consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor 2413 Analişti financiari 04 Afaceri, administraţie şi drept 041 Afaceri şi administraţie 0412 Finanţe, bănci şi asigurări

9 ISCED-F COR Sarcini ISCO-08
24 – Specialiști în domeniul administrativ-comercial 242 – Specialiști în domeniul administrativ Sarcini ISCO-08 Analiştii de management şi organizare oferă asistenţă organizaţiilor pentru a obţine o eficienţă mai mare şi pentru a rezolva problemele organizaţionale. Aceştia studiază structurile, metodele, sistemele şi procedurile organizaţionale. Sarcinile includ: (a) acordarea de asistență pentru și încurajarea dezvoltării de obiective, strategii și planuri în scopul atingerii satisfacției clientului și utilizarea eficientă a resurselor organizației; (b) analizarea și evaluarea sistemelor și structurilor curente; (c) discutarea sistemelor curente cu personalul și supravegherea sistemelor la toate nivelele organizației; (d) îndrumarea clienților către soluții organizaționale și de dezvoltare mai eficiente pentru rezolvarea problemelor organizaționale; (e) realizarea și revizuirea de studii privind activitatea prin analizarea metodelor existente și a celor propuse precum și a procedurilor cum ar fi procedurile administrative sau de birou; (f) înregistrarea și analizarea fluxului de activitatea a organizațiilor, rapoartelor, registrelor, manualelor și fișelor de post; (g) întocmirea și recomandarea de propuneri pentru revizuirea metodelor și procedurilor, modificarea fluxului de activitate, redefinirea funcțiilor postului și soluționarea problemelor organizaționale; (h) consiliere în implementarea recomandărilor aprobate, emiterea instrucțiunilor revizuite și a manualelor de proceduri, redactarea altor tipuri de documentație; (i) revizuirea procedurilor operaționale și consilierea cu privire la devierea de la proceduri și standarde. ISCED-F 2421 Analişti de management şi organizare 2422 Specialişti în domeniul politicilor administrative 2423 Specialişti în domeniul resurselor umane şi de personal 2424 Specialişti în formarea şi dezvoltarea personalului 04 Afaceri, administraţie şi drept 041 Afaceri şi administraţie 0413 Management şi administraţie

10 ISCED-F COR Sarcini ISCO-08
24 – Specialiști în domeniul administrativ-comercial 242 – Specialiști în domeniul administrativ Sarcini ISCO-08 Specialiştii în domeniul politicilor administrative dezvoltă şi analizează politicile referitoare la proiectarea, implementarea şi modificarea operațiunilor şi programelor guvernamentale şi comerciale. Sarcinile includ: (a) stabilirea de legături cu și consultarea cu administratorii de programe și alte părți interesate pentru a identifica nevoile de politici; (b) revizuirea politicilor și a legislației existente pentru a identifica anomaliile și prevederile depășite; (c) cercetarea tendințelor sociale, economice și industriale, și așteptările clienților cu privire la programele și serviciile oferite; (d) formularea și analizarea opțiunilor de politici, întocmirea de rapoarte de informare și recomandări pentru modificările de politici și consilierea cu privire la opțiunile preferate; (e) evaluarea impactului, implicațiilor financiare, interacțiunilor cu alte programe și a fezabilității politice și administrative a politicilor; (f) realizarea de evaluări a riscurilor și întocmirea răspunsurilor; (g) revizuirea operațiunilor și programelor pentru a asigura compatibilitatea cu politica organizației. ISCED-F 2421 Analişti de management şi organizare 2422 Specialişti în domeniul politicilor administrative 2423 Specialişti în domeniul resurselor umane şi de personal 2424 Specialişti în formarea şi dezvoltarea personalului 04 Afaceri, administraţie şi drept 041 Afaceri şi administraţie 0413 Management şi administraţie

11 ISCED-F COR Sarcini ISCO-08
24 – Specialiști în domeniul administrativ-comercial 242 – Specialiști în domeniul administrativ Sarcini ISCO-08 Specialiştii în domeniul resurselor umane şi de personal furnizează servicii legate de politicile de personal cum ar fi recrutarea sau dezvoltare a personalului, analize ocupaţionale şi orientare profesională. Sarcinile includ: (a) consultarea cu privire la și îndeplinirea sarcinilor privind recrutarea de personal, plasarea la locul de muncă, instruire, promovare, compensare și relațiile angajat-conducere sau alte arii ale politicilor de personal; (b) studierea și analizare activităților derulate în cadrul unei entități prin diverse metode, inclusiv interviuri cu lucrătorii, supervizorii și conducerea, redactarea fișei postului sau descrierii ocupației în urma informațiilor obținute; (c) pregătirea informațiilor ocupaționale sau desfășurarea de activități legate de sistemele de clasificare a ocupațiilor; (d) consilierea și lucrul la aspectele anterioare și alte aspecte ale muncii și analizei ocupaționale în domenii precum administrarea personalului, cercetarea și planificarea forței de muncă, instruirea sau informarea ocupațională și orientarea profesională; (e) studierea și consilierea persoanelor cu privire la oportunitățile de angajare, alegerile de carieră și educația sau formarea ulterioară care pot fi de dorit ISCED-F 2421 Analişti de management şi organizare 2422 Specialişti în domeniul politicilor administrative 2423 Specialişti în domeniul resurselor umane şi de personal 2424 Specialişti în formarea şi dezvoltarea personalului 04 Afaceri, administraţie şi drept 041 Afaceri şi administraţie 0413 Management şi administraţie

12 ISCED-F COR Sarcini ISCO-08
24 – Specialiști în domeniul administrativ-comercial 242 – Specialiști în domeniul administrativ Sarcini ISCO-08 Specialiştii în formarea şi dezvoltarea personalului planifică, dezvoltă, implementează şi evaluează programele de formare şi dezvoltare, pentru a se asigura că atât echipa de management, cât şi personalul îşi însuşesc abilităţile şi dezvoltă competenţele cerute de către organizaţie pentru a realiza obiectivele organizaţionale. Sarcinile includ - (a) identificarea nevoilor și cerințelor de formare ale persoanelor și organizațiilor; (b) stabilirea obiectivelor de dezvoltare a resurselor umane și evaluarea rezultatelor învățării; (c) pregătirea și dezvoltarea materialelor de instruire și a ajutoarelor de instruire, cum ar fi manualele, ajutoarele vizuale, tutorialele online, modelele demonstrative și documentația de referință de instruire; (d) conceperea, coordonarea, programarea și desfășurarea programelor de formare și dezvoltare care pot fi furnizate sub formă de instruire individuală și de grup și facilitarea atelierelor, întâlnirilor, demonstrațiilor și conferințelor; (e) stabilirea de legături cu furnizorii externi de formare pentru a asigura realizarea programelor specifice de formare și dezvoltare; (f) promovarea formării și dezvoltării interne și externe și evaluarea acestor activități de promovare; (g) monitorizarea și efectuarea evaluării și evaluării permanente a calității și eficacității formării interne și externe și revizuirea și modificarea obiectivelor, metodelor și rezultatelor cursurilor; (h) colectarea, cercetarea și cercetarea materialelor de fond pentru a înțelege diverse subiecte și sisteme. ISCED-F 2421 Analişti de management şi organizare 2422 Specialişti în domeniul politicilor administrative 2423 Specialişti în domeniul resurselor umane şi de personal 2424 Specialişti în formarea şi dezvoltarea personalului 04 Afaceri, administraţie şi drept 041 Afaceri şi administraţie 0413 Management şi administraţie

13 ISCED-F Sarcini COR ISCO-08
24 – Specialiști în domeniul administrativ-comercial 243 – Specialiști în vânzări, marketing și relații publice Specialiştii în publicitate şi marketing dezvoltă şi coordonează strategiile şi campaniile de publicitate, realizează lansarea pe piaţă de noi bunuri şi servicii, identifică şi dezvoltă oportunităţile de piaţă pentru produsele şi serviciile noi, precum şi pentru cele deja existente. Sarcinile includ: (a) planificarea, dezvoltarea și organizarea politicilor și campaniilor de publicitate pentru sprijinirea obiectivelor de vânzare; (b) consilierea managerilor și a clienților cu privire la strategii și campanii pentru a atinge țintele de piață, sensibilizarea consumatorilor și promovarea eficientă a bunurilor și serviciilor; (c) redactarea de scenarii de publicitate și media, pregătirea producțiilor de televiziune și film, răspândirea informațiilor prin intermediul mass-media; (d) colectarea și analizarea datelor cu privire la preferințele și tiparele clienților; (e) interpretarea și previzionarea tendințelor de consum curente și viitoare; (f) cercetarea cererilor potențiale și a caracteristicilor pieței pentru noi bunuri și servicii; (g) sprijinirea creșterii și dezvoltării afacerii prin realizarea și punerea în execuție a obiectivelor, politicilor și programelor; (h) subcontractarea și derularea de cercetări de piață pentru a identifica oportunitățile pentru bunurile și serviciile noi precum și pentru cele existente; (i) acordarea de consultanță cu privire la toate elementele de marketing, cum ar fi gama de produse, prețuri, publicitate și promoții, canalele de vânzare și distribuție. ISCED-F 2431 Specialişti în publicitate şi marketing 2432 Specialişti în relaţii publice 2433 Specialişti în vânzarea de produse tehnice şi medicale (exclusiv TIC) 2434 Specialişti în vânzarea produselor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 04 Afaceri, administraţie şi drept 041 Afaceri şi administraţie 0414 Marketing, publicitate şi relaţii publice

14 ISCED-F COR Sarcini ISCO-08
24 – Specialiști în domeniul administrativ-comercial 243 – Specialiști în vânzări, marketing și relații publice Specialiştii în relaţii publice planifică, dezvoltă, implementează şi evaluează strategiile de informare şi comunicare care asigură înţelegerea şi imaginea favorabilă cu privire la companii şi alte organizaţii, bunurile şi serviciile acestora, rolul lor în cadrul comunităţii. Sarcinile includ: (a) planificarea și organizarea campaniilor publice și a strategiilor de comunicare; (b) consilierea conducerii executive cu privire la implicațiile privind relațiile publice a politicilor, programelor și practicilor lor, pregătirea și controlarea emiterii de știri și comunicate de presă; (c) efectuarea și autorizarea de cercetări privind opinia publică, analizarea rezultatelor și planificarea relațiilor publice și campaniilor promoționale; (d) organizarea de evenimente speciale, seminarii, evenimente recreative, competiții și funcții sociale pentru a promova fondul comercial și publicitatea pozitivă; (e) reprezentarea organizațiilor și organizarea interviurilor cu mass-media; (f) participarea la evenimente de afaceri, sociale și de altă natură pentru promovarea organizației; (g) autorizarea și obținerea de fotografii și alte materiale ilustrative; (h) Selectarea, evaluarea și revizuirea de materiale furnizate de scriitorii de conținut publicitar ISCED-F 2431 Specialişti în publicitate şi marketing 2432 Specialişti în relaţii publice 2433 Specialişti în vânzarea de produse tehnice şi medicale (exclusiv TIC) 2434 Specialişti în vânzarea produselor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 04 Afaceri, administraţie şi drept 041 Afaceri şi administraţie 0414 Marketing, publicitate şi relaţii publice

15 ISCED-F Sarcini COR ISCO-08
24 – Specialiști în domeniul administrativ-comercial 243 – Specialiști în vânzări, marketing și relații publice Specialiştii în vânzarea de produse tehnice şi medicale (exclusiv TIC) reprezintă companiile în vânzarea unei game de produse şi servicii industriale, medicale şi farmaceutice, servicii către unităţi industriale, de afaceri, profesionale şi de altă natură. Sarcinile includ - (a) compilarea listelor de întreprinderi potențiale ale clienților prin utilizarea directoarelor și a altor surse; (b) dobândirea și actualizarea cunoștințelor despre bunurile și serviciile angajatorilor și a concurenților și despre condițiile pieței; (c) vizitarea afacerilor clienților obișnuiți și potențiali pentru a stabili și a acționa în legătură cu oportunitățile de vânzare; (d) evaluarea nevoilor și resurselor clienților și recomandarea unor bunuri sau servicii adecvate; (e) furnizarea de contribuții la proiectarea produselor în cazul în care bunurile sau serviciile trebuie adaptate nevoilor clienților; (f) elaborarea de rapoarte și propuneri în cadrul prezentărilor de vânzări pentru a demonstra avantajele utilizării bunurilor sau serviciilor; (g) estimarea costurilor instalării și întreținerii echipamentelor sau serviciilor; (h) monitorizarea nevoilor clienților în schimbare și a activității concurenților și raportarea acestor evoluții către managementul vânzărilor; (i) citarea și negocierea prețurilor și a termenilor de creditare și pregătirea și administrarea contractelor de vânzare; (j) organizarea livrării de bunuri, instalarea echipamentelor și furnizarea de servicii; (k) raportarea către managementul vânzărilor privind vânzările efectuate și comercializarea bunurilor și serviciilor; (l) consultarea clienților după vânzare, pentru a asigura o rezolvare satisfăcătoare a oricăror probleme și pentru a oferi sprijin permanent. ISCED-F 04 Afaceri, administraţie şi drept 041 Afaceri şi administraţie 0416 Vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul ( comert) 2431 Specialişti în publicitate şi marketing 2432 Specialişti în relaţii publice 2433 Specialişti în vânzarea de produse tehnice şi medicale (exclusiv TIC) 2434 Specialişti în vânzarea produselor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

16 ISCED-F Sarcini COR ISCO-08
24 – Specialiști în domeniul administrativ-comercial 243 – Specialiști în vânzări, marketing și relații publice Specialiştii în vânzarea produselor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) se ocupă cu activitatea de vânzare cu ridicata a componentelor de calculator, a programelor de calculator şi a altor bunuri şi servicii privind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, inclusiv echipamentele, şi furnizează informaţii specializate, în funcţie de cerinţe. Sarcinile includ - (a) solicitarea de comenzi și vînzarea de bunuri în unități de comerț cu amănuntul, industrial, angro și alte unități; (b) vânzarea echipamentelor tehnice, a bunurilor și a serviciilor conexe întreprinderilor sau persoanelor fizice; (c) discutarea nevoilor clienților noi și existenți și furnizarea de informații de specialitate cu privire la modul în care anumite echipamente, bunuri și servicii îndeplinesc aceste nevoi; (d) citarea și negocierea prețurilor și a termenilor de creditare și completarea contractelor și a ordinelor de înregistrare; (e) actualizarea înregistrărilor clienților și pregătirea rapoartelor de vânzări; (f) aranjarea livrării de bunuri, instalarea echipamentului și furnizarea de servicii; (g) raportarea reacțiilor și cerințelor clienților la producători. ISCED-F 04 Afaceri, administraţie şi drept 041 Afaceri şi administraţie 0416 Vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul (comert) 2431 Specialişti în publicitate şi marketing 2432 Specialişti în relaţii publice 2433 Specialişti în vânzarea de produse tehnice şi medicale (exclusiv TIC) 2434 Specialişti în vânzarea produselor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

17 Profesioniști în Management, finanțe, contabilitate, marketing, vânzări, comerț – domenii de licență și masterat ISCED-F ISCO-08 04 Afaceri, administraţie şi drept 2 Specialişti în diverse domenii de activitate 041 Afaceri şi administraţie 24 Specialişti în domeniul administrativ-comercial 0411 Contabilitate şi fiscalitate 2411 Contabili 0412 Finanţe, bănci şi asigurări 2412 Specialişti consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor 2413 Analişti financiari 0413 Management şi administraţie 2421 Analişti de management şi organizare 2422 Specialişti în domeniul politicilor administrative 2423 Specialişti în domeniul resurselor umane şi de personal 2424 Specialişti în formarea şi dezvoltarea personalului 0414 Marketing, publicitate şi relaţii publice 2431 Specialişti în publicitate şi marketing 2432 Specialişti în relaţii publice 0415 Activităţi de birou şi secretariat 0416 Vânzarea cu ridicata şi cu amănuntul (comert) 2433 Specialişti în vânzarea de produse tehnice şi medicale (exclusiv TIC) 2434 Specialişti în vânzarea produselor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 0417 Competenţe profesionale (în interiorul organizaţiei) 042 Drept

18 ISCO-ISCED-ESCO-QA-RI
Vă mulțumim! AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI


Descărcați ppt "ANC Președinte Tiberiu Dobrescu Vicepreședinte Nicolae Postăvaru"

Prezentări similare


Publicitate de la Google