Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Evolutii recente ale sistemului bancar

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Evolutii recente ale sistemului bancar"— Transcriere de prezentare:

1 Evolutii recente ale sistemului bancar
octombrie 2004

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Evoluţii în 2003 Consolidarea creşterii economice (4,9% uşor redusă faţă de anul 2002 când a fost 5,0%), susţinută de investiţii şi consum privat ( 9,2%, şi respectiv 7,1%) Continuarea procesului de dezinflaţie: rata inflaţiei (exprimată prin IPC, dec./dec.) a fost de 14,1% (faţă de obiectivul de 14%) faţă de 17,8% în 2002; procesul de remonetizare a economiei a continuat (M2 a crescut în termeni reali cu 8,1%, creditul neguvernamental s-a majorat în termeni reali cu 48,51%, iar componenta sa în lei cu 77,4%, creşterea fiind susţinută de expansiunea creditelor acordate persoanelor fizice) Majorarea deficitului de cont curent, 5,8% din PIB; finanţare autonomă substanţială; exportul şi importul exprimate în EUR au crescut cu 51,4% şi respectiv 12,3% în anul 2003 faţă de anul anterior (exprimată în USD, creşterea a fost de 27% pentru export şi de 34,4% pentru import); investiţiile străine directe exprimate în EUR au crescut cu 13,9% în 2003 faţă de 2002 (exprimată în USD, creşterea a fost de 351,3%) Continuarea unei politici fiscale prudente (estimarea deficitului fiscal la 2,3% din PIB, sub ţinta de 3%) Nivel scăzut al datoriei publice şi public garantate (aproximativ 27% din PIB) Nivel confortabil al rezervelor oficiale: 7,5 mld. EUR la sfârşitul anului 2003 (rezervele valutare au totalizat 51,4 mld. EUR) Finalizarea la începutul lunii noiembrie 2003 a negocierilor cu CFI şi BERD în vederea privatizării a 25% din capitalul Băncii Comerciale Române Continuarea consolidării prezenţei pe pieţele internaţionale de capital: emisiunea de euroobligaţiuni cu scadenţa la 7 ani în valoare de 700 mil. EUR lansată în iunie 2003; ecarturile aferente emisiunilor cu scadenţe mai lungi (7 şi 10 ani) se situează sub 190 puncte de bază faţă de obligaţiunile statului german Îmbunătăţirea calificativelor: Standard&Poor’s: BB (la 17 septembrie 2003, perspectivă favorabilă); Moody’s: Ba3 (la 11 decembrie 2003, perspectivă stabilă)

14 Dezinflaţia – rezultate şi perspective
Dezinflaţie graduală – de la 54,8% în 1999 la 17,8% şi 14,1% în 2002 şi respectiv 2003 (IPC, dec./dec.) – susţinută de un mix coerent de politici macroeconomice (monetară, de curs, fiscală, salarială, structurală) Rezultatele obţinute până în prezent corespund PEP şi sunt compatibile cu atingerea unui nivel anual cu o singură cifră în 2004 au conferit credibilitate sporită băncii centrale, contribuind astfel la temperarea anticipaţiilor inflaţioniste Abordarea graduală a vizat un echilibru adecvat între costuri şi rezultate progresele pe linia dezinflaţiei s-au realizat concomitent cu creşterea economică şi reducerea şomajului s-a urmărit în permanenţă sustenabilitatea dezinflaţiei

15 Liberalizarea fluxurilor de capital
1998: Liberalizarea operaţiunilor de cont curent ( art. VIII al Statutului FMI); 1999: Liberalizarea intrărilor de capital pe termen mediu şi lung 2001: Calendarul de liberalizare a contului de capital Liberalizarea fluxurilor de capital cu impact scăzut asupra balanţei de plăţi admiterea valorilor mobiliare româneşti* pe pieţele externe de capital garanţii acordate de nerezidenţi rezidenţilor; transferuri de capital cu caracter personal; Liberalizarea mişcărilor de capital constând în transferuri legate de derularea contractelor de asigurări şi a altor fluxuri de capital cu impact semnificativ asupra economiei reale 2004 2003 acordate de rezidenţi în favoarea nerezidenţilor; transferuri de capital efectuate în derularea contractelor de asigurări de viaţă şi de credit. credite legate de comerţul internaţional pe termen mediu şi lung credite şi împrumuturi financiare cu scadenţă mai mică de un an acordate de nerezidenţi rezidenţilor; împrumuturi şi credite financiare acordate de rezidenţi nerezidenţilor; tranzacţii ale rezidenţilor cu valori mobiliare străine*; garanţii acordate de rezidenţi nerezidenţilor. admiterea valorilor mobiliare străine* pe piaţa internă de capital.

16 Liberalizarea fluxurilor de capital cu impact semnificativ asupra balanţei de plăţi
nu mai târziu de data intrării în UE operaţiuni în conturi de depozit ale nerezidenţilor, denominate în lei, deschise la instituţii de credit rezidente; operaţiuni cu valori mobiliare şi alte instrumente specifice pieţei monetare; operaţiuni în conturi curente şi de depozit deschise de rezidenţi în străinătate.

17 pondere în total bănci (%); martie 2004
Total activ Credit neguver- namental Depozite Clienţi nebancari Bănci cu capital majoritar străin 510,2 5151,7 551,7 Bănci cu capital majoritar privat autohton 32,2 30,51 34,7 Bănci cu capital majoritar autohton de stat* 7,51 2,7 8,51

18

19

20

21

22 Principalele obiective macroeconomice 2004
Creşterea PIB: 5,5% Inflaţia exprimată prin IPC: 9% (decembrie/decembrie) Deficitul de cont curent: 5,5% din PIB Investiţiile străine directe: 1,7 mld. EUR Rezervele internaţionale: la un nivel optim (menţinerea gradului de acoperire a importurilor prin exporturi) Aprecierea sustenabilă şi moderată a monedei naţionale în termeni reali faţă de coşul valutar EUR/USD (2-4%)

23

24

25

26

27

28 O perspectivă post-aderare
Momentul participării la ERM II (3-4 ani după aderarea la UE) trebuie ales de o manieră care să: confere politicii monetare şi cursului de schimb gradul de flexibilitate necesar continuării procesului de ajustare structurală menţină motivaţia de implementare în ritm susţinut a reformelor şi să contribuie la consolidarea disciplinei la nivel macroeconomic Momentul preconizat să asigure probabilitatea ex ante de participare pe o perioadă cât mai scurtă la ERM II, având în vedere: credibilitatea oferită de stadiul final al procesului (trecerea la euro) şi accelerarea ritmului de ajustare pe durata acestui proces posibilitatea unor mişcări volatile de capital pe fondul unui grad restrictiv de flexibilitate a cursului de schimb în perioada de tranziţie cadrul de politică monetară prevăzut în strategia de ţintire a inflaţiei, căruia trebuie să i se subordoneze evoluţiile cursului de schimb Trecerea la euro este preconizată pentru anii


Descărcați ppt "Evolutii recente ale sistemului bancar"

Prezentări similare


Publicitate de la Google