Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Corelare ISCED-HG Universitatea București

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Corelare ISCED-HG Universitatea București"— Transcriere de prezentare:

1 Corelare ISCED-HG Universitatea București 13.03.2019
Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC Președinte Tiberiu Dobrescu

2 ISCED–F – DOMENII LARGI
01 Educație 02 Arte şi ştiinţe umaniste 03 Științe sociale, jurnalism și informații 04 Afaceri, administraţie şi drept 05 Ştiinţele naturii, matematică şi statistică 06 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) 07 Inginerie, producţie şi construcţii 08 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi ştiinţe veterinare 09 Sănătate şi asistenţă socială 10 Servicii Boldat ce există la UB.

3 1-ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații 01 Educaţie (Education) 011 Programe educaţionale (Education) 0111 Ştiinţele educaţiei (ştiinţe pedagogice) (Education science) 40. Științe sociale Psihologie și științe comportamentale 70 Științe ale educației 0112 Formarea cadrelor didactice din învăţământul preşcolar (Training for pre-school teachers) 0113 Formarea cadrelor didactice fără specializare pe o anumită disciplină (Teacher training without subject specialisation) 0114 Formarea cadrelor didactice cu specializare pe o anumită disciplină (Teacher training with subject specialisation) 50. Științe umaniste și arte Teologie 10 Facultatea de Teologie Ortodoxa - specializarea - Teologie didactică?

4 2-ARTE ȘI ȘTIINȚE UMANISTE
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații 02 Arte şi ştiinţe umaniste (Arts and humanities) 022 Ştiinţe umaniste (excepţie limbile străine) (Humanities (excluding languages)) 0221 Religie şi teologie (Religion and theology) 50. Științe umaniste și arte Teologie 10 0222 Istorie şi arheologie (History and archaeology) Istorie 40 0223 Filosofie şi etică (Philosophy and ethics) Filozofie 20 Filosofie 023 Limbi (Languages) 0231 Însuşirea limbilor (Language acquisition) Filologie 30 Limbi moderne aplicate Limbă și literatură Facultatea de Limbi și Literaturi Străine - specializarea limbi clasice 0232 Literatură şi lingvistică (Literature and linguistics) Facultatea de Litere/ Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

5 3-ȘTIINȚE SOCIALE JURNALISM ȘI INFORMARE
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații 03 Ştiinţe sociale, jurnalism şi informare (Social sciences, journalism and information) 031 Ştiinţe sociale şi comportamentale (Social and behavioural sciences) 0311 Economie (Economics) 40. Științe sociale Științe economice 50 Cibernetică, statistică și informatică economică Facultatea de Administrație și Afaceri - specializarea Cibernetică economică - dacă e majoritar economie 0312 Ştiinţe politice şi educaţie civică (Political sciences and civics) Științe politice 40 Relații internaționale și studii europene 30 0313 Psihologie (Psychology) Psihologie și științe comportamentale 80 Psihologie 0314 Sociologie şi studii culturale (Sociology and cultural studies) Sociologie 10 50. Științe umaniste și arte Studii culturale 032 Jurnalism şi informare (Journalism and information) 0321 Jurnalism şi realizare de reportaje (Journalism and reporting) Științe ale comunicării 60 Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării - specializarea Jurnalism 0322 Biblioteconomie, ştiinţa informării şi arhivistică (Library, information and archival studies) Facultatea de Litere - specializarea Științe ale informării și documentării

6 4-AFACERI, ADMINISTRAȚIE ȘI DREPT
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații 04 Afaceri, administraţie şi drept (Business, administration and law) 041 Afaceri şi administraţie (Business and administration) 0413 Management şi administraţie (Management and administration) 40. Științe sociale Științe economice 30 Administrarea afacerilor Facultatea de Administrație și Afaceri Științe administrative 50 0414 Marketing, publicitate şi relaţii publice (Marketing and advertising) 80 Marketing Științe ale comunicării 60 Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării - specializarea Comunicare și relații publice; Publicitate 0415 Activități de birou și secretariat (Secretarial and office work) Facultatea de Litere - specializarea Asistență managerială și administrativă 042 Drept (Law) 0421 Științe juridice 10 Drept

7 5-ȘTIINȚELE NATURII, MATEMATICĂ ȘI STATISTICĂ
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații 05 Ştiinţele naturii, matematică şi statistică (Natural sciences, mathematics and statistics) 051 Ştiinţele biologice şi conexe (Biological and related sciences) 0511 Biologie (Biology) 30. Științe biologice și biomedicale Biologie 10 0512 Biochimie (Biochemistry) specilazarea biochimie aparține de un domeniu separat în ISCED Biochimie 052 Mediu (Environment) 0521 Științele mediului (Environmental sciences) 10. Matematică și științe ale naturii Științele pământului și atmosferei 30 Știința mediului 053 Ştiinţe fizice (Physical sciences) 0531 Chimie (Chemistry) Chimie și inginerie chimică Chimie 0532 Ştiinţele pământului (Earth sciences) Geografie

8 5-ȘTIINȚELE NATURII, MATEMATICĂ ȘI STATISTICĂ
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații 05 Ştiinţele naturii, matematică şi statistică (Natural sciences, mathematics and statistics) 053 Ştiinţe fizice (Physical sciences) 0532 Ştiinţele pământului (Earth sciences) 10. Matematică și științe ale naturii Științele pământului și atmosferei 20 Geologie 20. Științe inginerești Inginerie geologică, mine, petrol și gaze 120 Inginerie geologică Facultatea de Geologie și Geofizică - specializarea Geofizică 0533 Fizică (Physics) Fizică 058 Programe şi calificări interdisciplinare care implică ştiinţelor naturale, matematica şi statistica 0588 Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management 270 Științe inginerești aplicate Facultatea de Fizică - specializarea Fizică tehnologică 054 Matematică şi statistică (Mathematics and statistics) 0541 Matematică (Mathematics) Matematică 10

9 6-TIC Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații 06 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) (Information and Communication Technologies (ICTs)) 061 0611 Utilizarea calculatorului (Computer use) 20. Științe inginerești Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației 10 Calculatoare și tehnologia informației 0613 Dezvoltare şi analiză software şi aplicaţii (Software and applications development and analysis) 10. Matematică și științe ale naturii Informatică 40 07 Inginerie, producţie şi construcţii (Engineering, manufacturing and construction) 072 Prelucrare şi industrie prelucrătoare (Manufacturing and processing) 0724 Minerit şi industrie extractivă (Mining and extraction) Inginerie geologică, mine, petrol și gaze 120 Inginerie geologică Facultatea de Geologie și Geofizică - specializarea Inginerie geologică

10 9-SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Cod ISCED Domeniu larg Domeniu restrâns ISCED Domeniu detaliat ISCED Domeniu fundamental cf. HG nr. 692/2018 Ramura de știință cf. HG nr. 692/2018 Cod DL cf HG 692/2018 Domeniu de licență 2018 Observații 09 Sănătate şi asistenţă socială (Health and welfare) 092 Asistenţă socială (Welfare) 0921 Îngrijirea vârstnicilor şi a adulţilor cu dizabilităţi (Care of the elderly and of disabled adults) 40. Științe sociale Sociologie 20 Asistență socială 0922 Servicii de îngrijire copii şi tineri (Social work and counselling) 0923 Asistenţă socială şi consiliere (Social work and counselling)

11 Vă mulțumim! AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI office@anc.edu.ro


Descărcați ppt "Corelare ISCED-HG Universitatea București"

Prezentări similare


Publicitate de la Google