Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

RAPORT DE ACTIVITATE NEUROCHIRURGIE „DIOMID GHERMAN”

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "RAPORT DE ACTIVITATE NEUROCHIRURGIE „DIOMID GHERMAN”"— Transcriere de prezentare:

1 RAPORT DE ACTIVITATE NEUROCHIRURGIE „DIOMID GHERMAN”
Al INSTITUTULui DE NEUROLOGIE ȘI NEUROCHIRURGIE „DIOMID GHERMAN” pentru perioada 9 luni a anului 2018 Director - Grigore ZAPUHLÎH Chișinău, 16 noiembrie 2018

2 I. Resursele umane INN

3 Completarea instituției cu medici, asistenți medicali și personal medical inferior pentru 9 luni anii

4 Medici specialiști

5 Laboratoare și cadre științifice INN
În cadrul instituţiei activează 4 laboratoare ale secției știință Neurologie Funcţională, Vertebroneurologie, BCV şi Neurorecuperare, Neurochirurgie, Anestezie şi Reanimare 2. In cadrul INN activează 10 doctori habilitați (din ei 5 cumulanți externi) și 19 doctori în medicină (din ei 4 cumulanți externi) . 3. În cadrul secţiei ştiinţă sunt în desfăşurare 3 PROIECTE INSTITUȚIONALE (2 în domeniul neurologiei și 1 în neurochirurgie) .

6 ACTIVITATEA MEDICALĂ OBIECTIVE
Oferirea serviciilor calitative de tratament spitalicesc pacienților prin respectarea standardelor de tratament Îmbunătățirea gradului de satisfacție a pacienților de calitatea serviciilor medicale prestate Implementarea tehnologiilor moderne orientate spre asigurarea securității pacientului și calității serviciilor medicale OBIECTIVE Realizarea unui sistem de sanatate modern si eficient, compatibil cu sistemele de sanatate din Uniunea Europeana

7 II. Unitatea de Primiri Urgențe

8 Adresabilitatea, internări UPU
Activități 9 luni anul 2017 (cifre absolute) 9 luni anul 2018 Adresări în total 5323 6891 Internări total 4342 (82 %) 4247 (62 %) Internări de urgență din total internări 867 (20 %) 930 ( 22%) Investigații performanță și laborator 9 luni 2018 Analize clinice generale 628 Analize hematologice 3088 Analize biochimice 9088 Analize imunologice 1857 Tomografii computerizate 2564 (65% din totalul CT)

9 III. Asistenţa medicală specializată de ambulator

10 Structura serviciilor de diagnosticare și investigație medicală INN
I. Secţia consultativă în componenţa: - 6 cabinete consultative specializate: - 2 cabinete de investigaţii complimentare neurofiziologice II. Secţia radiologie şi imagistică medicală- servicii medicale de înaltă performanță (SIP) III. Laborator clinic

11 În 9 luni ale anului în Secţia consultativă au fost consultaţi pacienţi (27571 pacienţi în 9 luni a. 2017), din care pacienţi asiguraţi – ( în 9 luni anul 2017). Au fost efectuate investigaţii paraclinice de diagnosticare: Electroencefalografie computerizată 9 luni 2018 – 1362 investigații (9 luni 2017 – 1567 investigații); Electromiografie cu potenţiale evocate 9 luni 2018 – 2507 investigații (9 luni 2017 – 1824 investigații).

12 Pacienţi consultaţi în 9 luni an. 2018 în comparaţie cu 9 luni an. 2017

13 Analiza morbidităţii generale în secţia consultativă a INN pentru perioada gestionată de timp a determinat nomenclatura maladiilor care au o adresabilitate sporită în comparaţie cu alte clase de nozologii, conform CIM 2010: Denumirea maladiei 9 luni anul 2017 (cifre absolute) 9 luni anul 2018 Clasamentul Total Asiguraţi Bolile aparatului circulator I 00.0 – I 99.8 3108 2359 2850 2103 III Bolile sistemului nervos G 00.0 – G 99.8 2842 1596 3025 2050 II Bolile sistemului osteo-articular M 00.0 – M 99.8 4494 2581 4100 2600 I Tulburări mintale şi de comportament F 00.0 – F 99.8 697 184 598 110 IV

14 Structura morbidității generale a pacienţilor consultaţi la INN

15 Serviciile medicale de înaltă performanță (SIP)
9 luni 2017 9 luni 2018 Tomografie computerizată 3891 5276 Osteodensitometria DEXA 1576 2099 Rentghen digital 4796 5411 USG+Dopplerografie 3948 4010 Cabinet DUPPLEX 1067 1113 TOTAL: 15 278 17 909 În comparație cu 9 luni anului 2017 volumul serviciilor medicale de înaltă performanță au sporit de 1,2 ori sau cu 17,2%

16 Laboratorul clinic: în 9 luni ale anului 2018 a efectuat investigaţii de laborator (9 luni a ) pentru pacienţii de ambulatoriu şi staţionarul spitalului, inclusiv: analize clinice generale 5358 (4100 în a. 2017) analize hematologice – (20400 – a. 2017) analize biochimice – (46300 – a. 2017) analize imunologice – 6353(5153 – a. 2017)

17 Număr analize de laborator efectuate la un pacient tratat în staționar 9 luni 2018:
Analize clinice generale – 1,35 Analize hematologice – 5,25 Analize biochimice – 14,51 Analize imunologice – 1,6

18 IV. Asistenţa medicală spitalicească

19 Compartimente clinice INN
6 secții curative (170 paturi plus 8 paturi reanimare) Ordinul MS nr. 466 din 4 secții complementare 3 catedre USMF "N.Testemițanu"

20 Fondul de paturi INN Conform datelor pentru 9 luni ale anului 2018(2017): îngrijiri acute paturi, inclusiv 90 paturi neurologice, 50 paturi neurochirurgicale îngrijiri cronice – 30 paturi Neurorecuperare primară Pentru reanimare şi tratament intensiv a pacienţilor cu boli ale sistemului nervos sunt desfăşurate 8 paturi reanimare neurochirurgicală, şi 6 paturi terapie intensivă în componenţa Secţiei neurourgenţe, total 14 paturi

21 Pacienți tratați 9 luni 2017 9 luni 2018 Total 4590 3687 684 4509 3958
Realizat Planificat Asigurați Contra plată Contra pată Total 4590 3687 684 4509 3958 386 Profil neurologic 3078 2558 424 3123 2870 233 Profil Neurochirurgical 1512 1129 260 1386 1088 153 Comparativ cu 9 luni 2017 a sporit numărul pacienților asigurați cu 7 % și a scăzut numărul pacienților contra plată cu 56 %

22 Realizarea planului pacienţi trataţi
Planul pacienți tratați asigurați a fost îndeplinit, conform Contractului de prestare a asistenței medicale spitalicești, cu tendințe de supraîndeplinire. Este necesar mărirea numărului de pacienți asigurați pentru tratament staționar de către CNAM. Nu este rentabil financiar de a trata în condiții de staționar pacienții contra plată.

23 Structura pacienților tratați staționar INN (CNAM / contra plata) 9 luni
Rata pacienților contra plată are tendință de micșorare: în 2017 a constituit 19%, în 2018 – 10% din toți pacienți.

24 Activitatea chirurgicală 9 luni 2017-2018
Activitatea chirurgicală în 9 luni 2017 a fost 95%, comparativ cu 9 luni 2018 – 91% s-a micșorat cu 4 %

25 Analiza morbidităţii generale pentru perioada gestionată de timp a determinat nomenclatorul maladiilor care au fost tratate în număr mai mare în comparaţie cu alte clase de nozologii, conform CIM 2010: Denumirea maladiei 9 luni anul 2017 (cifre absolute) 9 luni anul 2018 Clasamentul Total pe secţii 4225 3990 Bolile aparatului circulator (AVC, etc.) I 60 – I 69 1495 1636 I Dorsopatii (radiculopatii, etc.) M 50-M54 873 839 III Bolile sistemului nervos G90-G99 1068 1038 II Tumori C00-D48 257 209 IV Leziuni traumatice S00-S89 173 169 V Evaluarea efectuată ne demonstrează că a sporit numărul de pacienți tratați cu Accidente vasculare cerebrale cu 141 de cazuri sau 1,1 ori, ce constituie 10% și este condiționat de pacienții din sec. Botanica și Centru a mun. Chișinău care sunt deserviți de către INN, conform cerințelor actelor normative în vigoare.

26 Adresabilitatea pacienților cu BCV în comparație
Nr. d/o Denumirea maladiei 9 luni 2017 9 luni 2018 Devierea 1. Accident vascular cerebral ischemic 592 745 +153 2. Accident vascular cerebral hemoragic 191 159 -32 3. Hemoragie subarahnoidiană 61 31 -30 4. Anevrisme cerebrale 4 9 +5

27 Indicatori principali de activitate INN
(9 luni) Denumirea 2017 2018 1 Pacienţi trataţi 4235 4199 2 Nr. de zile de lucru a patului (zile) 230,1 230,2 3 Durata medie de spitalizare 9,2 9,3 4 Rotaţia patului 24,9 24,7 5 Decedaţi 172 201 Letalitatea (%) 4,1 4,8 6 Activitatea chirurgicală (%) 95 91 7 Letalitatea postoperatorie (%) 4,5 8 Complicaţii postoperatorii 42 38

28

29

30 Este absolut necesar Pentru a fortifica Managementul Calității serviciilor medicale prestate În diagnosticul și tratamentul maladiilor sistemului nervos inclusiv de neurorecuperare primară. Serviciul anesteziologie, reanimare şi terapie intensivă și Stroke-mărirea Numărului de paturi cu dotarea în continuare cu utilaj performant de monitorizare a pacienţilor, Reparație capitală a secției de Neurorecuperare Primară și dotarea ei cu utilaj modern ; Instalarea unui Ascensor în Blocul 2 pentru accesul pacienților cu Dizabilități

31 Este absolut necesar În diagnosticul și tratamentul maladiilor sistemului nervos inclusiv de neurorecuperare primară. Secţie consultativă cu circuit închis Bloc de diagnostic imagistic cu IRM 3,0 Tesla; CT 128 slyces; USG 3G-4G; examen neurofiziologic (EEG,EMG și PE), inclusiv intraoperator Bloc operaţie performant cu sistem de ventilare și cu filtre bactericide, sală de operație Hibrid

32 V. Activitatea economico – financiară 9 luni 2018

33 DINAMICA FINANŢĂRII GLOBALE A INN
pe perioada 9 luni (toate sursele) Sursa de finanţare Planificat anual Planificat pentru perioada de raportare (mii lei) Venituri efective pe perioada raportată (mii lei) Diferenţa financiară pe perioada raportată (mii lei) Volum finanţare (mii lei) Cota (%) din volum total de finanţare CNAM 66242,7 87% 49714,9 49784,7 69,8 Servicii contra plată 8312,2 11% 6234,1 3682,5 -2551,6 Ştiinţa 1272,2 2% 954,1 784,9 -169,2 Doctorat 10.5 - 7,9 -7.9 Arenda 55.9 41.9 TOTAL 100% 33

34 Sursa de finanţare TOTAL
BILANŢUL CHELTUIELILOR REPARTIZAT PE PRINCIPALELE ARTICOLE DE CHELTUIELI CNAM SPITALICESC 9 luni 2018 Sursa de finanţare Planificat anual Planificat pentru perioada de raportare (mii lei) Cheltuieli efective pe perioada raportată (mii lei) Diferenţa financiară pe perioada raportată (mii lei) Volum finanţare (mii lei) Cota (%) din volum total de finanţare Remun. muncii 51% 519.6 Alimentare 1871.7 2% 1403.8 1223.8 180.0 Medicamente 17% 9286.3 6321.7 2964.9 Servicii regie 2675.1 4% 2006.3 1493.1 513.2 Serv. med. şi externalizare 1386.1 1039.6 1076.9 -37.3 Procurarea mijloacelor fixe 5093.0 7% 3819.8 1716.0 2103.8 Reparaţii capitale 5914.0 8% 4435.5 2951.0 1484.5 Alte servicii 6652.1 9% 5092.1 3772.2 1319.9 TOTAL 100% 9048.3 34

35 Sursa de finanţare TOTAL
BILANŢUL CHELTUIELILOR REPARTIZAT PE PRINCIPALELE ARTICOLE DE CHELTUIELI CNAM CONSULTATIV 9 luni 2018 Sursa de finanţare Planificat anual Planificat pentru perioada de raportare (mii lei) Cheltuieli efective pe perioada raportată (mii lei) Diferenţa financiară pe perioada raportată (mii lei) Volum finanţare (mii lei) Cota (%) din volum total de finanţare Remun. muncii 2268.2 56% 1701.2 1525.1 176.1 Alimentare - Medicamente 51.7 1% 38.7 58.5 -19.8 Servicii regie 278.0 7% 207.7 225.3 -17.6 Serv. med. şi externalizare Reparaţii capitale 960.0 24% 720.0 Alte servicii 481.7 12% 362.1 386.9 -24.8 TOTAL 4039.6 100% 3029.7 2195.8 833.9 35

36 BILANŢUL CHELTUIELILOR REPARTIZAT PE PRINCIPALELE ARTICOLE DE CHELTUIELI CNAM PERFORMANŢE 9 luni 2018 Sursa de finanţare Planificat anual Planificat pentru perioada de raportare (mii lei) Cheltuieli efective pe perioada raportată (mii lei) Diferenţa financiară pe perioada raportată (mii lei) Volum finanţare (mii lei) Cota (%) din volum total de finanţare Remun. muncii 1813.5 62% 1360.1 1253.7 106.4 Alimentare - Medicamente 326.6 12% 245.0 181.8 63.2 Servicii regie 273.0 9% 204.7 186.7 18.0 Serv. med. şi externalizare Alte servicii 493.3 17% 370.0 345.0 25.0 TOTAL 2906.4 100% 2179.8 1967.2 212.6 36

37 BILANŢUL CHELTUIELILOR REPARTIZATE PE PRINCIPALELE ARTICOLE DE CHELTUIELI Servicii Contra Plată 9 luni 2018 Sursa de finanţare Planificat anual Planificat pentru perioada de raportare (mii lei) Cheltuieli efective pe perioada raportată (mii lei) Diferenţa financiară pe perioada raportată (mii lei) Volum finanţare (mii lei) Cota (%) din volum total de finanţare Remun. muncii 4673.7 54% 3505.3 1097.4 2407.9 Alimentare 408.1 5% 306.1 96.3 209.8 Medicamente 640.1 7% 480.0 306.7 173.3 Servicii regie 277.7 3% 208.3 459.4 -251.1 Procurarea mijloacelor fixe 618.7 464.0 - Reparaţii capitale 320.0 4% 240.0 109.5 130.5 Serv. med. şi externalizare 36.6 27.5 53.2 -25.7 Alte servicii 1800.8 20% 1350.6 738.6 612 TOTAL 8775.7 100% 6581.8 2861.1 3720.7 37

38 Concluzie Contractul de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru 9 luni 2018 a fost îndeplinit . Serviciile contra plată au fost îndeplinite la nivel de 59,1%. Cheltuielile efective au fost realizate în limita cotelor planificate, cu excepţia serviciilor de reparație capitală, deoarece proiectele sunt în curs de derulare. La capitolul Retribuirea muncii, instituţia a înregistarat economie la toate sursele de finanțare comparativ cu fondul de salariu planificat. La capitolul medicamente AMS, s-a înregistrat o economie în sumă de 2964,9 mii lei din considerentul micșorării prețurilor la unele medicamente și consumabile medicale și vigilenței în consumul pieselor de schimb la aparatele medicale.

39 REALIZARI INN IN 2018 A fost finisată schimbarea acoperisului blocului 1; A fost finalizată reparaţia sălii de neurochirurgie intervenţionistă; A fost finalizat proiectul de sporire a capacităţii de alimentare cu energie electrică 2000 kw pentru sala de neurochirurgie intervenţionistă și RMN ; Impimentarea proiectului privind Reabilitarea Termică a INN cu suportul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică privind renovarea fasadei clădirii blocului nr.1 ; A fost initiat procesul de elaborare a programului special a neuro-chirurgiei intervenţioniste în cadrul comisiei MSMPS, CNAM, INN şi IMU.

40

41

42

43

44

45 PROPUNERI Instalarea prin negocieri directe prin arendă a RMN 3 Tesla
(oferta prezentată de către compania Moldan Holding); Coordonarea cu Consiliu Administrativ a achiziţionării si montării a doua staţii de energie electrică (transformatoare) întru sporirea capacităţii de alimentare cu energie. Aceste staţii garantează funcţionarea sălii de neurochirurgie intervenţionistă si a sălii mobile RMN (care urmeaza a fi instalată); Coordonarea modificarilor în statele de personal pentru anul 2018 în legatură cu darea în exploatare a sălii de neurochirurgie intervenţionistă si a sălii mobile RMN; A lua în arendă prin negocieri directe a C-Arm (oferta prezentată de către compania Euromed).

46 PROPUNERI Asteptam decizia organelor UE in legatura cu proiectul Transfontalier INN – Spitalul Recuperare Iași în valoare de 11,0 mln MDL; Elaborarea proiectului general de modernizare a INN (renovarea mansardei blocului m2 pentru crearea conditiilor catedrelor de neurologie , neurochirurgie si neuroreabilitare inclusiv a unei Sali de conferinte polivalente). Proiectul va fi implementat impreuna cu USMF N. Testimitanu; Constructia unei pasarele de legatura intre blocurile 1 si 2; Renovarea sectiei consultative a blocului 2.

47 Multumim pentru atentie


Descărcați ppt "RAPORT DE ACTIVITATE NEUROCHIRURGIE „DIOMID GHERMAN”"

Prezentări similare


Publicitate de la Google