Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

BAROMETRUL OPINIEI PUBLICE DIN MOLDOVA

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "BAROMETRUL OPINIEI PUBLICE DIN MOLDOVA"— Transcriere de prezentare:

1 BAROMETRUL OPINIEI PUBLICE DIN MOLDOVA
Institutul de Politici Publice BAROMETRUL OPINIEI PUBLICE DIN MOLDOVA Realizat de IMAS-Inc. Aprilie – Mai 2003

2 PROGRAMUL BAROMETRUL OPINIEI PUBLICE DIN MOLDOVA
Fundaţia Soros Moldova pledează pentru promovarea unor mecanisme corecte şi transparente de reflectare a vieţii social-politice şi economice şi a celor de acces la informaţie pentru societatea civilă. În acest scop începând cu anul 1998 a fost lansat un program de cercetare a opiniei publice – Barometrul de Opinie Publică. Primele două sondaje pe parcursul anului 1998 au fost efectuate de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS Bucureşti şi Institutul de Marketing şi Sondaje IMAS Bucureşti în colaborare cu SOCIOMOLDOVA Chişinău. Următoarele au fost organizate de Institutul de Politici Publice în august 2000, ianuarie-februarie şi noiembrie 2001, aprilie şi noiembrie Ele au beneficiat de suportul financiar al Fundaţiei Soros Moldova. Tematica cercetărilor efectuate a inclus: opţiuni politice, popularitatea şi notorietatea principalelor partide şi personalităţi politice, nivelul de viaţă şi calitatea vieţii, politica economică şi socială a Guvernului, alte teme de interes major. Rezultatele anchetelor au fost făcute publice în cadrul unor conferinţe de presă organizate la încheierea sondajelor. Mass media, publicul larg şi toate persoanele interesate au avut acces liber la rezultatele Barometrului, inclusiv la baza de date a cercetării. Toate materialele sunt plasate în pagina web a IPP: Institutul de Politici Publice, având în vedere impactul şi importanţa cercetărilor din cadrul Barometrului de opinie publică, a organizat în aprilie-mai 2003, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros, un nou sondaj de opinie. El a fost realizat de IMAS-Inc. din Chişinău. Rezultatele acestui sondaj sunt prezentate în continuare. Programul Barometrului de Opinie Publică – 2003 este avizat de un juriu în frunte cu dr. Arcadie Barbăroşie, Director Executiv al Institutului de Politici Publice. Membri ai Juriului sunt dr. habilitat Ludmila Malcoci, dr. habilitat Victor Moraru; dr. habilitat Constantin Marin, dr. Ala Belostecinic, dr. Ion Stanciu. (Director de Program dr. Viorel Cibotaru). Administratorul programului, Institutul de Politici Publice, este o organizaţie neguvernamentală, non-profit. Scopul Institutului constă în a contribui la dezvoltarea în Republica Moldova a unei societăţi deschise, participatorii, pluraliste, bazate pe valorile democratice, prin efectuarea şi sprijinirea cercetărilor şi analizelor independente ale politicilor publice, precum şi prin dezbaterea publică şi mediatizarea largă a rezultatelor acestor cercetări. Principalele domenii de activitate ale Institutului sunt: reforma sistemului educaţional, integrarea europeană, soluţionarea conflictului transnistrean, securitatea şi apărarea naţională, alte probleme de interes major pentru societate. Toate acestea presupun şi efectuarea unor investigaţii sociologice. Institutul susţine relaţii de colaborare cu organizaţii şi instituţii similare de cercetări în domeniul politicilor publice din mai multe ţări europene în vederea unui schimb de informaţii şi experţi, elaborării unor studii comparative comune şi realizării activităţilor de interes comun. Relaţii la tel.: ; fax.: ; . Institutul de Politici Publice, str. Bulgară 28, MD-2001, Chişinău. ISBN © Institutul de Politici Publice

3 Institutul de Marketing şi Sondaje IMAS - Inc
- IMAS-Inc. SRL este un institut de cercetare moldovenesc înfiinţat în mai 2001, al cărui unic fondator (asociat unic) este IMAS SA Bucureşti. - Cercetări realizate până în prezent în Republica Moldova 1998 şi Barometrul de Opinie Publică anchete pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional (cu volume de subiecţi) pentru INTERMEDIA monitorizare pe un panel de ascultători Radio Europa Liberă 1999 şi studiu de audienţă mass-media pe eşantion reprezentativ la nivel naţional 1999 şi pentru Centrul Independent de Jurnalism cercetarea “Mass-media în contextul reformei economice” pe eşantion de persoane reprezentative din mass-media focus grupuri pentru evaluarea imaginii mărcii Gaulloise, pentru SEITA FRANCE focus grupuri pentru evaluarea imaginii posturilor de radio Radio Europa Liberă şi Vocea Americii, pentru INTERMEDIA - Tipuri de cercetări pe care IMAS-Inc. le poate realiza: Cercetări ad-hoc (consumer research, advertising research, retail research, political and social research); Cercetări continui (prin serviciul nostru MOLDBUS); City media survey (măsurarea audienţei pe pieţe locale); Focus grupuri şi interviuri în profunzime. - Pentru relaţii, adresa de contact:

4 Metodologia de cercetare
Volumul eşantionului: 1153 persoane în vârstă de la 18 ani şi mai mult Eşantion: stratificat, probabilist, tristadial Criterii de stratificare: 12 unităţi administrativ-teritoriale (UAT), mediu rezidenţial (urban-rural), mărimea localităţilor urbane (2 tipuri), tipul localităţilor rurale (centru de comună/sat aparţinător) Volumele straturilor urbane şi a totalului pe UAT au fost calculate proporţional cu numărul populaţiei în conformitate cu datele comunicate de Departamentul de statistică al Republicii Moldova Stadii de randomizare: I. Localitatea: în cadrul straturilor ajustate, localităţile selectate (65) au fost stabilite în mod aleator, în baza unui tabel cu numere aleatoare. II. Familia: În fiecare localitate, s-a stabilit un număr de puncte de eşantionare, astfel încât numărul maximal de interviuri efectuat într-un punct de eşantionare să fie de 7. Familiile în care s-au efectuat interviuri au fost selectate prin metoda rutei aleatoare, cu un pas statistic. III. Persoana: În cazurile în care în familiile selectate există mai multe persoane adulte, persoana intervievată s-a stabilit prin metoda celei mai apropiate zile de naştere. Reprezentativitate: eşantionul este reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii Moldova, exclusiv Transnistria; eroarea maximă de eşantionare este de ±3% Perioada de culegere a datelor: 16 aprilie – 2 mai Interviurile au fost realizate la domiciliul respondenţilor, de către operatori din reţeaua IMAS-Inc. Chestionarul a fost redactat în limbile română şi rusă, dându-se respondenţilor posibilitatea de a alege varianta. În zonele locuite de populaţie găgăuză s-au utilizat operatori care cunosc această limbă. În urma analizei structurii eşantionului obţinut din teren, s-a constatat concordanţa dintre distribuţia populaţiei cunoscută din datele statistice disponibile şi cele obţinute, în limitele abaterii statistice admisibile. O diferenţă semnificativă s-a înregistrat în cazul structurii pe grupe de vârstă, în sensul subreprezentării tinerilor (18-29 ani). Această abatere poate avea două explicaţii: Ponderea semnificativă a persoanelor tinere care în fapt nu se află în ţară, fiind plecate în străinătate la muncă, migraţie temporară pe care statisticile oficiale nu o pot înregistra, Persoanele tinere sunt în general mai greu de abordat (lipsesc mai mult de acasă), ceea ce face ca, în ciuda precauţiilor metodologice adoptate, această categorie să fie subreprezentată în toate sondajele. Pentru corectarea celei de-a doua cauze posibile, s-a recurs la ponderearea rezultatelor, astfel încât structura eşantionului luat în calcul să reprezinte media dintre distribuţiile înregistrate în statistica oficială şi cea obţinută din teren. Aşadar, rezultatele prezentate sunt ponderate. Diferenţa dintre rezultatele ponderate şi cele neponderate nu depăşeşte la niciuna din întrebări 1%.

5 ECONOMIE ŞI SOCIETATE

6 Credeţi că în ţara noastră lucrurile merg într-o direcţie bună sau greşită?

7 În ce măsură sunteţi mulţumit de ceea ce face conducerea ţării în următoarele domenii...?
Diferenţele până la 100% reprezintă non-răspunsuri

8 Distribuţia răspunsurilor “Destul de mulţumit” şi “Foarte mulţumit”

9 Cum apreciaţi dvs. situaţia economică a Republicii Moldova comparativ cu cea de acum un an?

10 Comparativ cu situaţia economică din pre-zent, cum credeţi că va fi situaţia econo-mică a Republicii Moldova peste un an?

11 Cât de mulţumit sunteţi de situaţia economică de acum, din Republica Moldova?

12 Ce ar trebui întreprins pentru a îmbunătăţi situaţia social-economică din ţara noastră?

13 Distribuţia răspunsurilor (total 3 alegeri)

14 Care sunt lucrurile de care vă temeţi cel mai mult în prezent?

15 Distribuţia răspunsurilor (total 3 alegeri)

16 Cât de mulţumit sunteţi, în general, de felul în care trăiţi ?

17 Cât de mulţumiţi sunteţi de …?
Diferenţele până la 100% reprezintă non-răspunsuri

18 Cum este viaţa dvs. în prezent, comparativ cu cea de acum un an ?

19 Cum credeţi că veţi trăi peste un an?

20 Cum apreciaţi veniturile actuale ale familiei Dvs.?

21 Cât de des Dvs. …

22 Câtă încredere aveţi în ştirile prezentate de următoarele mijloace de comunicare în masă?
Diferenţele până la 100% reprezintă non-răspunsuri

23 Distribuţia răspunsurilor «Deplină încredere» şi «Oarecare încredere»

24 În ultimul an Dvs. sau cineva din familie aţi fost să rezolvaţi o problemă la:
Pentru ca să rezolvaţi problema, a fost nevoie să oferiţi cadouri (bani, produse, servicii etc.) la:

25 În ultimul an Dvs. sau cineva din familie aţi fost să rezolvaţi o problemă la:
Pentru ca să rezolvaţi problema, a fost nevoie să oferiţi cadouri (bani, produse, servicii etc.) la:

26 În ce măsură consideraţi că vă este asigurată securitatea... ?

27 Credeţi că azi în Republica Moldova ... ?

28 Distribuţia răspunsurilor «Da»

29 Să presupunem că un oarecare lider doreşte să stabilească o ordine strictă în Moldova. După părerea dvs., ar fi admisibil sau nu să facă următoarele pentru a stabili ordinea ... ?

30 POLITICĂ

31 În ce măsură vă interesează politica?

32 În ce măsură oameni ca dvs
În ce măsură oameni ca dvs. pot influenţa hotărârile importante, care se iau…?

33 Câtă încredere aveţi în ... ?
Diferenţele până la 100% reprezintă non-răspunsuri

34 Distribuţia răspunsurilor «Foarte multă încredere» şi «Oarecare încredere»

35 Cum credeţi dvs., se poate avea încredere în majoritatea oamenilor?

36 Consideraţi că actualul guvern conduce ţara mai bine, la fel sau mai rău decât cel care a condus înainte?

37 Vă rugăm să apreciaţi printr-o notă de la 0 la 10 activitatea Guvernului Moldovei în frunte cu V. Tarlev? Media este 5,35

38 După părerea dvs., de când actualul guvern este la putere (februarie 2001) corupţia ...?

39 Care ar fi după părerea dvs
Care ar fi după părerea dvs. principalele cauze ale corupţiei în Republica Moldova ? (răspuns liber)

40 Distribuţia răspunsurilor

41 Care este personalitatea politică din Republica Moldova în care aveţi cea mai mare încredere? (răspuns liber)

42 Câtă încredere aveţi în următoarele personalităţi politice ?
Diferenţele până la 100% reprezintă non-răspunsuri

43 Pentru primele 7 personalităţi, în ordinea aprecierilor pozitive:
distribuţia răspunsurilor “foarte multă încredere” şi “oarecare încredere”

44 Care dintre partidele sau formaţiunile politice din ţară este în stare să contribuie astăzi la ieşirea din criza generală? (răspuns liber) (*) Au fost însumaţi 0,7% care au spus Alianţa Social-Democrată şi 0,6% care au răspuns Alianţa Braghiş.

45 La 25 mai 2003 se vor desfăşura alegerile locale. Dvs
La 25 mai 2003 se vor desfăşura alegerile locale. Dvs. vă veţi duce la vot ?

46 La 25 mai 2003 se vor desfăşura alegerile locale. Dvs
La 25 mai 2003 se vor desfăşura alegerile locale. Dvs. cu candidaţii cărei formaţiuni politice veţi vota, pentru funcţia de consilier ?

47 La 25 mai 2003 se vor desfăşura alegerile locale. Dvs
La 25 mai 2003 se vor desfăşura alegerile locale. Dvs. cu candidaţii cărei formaţiuni politice veţi vota, pentru funcţia de consilier ?

48 Pentru primele 5 partide, în ordinea opţiunilor:

49 La 25 mai 2003 se vor desfăşura alegerile locale în municipiul Chişinău. Dvs. cu ce candidat pentru funcţia de Primar General al capitalei veţi vota ? – baza: locuitori ai oraşului Chişinău (207)

50 Distribuţia răspunsurilor:

51 Dacă duminica viitoare s-ar desfăşura alegerile pentru Parlamentul Moldovei, dvs. v-aţi duce la vot?

52 Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Moldovei, cu cine aţi vota ?
(*) Au fost însumaţi cei care au ales din listă Alianţa Social-Democrată şi cei care au răspuns Alt partid (Alianţa Braghiş).

53 Pentru primele 5 partide, în ordinea opţiunilor:

54 Care sarcini consideraţi dvs
Care sarcini consideraţi dvs. că sunt acum cele mai importante pentru Moldova?

55 Distribuţia răspunsurilor (total 3 alegeri)

56 După părerea dvs. , care ar trebui să fie orientarea ţării noastre
După părerea dvs., care ar trebui să fie orientarea ţării noastre ? (răspuns multiplu)

57 Aţi putea spune că aveţi o părere foarte bună, mai degrabă bună, nici bună nici proastă, mai degrabă proastă, sau foarte proastă despre fiecare din următoarele organizaţii: Diferenţele până la 100% reprezintă non-răspunsuri

58 Care ar fi opinia dvs. despre cea mai bună soluţie pentru asigurarea securităţii ţării noastre ?

59 În ce măsură, după părerea dvs
În ce măsură, după părerea dvs., activitatea conducerii ţării corespunde orientării integrării Republicii Moldova în viitorul apropiat în Uniunea Europeană ?

60 Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum (vot) cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană dvs. aţi vota pentru sau contra ?

61 Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum (vot) cu privire la aderarea Republicii Moldova la NATO dvs. aţi vota pentru sau contra ?

62 Sunteţi de acord cu operaţiunea militară a Statelor Unite ale Americii şi a aliaţilor săi în Irak ?

63 VALORI

64 Cât de mândru sunteţi dvs
Cât de mândru sunteţi dvs. de calitatea de cetăţean al Republicii Moldova ?

65 Într-un eventual război, dvs. aţi fi gata să luptaţi pentru ţară ?

66 Dvs. aţi participat la vreo acţiune de protest (greve, demonstraţii, petiţii, reclamaţii, greva foamei, blocarea unor drumuri) după 2001? Dar aţi (mai) participa la astfel de acţiuni în viitor?

67 După părerea dumneavoastră, comunismul... ?

68 Ce înţelegeţi dvs. prin “stat federativ” ? (răspuns liber)

69 Care credeţi că ar fi principalele două avantaje ale federalizării Republicii Moldova? (răspuns liber)

70 Care credeţi că ar fi principalele două dezavan-taje ale federalizării Republicii Moldova? (răspuns liber)

71 Consideraţi acceptabilă pentru dvs
Consideraţi acceptabilă pentru dvs. transformarea Republicii Moldova într-un stat federativ ?

72 CONSTITUŢIE

73 În Republica Moldova unii oameni ştiu o mulţime de lucruri despre prevederile Constituţiei, în timp ce alţii nu ştiu absolut nimic. Dvs. unde vă situaţi pe următoarea scală ? Media este de 3,47

74 În prezent se discută mult despre modificarea sau adoptarea unei noi Constituţii a Republicii Moldova. Dvs. aţi auzit despre aceste discuţii ?

75 Cei care au auzit despre discuţiile legate de modificarea constituţiei – baza:442
Dvs. credeţi că ... ?

76 Orice modificare a Constituţiei trebuie aprobată prin referendum
Orice modificare a Constituţiei trebuie aprobată prin referendum. Credeţi că dvs. veţi participa la referendumul pentru votarea noii Constituţii?

77 MIGRAŢIE

78 Dvs. aţi călătorit în străinătate?
Ultima dată, în ce an? Ultima dată, în ce tară? - Rusia 16% - România 11% - Ukraina 5% - Germania 2% - Bulgaria 1% - Turcia 1% - Ungaria 1% - Polonia 1% - Grecia 1% - Altă ţară (sub 1% fiecare) 4% Dvs. aţi lucrat în străinătate? Ultima dată, în ce an? Ultima dată, în ce tară? - Rusia 10% - România 1% - Turcia 1% - Altă ţară (sub 1% fiecare) 4%

79 Altcineva din gospodarie a lucrat în străinătate?
Ultima dată, în ce an? Ultima dată, în ce tară? - Rusia 12% - Italia 2% - România 1% - Turcia 1% - Franţa 1% - Portugalia 1% - Altă ţară (sub 1% fiecare) 4% Aveţi rude apropiate stabilite definitiv în străinătate? În ce an s-au stabilit? În ce tară s-au stabilit? - Rusia 7% - România 2% - Ukraina 2% - Italia 2% - SUA 1% - Grecia 1% - Germania 1% - Israel 1% - Altă ţară (sub 1% fiecare) 3%

80 Distribuţia răspunsurilor

81 De câte ori aţi plecat în străinătate să lucraţi acolo?
Cei care au lucrat în străinătate – baza:178 De câte ori aţi plecat în străinătate să lucraţi acolo? Care dintre următoarele modalităţi se potriveşte situaţiei dvs.? Care a fost ocupaţia dvs. acolo ? - Constructor (în construcţii) 41% - Vânzător 8% - Simplu muncitor 7% - La o fermă agricolă 6% - Diverse 5% - Servitoare 4% - Conducător auto/ şofer 4% - Zidar 3% - Sudor 3% - Lăcătuş 2% - La tăiat pădure 2% - La o fabrică de cherestea 1% - Bucătar 1% - Cusătoreasă la fabrică 1% - Hamal 1% - Alta (sub1% fiecare) 6% - Nu răspunde 5%

82 Sunt persoane din gospodăria dvs
Sunt persoane din gospodăria dvs. care în prezent sunt plecate la muncă, în altă ţară (pentru mai mult de 2 săptămâni) ?

83 Dacă aţi avea o şansă reală de a pleca din Moldova, cum aţi proceda?

84 Ştiţi deja în ce ţară veţi merge...?
În următoarele 12 luni, aveţi de gând să mergeţi într-o ţară străină... ? Ştiţi deja în ce ţară veţi merge...? - România 3% - Rusia 2% - Italia 1% - Ukraina 1% - Franţa 1% Altă ţară (sub 1% fiecare) 2% NŞ/NR 3% - Rusia 3% - Italia 2% - Germania 1% Altă ţară (sub 1% fiecare) 2% NŞ/NR 5% - Rusia 3 cazuri - Franţa 3 cazuri - România 3 cazuri - SUA 1 caz - NŞ/NR 5 cazuri - Italia 5 cazuri - Rusia 3 cazuri - Portugalia 1 caz - România 1 caz SUA 1 caz Marea Britanie 1 caz Turcia 1 caz NŞ/NR 12cazuri

85 Distribuţia răspunsurilor

86 Dinamica răspunsurilor la întrebările “Barometrului de Opinie Publică”
Au fost incluse toate întrebările din actualul sondaj care figurează în cel puţin unul din cele precedente. Variantele de răspuns care nu au figurat în anumite sondaje sunt marcate cu *. Acolo unde în rapoartele precedente s-au utilizat modalităţi de raportare diferite (baze de calcul al procentelor diferite), au fost recalculate valorile astfel încât datele să fie comparabile.

87

88

89

90

91

92

93

94

95


Descărcați ppt "BAROMETRUL OPINIEI PUBLICE DIN MOLDOVA"

Prezentări similare


Publicitate de la Google