Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Conferința Națională CREDING

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Conferința Națională CREDING"— Transcriere de prezentare:

1 Conferința Națională CREDING
“Educația în inginerie pentru economia viitorului” Calitatea educației –premiză pentru integrarea inginerilor în mediul socio-economic Prof. univ. dr. ing. Ioan CURTU Universitatea Transilvania din Brasov Prof. univ. dr. ing. Vasile NĂSTĂSESCU Academia Tehnica Militara Bucuresti Șef. lucrări dr. ing. Mariana Domnica STANCIU Bucuresti, 15 – 16 mai 2014

2 UNIVERSITATEA

3 Educația se face cu: Responsabilitate și eficiență;
Emulație și concurență; Stimulare; Integrare în nevoile societății Și cu ……… mulți bani Educația se face continuu privind mereu către viitor!

4 Calitatea în educaţie DEPARTAMENTE-RESURSA:
LA NIVEL DE : UNITATE DE INVATAMANT - MANAGEMENT - DEZVOLTARE INSTITUTIONALA - ACTIVITATI EXTRAUNIVERSITARE - INTEGRARE EUROPEANA

5 Calitatea în educaţie Managementul resurselor umane este orientat spre formare managerială şi continuă, dezvoltare profesională, spre atragerea şi menţinerea de cadre calificate în zonele deficitare prin mobilizarea comunităţilor în acordarea de sprijin material şi financiar pentru acestea. sau

6

7 Sunt aplicate și respectate standardele educaţionale
Calitatea în educaţie Sunt îndeplinite aşteptările Beneficiarilor ? Sunt aplicate și respectate standardele educaţionale CALITATE

8 Asigurarea calităţii în educaţie
Presupune Planificarea şi realizarea efectivă a rezultatelor aşteptate ale învăţării Monitorizarea rezultatelor Evaluarea internă a rezultatelor Evaluarea externă a rezultatelor Îmbunătăţirea continuă a rezultatelor în educaţie EXCELENȚĂ CULTURA CALITĂȚII ASIGURAREA CALITĂȚII

9 CALITATE Model:SISTEM DESCHIS Model : RELATII UMANE
Model : PROCES INTERN managementul informatiei, comunicare Finalitati: stabilitate, control Model : RELATII UMANE coeziune, climat Finalitati: dezvoltarea resurselor umane INTERN CONTROL FLEXIBILITATE EXTERN CALITATE Model : RATIONAL BAZAT PE OBIECTIVE proiectare, stabilirea de obiective Finalitati:productivitate, eficienta Model:SISTEM DESCHIS flexibilitate,disponibilitate Finalitati: crestere, atragere de resurse

10 Calitatea în educaţie (1)
Eficientizarea fluxului de comunicare; Orientarea către cooperare și internaționalizare; Inițierea de rețele interuniversități la nivel local, național, european, internațional; Trecerea de la controlul calității la controlul pentru asigurarea calității, de la datele primare la fondul și conținutul procesului de învățământ;

11 Calitatea în educaţie (2)
Parteneriat cu toți factorii interesați în educatie; Curriculum adecvat cerințelor de dezvoltare locală, regională și națională; Parteneriat European si internațional Presupune: Colaborare, negociere Flux și transfer de informații Viziune și misiune clară a universității Disponibilitate, flexibilitate Deschidere spre nou Comunicare

12 Calitatea în educaţie (3)
Proiectare de calitate Monitorizarea implementării Feed-back Presupune: Diagnoză Prognoză Stabilirea scopurilor și a finalităților Stabilirea de obiective clare, cuantificabile, realiste și incitante

13 DIMENSIUNEA DIMENSIUNILE EDUCATIEI DIN PERSPECTIVA MANAGERIALA
Theoretical Practical (Educational Management + Pedagogical discourse) Teoretic - practica (Management educațional + Discursul pedagogic) Political-institutional (Educational Policy) Politic - institutionala (Politica educațională) DIMENSIUNEA Politica educaționala - ansamblul legilor de baza care guverneaza educatia Dimensiunea teoretică - paradigma sistemului educațional (principiile fundamentale ale comunității științifice)

14 Calitatea educaţiei oferite de o universitate se determină prin:
“Calcul rezidual" (al “Valorii adăugate") ce rămâne din rezultatele obţinute de studenți după ce a fost luată în considerare influenţa factorilor "de intrare" (aptitudinile, calităţile personale şi performanţele studenților la "intrare", mediul social, economic şi cultural, calificarea profesorilor, resursele disponibile, etc.). ”Timpul este arta cea mai mare a omului.” Napoleon I

15 Calitatea în educație (4) Se au în vedere principii precum:
Asigurarea calităţii în educaţie la nivelul procesului de instrucţie şi educaţie şi la nivelul serviciilor educaţionale; Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a studenților; Promovarea învăţării permanente ca dimensiune de bază a politicii educaţionale; Stimularea integrării europene şi a colaborării internaţionale; Dezvoltarea bazei materiale, a infrastructurii şi dotărilor.

16

17 Evaluare şi Autoevaluare
EDUCATOR SPECIALIST OM Cadrul didactic Spune ce vrei să faci Planul de învăţământ Curricula Fă ceea ce spui Strategia, Act. didactică Dovedeşte că ai făcut Evaluare şi Autoevaluare Îmbunătăţeşte activitatea Optimizare

18 Răbdător Să depăşească timpul şi spaţiul
Din calităţile cadrului didactic Să depăşească timpul şi spaţiul Răbdător Plin de inspiraţie şi motivaţie Simpatic, atitudine caldă şi prietenoasă Bine pregătit ştiinţific, didactic şi psiho - pedagogic Să cunoască şi să aplice tehnologia moderne Să ştie să facă legături între minţi umane

19 Mai sunt aspecte care trebuie să ne pună pe gânduri…….
Ne ocupăm doar de Oamenii sunt întotdeauna dușmanii activităților în care văd dificultăți. Machiavelli De început ADMITERE ? De sfârşit EVALUARE CONŢINUTUL PROCESULUI EDUCAŢIEI ???? Cine se gândește la prea multe lucruri, nu ajunge niciodată la vreo concluzie. Machiavelli

20 ? CALITATEA Resurse tehnologice pentru evaluarea EXCELENȚA ÎN CALITATE
Surse şi resurse tehnologice Resurse financiare Plan de înv. Curricula Managementul universitar, Resurse tehnologice pentru evaluarea EXCELENȚA ÎN CALITATE CULTURA CALITĂȚII CALITATEA ”Toate sunt trecătoare și iute devin legende; Iute de asemenea le acoperă cu desăvârșire uitarea”. Marcus Aurelius

21 Îndemn ”Când faci un lucru din respect, E bun, dar încă nu-i perfect;
Încearcă și-o alcătuire: Și din respect și din iubire.” (Corneliu Berbente)

22 Ce v-a determinat să urmați cursurile universitare
Ce v-a determinat să urmați cursurile universitare? - Sondaj în rândul studenților - % Moda

23 Ce impedimente apar în activitatea d-voastră ca student
Ce impedimente apar în activitatea d-voastră ca student? -sondaj în rândul studenților- % Nu spune niciodată nu se poate, ci începe cu să vedem.” N. Iorga

24 - Sondaj în rândul studenților -
Ce ați dori? - Sondaj în rândul studenților - % Mai mult accent pe activitatea cu calculatorul Diferența dintre volumul cunoștințelor la IF și ID-IFR Profesori punctuali și apropiați Materiale didactice cu multe aplicații practice Materiale didactice simplificate Mai multe ore de discuții cu profesorul “Educaţia este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ceea ce ai învăţat în școală.” A. Einstein

25 Câte ore acordați săptămânal pentru pregătire
Câte ore acordați săptămânal pentru pregătire? - sondaj în rândul studenților - % Timpul și măsurarea lui: Dacă cineva mă întreabă pe mine (ce este timpul) știu; Dacă doresc să explic asta celui care a întrebat, nu știu… Aurelius Augustus

26 Cine/ce vă motivează pentru a urma cursurile
Cine/ce vă motivează pentru a urma cursurile? - Sondaj în rândul studenților -

27 ”Orice lucru este mai ușor de păstrat decât de dobândit”.
Care este satisfacția de a fi student? - Sondaj în rândul studenților - % ”Orice lucru este mai ușor de păstrat decât de dobândit”. Demostene

28 Alternative ”Să ne plângem, nu-s motive, Căci avem alternative:
Cum doriți? Ca-comunismul ? Sau vreți ca-capitalismul?” (Corneliu Berbente) ”Mintea nu-i un vas care să fie umplut, ci un foc care trebuie întreținut”. Plutarh

29 Din greşelile care se fac…
Managementul universităţii / departamentului Slab – caracter general, nu este specific Neomogen Personalul didactic Slabe, uneori inexistente Nu sunt prevăzute în curricula sau sunt defectuos integrate Activităţile practice Alambicate, se transpun în mod superficial, în grabă Materialele de studiu Nu sunt corecte, articulate, clare pentru a asigura conversia Procedurile de calitate Învechite, neracordate la cerințele pieței muncii Programele Structuri formale, cu oameni slab pregătiţi Departamentul

30 A face bine lucrurile bune
Să trecem de la: Activităţi creatoare Activităţi de rutină A privi pe termen lung A privi pe termen scurt A concepe A imita A transforma deciziile în realitate A lua decizii A da impuls mişcării A sprijini mişcarea A dezvolta ceva A “menţine” ceva A te sprijini pe oameni A te sprijini pe sistem A face bine lucrurile bune A face lucruri bune

31 9. Logistică / infrastructura IT pentru telecomunicare;
Sugestii (1) de indicatori, elemente de apreciere, de standarde, de estimare, de cuantificare, de masurare a calității educației 9. Logistică / infrastructura IT pentru telecomunicare; 10. Corpul tehnic-administrativ; 11. Resurse umane, învățare si creștere; 12. Resurse, suport financiar (venituri-cheltuieli); 13. Avantaje comparative; 14. Avantaje competitive; 15. Absolvenți; 16. Managementul; 1. Cunoaștere curriculară; 2. Dobândirea de abilități; 3. Dobândirea de competențe; 4. Procese interne de învățare; 5. Studenții; 6. Cadrele didactice/ Corpul profesoral; 7. Resurse de învățare ; 8. Tehnologiile de învățare; 31

32 25. Imersiunea in procesul de învățare;
Sugestii (2) de indicatori, elemente de apreciere, de standarde, de estimare, de cuantificare, de masurare a calității educației 25. Imersiunea in procesul de învățare; 26. Tangente pentru internaționalizare; 27. Tangente pentru globalizare; 28. Ierarhizare de la masificare la elite; 29. Cota de piață a programului; 30. Acțiunea individuală și colaborativă; 31. Cercetarea individuala si colaborativă; 32. Imersiunea in second-life. 17. Monitorizarea; 18. Evaluarea calității; 19. Îmbunătățirea continuă; 20. Promovarea; 21. Transparența; 22. Adaptabilitatea; 23. Flexibilitatea; 24. Extensia învățării pe durata vieții (longlife learning) ; 32

33 Labor omnia vincit improbus
Labor omnia vincit improbus! Munca (munca stăruitoare) poate învinge orice!

34 Pleacă oameni Vin oameni
Învățământul superior se află în momentul unei schimbări masive de generații Cu solidă pregătire de specialitate; Cu vastă experiență didactică; Care și-au pus sufletul și mintea în slujba școlii Oameni plini de devotament. Tineri, ambițioși; Cunoscători de limbi străine și IT; Care nu acceptă puterea ”galoanelor”; Nu execută ceva numai ”la comandă” Care trebuie să se descurce în masificarea învățământului Visători, plini de curaj, informați Care trăiesc în era digitală; Care sunt convinși că societatea se bazează pe creativitate/inovație/adaptabilitate, dezvoltare dinamică Pleacă oameni Vin oameni Monday, July 01, 2019

35 Sunteți: - profesori prin VOCAȚIE
- cercetători prin PASIUNE - administratori din NECESITATE Mintea noastră este cel mai bun administrator. Deciziile trebuie să fie luate de OAMENI, nu de APARATE; Școala românească trebuie simplificată și eficientizată. Studenții fac lucruri bune prin VOCAȚIE, TALENT și PASIUNE.

36 De la ce se pleacă privind creșterea inteligentă!

37 De la ce se pleacă privind dezvoltarea creativă!

38 De la ce se pleacă în privința incluziunii sociale!

39 CE SPUN ANGAJATORII? (1) Majoritatea angajatorilor descriu universităţile ca fiind instituţii * închise, * conservatoare, * neracordate la cerinţele şi dinamica pieţei muncii, * la dezechilibrul între cantitatea şi calitatea absolvenţilor, *la dezechilibrul dintre teorie şi practică, *dar şi la pregătirea neadecvată a unor cadre didactice din sistemul universitar. Interesul companiilor de a recruta absolvenţi de universitate variază atât în funcţie de domeniu, cât şi în raport cu percepţiile generale pe care aceştia le au despre calitatea pregătirii oferite de universitate. Companiile de dimensiuni mai mari, cu peste 2000 de angajaţi, dar şi companiile publice par a fi mai interesate de recrutarea noilor absolvenţi, comparativ cu firmele mici, care preferă să angajeze în general persoane cu experienţă. Monday, July 01, 2019

40 CE SPUN ANGAJATORII? (2) Există o preferinţă a angajatorilor pentru absolvenţi ai unor anumite facultăţi. Selectivitatea respectivă este asociată şi cu opinia că simpla diplomă nu spune prea multe despre ce ştie absolventul să facă, dar că numele universităţii sau al facultăţii absolvite poate servi drept recomandare. Experienţele de recrutare şi selecţie a absolvenţilor practicate în companiile investigate sunt adesea foarte diverse. Strategiile angajatorilor sunt pasive, aşteptând ca absolvenţii să se adreseze companiei, şi nu invers. Monday, July 01, 2019

41 CE SPUN ANGAJATORII? (3) Cu excepţia unor domenii inginerești, opinia majoritară a angajatorilor este una mai degrabă nesatisfăcătoare cu privire la competenţele pe care le deţin absolvenţii la angajare. Se remarcă deosebiri importante în ceea ce priveşte valoarea pe care o acordă angajatorii diferitelor tipuri de competenţă, comparativ cu viziunea universităților. Monday, July 01, 2019

42 CE SPUN ANGAJATORII? (4) Există o opinie majoritară a angajatorilor în ceea ce priveşte importanţa competenţelor cognitive, funcţional-acţionale şi personale, mai ales în cazul domeniilor în care relaţiile cu clienţii, creativitatea şi sociabilitatea sunt elemente esenţiale în îndeplinirea sarcinilor de lucru. Majoritatea angajatorilor reclamă capacitatea redusă a absolvenţilor de a transpune în practică cunoştinţele teoretice dobândite. Creativitatea, spiritul critic şi gândirea analitico-sintetică sunt competenţe pe care angajatorii şi-ar dori să le întâlnească la proaspeţii absolvenţi.

43 CE SPUN ANGAJATORII? (5) Gradul de satisfacţie al angajatorilor cu privire la competenţele de cunoaştere a domeniului de specialitate şi a domeniilor conexe se diferenţiază în raport cu profilul absolvenţilor. Angajatorii din domeniul tehnic au întâmpinat unele dificultăţi în a identifica cu exactitate tipurile de abilităţi cognitive de care tinerii absolvenţi ar avea nevoie, competenţele de specialitate fiind considerate de către aceştia ca fiind fundamentale. Competenţele de utilizare a noilor tehnologii, precum şi abilitatea de a scrie şi a vorbi într-o limbă străină sunt considerate de către angajatori drept atu-uri ale noilor generaţii. Aproape toţi angajatorii fac referiri directe sau indirecte la diferenţele mari între gradul de stăpânire al competenţelor specifice domeniilor de către absolvenţi şi nevoia existentă pe piaţa muncii, inclusiv a trăsăturilor de personalitate ale absolvenţilor. Monday, July 01, 2019

44 Opiniile studenților cu privire la legătura dintre educația universitară și piața muncii
Maxim Minim i Monday, July 01, 2019

45 Preferințele angajatorilor pentru anumite tipuri de absolvenți
Monday, July 01, 2019

46 Opiniile cadrelor didactice și a studenților privind competențele și abilitățile studenților
Material produs în cadrul proiectului ACADEMIS Calitatea în învățământul superior din România, M. Păunescu, L. Vlăsceanu, A. Miroiu Monday, July 01, 2019

47 FACTORI CE AFECTEAZĂ RELAŢIA UNIVERSITATE – PIAŢA MUNCII PENTRU ABSOLVENŢII EI:
Oamenii au tot mai mult timp pentru educaţie, dar educaţia necesită tot mai mult timp; Dispariţia graniţelor implică libera circulaţie şi concurenţă pe piaţa educaţională; Barierele de limbă se dizolvă treptat, ceea ce creşte concurenţa între absolvenţii din ţări diferite. Monday, July 01, 2019

48 Direcţii majore pentru creşterea calităţii “output-ului”
(1) Creşterea implicită a timpului dedicat studiului, inclusiv prezenţei la ore prin diminuarea timpului alocat de către studenţi muncii plătite în timpul studiilor; (2) organizarea stagiilor obligatorii de activităţi practice în mediu socio-economic și administrativ plasate în timpul anului şcolar, nu în vacanţe (internship-uri); (3) Creşterea atenţiei acordate orientării profesionale, atât în facultate, cât şi în învăţământul preuniversitar. Monday, July 01, 2019

49 Cum încearcă universitatea să ducă la îndeplinire finalitățile pe care și le-a asumat?
Cum sunt proiectate procesele decizionale? Sunt acestea consistente, transparente și echitabile? Cum sunt distribuite autoritatea și responsabilitățile în cadrul universității În ce măsură procesele, structurile și responsabilitățile sunt adecvate obiectivelor asumate? Există deschidere spre diversitate (profesională, obiectivelor, lingvistică, etc.)? Monday, July 01, 2019

50 Cât de stabile sunt procesele de management al calității educației?
Cum este construit sistemul propriu de management al calității și măsura în care deciziile universității sunt fundamentate pe date empirice valabile/reale? Care este sistemul de feed-back dezvoltat de universitate care să-i permită acesteia să-și evalueze gradul de îndeplinire al obiectivelor stabilite? În ce măsură procesele decizionale țin cont de informațiile oferite de sistemul de feed-back? Cât de puternică este cultura calității la nivel de departamente, facultăți și universitate? Cât de stabile sunt procesele de management al calității educației? Monday, July 01, 2019

51 Ce strategie dezvoltă universitatea?
Ce capacitate de schimbare are universitatea în vederea îmbunătățirii activităților? Ce strategie dezvoltă universitatea? Care este capacitatea de schimbare d. p. d. v. al: Posibilelor disfuncționalități care o împiedică să-și îndeplinească obiectivele; Al perspectivei noilor provocări care impun trasarea de noi obiective; Există măsuri care să ducă în mod real la creșterea calității prin raportare la propriile performanțe anterioare? Monday, July 01, 2019

52 Cum se definește instituția de învățământ superior?
Mai degrabă ca un întreg și mai puțin ca un ansamblu de programe de studii universitare sau unități organizaționale Există perspective europene și internaționale!?! Care sunt relațiile cu mediul extern (locale, zonale, regionale, naționale, internaționale, etc.) Cum se conduce diversitatea? Există un management al administrării site-ului universității și a tuturor structurilor funcționale? (Vizibilitatea universității = Site/pagina web)

53 Cum se reflectă rezultatele învățării?
Prin COMPETENȚELE absolvenților ei Prin ATITUDINILE absolvenților ei Cunoștințe de specialitate Deprinderi Abilități Astfel încât absolventul să fie practicant într-o meserie Etice Civice Astfel încât absolventul să aibă profilul unui cetățean dintr-o societate democratică Monday, July 01, 2019

54 Cum se reflectă rezultatele învățării?
Universitatea să fie un mediu ce adaugă valoare: în educație în dezvoltarea profesională în instruire solidă și autonomie pentru tineretul studios educația universitară este un proces participativ la realizarea propriei pregătiri spiritul de antreprenoriat, ș.a. Monday, July 01, 2019

55 Cum se definește în general comunitatea universitară?
Rezultatele învățării să fie finalizarea unui efort sincer al cadrelor didactice și al studenților care poate fi tradus prin succese, eșecuri sau stagnare. Calitatea, valoarea unei universități, constă nu numai în valoarea oamenilor pe care îi formează, ci și a celor pe care-i unește în departamente, prin calitatea cercetării științifice și a recunoașterii ei în țară și în lume. O universitate este puternică, valoroasă, apreciată, căutată, stimată și respectată dacă menține un potențial de creație indiferent de situații momentane, provizorii, trecătoare, economice, sociale și politice. Monday, July 01, 2019

56 Răspunsurile universităților la provocările Strategiei UE 2020 (1)
Consolidarea autonomiei universitare; Creșterea responsabilității sociale și academice a universităților; Îmbunătățirea sistemului de finanțare a învățământului superior; Încurajarea mecanismelor de autoreglare la nivelul departamentelor, facultăților și universităților; Îmbunătățirea mecanismelor de asigurare a calității – de jos în sus;

57 Răspunsurile universităților la provocările Strategiei UE 2020 (2)
Susținerea mobilității studenților și cadrelor didactice; Constituirea unui fond de susținere a proiectelor cu finanțare europeană; Bicefalitatea universităților nu este o soluție la criză! RECTORUL NU TREBUIE SĂ FIE DOAR „DIRECTORUL ECONOMIC” AL UNIVERSITĂȚII; Îmbunătățirea modului de inserție a universităților în mediile regionale; Creșterea producției de cunoaștere în universități, măsurată prin producția strict academică, dar și prin cea direct conectată la viața economică, socială și culturală.

58 Nu socoti anii, numără amintirile!
Ieri este trecutul. Mâine este misterul. Astăzi este un dar.  Nu socoti anii, numără amintirile! Să decantăm trecutul Să analizăm prezentul... Să prefigurăm viitorul... Detaliile creează frumuseţea Dar frumuseţea nu este un detaliu Frumuseţea este armonia detaliilor Leonardo da Vinci

59 Mulțumim pentru atenție!
”Secretul de a-i plictisi pe alții este de a spune totul” Voltair Mulțumim pentru atenție!


Descărcați ppt "Conferința Națională CREDING"

Prezentări similare


Publicitate de la Google