Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

distribuţie a energiei (EDST)

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "distribuţie a energiei (EDST)"— Transcriere de prezentare:

1 distribuţie a energiei (EDST)
Instrument suport de distribuţie a energiei (EDST)

2 Prezentare generală Introducere Manual Cerinţele sistemului Analiză
Rezultate Date pentru EMBT Introducere – Manual

3 Introducere

4 Obiectivul instrumentului ESS-EDST
Distribuţia consumului pe segmente şi pe parcursul diferitelor procese de producţie, pentru energie termică şi electrică. Instrumentul ajută companiile să răspundă la următoarele întrebări: Unde se consumă energia? Cum se consumă energia? Introducere – Manual

5 Rezultate disponibile
Schema de Economisire a Energiei elaborată în proiectului european SESEC vă oferă următoarele rezultate: Prezentarea generală a proiectului SESEC EBMT (Instrument pentru management energetic şi benchmark) EDST (Instrument suport de distribuţie a energiei), în Excel, descris în această prezentare SAT (Instrument de autoevaluare) 9 prezentări referitoare la cele mai bune practici de economisire a energiei: Contracte de aprovizionare şi logistică Echipamente de producţie Aer comprimat Producția de abur şi căldură Energie regenerabilă şi cogenerare Sistemul de iluminat Încălzire Ventilaţie și aer condiţionat Vid/ Curăţare Pentru informaţii suplimentare analizaţi [1] şi [2] Introducere – Manual

6 Rezultate preconizate
Distribuţie energiei electrice pe tip de consumator. Departajare lunară a consumului total de energie electrică între Echipamente de producţie, Generatoare de căldură, Aer comprimat, Iluminat, Auxiliare şi altele. Distribuţia combustibilului pe tip de consumator. Departajare lunară a consumului total de combustibil între Echipamente de producţie, Generatoare de căldură, Auxiliare şi Altele. Distribuţia energiei electrice pe proces/secţie (echipamente de producţie), întreaga energie electrică fiind distribuită pe procese. Distribuţie a energiei termice pe proces/secţie (producţie), întreaga energie termică este distribuită pe procese. Analiza completă a energiei electrice incluzând atât tipul de consumator cât şi procesul/secţia de producţie. Analiza completă a energiei termice incluzând atât tipul de consumator cât şi procesul/secţia de producţie. Datele ce vor fi utilizate în EMBT. Notă: Deoarece acest instrument de distribuţie a energiei calculează pe baza datelor estimative referitoare la echipamente, acesta poate fi înlocuit prin măsurători directe cu contoare portabile sau fixe, cu condiţia respectării inputurilor necesare pentru EMBT. Introducere – Manual

7 Manual

8 Cum voi utiliza Instrumentul suport de distribuţie a energiei (EDST)?
Introducere – Manual

9 Etape Stabiliți domeniului de aplicare Configuraţi documentul în Excel
Introduceți datele tehnice Interpretați rezultatul distribuţiei pentru energie termică şi electrică Date pentru EMBT (date care vor fi exportate şi folosite în EMBT) Introducere – Manual

10 1. Stabiliți domeniul de aplicare
Ce rezultate doriți să obțineți de la instrumentul ESS-EDST? De exemplu: Distribuţia energiei în companie pe segmente şi/sau procese În compania dvs. cine va utiliza instrumentul ESS-EDST? Veţi avea nevoie de o listă a echipamentelor cu datele tehnice, inclusiv datele tehnice despre iluminat. Dacă doriţi o listă completă a tuturor consumatorilor, nu uitaţi echipamentele de birou şi pe cele neproductive (cele pentru păstrarea şi prepararea alimentelor etc.) Timp de lucru pe proces şi volum de lucru pe echipamente Care vor fi următoarele etape? De ex.: Monitorizarea costului cu energia în companie pe segment şi/sau proces Introducere – Manual

11 2. Configurarea documentului în Excel
Pentru funcționare este necesară versiunea MS-Excel 2010 sau una mai recentă Ultima versiune a instrumentelor este disponibilă pe Funcţia Macro trebuie să fie activată Instrumentul ESS-EBMT a fost dezvoltat pe baza funcţiei Macro. Trebuie să activaţi funcţia Macro pentru a putea utiliza instrumentul ESS-EMBT. Introducere – Manual

12 2. Activarea funcţiei Macro
Introducere – Manual

13 3. Foaie de lucru: Introducere
Citiţi introducerea în întregime, vă va ajuta să înţelegeţi funcţionarea instrumentului Puteţi accesa orice foaie, dar la utilizarea instrumentului datele trebuie completate de la stânga la dreapta Introducere – Manual

14 Foaie de lucru: Introducere
În acest modul vom folosi exemplul teoretic al unei companii XPTO. Această companie produce două segmente: Şosete care sunt incluse în segmentul “Lenjerie de corp şi sutiene” şi Tricouri fără cusătură care sunt incluse în segmentul “Tricouri şi altele asemenea – din tricot”. Categoria „şosete” are preponderentă, aproape 100% din producţie, tricourile reprezentând un procent foarte redus din producţie, fiind considerate aproape o producţie de mostre. EDST este un instrument care poate analiza doar un segment odată, ceea ce implică necesitatea completării unui fișier Excel EDST pentru fiecare segment produs de o companie. În acest exemplu, compania XPTO produce două segmente, anume “Lenjerie de corp şi sutiene” şi “Tricouri şi altele asemenea – din tricot”, ceea ce înseamnă că trebuie completate două fișiere EDST, câte unul pentru fiecare segment. Notă: Instrumentele EDST şi exemple (câte unul pentru fiecare segment) sunt disponibile şi pe site-ul web al SESEC. Introduction – Manual

15 Foaie de lucru: Datele companiei (1)
În prima foaie de lucru “Datele companiei” veţi fi invitat să completaţi datele de identificare ale companiei, utilizatorul şi anul supus analizei. Companiile care au mai mult de un segment vor fi invitate să realizeze distribuția energiei electrice şi termice pe diferite segmente, pe baza experienţei proprii. În final vi se va solicita completarea numărului de ore lucrate pe lună în fiecare proces şi pe fiecare segment specific. Completaţi datele companiei. Toate datele introduse se referă la anul indicat Introducere – Manual

16 Foaie de lucru: Datele companiei (2)
În aceste tabele trebuie să introduceţi o estimare a energiei utilizate lunar pe fiecare segment, folosind experienţa companiei pentru a face o primă divizare a consumului energetic pe segmente. Când utilizatorul se familiarizează cu instrumentele SESEC, cu activitățile de management energetic şi implementarea acestora, această alocare a energiei va fi ajustată, fiind deci mai aproape de realitate. În cazul companiei XPTO, aceasta produce două segmente “Lenjerie de corp şi sutiene“ şi “Tricouri şi altele asemenea – din tricot”, segmentul tricourilor fiind considerat o producţie de mostre (vezi slide 14). Următoarele imagini prezintă exemplu privind distribuţia preliminară în acest caz. Tabel pentru segmentul “Tricouri şi altele asemenea – din tricot” al fişierului EDST Tabel pentru segmentul “Lenjerie de corp şi sutiene“ al fişierului EDST După cum vedeţi, majoritatea consumului energetic este alocat segmentului “Lenjerie de corp şi sutiene“, deoarece aproape întreaga producţie se realizează în acest segment; observaţi de asemenea că în fiecare lună energia electrică şi termică reprezintă 100% (consumul de energie electrică în ianuarie este 98% pentru “Lenjerie de corp şi sutiene“ şi 2% pentru “Tricouri şi altele asemenea – din tricot”), iar în august nu s-au produs tricouri, astfel producţia apare ca 0%. Celula “Control” are rolul de a avertiza când valorile sunt sub 0% sau peste 100%. Introducere – Manual

17 Foaie de lucru: Datele companiei (3)
Ultimul tabel din această foaie se referă la numărul de ore lucrate în fiecare proces pe fiecare segment. La completarea acestor tabele, nu vă preocupaţi de anumite echipamente, obiectivul este să introduceţi orele de lucru lunare pe proces chiar dacă funcţionează un singur echipament. Ajustarea fină a alocării orelor se va face în foile de lucru următoare. În exemplul prezentat în imaginile din dreapta, orele lucrate lunar sunt aceleaşi pentru fiecare segment deoarece în zonele de lucru sunt amestecate, în sensul că zona în care sunt tricotate tricourile este aceeaşi cu cea în care sunt tricotate şosetele, la fel și pentru finisare. Tabel pentru segmentul “Lenjerie de corp şi sutiene“ din fişierul EDST Tabel pentru segmentul “Tricouri şi altele asemenea – din tricot” din fişierul EDST Introducere – Manual

18 Foaie de lucru: Echipamente (1)
În foaia “Echipamente”, utilizatorul este invitat să introducă toate echipamentele consumatoare de energie din companie cu excepţia generatoarelor de abur/apă caldă şi a compresoarelor de aer, acestea având foi specifice pentru introducerea datelor. În aceasta listă introduceţi toate echipamentele, indiferent de segment, astfel ca aceeaşi listă să poată fi folosită în fișiere EDST multiple. Utilizaţi numere de la 1 la 9 din această listă şi... ... introduceţi-le aici pentru identificarea procesului. Câmpul “Denumire” va fi completat automat. “Observaţii” şi parametri electrici sunt câmpuri opţionale, dar utile pentru introducerea informaţiilor importante. Notă: Toate câmpurile cu verde sunt opţionale şi nu sunt necesare pentru calcul din acest instrument. Introducere – Manual

19 Foaie de lucru: Echipamente (2)
In coloana “Echipament/Utilaj” (vezi imaginea de mai jos) utilizatorul este invitat să introducă fiecare utilaj sau grup de echipamente legate de procesul indicat. Utilizatorul poate să introducă un utilaj pe celulă sau grupa de utilaje asemănătoare care funcţionează de obicei acelaşi număr de ore şi au aceleaşi caracteristici electrice, de ex. acelaşi consum. În cazul unei companii cu 5 maşini de tricotat: Exemplul 1: Modelul maşinilor este acelaşi şi/sau acestea au aceleaşi caracteristici electrice, maşinile 1, 2 şi 3 funcţionează de obicei tot timpul de producţie iar 4 şi 5 funcţionează doar jumătate din timp. În acest exemplu utilizatorul trebuie să introducă maşinile 1, 2 şi 3 într-un rând şi 4 şi 5 în rânduri diferite. Exemplul 2: Modelul maşinilor este acelaşi şi/sau au aceleaşi caracteristici electrice dar au ore de lucru total diferite. Utilizatorul trebuie să introducă fiecare mașină într-un rând diferit. Exemplul 3: Modelul maşinilor şi/sau caracteristicile electrice NU sunt aceleaşi, dar lucrează continuu tot orarul de lucru. Utilizatorul trebuie să introducă fiecare utilaj într-un rând diferit. Cu toate acestea, când caracteristicile electrice pot fi considerate aceleaşi, în sensul de consum similar, acestea pot fi grupate într-un singur rând. Justificare  la gruparea maşinilor similare, ţineţi cont nu doar de caracteristicile electrice, de ex. consum similar, ci şi de orarul similar de lucru. Introducere – Manual

20 Foaie de lucru: Echipamente (3)
Calculul “Puterii aparente” poate fi făcut cu ajutorul instrumentului suport disponibil în aceeaşi foaie. Identificați datele electrice ale fiecărui utilaj şi urmaţi indicaţiile instrumentului pentru calculul puterii aparente. Introducere – Manual

21 Foaie de lucru: Energie electrică (1)
În foaia “Energie electrică” utilizatorul este rugat să introducă pe baze lunare orele lucrate şi timpul de lucru al tuturor utilajelor consumatoare de energie introduse în foaia anterioară, foaia “Echipamente”. “Puterea aparentă” calculată anterior va fi convertiră în “Energie aparentă”. Referitor la: Timp de lucru  Acesta este timpul total lunar de lucru al unui utilaj sau grup de utilaje “similare”. Observaţi că NU trebuie să adunaţi timpii de lucru dacă introduceţi date pentru un grup de utilaje, de ex. dacă grupul cuprinde 2 utilaje şi 1 funcţionează 185h iar cealaltă funcţionează 200h nu veţi introduce 385h, ci o valoare medie sau cuprinsă între 185 şi 200; Volum de lucru  Volumul de lucru este o estimare procentuală a funcţionării efective a maşinii în timpul de lucru, de ex. consideraţi o valoare între 0% dacă maşina se opreşte şi 100% dacă maşina funcţionează la capacitate maximă. Observaţi că toate celelate câmpuri au fost completate automat pe baza datelor deja introduse în foaia anterioară. Introducere – Manual

22 Foaie de lucru: Energie electrică (2)
Aceste două imagini prezintă informațiile aferente lunii ianuarie pentru ambele fişiere EDST referitoare la cele două segmente produse: “Lenjerie de corp şi sutiene“ şi “Tricouri şi altele asemenea – din tricot”. Cel mai important este să observăm că valorile pentru utilajele aferente segmentului “Tricouri şi altele asemenea – din tricot” în tabelul aferent segmentului “Lenjerie de corp şi sutiene“ sunt marcate cu 0 şi invers. Tabel pentru segmentul “Lenjerie de corp şi sutiene“ din fişierul EDST Tabel pentru segmentul “Tricouri şi altele asemenea din tricot” din fişierul EDST Introducere – Manual

23 Foaie de lucru: Iluminat (1)
În foaia de lucru “Iluminat”, utilizatorul este invitat să introducă toate corpurile de iluminat din companie. La fel ca pentru “Echipamente”, aceasta listă trebuie completată cu toate corpurile de iluminat indiferent de segment, astfel că aceeaşi listă poate fi folosită în fişiere EDST multiple. Folosiţi numerele de la 1 la 8 din această listă, şi... ... introduceţi-le aici pentru identificarea procesului. Câmpul “Denumire zonă” va fi completat automat. Introducere – Manual

24 Foaie de lucru: Iluminat (2)
Următorul pas este introducerea tipului de iluminat folosit în diferite zone, lista din dreapta are 58 de combinaţii de iluminat folosit de obicei, parcurgeţi lista şi găsiţi pentru fiecare zonă tipurile de iluminat instalate adecvate. În imaginea de mai jos observaţi că pentru “Tricotare” şi “Finisare” câmpul “Observaţii” indică “Şosete & Tricouri”, adică ambele segmente sunt tricotate şi finisate în aceleaşi zone. Din această cauză, în ambele fişiere EDST foaia “Iluminat” are aceleaşi date pentru zonele de producţie. Utilizaţi numere de la 1 la 58 din această listă şi... ... Introduceţi-le aici pentru identificarea corpului de iluminat. Câmpul “Tip” va fi completat automat. Introducere – Manual

25 Foaie de lucru: Iluminat (2)
În final, utilizatorul este rugat să introducă în acelaşi tabel cantitatea de corpuri de iluminat selectate şi coeficientul lor de utilizare. Pe baza datelor din această foaie de calcul instrumentul calculează “Putere aparentă” şi pe fundal, folosind numărul orelor introduse mai devreme, calculează “Energia aparentă”. Referitor la: Cantitate  Presupuneţi totdeauna că reprezintă număr de corpuri de iluminat chiar dacă în companie sunt grupări duble sau triple de corpuri de iluminat, de ex. sunt 10 grupări duble de corpuri de iluminat, atunci numărul de corpuri de iluminat este 20. Includeţi toate corpurile de iluminat chiar dacă de obicei sunt oprite. Coeficient de utilizare  Deşi au fost luate în considerare, nu toate corpurile de iluminat sunt pornite în timpul programului, deci utilizaţi „Coeficientul de utilizare" pentru a ajusta perioada de timp cât corpurile de iluminat sunt pornite. În exemplul dat (vezi imaginea de mai jos) în zona “tricotare” sunt 150 de tuburi fluorescente de 36W cu balast electronic care, în medie, sunt pornite 70% din timp. Introducere – Manual

26 Foaie de lucru: Aer comprimat (1)
În foaia de lucru “Aer comprimat” utilizatorul este rugat să introducă “Putere aparentă”, “Volum de lucru mediu” şi o distribuţie teoretică a fluxului de aer. Referitor la: Putere aparentă  acest calcul poate fi făcut folosind instrumentul suport disponibil în foaia de lucru “Echipamente” (slide-ul 20). Extrageţi parametrii electrici pentru fiecare compresor şi uscător activ şi urmaţi indicaţiile instrumentului pentru calculul puterii aparente. Volum de lucru mediu  volumul mediu de lucru poate fi perceput ca raport dintre timpul de compresie şi timpul total de lucru. Deşi cea mai bună cale este realizarea măsurătorilor electrice, o metodă practică poate fi aplicată folosind un ceas, imaginându-ne un compresor care în interval de 60 min comprimă efectiv doar 30 min, volumul mediu de lucru este 30/60=50% (dacă aveţi suficientă răbdare, măriţi intervalul de timp pentru rezultate mai bune). Metoda precedentă se aplică pentru compresorul de tip on/off, dacă acesta are viteză variabilă, atunci informaţia din care se extrage volumul mediu de lucru va fi disponibilă în controlerul compresorului. Distribuţia teoretică a fluxului de aer  Deoarece în lipsa măsurătorilor este foarte dificil să distribuim consumul de aer comprimat, cea mai bună abordare este estimarea consumurilor în instalaţii pe baza experienţei companiei. Cea mai bună cale de estimare este identificarea în toate procesele a celor mai mari consumatori de aer comprimat, cantitatea şi timpul lor mediu de lucru şi corelarea celor trei, apoi ajustarea fină a rezultatelor cu aceleaşi informaţii, dar pentru consumatorii mai puţin intensivi de aer comprimat. Introducere – Manual

27 Foaie de lucru: Aer comprimat (2)
În exemplul analizat, ambele segmente au aceeaşi distribuţie teoretică din două motive principale: Principala preocupare la analiza distribuţiei a fost segmentul “Lenjerie de corp şi sutiene”, deoarece acesta este segmentul principal din companie; Ponderea echipamentelor care consumă aer comprimat pentru Tricotare şi Finisare este practic aceeaşi în ambele segmente, de ex. raportul pentru Tricotare şi Finisare este de aproximativ 60%-40% indiferent de produs. Introducere – Manual

28 Foaie de lucru: Abur/ Apă caldă (1)
Foaia de lucru “Abur/Apă caldă” se abordează în mod similar celei pentru “Aer comprimat”. Aici utilizatorul este rugat să introducă “Puterea aparentă” şi “Volumul mediu de lucru”, o distribuţie teoretică a fluxului de abur/apă caldă. Principala diferenţă dintre această foaie de lucru şi cea pentru aer comprimat este introducerea unui coeficient de reducere. De asemenea, foaia de lucru are în vedere atât generatoarele de abur/apă caldă pe combustibil cât şi cele electrice. Referitor la: Putere aparentă  acest calcul poate fi făcut folosind instrumentul suport disponibil în foaia de lucru “Echipamente” (slide 20). Extrageţi datele electrice pentru fiecare generator activ de abur/apă caldă şi urmaţi indicaţiile pentru calculul puterii aparente. Nu uitaţi că aceste date se referă la consumul de energie electrică, deci nu au nicio legătură cu puterea termică. Volum mediu de lucru  volumul mediu de lucru poate fi definit ca raport dintre timpul efectiv de ardere/activare a rezitenţei şi timpul total de lucru. Deşi cel mai indicat este să se realizeze măsurători electrice, o metodă practică similară celei de la aer comprimat poate fi aplicată folosind un ceas şi presupunând că avem un generator de abur/apă caldă care are rezistenţa activă timp de 30 de minute dintr-un interval de 60 de minute, volumul mediu de lucru fiind 30/60=50% (dacă aveţi suficientă răbdare, măriţi intervalul de timp pentru rezultate mai bune). Introducere – Manual

29 Foaie de lucru: Abur / Apă caldă (2)
Coeficient de reducere  Se aplică practic ca și “Coeficientul de utilizare” din foaia de lucru “Iluminat” (slide 25), timpul de lucru fiind deja identificat în pagina „Datele companiei" dar nu toate generatoarele sunt pornite în acel interval, deci pentru a ajusta timpul cât generatoarele sunt pornite folosiţi „Coeficientul de reducere”. Observaţi că generatoarele de abur/apă caldă, atât cele electrice cât şi cele pe combustibil, sunt disponibile pentru introducerea datelor. Puteţi introduce datele în unul sau ambele tipuri şi dacă aveţi mai mult de un echipament, pentru “Puterea aparentă” efectuaţi suma şi ajustaţi cu “Volum mediu de lucru” şi “Coeficient de reducere”. Introducere – Manual

30 Foaie de lucru: Abur / Apă caldă (3)
Distribuţie teoretică a fluxului de abur/apă caldă  Deoarece este foarte dificil ca fără măsurători să distribuim consumul de abur/apă caldă, cea mai bună abordare este să estimăm consumurile în instalaţii pe baza experienţei companiei. Cea mai bună cale este să identificăm în toate procesele unde se află cei mai mari consumatori de abur/apă caldă, numărul lor şi timpul mediu de lucru. Aceste trei informaţii trebuie corelate, apoi se ajustează rezultatele cu aceleaşi informaţii obţinute de la consumatorii mai puţin intensivi de abur/apă caldă. Principala diferenţă dintre această foaie de lucru şi cea pentru “Aer comprimat” este distribuţia lunară, deoarece consumul de căldură este afectat de sezon, de ex. încălzirea pentru confort. Introducere – Manual

31 Foaie de lucru: Combustibil (1)
Foaia de lucru “Combustibil” a fost creată pentru a diferenţia consumul de combustibil utilizat pentru a genera abur/apă caldă prin generatoare de căldură (producţie indirectă de căldură) şi combustibil folosit direct într-un echipament de producţie, cum ar fi un uscător, astfel că este imperativ necesară separarea consumului total de combustibil utilizat în mod direct şi indirect . Referitor la distribuţie, există aceeași problemă; fără măsurători este foarte dificil să se distribuie consumul de combustibil astfel că se va adopta aceeaşi abordare ca pentru consumul de „Aer comprimat" şi „Abur/Apă caldă". Introduceţi în tabelul distribuţiei teoretice toate consumurile de combustibil indiferent de locul unde este consumat (direct sau indirect). Pe baza măsurătorilor existente sau a experienţei dvs., introduceţi aici procentul de combustibil utilizat direct, deci combustibilul ars direct în utilaje de producţie cum sunt uscătoarele şi radiatoarele Introducere – Manual

32 Foaie de lucru: Combustibil (2)
În timp ce în tabelul anterior din foaia de lucru “Abur/apă caldă” este introdusă doar distribuţia de abur/apă caldă, adică distribuţia de fluid cald, acest tabel se referă doar la distribuţia de combustibil. În exemplul companiei care derulează procesele A şi B, în procesul A este consumat doar abur, iar în procesul B se consumă atât abur cât şi combustibil. Distribuţia de abur este 80% în procesul A şi 20 % în procesul B, acesta este rezultatul pentru foaia de lucru “Abur/apă caldă”. În foaia de lucru “Combustibil”, distribuţia combustibilului este 50% pentru ambele procese, aceasta deoarece există echipamente intens consumatoare, care ard combustibilul în mod direct, ceea ce modifică distribuţia ponderii termice între procese. În foaia de lucru exemplu (vezi imaginea) compania nu consumă combustibil direct, dar la distribuirea întregului consum de combustibil acesta este în întregime folosit pentru finisare (indirect, prin abur). Observaţi că şi în acest caz, la fel ca la foaia “Abur/apă caldă” există o distribuţie lunară, consumul de căldură fiind mai afectat de sezon, de ex. încălzirea pentru confort. Introducere – Manual

33 Foaia de lucru: Rezultate (1)
Rezultatele din foaia de lucru sunt prezentate atât numeric cât şi grafic, informaţiile fiind divizate în 6 pagini cu rezultate specifice: Pagina 1  În această pagină veţi găsi distribuţia electrică pe tip de consumator, fiind separat consumul total electric pentru echipamente de producţie, generatoare de căldură, aer comprimat, iluminat, auxiliare şi altele. Pagina 2  În această pagină puteţi găsi distribuţia de combustibil pe tip de consumator, care separă consumul total de combustibil pentru echipamente de producţie, generatoare de căldură, auxiliare şi altele. Pagina 3  În această pagină puteţi găsi distribuţia lunară a energiei electrice pe proces/secţie (echipamente de producţie). Aici întreaga energie electrică este distribuită pe procese, astfel că fiecare proces include partea sa de energie electrică referitoare la aer comprimat, iluminat etc. Pagina 4  În această pagină veţi găsi distribuţia energiei termice lunare pe proces/secţie (producţie), energia termică reprezentând combustibilul ars şi căldura furnizate de o sursă externă. Toată energia termică este distribuită pe procese, astfel că fiecare proces include energia termică relativă produsă în generatoarele de căldură şi/sau furnizată de o sursă externă. Pagina 5  În această pagină puteţi găsi analiza completă a energiei electrice incluzând atât tipul de consumator cât şi procesul/secţia de producţie. Pagina 6  În această pagină puteţi găsi analiza completă a energiei termice incluzând atât tipul de consumator cât şi procesul/secţia de producţie. Observaţi că acestea sunt locurile unde sunt utilzați combustibilii – aceleaşi principii ca la pagina 2. Introducere – Manual

34 Foaie de lucru: Rezultate (2)
Câteva rezultate din segmentul “Lenjerie de corp şi sutiene” din foaia de lucru EDST (fişier exemplu) Introducere – Manual

35 Foaie de lucru: Rezultate (3)
Câteva rezultate din segmentul “Tricouri şi altele asemenea – din tricot” al foii EDST (fişier exemplu) Introducere – Manual

36 Foaie de lucru: Date pentru
EMBT (1) Rezultatele din această foaie de lucru sunt utilizate de instrumentul omolog EMBT (Instrument pentru management energetic şi benchmark) în special pentru foile „Date referitoare la energie“ şi “Benchmark”. Aşa cum vă amintiţi, acest instrument oferă distribuţia energetică a unui segment de producţie, însemnând că trebuie construite EDST multiple pentru segmente de producţie diferite. Acelaşi principiu se aplică benchmarkingului, datele EDST fiind valabile doar pentru specificul analizat. Această foaie de lucru furnizează trei rezultate diferite în trei tabele, valorile fiind disponibile prin apăsarea pe buton : Tabelul 1, Distribuţia energiei pe segment  Acest tabel reprezintă distribuţia energiei în acest segment. Selectaţi şi copiaţi toate valorile din acest tabel şi introduceţi-le în tabelul „Distribuţia energiei pe procese" din foaia de lucru „Date referitoare la energie„ a EMBT ; Tabelele 2 & 3, Benchmarking pe segment  Aceste tabele prezintă datele necesare furnizând procentul de energie, atât electrică cât şi termică, referitoare la procesele ce pot fi supuse benchmarking în segmentul selectat. Selectaţi şi copiaţi toate valorile din ambele tabele şi introduceţi-le în tabelele „Consum de energie electrică" şi „Consum de combustibili" din foaia "Benchmarking“ a EMBT. Utilizați butonul pentru a extrage valorile. Aceste valori se bazează pe datele din foaia de lucru “Rezultate”. Introducere – Manual

37 Foaie de lucru: Date pentru
EMBT (2) Date de introdus în EMBT din segmentul “Lenjerie de corp şi sutiene” al fişierului EDST (fişier exemplu) Introducere – Manual

38 Foaie de lucru: Date pentru
EMBT (3) Date de introdus în EMBT din segmentul “Tricouri şi altele asemenea – din tricot” din fişierul EDST (fişier exemplu) Introducere – Manual

39 Referinţe [1] CITEVE (2013): Critical Energy Saving Points for the Clothing Manufacturing Process/Factory Environment, Deliverable D3.1 [2] CITEVE (2013): O3.2 “Energy Saving Scheme (ESS) Guide for Companies” and O3.5 “Guidance Document” [3] GHERZI (2013): Energy Data, Deliverable D2.2 [4] DITF (2014): Euratex Overall SESEC Approach, presentation available on [5] CITEVE (2014): EMBT (Energy Management and Benchmarking Tool), presentation available on [6] ENEA (2014): SAT (Self Assessment Tool), presentation available on Introducere – Manual

40 Imagini Introducere – Manual
Slide 8 – Dennis Skley: *grübel* – URI: License: CC BY-ND 2.0 ( Slide 9 – Carissa Rogers: kid to do list, list, Be happy and go home – URI: License: CC BY 2.0 ( All other pictures (except the logos) are screenshots of the EDST-Tool by SESEC CC BY-SA 2.0 ( Introducere – Manual


Descărcați ppt "distribuţie a energiei (EDST)"

Prezentări similare


Publicitate de la Google