Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

2.Clasificarea fracțiilor

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "2.Clasificarea fracțiilor"— Transcriere de prezentare:

1 2.Clasificarea fracțiilor
MATEMATICĂ-CLASA a V-a 1.Noțiuni introductive Exerciții 2.Clasificarea fracțiilor 3.Fracții echivalente FRACȚII Exerciții Probleme SEMESTRUL II AN ȘCOLAR

2 1 2 = jumătate de măr= o doime=unu pe doi
FRACȚII ORDINARE DEFINIȚIE: fracție ordinară = o pereche (a,b) , a,b ∈ ℤ, și b ≠0, scrisă sub forma 𝑎 𝑏 fracție = o pereche (a,b) , a,b ∈ ℕ, și b ≠0, scrisă sub forma 𝑎 𝑏 NOTAȚIE: 𝑎 𝑏 𝑠𝑎𝑢 𝑎/𝑏 ELEMENTELE FRACȚIEI : 𝑎 𝑏 numărător Linie de fracție numitor 1 măr întreg 1 2 = jumătate de măr= o doime=unu pe doi EXEMPLE înainte înapoi

3 1 2 = jumătate de piersică= o doime
1 piersică întreagă 1 2 = jumătate de piersică= o doime 1 pâine întreagă 1 2 = jumătate de pâine= o doime înainte înapoi

4 1 cozonac întreg 1 pepene întreg 𝟏 𝟑 = o treime= unu pe trei
se taie in trei părți egale înainte înapoi

5 𝟏 𝟒 =un sfert = o pătrime= unu pe patru
1 tort întreg se imparte tortul în patru părți egale 𝟏 𝟒 =un sfert = o pătrime= unu pe patru înainte înapoi

6 7 9 = 7 supra 9 = 7 pe 9 = șapte noimi 1 pizza întreagă
1 plăcintă întreagă se taie în 9 părți egale 7 9 = 7 supra 9 = 7 pe 9 = șapte noimi 1 pizza întreagă 14 8 = 14 supra 8 = 14 pe 8 sau paisprezece optimi înainte înapoi

7 EXERCIȚII I. Dați click cu mouse-ul pe răspunsul corect. Numai unul din cele trei este corect. 1) O cincime se scrie sub formă de fracție astfel: a) 𝟏 𝟑 b) 𝟏 𝟗 c) 𝟏 𝟓 2) O optime se scrie sub formă de fracție: a) 𝟏 𝟖 b) 𝟏 𝟏𝟖 c) 𝟏 𝟑 3) O zecime se scrie sub formă de fracție: a) 𝟏 𝟏𝟎 a) 𝟏 𝟓𝟎 a) 𝟏 𝟏𝟐 înainte înapoi

8 II. Dați click cu mouse-ul pe răspunsul corect
II. Dați click cu mouse-ul pe răspunsul corect. Numai unul din cele trei este corect. 1) Două treimi se scrie sub formă de fracție astfel: a) 𝟏𝟒 𝟑 b) 𝟐 𝟑 c) 𝟐 𝟗 2) Cinci optimi se scrie sub formă de fracție: a) 𝟏𝟎 𝟖 b) 𝟖 𝟓 c) 𝟓 𝟖 3) Șase noimi se scrie sub formă de fracție: a) 𝟗 𝟔 a) 𝟏𝟔 𝟔 a) 𝟔 𝟗 înainte înapoi

9 III. Dați click cu mouse-ul pe răspunsul corect
III. Dați click cu mouse-ul pe răspunsul corect. Numai unul din cele trei desene este corect. 1) Fracția 𝟏 𝟐 este reprezentată în desen astfel: a) a) a) 2) Fracția 𝟒 𝟔 este reprezentată în desen astfel: a) b) c) 3) Fracția 𝟑 𝟒 este reprezentată în desen astfel: înainte înapoi a) b) c)

10 IV. Dați click cu mouse-ul pe răspunsul corect.
1) Folosind numerele 3 și 8 amândouă într-o fracție, toate fracțiile posibile sunt: a) 𝟑 𝟖 a) 𝟖 𝟑 a) 𝟏𝟖 𝟑 a) 𝟑 𝟑 1) Folosind numerele 4 și 11 amândouă într-o fracție, toate fracțiile posibile sunt: a) 𝟏𝟏 𝟐 a) 𝟏𝟏 𝟒 a) 𝟒 𝟏𝟏 a) 𝟓 𝟒 1) Folosind numerele 2 și 7 amândouă într-o fracție, toate fracțiile posibile sunt: a) 𝟕 𝟒 a) 𝟐 𝟐 a) 𝟐 𝟕 a) 𝟕 𝟐 înainte înapoi

11 CLASIFICAREA FRACȚIILOR
1. FRACȚII ECHIUNITARE: Fracția 𝑎 𝑏 , a,b ∈ ℕ, și b ≠0, unde a=b , este echiunitară. (Fracția în care numărătorul=numitorul.) EXEMPLE: a) 𝟏 𝟏 b) 𝟐 𝟐 =𝒅𝒐𝒖ă 𝒅𝒐𝒊𝒎𝒊 c) 𝟑 𝟑 =𝒕𝒓𝒆𝒊 𝒕𝒓𝒆𝒊𝒎𝒊 d) 𝟒 𝟒 =𝒑𝒂𝒕𝒓𝒖 𝒑ă𝒕𝒓𝒊𝒎𝒊 e) 𝟓 𝟓 =𝒄𝒊𝒏𝒄𝒊 𝒄𝒊𝒏𝒄𝒊𝒎𝒊 f) 𝟔 𝟔 =ș𝒂𝒔𝒆 ș𝒆𝒔𝒊𝒎𝒊 g) 𝟕 𝟕 =șapte șeptimi înainte înapoi h) 𝟐𝟗 𝟐𝟗 i) 𝟏𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟏 î) 𝟓𝟕 𝟓𝟕 j) 𝟖𝟎𝟎𝟎 𝟖𝟎𝟎𝟎 k) 𝟑𝟏𝟗 𝟑𝟏𝟗

12 I. Dați click cu mouse-ul pe varianta corectă.Apoi dați click pe OK.
EXERCIȚII-fracții echiunitare: I. Dați click cu mouse-ul pe varianta corectă.Apoi dați click pe OK. 1.Pentru a obține fracția echiunitară 𝟓 𝒂 , numitorul a lipsă este următorul: a)𝟐𝟓 b)𝟏𝟎 c)𝟓 d)𝟗 2.Pentru a obține fracția echiunitară 𝒂 𝟕𝟏 , numărătorul a lipsă este următorul: a)𝟕 b)𝟏 c)𝟏𝟕 d)𝟕𝟏 3.Pentru a obține fracția echiunitară 𝟑+𝒂 𝟖 , numărul a este următorul: înainte înapoi a)𝟓 a)𝟖 a)𝟑𝟑 a)𝟑

13 2. FRACȚII SUBUNITARE: Fracția 𝑎 𝑏 , a,b ∈ ℕ, și b ≠0, unde a < b , este subunitară.
(Fracția în care numărătorul < numitorul.) EXEMPLE: a) 𝟏 𝟏𝟎 b) 𝟐 𝟕 c) 𝟑 𝟒𝟑 d) 𝟒 𝟕𝟎 e) 𝟓𝟏 𝟖𝟗 f) 𝟔 𝟗 g) 𝟕𝟎 𝟕𝟕 h) 𝟏𝟗 𝟐𝟗 i) 𝟏𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟏𝟎 î) 𝟕 𝟓𝟎 j) 𝟖𝟎𝟎 𝟗𝟎𝟏 k) 𝟏𝟗 𝟒𝟏𝟗 l) 𝟑𝟖 𝟕𝟏𝟎 m) 𝟐𝟓 𝟏𝟎𝟎 𝟏 𝟐 = o jumatate de pâine înainte înapoi

14 I. Dați click cu mouse-ul pe varianta corectă.Apoi dați click pe OK.
EXERCIȚII-fracții subunitare: I. Dați click cu mouse-ul pe varianta corectă.Apoi dați click pe OK. 1.Pentru a obține fracția subunitară 𝟏𝟏 𝒂 , numitorul a lipsă este următorul : a)𝟑 b)𝟏𝟏 c)𝟐𝟓 d)𝟗 2.Pentru a obține fracția subunitară 𝒂 𝟗 , numărătorul a lipsă este următorul : a)𝟐𝟗 b)𝟏𝟏 c)9 d)𝟏 3.Pentru a obține fracția subunitară 𝟏𝟓 𝟖+𝒂 , numărul a este următorul : înainte înapoi a)𝟕 a)𝟓 a)𝟏𝟎 a)𝟏

15 3.FRACȚII SUPRAUNITARE: Fracția 𝑎 𝑏 , a,b ∈ ℕ, și b ≠0, unde a > b , este supraunitară.
(Fracția în care numărătorul > numitorul.) EXEMPLE: a) 𝟕 𝟐 b) 𝟓 𝟑 c) 𝟏𝟏 𝟗 d) 𝟒𝟖 𝟕 e) 𝟏𝟕 𝟏𝟏 f) 𝟔𝟏 𝟒𝟎 g) 𝟏𝟎 𝟕 h) 𝟗𝟗 𝟐 i) 𝟏𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟎 î) 𝟓𝟓 𝟏𝟓 j) 𝟑𝟎𝟎 𝟐𝟏 k) 𝟏𝟕𝟗𝟕 𝟏𝟕𝟎 l) 𝟖𝟐 𝟒𝟑 m) 𝟐𝟕𝟓 𝟑𝟐 𝟐 𝟐 𝟏 𝟐 + = 𝟑 𝟐 înainte înapoi

16 I. Dați click cu mouse-ul pe varianta corectă.Apoi dați click pe OK.
EXERCIȚII-fracții supraunitare: I. Dați click cu mouse-ul pe varianta corectă.Apoi dați click pe OK. 1.Pentru a obține fracția supraunitară 𝟗 𝒂 , numitorul a lipsă este următorul: a)𝟕 b)𝟗𝟗 c)𝟗 d)𝟏𝟗 2.Pentru a obține fracția supraunitară 𝒂 𝟐𝟐 , numărătorul a lipsă este următorul: a)𝟐 b)𝟏𝟐 c)29 d)𝟐𝟐 3.Pentru a obține fracția supraunitară 𝟓 𝟒+𝒂 , numărul a este următorul: înainte înapoi a)𝟒 a)𝟎 a)𝟒𝟎 a)𝟓

17 FRACȚII ECHIVALENTE: Două fracții 𝑎 𝑏 și 𝑐 𝑑 sunt echivalente sau egale ,
dacă a • d= b • c, unde a,b,c,d ∈ ℕ, și b,d ≠0 Notăm : 𝑎 𝑏 = 𝑐 𝑑 EXEMPLE: a) 𝟏 𝟐 = 𝟐 𝟒 b) 𝟏 𝟑 = 𝟐 𝟔 c) 𝟐 𝟑 = 𝟒 𝟔 d) 𝟑 𝟓 = 𝟔 𝟏𝟎 e) 𝟓 𝟐 = 𝟏𝟎 𝟒 FRACȚIILE NU SUNT ECHIVALENTE: Două fracții 𝑎 𝑏 ≠ 𝑐 𝑑 NU sunt echivalente, (FRACȚIILE NU SUNT EGALE) dacă a • d ≠ b • c, unde a,b,c,d ∈ ℕ, și b,d ≠0 înainte înapoi

18 Exerciții-fracții echivalente
I.Verificați valoarea de adevăr a egalității. Dați click cu mouse-ul pe varianta corectă. Apoi dați click pe OK. 1) 𝟏 𝟑 = 𝟑 𝟗 a) Adevărat b) Fals 2) 𝟐 𝟓 = 𝟔 𝟏𝟓 a) Adevărat b) Fals 3) 𝟓 𝟐 = 𝟏𝟎 𝟔 a) Adevărat b) Fals 4) 𝟑 𝟕 = 𝟕 𝟑 a) Adevărat b) Fals înainte înapoi 5) 𝟐𝟎 𝟏𝟓 = 𝟒 𝟑 a) Adevărat b) Fals

19 Verificați valoarea de adevăr a egalității.
Dați click cu mouse-ul pe varianta corectă. Apoi dați click pe OK. 6) 𝟏𝟎 𝟕 = 𝟐𝟎 𝟏𝟐 a) Adevărat b) Fals 7) 𝟑 𝟒 = 𝟗 𝟏𝟐 a) Adevărat b) Fals 8) 𝟐𝟓 𝟖 ≠ 𝟏𝟓 𝟔 a) Adevărat b) Fals 9) 𝟔𝟒 𝟏𝟔 = 𝟖 𝟐 a) Adevărat b) Fals înainte înapoi 10) 𝟓𝟔 𝟐𝟒 ≠ 𝟕 𝟑 a) Adevărat b) Fals

20 II. Dați click cu mouse-ul pe varianta corectă. Apoi dați click pe OK.
1.)Egalitatea 𝟗 𝒂 = 𝒂 𝟒 are loc dacă numărul a este : d) 3 a) 5 b) 6 c) 8 2.)Egalitatea 𝟐𝒂 𝟗 = 𝟐 𝒂 are loc dacă numărul a este : a) 3 b) 7 c) 2 d) 9 3.)Egalitatea 𝟒 𝟑𝒂 = 𝒂 𝟑 are loc dacă numărul a este : a) 6 b) 4 c) 11 d) 2 înainte înapoi

21 Dați click pe varianta corectă:
III. PROBLEMĂ 1.)Distanța dintre Constanța și București este de 224 km. O mașină parcurge o doime din distanță, într-o oră. Câți km a parcurs mașina intr-o oră? Dați click pe varianta corectă: c) 𝟏 𝟐 a) 𝟐𝟐𝟒 𝟐 b) 111 d) Un sfert București Constanța a mers o oră înainte înapoi

22 Dați click pe varianta corectă.
PROBLEMĂ 2.)Un tort este impărțit în mod egal la trei copii. Cât a primit fiecare copil din tort? Dați click pe varianta corectă. a) 𝟏 𝟓 c) 𝟑 𝟐 d) jumătate b) O treime înapoi


Descărcați ppt "2.Clasificarea fracțiilor"

Prezentări similare


Publicitate de la Google