Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Numeri O nouă şansă 1 36 26 25 11 10 Dezastru Sărbătoare.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Numeri O nouă şansă 1 36 26 25 11 10 Dezastru Sărbătoare."— Transcriere de prezentare:

1 Numeri O nouă şansă 1 36 26 25 11 10 Dezastru Sărbătoare

2 Numeri 1 Numărat „pe cap” în oastea Domnului Numeri 2 Aranjarea taberei în jurul Domnului

3 2. A-ţi organiza viaţa după porunca Domnului
CE ESTE SĂRBĂTOAREA 1. A te înrola în oastea Domnului 2. A-ţi organiza viaţa după porunca Domnului

4 Mai sunt valide astfel de concepte astăzi?

5 3. Sufere împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Cristos.
2 Timotei 2:3-4 3. Sufere împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Cristos. 4. Nici un ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste.

6 Cum se înrolează cineva în oastea Domnului?
Întrebări Cum se înrolează cineva în oastea Domnului? Care este responsabilitatea primară a celui înscris la oaste? Care este câștigul luării ei în serios

7 Cum se înrolează cineva în oastea Domnului?
Întrebări Cum se înrolează cineva în oastea Domnului? Care este responsabilitatea primară a celui înscris la oaste? Care este câștigul luării ei în serios

8 În oastea Domnului trebuie să fii numărat pe cap, pe nume.
2. În oastea Domnului trebuie să fii numărat pe cap, pe nume. Nimeni nu o poate face în locul tău

9 1. În ziua cincizecimii erau toţi împreună în acelaşi loc.
Fapte 2 1. În ziua cincizecimii erau toţi împreună în acelaşi loc. 2. Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei.

10 Fapte 2 3. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.

11 Fapte 2 36. Să ştie bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Cristos pe acest Isus, pe care L-aţi răstignit voi." 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: "Fraţilor, ce să facem?"

12 38. "Pocăiţi-vă", le-a zis Petru, "şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Cristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

13 Cum se înrolează cineva în oastea Domnului?
Întrebări Cum se înrolează cineva în oastea Domnului? Care este responsabilitatea primară a celui înscris la oaste? Care este câștigul luării ei în serios

14 Arma unui preot este Sabia Duhului
3 RESPONSABILITATEA celui înscris la oaste este fă fie în stare să poarte armele. Arma unui preot este Sabia Duhului

15 Iosua 1:8 8. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune.

16 Cum se înrolează cineva în oastea Domnului?
Întrebări Cum se înrolează cineva în oastea Domnului? Care este responsabilitatea primară a celui înscris la oaste? Care este câștigul luării ei în serios?

17 Numeri 1 Numărat „pe cap” în oastea Domnului Numeri 2 Aranjarea taberei în jurul Domnului

18 1. Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi a zis:
Numeri 2 1. Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi a zis: 2. "Copiii lui Israel au să tăbărască fiecare lângă steagul lui, sub semnele casei părinţilor lui; să tăbărască în faţa şi împrejurul cortului întâlnirii.

19 Tabăra lui Dan lui Iuda Tabăra lui Efraim
Ruben

20 Tabăra lui Iuda, cu Isahar şi Zabulon
La răsărit Tabăra lui Iuda, cu Isahar şi Zabulon

21 Tabăra lui Ruben, cu Simeon şi Gad
La miazăzi Tabăra lui Ruben, cu Simeon şi Gad

22 Tabăra lui Efraim, cu Manase şi Beniamin
La apus, Tabăra lui Efraim, cu Manase şi Beniamin

23 Tabăra lui Dan, cu Aşer şi Neftali
La miazănoapte Tabăra lui Dan, cu Aşer şi Neftali

24

25 Să iubeşti pe DOMNUL Dumnezeul tău cu toată ….
Decalogul Să iubeşti pe DOMNUL Dumnezeul tău cu toată …. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi

26 Iubirea de Dumnezeu se leagă de centralitatea Cortului în tabără

27 1. Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi a zis:
Numeri 2 1. Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi a zis: 2. "Copiii lui Israel au să tăbărască fiecare lângă steagul lui, sub semnele casei părinţilor lui; să tăbărască în faţa şi împrejurul cortului întâlnirii.

28 Numeri 2 34. Şi copiii lui Israel au făcut întocmai după toate poruncile, pe care le dăduse lui Moise Domnul.

29 Apocalipsa 4

30 Apocalipsa 4 2. Numaidecât am fost răpit în Duhul. Şi iată că în cer era pus un scaun de domnie, şi pe scaunul acesta de domnie şedea Cineva.

31 3. Cel ce şedea pe el, avea înfăţişarea unei pietre de iaspis şi de sardiu şi scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere.

32 4. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie, şi pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni, îmbrăcaţi în haine albe; şi pe capete aveau cununi de aur.

33 5. Din scaunul de domnie ieşeau fulgere, glasuri şi tunete
5. Din scaunul de domnie ieşeau fulgere, glasuri şi tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau şapte lămpi de foc, care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu.

34 6. În faţa scaunului de domnie, mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie şi împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte şi pe dinapoi.

35 7. Cea dintâi făptură vie seamănă cu un leu; a doua seamănă cu un viţel, a treia are faţa ca a unui om; şi a patra seamănă cu un vultur care zboară. 8. Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte şase aripi, şi erau pline cu ochi de jur împrejur şi pe dinlăuntru.”

36 Scaunul de domnie este meridianul “0” al Universului

37 Împrejurul scaunului de domnie
Din scaunul de domnie Înaintea scaunului de domnie În faţa scaunului de domnie În mijlocul şi împrejurul scaunului de domnie

38 Cel ce a coborât în mijlocul taberei este Şeful taberei şi El are ultimul cuvânt în toate

39 Aparţin lui Dumnezeu în întregime Depind de Dumnezeu în întregime
Fiecare israelit: Aparţin lui Dumnezeu în întregime Depind de Dumnezeu în întregime Lui d îi dau socoteală pentru toate lucrurile

40 1 Cor. 10:31 31. Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.

41 Să iubeşti pe DOMNUL Dumnezeul tău cu toată ….
Decalogul Să iubeşti pe DOMNUL Dumnezeul tău cu toată …. Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi

42 1. Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi a zis:
Numeri 2 1. Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron, şi a zis: 2. "Copiii lui Israel au să tăbărască fiecare lângă steagul lui, sub semnele casei părinţilor lui; să tăbărască în faţa şi împrejurul cortului întâlnirii.

43 Numeri 2 34. Şi copiii lui Israel au făcut întocmai după toate poruncile, pe care le dăduse lui Moise Domnul. Aşa tăbărau ei, după steagurile lor; şi astfel porneau la drum, fiecare după familia lui, după casa părinţilor lui.

44 Timp de 40 de ani, nimeni nu a mai avut luxul plecării de acasă

45 Dar trebuie ca episcopul …
1 Timotei 3:1- 1. Adevărat este cuvântul acesta: "Dacă râvneşte cineva să fie episcop, doreşte un lucru bun.„ Dar trebuie ca episcopul …

46 4. să-şi chivernisească bine casa, şi să-şi ţină copiii în supunere cu toată cuviinţa.
5. Căci dacă cineva nu ştie să-şi cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu?

47 1 Timotei 5:8 8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă, şi este mai rău decât un necredincios.

48 Relaţiile sunt creuzetul în care Dumnezeu ne modelează caracterul şi chipul Său în noi.
Cel care fuge din relaţii, fuge de fapt de sine şi de mâna modelatoare a Domnului.

49 Dumnezeu nu doreşte pietre vii, ci un Templu;
nu doreşte mădulare, ci un Trup; nu doreşte oi, ci o turmă şi un Păstor.

50 Efeseni 2:21-22 21. În El, toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. 22. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.

51 Ai fost numărat în oastea Domnului?
Ți-ai pus darul în negoț, pentru zidirea Trupului lui Hristos?

52 Numeri O nouă şansă 1 36 26 25 11 10 Dezastru Sărbătoare

53 Numeri 1 Numărat „pe cap” în oastea Domnului Numeri 2 Aranjarea taberei în jurul Domnului Numeri 3-4 Consacrarea leviţilor în slujba Domnului

54 48. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
Numeri 1:47-54 47. Leviţii după seminţia părinţilor lor, n-au intrat în numărătoarea aceasta. 48. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:

55 49. "Să nu faci numărătoarea seminţiei lui Levi, şi să nu-i numeri capetele în mijlocul celorlalţi copii ai lui Israel. 50. Dă în grija Leviţilor cortul întâlnirii, toate uneltele lui şi tot ce ţine de el.

56 Ei vor duce cortul şi toate uneltele lui, vor face slujba în el, şi vor tăbărî în jurul cortului.
51. Când va porni cortul, Leviţii să-l desfacă, şi când se va opri cortul, Leviţii să-l întindă iar; străinul care se va apropia de el, să fie pedepsit cu moartea.

57 53. Dar Leviţii să tăbărască în jurul cortului întâlnirii, pentru ca să nu izbucnească mânia Mea împotriva adunării copiilor lui Israel; şi Leviţii să aibă paza cortului întâlnirii."

58 Dan Iuda Efraim Ruben Gherşoniţii Merariţii Chehatiţii Aaroniţii

59 Ce era atât de special cu privire la seminţia lui Levi?

60 Viţelul de aur şi leviţii
Întâii născuţi şi leviţii Cortul întâlnirii şi leviţii

61 Exod 32 25. Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu, spre batjocura vrăjmaşilor săi; 26. s-a aşezat la uşa taberei, şi a zis: "Cine este pentru Domnul, să vină la mine!" Şi toţi copiii lui Levi s-au strâns la el.

62 27. El le-a zis: "Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: "Fiecare din voi să se încingă cu sabia; mergeţi şi străbateţi tabăra de la o poartă la alta, şi fiecare să omoare pe fratele, pe prietenul şi pe ruda sa."

63 28. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise; şi aproape trei mii de oameni au pierit în ziua aceea din popor. 29. Moise a zis: "Predaţi-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului şi fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea Lui să vină astăzi peste voi!"

64 Leviţii Cine iubeşte mai mult pe tată ori mamă … decât pe Mine nu este vrednic de Mine!

65 Împărăţia lui Dumnezeu este o realitate teo-centrată, nu antropo-centrată

66

67

68 Numeri 25 7. La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul adunării şi a luat o suliţă în mână.

69 8. S-a luat după omul acela din Israel până în cortul lui, i-a străpuns prin pântece pe amândoi: atât pe bărbatul acela din Israel, cât şi pe femeia aceea. Şi a încetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui Israel.

70 5. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:
Numeri 3 5. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: 6. "Apropie seminţia lui Levi, şi pune-o înaintea preotului Aaron, ca să fie în slujba lui. 7. Ei să aibă grijă de tot ce este dat în paza lui şi de tot ce este poruncit întregii adunări, înaintea cortului întâlnirii: să facă slujba cortului.

71 8. Să aibă grijă de toate uneltele cortului întâlnirii, şi de tot ce este poruncit copiilor lui Israel: ei să facă slujba cortului. 9. Să dai pe Leviţi lui Aaron şi fiilor lui; ei să-i fie daţi lui în totul din partea copiilor lui Israel.

72 Viţelul de aur şi leviţii
Întâii născuţi şi leviţii Cortul întâlnirii şi leviţii

73 Numeri 1:53 53. Dar Leviţii să tăbărască în jurul cortului întâlnirii, pentru ca să nu izbucnească mânia Mea împotriva adunării copiilor lui Israel; şi Leviţii să aibă paza cortului întâlnirii."

74 11. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:
12. "Iată că am luat pe Leviţi din mijlocul copiilor lui Israel, în locul tuturor întâilor născuţi, care se nasc întâi dintre copiii lui Israel; şi Leviţii vor fi ai Mei.

75 13. Căci orice întâi născut este al Meu; în ziua când am lovit pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, Mi-am închinat Mie pe toţi întâii născuţi din Israel, atât din oameni cât şi din dobitoace: ei vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul."

76 Numeri 3:40-51 40. Domnul a zis lui Moise: "Fă numărătoarea tuturor întâilor născuţi de parte bărbătească dintre copiii lui Israel, de la vârsta de o lună în sus, şi numără-i după numele lor.

77 41. Să iei pe Leviţi pentru Mine, Domnul, în locul tuturor întâilor născuţi din copiii lui Israel, şi vitele Leviţilor în locul tuturor întâilor născuţi din vitele copiilor lui Israel!"

78 42. Moise a făcut numărătoarea tuturor întâilor născuţi dintre copiii lui Israel după porunca pe care i-o dăduse Domnul. 43. Toţi întâii născuţi de parte bărbătească, a căror numărătoare au făcut-o numărându-le numele, de la vârsta de o lună în sus, au fost 22273

79 44. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:
45. "Ia pe Leviţi în locul tuturor întâilor născuţi din copiii lui Israel, şi vitele Leviţilor în locul vitelor lor; şi Leviţii vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul.

80 46. Pentru răscumpărarea celor două sute şaptezeci şi trei, care trec peste numărul Leviţilor, dintre întâii născuţi ai copiilor lui Israel, 47. să iei câte cinci sicli de cap, după siclul sfântului locaş, care este de două zeci de ghere."

81 48. Să dai argintul acesta lui Aaron şi fiilor lui, pentru răscumpărarea celor ce trec peste numărul Leviţilor." 49. Moise a luat argintul pentru răscumpărarea celor ce treceau peste numărul celor răscumpăraţi de Leviţi;

82 50. a luat argintul întâilor născuţi din copiii lui Israel: o mie trei sute şaizeci şi cinci de sicli, după siclul sfântului locaş. 51. Şi Moise a dat argintul de răscumpărare lui Aaron şi fiilor lui, după porunca Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.

83 Leviţii număraţi de la vârsta de o lună în sus

84 14. Domnul a vorbit lui Moise, în pustia Sinai, şi a zis:
15. "Fă numărătoarea copiilor lui Levi, după casele părinţilor lor, după familiile lor; şi anume, fă numărătoarea tuturor celor de parte bărbătească, de la vârsta de o lună în sus.

85 1 lună – 25 ani 50

86 Copii cresc printre picioarele celor mari, deprinzând slujirea de la ei!

87 Efeseni 6:4 Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i, în mustrarea şi învăţătura Domnului (6:4).

88 A-i creşte în mustrarea şi învăţătura Domnului
A-i întărâta la mânie A-i creşte în mustrarea şi învăţătura Domnului Oare cum se informează şi se definesc reciproc cele două expresii? Ce lumină aruncă a doua asupra primeia?

89 Nu întărâtaţi la mânie pe copii voştri!
Sunt mustrarea şi învăţătura pe care o dă părintele ale Domnului? Este mustrarea şi învăţătura Domnului operantă mai întâi în viaţa părintelui? Suntem consecvenţi ca părinţi în trăirea vieţii creştine?

90 Evrei 12:13 13. croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat.

91 Viţelul de aur şi leviţii
Întâii născuţi şi leviţii Cortul întâlnirii şi leviţii

92 Exod 40:34-35 34. Atunci norul a acoperit cortul întâlnirii, şi slava Domnului a umplut cortul. 35. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii, pentru că norul stătea deasupra lui, şi slava Domnului umplea cortul.

93 Levitic 1:1 1. Domnul a chemat pe Moise; i-a vorbit din cortul întâlnirii, şi a zis: 2. "Vorbeşte copiilor lui Israel, şi spune-le: "Când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului,

94 Slujbele leviţilor Numeri 3:17-39 Numeri 4

95 Gherşoniţii cortul şi acoperişul cortului, învelitoarea acoperişului cortului şi perdeaua de la uşa cortului întâlnirii; 26. apoi pânzele curţii şi perdeaua de la poarta curţii cortului de jur împrejurul cortului şi altarului, şi toate funiile pentru slujba cortului.

96

97 Chehatiţii chivotul, masa, sfeşnicul, altarele, uneltele sfântului locaş, cu care îşi făceau slujba, perdeaua dinlăuntru, şi tot ce ţine de ea.

98

99

100

101

102

103

104 Merariţii scândurile cortului, drugii, stâlpii şi picioarele lor, toate uneltele şi tot ce ţine de ele; 37. apoi stâlpii curţii de jur împrejur, picioarele lor, ţăruşii lor şi funiile lor.

105 Închinarea leviţilor

106 5. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:
Numeri 8:5:22 5. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: 6. "Ia pe Leviţi din mijlocul copiilor lui Israel, şi curăţeşte-i.

107 7. Iată cum să-i curăţeşti: Stropeşte-i cu apă ispăşitoare; să lase să treacă briciul peste tot trupul lor, să-şi spele hainele, şi să se curăţească. 8. Să ia apoi un viţel, cu darul de mâncare obişnuit, făcut din floare de făină, frământată cu untdelemn şi să mai iei un alt viţel pentru jertfa de ispăşire.

108 9. Să apropii pe Leviţi înaintea cortului întâlnirii, şi să strângi toată adunarea copiilor lui Israel. 10. Să apropii pe Leviţi înaintea Domnului; şi copiii lui Israel să-şi pună mâinile pe Leviţi.

109 11. Aaron să legene pe Leviţi într-o parte şi într-alta înaintea Domnului ca un dar legănat din partea copiilor lui Israel; şi să fie închinaţi astfel în slujba Domnului. 12. Leviţii să-şi pună mâinile pe capul viţeilor, şi să aduci unul ca jertfă de ispăşire, şi altul ca ardere de tot ca să faci ispăşire pentru Leviţi.

110 13. Să pui pe Leviţi în picioare înaintea lui Aaron şi înaintea fiilor lui, şi să-i legeni într-o parte şi într-alta, ca un dar legănat Domnului. 14. Aşa să desparţi pe Leviţi din mijlocul copiilor lui Israel; şi Leviţii vor fi ai Mei.

111 15. După aceea, Leviţii să vină să facă slujba în cortul întâlnirii
15. După aceea, Leviţii să vină să facă slujba în cortul întâlnirii. Astfel să-i curăţeşti şi să-i legeni într-o parte şi într-alta, ca un dar legănat. 16. Căci ei Îmi sunt daţi cu totul din mijlocul copiilor lui Israel: Eu i-am luat pentru Mine în locul întâilor născuţi, din toţi întâii născuţi ai copiilor lui Israel.

112 17. Căci orice întâi născut al copiilor lui Israel este al Meu, atât din oameni cât şi din dobitoace; Mie Mi i-am închinat în ziua când am lovit pe toţi întâii născuţi în ţara Egiptului. 18. Şi Eu am luat pe Leviţi în locul tuturor întâilor născuţi ai copiilor lui Israel.

113 19. Am dat pe Leviţi în totul lui Aaron şi fiilor lui, din mijlocul copiilor lui Israel, ca să facă slujba pentru copiii lui Israel în cortul întâlnirii, să facă ispăşire pentru copiii lui Israel, şi astfel copiii lui Israel să nu fie loviţi cu nici o urgie, când se vor apropia de sfântul locaş."

114 20. Moise, Aaron şi toată adunarea copiilor lui Israel, au făcut cu Leviţii tot ce poruncise lui Moise Domnul despre Leviţi; aşa au făcut copiii lui Israel cu ei.

115 21. Leviţii s-au curăţit, şi şi-au spălat hainele
21. Leviţii s-au curăţit, şi şi-au spălat hainele. Aaron i-a legănat într-o parte şi într-alta, ca un dar legănat înaintea Domnului, şi a făcut ispăşire pentru ei, ca să-i curăţească

116 22. După aceea, Leviţii au venit să-şi facă slujba în cortul întâlnirii, în faţa lui Aaron şi a fiilor lui. Întocmai cum poruncise lui Moise Domnul cu privire la Leviţi, aşa s-a făcut cu ei.

117 Cum se aplică astfel de texte?

118 Leviţii Marele preot Cortul Întâlnirii Întâii născuţi

119 5. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:
Numeri 3 5. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis: 6. "Apropie seminţia lui Levi, şi pune-o înaintea preotului Aaron, ca să fie în slujba lui. 7. Ei să aibă grijă de tot ce este dat în paza lui şi de tot ce este poruncit întregii adunări, înaintea cortului întâlnirii: să facă slujba cortului.

120 Numeri 1:50 50. Dă în grija Leviţilor cortul întâlnirii, toate uneltele lui şi tot ce ţine de el.

121 11. Domnul a vorbit lui Moise, şi a zis:
12. "Iată că am luat pe Leviţi din mijlocul copiilor lui Israel, în locul tuturor întâilor născuţi, care se nasc întâi dintre copiii lui Israel; şi Leviţii vor fi ai Mei.

122 Corespondenţe Noul Legământ Vechiul Legământ Poporul Biserica
Preoţi & leviţi Biserica Noul Legământ

123 Corespondenţe Noul Legământ Vechiul Legământ Poporul Biserica
Preoţi & leviţi Biserica Noul Legământ

124 Evrei 12:18-23 18. Voi nu v-aţi apropiat de un munte care se putea atinge şi care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună,

125 19. nici de sunetul de trâmbiţă, nici de glasul, care vorbea în aşa fel că cei ce l-au auzit, au cerut să nu li se mai vorbească, 20. (pentru că nu puteau suferi porunca aceasta: "Chiar un dobitoc dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre, sau străpuns cu săgeata."

126 21. Şi priveliştea aceea era aşa de înfricoşătoare, încât Moise a zis: "Sunt îngrozit şi tremur!").
22. Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului cel viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor,

127 23. de Biserica celor întâi născuţi care sunt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârşiţi, 24. de Isus, Mijlocitorul legământului cel nou, şi de sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel.

128 1. Eu sunt adevărata viţă, şi Tatăl Meu este vierul.
Ioan 15 1. Eu sunt adevărata viţă, şi Tatăl Meu este vierul. 2. Pe orice mlădiţă, care este în Mine şi n-aduce roadă, El o taie şi pe orice mlădiţă care aduce roadă, o curăţeşte, ca să aducă şi mai multă roadă.

129 Romani 14 7. În adevăr, niciunul din noi nu trăieşte pentru sine, şi nici unul din noi nu moare pentru sine. 8. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului.

130 9. Căci Cristos – Mielul de Paști – pentru aceasta a murit şi a înviat, ca să aibă stăpânire şi peste cei morţi şi peste cei vii.

131 Ce extraordinară mântuire! Teologia cărţii Romani
2008 Ce extraordinară mântuire! Teologia cărţii Romani

132 Romani 12 Sesiunea VII Ascultarea credinţei Îţi cunoşti darul , locul şi rolul în zidirea Trupului lui Hristos?

133 Romani 1:1-5 Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu,

134 pe care o făgăduise mai înainte prin proorocii Săi, în sfintele Scripturi.
Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David în ce priveşte trupul, iar în ce priveşte duhul sfinţeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morţilor: adică pe Isus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul şi apostolia ca să aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea credinţei pe toate neamurile...

135 Evanghelia lui Hristos
Rădăcinile Evangheliei sunt în Vechiul Testament Esenţa Evangheliei vizează Persoana Domnului Isus Hristos Scopul propovăduirii Evangheliei este aducerea la ascultarea credinţei a tuturor celor care o aud şi cred în Domnul Isus Hristos

136 Ascultarea credinţei Sau ce anume doreşte să lucreze Duhul Sfânt în noi
Teologia cărţii 1:18-11:36 Aplicarea ei 12:1-15:13 Încheierea 15:14-16:27 Introducerea 1:1-17 11-7 18-17

137 12:1 Aplicaţia: Aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă plăcută lui Dumnezeu 12:2 Condiţia ca jertfa să fie plăcută lui Dumnezeu 12:3-8 Altarul pe care trebuie adusă arderea de tot sau contextul slujirii mele 12:9-16 Atitudinea în slujire sau condiţia ca jertfa să fie duhovnicească Focalizarea în slujire 14:1-23 Acceptarea celuilalt în trupul lui Hristos 15:1-13 Modelul de slujire

138 Poate veni oricine, oricând, dar nu oricum!
Rom. 11:33-36…..!!!!! Domnul Însuşi a coborât între noi şi ne cheamă să ne apropiem de El!  Poate veni oricine, oricând, dar nu oricum!

139 Romani 12:1 – Aplicaţia 1. Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. (λογικὴν λατρείαν ὑμῶν, un act raţional de închinare)

140 Jertfa era interfaţa obligatorie în actul de închinare al iudeului, în apropierea acestuia de Dumnezeu

141 Cinci feluri de jertfe Arderea de tot Jertfa de mâncare
Jertfe de bună voie Arderea de tot Jertfa de mâncare Jertfa de mulţumire Jertfe obligatorii Jertfa de ispăşire Jertfa pentru vină

142 Relaţia cu Dumnezeu fiind reglementată prin Jertfa Necurmată, scopul celor cinci categorii de jertfe era să modeleze inima omului, s-o pună într-o stare după voia lui Dumnezeu, într-o stare sfântă, plăcută lui Dumnezeu.

143 Coordonatele cardinale ale relaţiei cu Dumnezeu
Aparţin lui Dumnezeu în întregime Depind de Dumnezeu în întregime Lui Dumnezeu îi dau socoteală pentru toate lucrurile

144 Jertfa necurmată – Domnul Isus
Sistemul jertfelor levitice era abrogat Trupul, ca o jertfă vie, sfântă plăcută lui Dumnezeu

145 12:1 Aplicaţia: Aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă plăcută lui Dumnezeu 12:2 Condiţia ca jertfa să fie plăcută lui Dumnezeu 12:3-8 Altarul pe care trebuie adusă arderea de tot sau contextul slujirii mele 12:9-16 Atitudinea în slujire sau condiţia ca jertfa să fie duhovnicească Focalizarea în slujire 14:1-23 Acceptarea celuilalt în trupul lui Hristos 15:1-13 Modelul de slujire

146 Romani 12:2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

147 Chipul veacului acestuia
Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, Să vă prefaceţi prin înnoirea în duhul minţii voastre, ca să deosebiţi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută şi desăvârşită ci

148 1 Ioan 2:15-17 15. Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El. 16. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. 17. Şi lumea şi pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac.

149 Chipul veacului acestuia
Mâncare Băutură Bani Sex Profesie Sport Biblie Rugăciune etc. Lumea Moartea Tatăl Viaţa

150 Psalmul 119:9-11 9. Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău. 10. Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale. 11. Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!

151 14. Când urmez învăţăturile Tale, mă bucur de parcă aş avea toate comorile.
15. Mă gândesc adânc la poruncile Tale, şi cărările Tale le am sub ochi. 16. Mă desfătez în orânduirile Tale, şi nu uit Cuvântul Tău.

152 34. Dă-mi pricepere, ca să păzesc Legea Ta şi s-o ţin din toată inima mea!
35. Povăţuieşte-mă pe cărarea poruncilor Tale, căci îmi place de ea. 36. Pleacă-mi inima spre învăţăturile Tale şi nu spre câştig!

153 46. Voi vorbi despre învăţăturile Tale înaintea împăraţilor, şi nu-mi va roşi obrazul.
47. Mă desfătez în poruncile Tale, căci Te iubesc. 48. Îmi întind mâinile spre poruncile Tale, pe care le iubesc, şi vreau să mă gândesc adânc la orânduirile Tale.

154 12:1 Aplicaţia: Aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă plăcută lui Dumnezeu 12:2 Condiţia ca jertfa să fie plăcută lui Dumnezeu 12:3-8 Altarul pe care trebuie adusă arderea de tot sau contextul slujirii mele 12:9-16 Atitudinea în slujire sau condiţia ca jertfa să fie duhovnicească Focalizarea în slujire 14:1-23 Acceptarea celuilalt în trupul lui Hristos 15:1-13 Modelul de slujire

155 Romani 12:3-8 Singurul altar pe care putem să ne aducem trupurile ca jertfă plăcută lui Dumnezeu este altarul zidirii Trupului lui Hristos!

156 Romani 12:3-8 3. Prin harul, care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă, pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.

157 4. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, 5. tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Cristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora.

158 6. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat: cine are darul proorociei, să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui. 7. Cine este chemat la o slujbă, să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii, să se ţină de învăţătură.

159 8. Cine îmbărbătează pe alţii, să se ţină de îmbărbătare
8. Cine îmbărbătează pe alţii, să se ţină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte, să cârmuiască cu râvnă; cine face milostenie, s-o facă cu bucurie.

160 1 Petru 4:10 10. Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul, pe care l-a primit.

161 Suntem ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, deci trebuie să ne punem talantul în negoţ.

162 Suntem ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, deci ce avem să nu fi primit?

163 Efeseni 4:16 Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.

164 Nu te compara cu alţii, ci dă socoteală lui Dumnezeu de măsura folosirii darului tău, căci El este acela care, în mod suveran, împarte fiecăruia un dar anume şi o anume măsură de credinţă.

165 Cum îmi descopăr darul?

166 Daruri de vorbire & Daruri de slujire

167 1 Petru 4:11 11. Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea, pe care i-o dă Dumnezeu: pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.

168 O listă exemplificativă de daruri:
Romani 12 Prorociei Slujirii Învăţării Îmbărbătării Dărniciei Cârmuirii Milosteniei

169 1 Corinteni 12 Vorbirii despre înţelepciune Vorbirii despre cunoştinţă
Credinţei Tămăduirii Puterii de a face minuni Deosebirii duhurilor Limbilor Tălmăcirii

170 Romani 12:3-8 3. Prin harul, care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă, pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.

171 Măsura de credinţă vizează sfera de influenţă a slujiri noastre
Preoţia mostră vizează „marginile pământului”, iar secerişul este al lui Dumnezeu, de aceea, perspectivele sunt nelimitate. Măsura de credinţă vizează sfera de influenţă a slujiri noastre Darul specific sau arătarea Duhului spre folosul altora Romani 12:3-8

172 Până la un anumit nivel al măsurii noastre de credinţă în folosirea anumitor daruri, putem funcţiona în mai multe compartimente. Dar pe măsură ce creşte măsura de credinţă în folosirea unui anumit dar, încercarea de a sta în mai multe compartimente înseamnă să nu avem simţiri cumpătate despre noi înşine.

173 Ce este un dar duhovnicesc? 1 Cor. 12:7
Fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.

174 Care duh?

175 1 Cor. 12:29-31 29. Oare toţi sunt apostoli? Toţi sunt prooroci? Toţi sunt învăţători? Toţi sunt făcători de minuni? 30. Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tălmăcesc? 31. Umblaţi dar după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună.

176 6 Oare toţi sunt….? Oare toţi cei care pretind că sunt… sunt cu adevărat? (1 Cor. 14:37; 2 Cor. 11:13-15) Umblaţi după darurile cele (mai) bune şi vă voi arăta o cale nespus mai bună: 1 Corinteni 13

177 Umblaţi după darurile mai bune
Strict vorbind, mei,zona este comparativul adjectivului me,gaj (mare). Superlativul ar fi me,gistoj

178 Dacă traducerea corectă este “umblaţi după darurile bune”, mai bune sau cele bune, atunci Pavel ne învaţă cum anume să deosebim darurile bune de cele false, manifestarea Duhului lui Dumnezeu de manifestarea unui duh străin.

179 Analogie Darurile Duhului Sfânt pot fi asimilate cu vase de forme şi capacităţi diferite care poartă în ele în mod invariabil acelaşi conţinut: Roada Duhului Sfânt

180 Principiile arătării Duhului
Duhul îl va proslăvi întotdeauna pe Fiul prin arătările Lui (12:3); Duhul se va arăta întotdeauna spre folosul altora (12:7) şi Arătarea Duhului ni se dă (12:7, 11, 22).

181 dorinţa de a fi la dispoziţia Duhului Sfânt,
A umbla după darurile duhovniceşti înseamnă a căuta să fie împlinite condiţiile în care Duhul se arată: dorinţa de a fi la dispoziţia Duhului Sfânt, dorinţa de a-L proslăvi pe Hristos şi dorinţa de a-i sluji pe alţii.

182 „Fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora” (12:7).
Problema nu este să ai un dar, ci să fii un dar în slujba altora

183 Ca îmi descopăr darul: trebuie să iau decizia să apreciez ceea ce lucrează Duhul Sfânt prin fraţii mei,  trebuie să fac ceva spre folosul fraţilor mei, cu credincioşie, adică, în mod sistematic şi cu creativitate,

184 veghind ca prin mine să se arate roada Duhului, nu faptele firii,
rugându-mă ca aceia pe care-i slujesc să-L slăvească pe Tatăl meu care este în ceruri (Mat. 5:16) şi fiind atent la confirmarea Duhului prin fraţii mei!

185 Ca să-m descopăr darul:
Să identific o nevoie; Ce voi face pentru împlinirea ei? Pe cât timp mă angajez la această slujire? Cât de des voi face lucrul respectiv? Ce aştept să se întâmple în urma slujirii mele? Cu cine şi cum voi evalua, pe de o parte, credincioşia mea, iar pe de altă parte, răspunsul lui Dumnezeu?

186 Un dar nepus în negoţ nu poate fi descoperit!

187 12:1 Aplicaţia: Aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă plăcută lui Dumnezeu 12:2 Condiţia ca jertfa să fie plăcută lui Dumnezeu 12:3-8 Altarul pe care trebuie adusă arderea de tot sau contextul slujirii mele 12:9-16 Atitudinea în slujire sau condiţia ca jertfa să fie duhovnicească Focalizarea în slujire 14:1-23 Acceptarea celuilalt în trupul lui Hristos 15:1-13 Modelul de slujire

188 Romani 12:9-16 Atitudinea în slujire
Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine. Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul.

189 Slujiţi Domnului. Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune. Ajutaţi pe sfinţi, când sunt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc: binecuvântați şi nu blestemaţi.

190 Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură;
plângeți cu cei ce plâng. Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi.

191 Aşadar, aduceţi trupurile voastre ca o pe jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu!
191

192 Bine rob bun şi credincios!


Descărcați ppt "Numeri O nouă şansă 1 36 26 25 11 10 Dezastru Sărbătoare."

Prezentări similare


Publicitate de la Google