Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Buna ziua copii!!!!. Tem ă la distanţ ă P ă rţile secundare de propoziţie.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Buna ziua copii!!!!. Tem ă la distanţ ă P ă rţile secundare de propoziţie."— Transcriere de prezentare:

1 Buna ziua copii!!!!

2 Tem ă la distanţ ă P ă rţile secundare de propoziţie

3 S ă ne reamintim!!!!! Cuvintele din vorbirea noastr ă - p ă rți de vorbire. P ă rțile de vorbire înv ă țate – substantivul, adjectivul, verbul, pronumele. Cuvintele dintr- o propoziție - p ă rți de propoziție.

4 Părțile principale de propoziție Subiectul ( S)Predicatul ( P) Ce face? Ce a făcut? Ce va face? Cine? Ce? Despre cine/ce se vorbește în propoziție?

5 S. Ps. P. Ps. Pomii din livad ă s-au împodobit cu flori. Observ ă m c ă pe lâng ă p ă rțile principale în propoziție mai sunt și alte p ă rți. Ele se numesc parti secundare de propozitie – P.s. P ă rtile secundare de propoziție se afl ă cu ajutorul întreb ă rilor - Care? Ce fel de? Unde? Cum? Când? Al cui? Etc.

6 S ă reținem! Cuvintele care dezvolt ă propoziția, îmbog ă țindu-i sensul, se numesc p ă rți secundare. Ele determin ă substantive sau verbe și se afl ă cu ajutorul întreb ă rilor.

7 Părți de propziție PrincipaleSecundare Predicatul( P)Subiectul ( S) Ce face? Ce a făcut? Ce va face? Cine? Ce? Despre cine/ce se vorbește în propoziție? Care? Ce fel de? Unde? Cum? Când? Al cui? Etc.

8 Ps. S. P. Ps. Dulcea prim ă var ă a sosit în ţar ă. P.s + S.+ P. +P.s 1. Determin ă m predicatul - Ce face primavara?( a sosit - P) 2. Detremin ă m subiectul – Ce a sosit în ţar ă ? (primavara - S) 3. Determin ă m p ă rţile secundare de propoziţie 4. Unde a sosit ? În ţar ă – Ps. 5. Ce fel de primavar ă ? Dulcea – Ps.

9 Ce? Dulcea prim ă var ă a sosit în ţar ă. S. P. 1.primăv ară în ţară a sosit Dulcea Ce a f ă cut? Unde? Ps. Ce fel de? Ps. S. P.

10 Exerseaz ă independent 1. Transcrie în caiet propoziţia: P ă s ă rile c ă l ă toare au revenit la cuiburi. 2. Adreseaz ă întreb ă ri şi subliniaz ă predicatul P cu şi subiectul S cu 3. Adreseaz ă întreb ă ri şi indic ă deasupra p ă rţilor secundare Ps. 4. Alc ă tuişte schema p ă rţilor de propoziţie.

11 Sarcini de realizat Manual pag 158-159 de studiat tema - De realizat exercițiul4 și 5, pag 159 Pentru cei isteți itemul 9, pag 159

12 “Ca s ă urci pe scara succesului trebuie zilnic s ă munceşti” Ține minte, dragă copile!!!


Descărcați ppt "Buna ziua copii!!!!. Tem ă la distanţ ă P ă rţile secundare de propoziţie."

Prezentări similare


Publicitate de la Google