Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Rugăciunea Domnească T a t ă l N o s t r u

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Rugăciunea Domnească T a t ă l N o s t r u"— Transcriere de prezentare:

1 Rugăciunea Domnească T a t ă l N o s t r u
Cel mai desăvârşit model de rugăciune

2 ORIGINEA RUGĂCIUNII Originea rugăciunii Tatăl nostru este dumnezeiască. Într-o zi Sfinţii Apostoli L-au rugat pe Domnul: ,,Doamne, învaţă-ne să ne rugăm.’’(Luca 11,1) Atunci Mântuitorul Iisus Hristos nu le-a zis să se roage oricum sau să înveţe de la templu, ci i-a învăţat cea mai frumoasă rugăciune.

3 Când vă rugaţi să spuneţi aşa:
,,Tatăl Nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.’’ Amin.

4 Rugăciunea Domnească are trei părţi:
1. Chemarea; 2. 7 Cereri; 3. Încheierea; Fiind model suprem de rugăciune ea cuprinde toate cererile pentru toate trebuinţele şi necesităţile trupeşti şi sufleteşti. Tot ce cerem prin celelalte rugăciuni este cuprins în rugăciunea Tatăl nostru.

5 CHEMAREA Prima parte a rugăciunii Tatăl Nostru este Chemarea: ,,Tatăl Nostru, Care eşti în ceruri…’’ Îl numim pe Dumnezeu Tată pentru că: - Am primit acest drept prin Domnul nostru Iisus Hristos; - Dumnezeu ne-a dat viaţă; - Dumnezeu vrea să fie iubit de aceea îngăduie să fie numit Tată.

6 CHEMAREA Folosim chemarea: ,,Tatăl Nostru’’ şi nu ,,Tatăl meu’’, pentru că Dumnezeu este Tatăl Nostru al tuturor. Şi ne rugăm fiecare unul pentru altul, devenind fraţi între noi şi copiii aceluiaşi Părinte Ceresc; ,,Care eşti în ceruri’’- prin aceasta învăţăm să ne înălţăm gândurile la cele cereşti şi ne aduce aminte, că menirea noastră este veşnică;

7 Cele 7 cereri 1. ,,Sfinţească-se numele Tău’’ – Dumnezeu este Sfânt prin fire, la fel şi numele Lui. Astfel, cerem ca să ne sfinţească şi pe noi, iar noi să-L cinstim şi să-L respectăm prin gânduri şi fapte bune;

8 Cele 7 cereri 2. ,,Vie împărăţia Ta’’ – cerem să ne bucurăm de dreptatea şi pacea, de binele şi fericirea din Împărăţia Cerească aici pe pământ şi să dobândim viaţa veşnică;

9

10 ,, Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ…’’
Ne rugăm să împlinim voia Sa pe pământ, aşa cum îngerii sunt ascultători în cer şi cerem să fim ca îngerii şi să-i avem ocrotitori şi ajutători;

11 ,,Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi…’’
Această cerere leagă cele trei cereri de mai înainte, de celelalte patru care urmează. Ca oameni ce suntem avem trebuinţă nu doar de cele spirituale (ca să putem face voia Ta şi să dobândim viaţa veşnică) avem nevoie şi de pâine, ştiind că noi trebuie să ne hrănim. Dar prin ,,pâine’’ înţelegem toate cele necesare vieţii trupeşti şi sufleteşti, precum şi Sfânta Împărtăşanie (pâinea fiind Trupul Domnului Iisus Hristos).

12 ,,Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi…’’
Şi în această cerere ne rugăm să ne dea ,,nouă’’ - adică la toţi nu, doar, la fiecare personal, şi cerem pentru ziua de astăzi nu şi pentru cea de mâine, ca mâine să ne întâlnim iarăşi cu Dumnezeu în rugăciune.

13 Pâinea noastră cea de toate zilele...

14 ,,Şi ne iartă nouă greşelile noastre,precum şi noi iertăm greşiţilor noştri…’’
Ne rugăm să ne ierte greşelile(păcatele), aşa cum iertăm şi noi celor ce ne greşesc. Astfel, rostim o promisiune de a ierta pe cei care ne supără (chiar şi pe duşmani). Prin Sfânta Taină a Spovedaniei credincioşii primesc iertarea păcatelor de la Dumnezeu.

15 ,,Şi nu ne duce pe noi în ispită..’’
Ispitele sunt încercările şi necazurile care însoţesc viaţa noastră de aici, dar şi gândurile rele care duc la păcat. Oamenii cei mai încercaţi de ispite sunt tocmai cei credincioşi şi bineplăcuţi lui Dumnezeu. Rugăciunea este arma cu care luptăm împotriva ispitelor. Dumnezeu nu ispiteşte, dar îngăduie ispita pentru a ne încerca credinţa şi pentru a ne întări în lupta noastră cu cel rău.

16 ,,Ci ne izbăveşte de cel rău(viclean)…’’
Cerem apărarea lui Dumnezeu şi ne rugăm să fim feriţi de orice răutate: foamete, război, boli grele, inundaţii - tot ce ne pune viaţa trupească în pericol. Dar şi de răutăţile sufleteşti: de minciună, ură, nedreptate, răzbunare, etc. ,,cel rău’’ – este şi duhul răutăţii (îngerul rău sau diavolul). Acesta nu este mai puternic decât Dumnezeu, dar fiind mândru ne ispiteşte pe noi, ca să încălcăm voia Tatălui Ceresc. Arma împotriva celor rele este Sfânta Cruce şi Rugăciunea.

17 ÎNCHEIEREA A treia parte a Rugăciunii Tatăl Nostru este cuvântul ,,Amin’’. Acesta este un vechi cuvânt evreiesc, întâlnit foarte des în Sfintele Evanghelii. Cu el se încheie toate rugăciunile şi cântările bisericeşti. Amin- înseamnă ,,aşa să fie’’, adică toate să se facă după cum ne-am rugat.

18 ,,Rugaţi-vă neîncetat…’’
Rugăciunea Domnească este o rugăciune de cerere. Este întrebuinţată din vechime în Biserică, la Sfânta Liturghie, când este cântată de către toţi credincioşii, precum şi la toate sfintele slujbe. Se rosteşte în toate împrejurările vieţii;

19

20 Şi Domnul S-a rugat Tatălui Ceresc
Mântuitorul adeseori era surprins de Sfinţii Apostoli în rugăciune, dar cea mai impresionantă este Rugăciunea din Grădina Ghetsimani. Când s-a rugat pentru Sine, pentru Apostoli şi pentru toată lumea, adresându-se lui Dumnezeu Tatăl cu chemarea: ,,Părinte, …Mă rog ca toţi să fie una,…’’(Ioan 17,20-21)

21 Mântuitorul în rugăciune

22 Imagini din Grădina Ghetsimani

23 Imagini din Grădina Ghetsimani


Descărcați ppt "Rugăciunea Domnească T a t ă l N o s t r u"

Prezentări similare


Publicitate de la Google