Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Uniunea Avocaților din Moldova

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Uniunea Avocaților din Moldova"— Transcriere de prezentare:

1 Uniunea Avocaților din Moldova
Baroul Chișinău Avocat Angela Popil Chișinău 28 februarie 2017

2 Asigurarea socială și asigurarea obligatorie de asistență medicală pentru avocați si avocați stagiari medicală

3 CADRU LEGISLATIV Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul nr. 286 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2017 nr. 285 din Lege nr din cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală

4 Contribuții de asigurări sociale: cuantum și termen de plată
AVOCAȚI AVOCAȚI STAGIARI 7 512 MDL 7 512 MDL- optional Plătibilă lunar câte 1/12 din suma anuală Contribuția de asigurări sociale se plătește până la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune EXCEPȚII Avocații și Avocații stagiari care desfășoară activitate compatibilă cu activitatea de avocat și avocat stagiar, în baza contractului individual de muncă (activitatea didactică și științifică), NU plătesc contribuții individuale de asigurări sociale. Contribuțiile de asigurări sociale se vor reține și plăti de către angajator în condițiile art. 5 din Legea nr. 286 din și pct. 1.1 din Anexa nr. 3 la aceasta (29%).

5 Contribuții de asigurări sociale: cuantum și termen de plată (continuare)
EXCEPȚII (continuare) Avocații și Avocații stagiari care au atins vărsta de pensionare și au acumulat stagiul minim de cotizare NU plătesc contribuții individuale de asigurări sociale BENEFICII ASIGURATE Avocații și Avocații stagiari plătitori de contribuții individuale sociale conform pct. 1.6 din anexa nr. 3 la Legea 286/2016, beneficiază de pensia minimă pentru limită de vârstă și ajutor de deces. Avocații și Avocații stagiari, care activează în domeniul didactic și științific și pentru acre se plătesc contribuții de asigurări sociale în condițiile art. 5 din Legea 286/2016 și pct. 1.1 din anexa nr. 3 la aceasta, beneficiază de toate tipurile de prestații de asigurări sociale de stat

6 Contribuții de asigurări obligatorii de asistență medicală: cuantum și termen de plată
AVOCAȚI AVOCAȚI STAGIARI 4 056 MDL Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală se plătește individual Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală urmează a fi plătită prin transfer de către CA sau BAA integral până la 31 martie a anului de gestiune (art. 22 alin. (1) din Legea 1593/2002) Avocații stagiari beneficiază de reducere de 50% din suma primei (art. 4 alin. (3) din Legea 285 / 2016 Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală se plătește până la 31 martie a anului de gestiune (art. 22 alin. (1) din Legea 1593/2002)

7 Raportări și dări de seamă
Asigurări sociale Asigurări medicale Cabinetele de avocați și Birourile Asociate de Avocați, care au persoane angajate prin contract individual de muncă, depun dările de seamă lunar până la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune Avocații sunt obligați să se înregistreze la agenția teritorială a CNAM în termen de 1 lună de la data obținerii licenței Cabinetele de avocați și Birourile Asociate de Avocați care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă depun Forma BASS-AN până la data de de

8 Vă mulțumim!


Descărcați ppt "Uniunea Avocaților din Moldova"

Prezentări similare


Publicitate de la Google