Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Impactul pedagogiei digitale asupra elevilor-avantaje și dezavantaje

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Impactul pedagogiei digitale asupra elevilor-avantaje și dezavantaje"— Transcriere de prezentare:

1 Impactul pedagogiei digitale asupra elevilor-avantaje și dezavantaje
Bardacov Victoria Profesor de matematică Grad didactic I IPCEC

2 Pedagogia este știința de a învăța să fii, de a învăța să știi, de a învăța să înveți, de a învăța să relaționezi.

3 Pedagogia digitală dezvoltă competențele elevilor pe verticală cît și pe orizontală

4 Pedagogia digitală determină:
-Provocare -Industrializarea cunoștințelor -Un domeniu necercetat pînă la sfîrșit -Oportunități pentru elevi, profesori, părinți -Consecințe sociale semnificative, racordate la cerințele societății de astăzi.

5 Scopul pedagogiei digitale :
-Favorizează structurarea informației primite -Îmbină metode și forme interactive în procesul învățării -Dezvoltă flexibilitatea gândirii la elevi -Modelează situații reale care necesită aplicarea competențele dobândite -Oferă un teren vast de experimente în orice domeniu studiat

6 Avantajele pedagogiei digitale pentru subiectul educației
-Accesibilitate și utilitate interactivă a informației (multidimensionala, multisarcină) -Învățarea specializată a sarcinilor (informația este prelucrată la nivel diferit) -Modelarea socială prin comunicare interactivă (Studii la distanță,schimb de experiență-forumuri specializate,comunități specifice) -Creșterea vitezei de accesare a informației ( Cunoștințele se asimilează eficient, dezvoltarea competențelor și abilităților digitale, accesul la bibliotecile virtuale)

7 Avantajele pedagogiei digitale pentru profesor
-Dezvoltarea profesională(în pas cu necesitățile societății) -Aplicarea metodelor interactive în procesul educației -Time managment reușit (aplicațiile digitale în procesul evaluării, predării) -Registru electronic, agenda electronică(informația amplă despre succesele elevului pentru părinți) -Formarea competențelor de la model unidirecțional la un model multidercțional -Modelarea situațiilor reale în dependență de disciplina de studiu

8 Dezavantajele pentru profesor
-Accentul este pus pe competențele dobîndite, dar este redusă comunicarea pe viu -Automatizarea procesului educațional -Creșterea volumului informației oferit -Necesită de a acorda timp pentru a dezvolta cultura informațională la elevi -Evoluția continuă a celor mai noi tehnologii digitale (tablă interactivă,echipamente pentru efectuarea lucrarilor de laborator etc ) , necesită timp pentru a forma abilități de lucru cu ele.

9 Dezavantajele pentru elev
-Accesul la multă informație (informația nu este asimilată , este tratată superficial uneori) -Lenea –apare ca consecință a reducerii efortului depus pentru a învăța -Securitatea în internet (rețelele de socializare, informația care nu este verificată ca conținut) -Lipsa motivației pentru a învăța (excesul de informație) -Blocaj de comunicare(exprimarea și expunerea ideilor, părerilor pentru un public viu) .

10


Descărcați ppt "Impactul pedagogiei digitale asupra elevilor-avantaje și dezavantaje"

Prezentări similare


Publicitate de la Google