Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Oleg VEREJAN, Preşedintele Asociaţiei de Actuariat din Moldova

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Oleg VEREJAN, Preşedintele Asociaţiei de Actuariat din Moldova"— Transcriere de prezentare:

1 Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței asigurărilor din Republica Moldova
Oleg VEREJAN, Preşedintele Asociaţiei de Actuariat din Moldova 17 iunie, 2011

2 PROFESIA DE ACTUARIAT PROFESIA DE ACTUARIAT 163 ani

3 Cine este Actuarul ? “Persoană cu studii în matematică şi finanţe, care prin aplicarea tehnicilor statistice avansate contribuie la soluţionarea problemelor financiare complexe” - AIA „Persoană calificată în evaluarea consecinţelor financiare ale unor evenimente incerte viitoare”- Asociaţiei Internaţionale de Supraveghere a Asigurărilor ( IAIS) „Persoană care aplică cunoştinţele realizate în matematică, statistică şi finanţe în scopul modelării şi exploatării sistemului de asigurări comerciale, programelor de pensii şi viaţă, precum şi celui de asigurări sociale. ”- Clasificatorul Internaţ. al Ocupaţiilor

4 Cine este Actuarul ? profesionist care utilizează cunostinţele sale din statistică şi matematică la soluţionarea problemelor financiare de business si sociale, care ţin în special de risc si incertitudine

5 Ciclul produsului de asigurare
Rolul Actuarului

6 Rolul Actuarului - funcţii
Tarifarea şi elaborarea produsului Calcularea rezervelor de asigurare Calcularea şi analiza solvabilităţii Calcularea şi estimarea profitabilităţii produselor de asigurare Elaborarea strategiilor investiţionale Estimarea valorilor juste Managementul activelor şi pasivelor Estimarea garanţiilor şi bonusurilor Elaborarea programelor de reasigurare Raportări şi Dezvăluiri de informaţii (supraveghere, conducere, clienţi) Analiza Financiară în Dinamică (DFA) : stress-testing Risk management - monitorizare

7 Rolul Actuarului MANAGEMENTUL CAPITALULUI TARIFARE REZERVE
”Menţinerea unei profitabilităţi ascendente"

8 Necesitatea Actuarilor – prezent şi perspectivă
Legea cu privire la asigurări XVI din Regulamentul privind persoanele cu funcţii de răpundere Bazele tehnice privind calcularea primelor de asigurare şi rezervelor Elaborarea business-planului asigurătorului Regulamentul privind Rezervele Tehnice – metode deterministe şi analitice Regulamentul privind Marjele de solvabilitate şi Coef. de lichiditate Regulamentul privind transferul portofoliului de asigurare Portofolii mari -> Calcularea primelor pe baza criteriilor ştiinţifice Aplicarea SIRF: SIRF - 4 “Contractul de asigurare” - impune indirect utilizării metodelor şi tehnicilor actuariale – pertinenţă şi prudenţă Regulamente privind activitatea de actuariat, Raport Actuarial Perspectiva integrării în UE Solvency II – capital în dependenţă de profilul riscului, simulări stochastice

9 Infrastructura Actuarială - perspectivă
Autoritatea de supraveghere Instructiuni pentru actuari Rapoartele actuariale Licentierea asiguratorilor Controlul solvabilitatii Actuarul Certificat Asociatia de Actuariat Responsabilitate juridica pentru bunastarea si solvabilitatea companiei Competente profesionale Instruire Standarde de practici Normele de conduita si disciplinare Membru Normele de conduita

10 Conlucrarea şi Raportarea - perspectivă
CNPF Conducerea Compania de asigurări Actuar Auditor Dezvăluirea publică

11 Necesitatea de Actuari
activitatea şi expertiza Actuarială este indispensabilă activităţii asigurătorilor; Întărirea prudenţialităţii supravegherii activităţii de asigurare; Ridicarea calităţii şi responsabilităţilor financiare ale asigurătorilor şi altor participanţi profesionişti ai pieţei financiare; Creşterea rolului managementului riscului în asigurări; Întăririi capacităţii de inderdependenţă între auditori şi actuari în asigurări; Creşetrea încrederii clienţilor; Dezvoltarea pieţei şi conformarea la standardele europene

12 Cine poate deveni Actuar ? – prezent: titular al certificatului
Legea şi Regulamentul persoană cu studii statistice, matematice sau economice; practică minimă – 2 ani raport actuarial – demonstrarea aptitudinilor practice susţinerea unei probe de atestare

13 Cine poate deveni Actuar ? - perspectivă
instruire educaţională corespunzătoare standardelor educaţionale; membru al unei asociaţii profesionale de actuariat calificat la un anumit nivel în cadrul asociaţiei practică minimă în domeniul actuariatului

14 Structura estimată a cunoştinţelor Actuarilor

15 Asociaţia de Actuariat din Moldova (AAM)
Contribuirea la recunoaşterea, susţinerea şi promovarea profesiei de actuar în Republica Moldova Contribuirea la respectarea principiilor profesionale de prudenţialitate prin: - codul de conduită - codul disciplinar - standarde de practică în asigurări de viaţă şi generale

16 Risc

17 Date Risc

18 Tehnici Actuariale Date Risc

19 Stabilitate Financiară
Tehnici Actuariale Date Risc Stabilitate Financiară

20 Tehnici Actuariale Date Rolul principal al Actuarilor
Risc Stabilitate Financiară


Descărcați ppt "Oleg VEREJAN, Preşedintele Asociaţiei de Actuariat din Moldova"

Prezentări similare


Publicitate de la Google