Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

STRATEGIA DE LA LISABONA

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "STRATEGIA DE LA LISABONA"— Transcriere de prezentare:

1 Utilizarea instrumentelor inovării în creşterea performanţelor serviciilor

2 STRATEGIA DE LA LISABONA 2000 - 2010
UE-cea mai dinamică şi competitivă economie bazată pe cunoaştere STRATEGIA EUROPA 2020 O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă incluziunii

3 EUROPA 2020 „Miza strategiei Europa 2020 este legată de ceea ce trebuie să facem astăzi şi mâine pentru a reaşeza economia UE pe drumul cel bun. Europa are un deficit de creştere care ne pune viitorul în pericol. Avem nevoie să construim un nou model economic bazat pe cunoaştere, pe o economie cu un nivel redus de emisii de carbon şi cu un grad ridicat de ocupare a forţei de muncă.” Presedintele CE José Manuel Barroso

4 Formule de creştere economică:
creştere economică inteligentă creştere economică durabilă creştere economică inclusivă

5 OBIECTIVE Un grad de ocupare a forţei de muncă de min. 75 % în zona de vârstă cuprinsă între 20 şi 64 de ani. Un nivel de min. 3% din PIB al investiţiilor în cercetare şi dezvoltare. Atingerea ţintelor fixate deja de U.E. în sfera energiei şi schimbărilor climatice, regăsite sub codul ”20/20/20”. Abandonul şcolar timpuriu să nu depăşească 10%, iar min. 40% din generaţia tânără să aibă studii superioare. Numărul persoanelor expuse riscului sărăciei să scadă cu 20 de milioane.

6 Agenda Europa 2020 O uniune a inovării Tineretul în mişcare
O agendă digitală pentru Europa O Europă care îşi utilizează eficient resursele O politică industrială pentru o creştere economică verde O agendă pentru noi competenţe şi locuri de muncă Platforma europeană împotriva sărăciei

7 DE CE INOVARE ÎN SERVICII?
În 2007, mai mult de 155 milioane de persoane au fost angajate în activităţi de servicii, reprezentând 70% din total de ocupare a forţei de muncă.

8 ARGUMENTE A înţelege mai bine particularităţile de inovare în domeniul serviciilor Instrumente de măsurare a inovării în servicii Dezvoltarea unor politici specifice de sprijin pentru servicii inovatoare cu potenţial pentru a genera un impact semnificativ asupra economiei

9 Cum să sprijinim inovarea în servicii?

10 Panel experti pentru inovarea in servicii
Instituirea Panelului de experţi - 20 experţi din 15 ţări ale UE Danish Technological Institute - Centre for Policy and Business Analysis-coordonator University Sussex-colaborator

11 1 3 2

12 Sarcinile grupului de experţi
Să analizeze complementarităţile dintre principalele politici şi instrumente financiare la nivel comunitar, concluzii şi recomandări. Să propună măsuri şi acţiuni. Acţiuni concrete la nivel naţional şi european.

13 PLANUL DE LUCRU 2010 - 4 ateliere de lucru în locaţii din Europa
2011 – eveniment public la Bruxelles, concluzii. 15 recomandări pentru CE

14 Vă mulţumesc pentru atenţie!
Dr. ing. LIDIA AVĂDĂNEI Expert inovare


Descărcați ppt "STRATEGIA DE LA LISABONA"

Prezentări similare


Publicitate de la Google