Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

MOTORUL ELECTRIC Dispozitivul care exercită lucru mecanic atunci când consumă energie electrică.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "MOTORUL ELECTRIC Dispozitivul care exercită lucru mecanic atunci când consumă energie electrică."— Transcriere de prezentare:

1 MOTORUL ELECTRIC Dispozitivul care exercită lucru mecanic atunci când consumă energie electrică

2 S - S N + N + - F2 F1 Feţele bobinei sunt paralele cu liniile câmpului magnetic dintre polii magnetului O bobină cadru ale cărei feţe sunt paralele cu liniile câmpului magnetic în care se află, se roteşte cu 900 , atunci când bobina este străbătută de curent electric

3 Forţele F1 şi F2 ce acţionează asupra conductoarelor AB şi CD
+ - F1 F2 Forţele F1 şi F2 ce acţionează asupra conductoarelor AB şi CD sunt forţele ……………………………… ELECTROMAGNETICE PARALELE Direcţiile …………………………. OPUSE Forţele F1 şi F2 au: Sensurile …………………………. EGALE Modulele …………………………. ROTIREA 900 Efectul acestui cuplu este ………………………. bobinei cu ….. Când feţele bobinei sunt perpendiculare pe liniile câmpului magnetic Braţul cuplului este ……………… DISTANŢA DINTRE FORŢE Momentul cuplului este …………

4 Schema de principiu a unui motor electric
perii colectoare S N COLECTOR Două lamele metalice de formă semicilindrică, izolate una de cealaltă, sunt legate la capetele firului bobinei şi se învârtesc odată cu bobina. Pe fiecare lamă a colectorului freacă un conductor fix numit perie colectoare. Periile colectoare sunt legate la bornele generatorului - + Colectorul a fost inventat în anul 1869 de electricianul belgian GRAMME ( ) bobină colector

5 C - + C D D B B + A - A Bobina nu este străbătută de curent electric, dar se roteşte datorită inerţiei Bobina se roteşte sub acţiunea cuplului de forţe electromagnetice - + C B D - + A C B A D Se inversează sensul curentului electric prin bobina pentru ca ea să-şi continue rotaţia în acelaşi sens Bobina nu este străbătută de curent electric, dar se roteşte datorită inerţiei

6 PĂRŢILE COMPONENTE ALE UNUI MOTOR ELECTRIC
colector bobină ROTOR cilindru ax perii colectoare magneţi STATOR carcasă borne

7 Wp Wm BILANŢUL ENERGETIC AL UNUI MOTOR ELECTRIC ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII
Energie electrică pierdută (prin efect Joule, frecare) Energie electrică primită MOTOR ELECTRIC W = U I  t Energie mecanică Wm În timpul funcţionării, un motor electric transformă o parte din energia electrică primită (consumată) în energie mecanică, cealaltă parte fiind pierdută sub formă de căldură

8 Completaţi legenda cu cuvintele de mai jos
colector rotor perie colectoare stator colector bobina electromagnetului electromagnet electromagnet bobina electromagnetului rotor stator perie colectoare

9 Aplicăm legea lui Joule: Q = I2  R  t t = 2 h
PROBLEMĂ REZOLVATĂ Un motor electric alimentat la tensiunea de 12 V este străbătut de un curent electric cu intensitatea de 1 A. Bobinajul rotorului are rezistenţa electrică de 4 . Motorul funcţionează timp de 2 ore. a) Ce energie electrică consumă motorul ? b) Ce căldură se degajă prin efect Joule ? c) Ce randament are acest motor ? U = 12 V a) We = U  I  t I = 1 A Numeric: We = 12  1  2  3600 J We = J R = 4  b) Aplicăm legea lui Joule: Q = I2  R  t t = 2 h Numeric: Q = 12  4  2  3600 J Q = J a) We = ? c)  = Wm / We unde Wm = We - Wp b) Q = ? Dar: Wp = Q Wm = = J Wm = J c)  = ?  = / = 0,(6) sau procentual  = 66,(6) %

10 PROBLEMĂ a) Pe = U  I U = 120 V Numeric: Pe = 120  10 Pe = 1200 W
Un motor de curent continuu alimentat la o tensiune de 120 V este străbătut de un curent electric cu intensitatea de 10 A. El pune în mişcare o maşină ce furnizează o putere de 800 W. a) Care este puterea electrică consumată de motor? b) Care este randamentul motorului ? c) De ce puterea mecanică furnizată este mai mică decât puterea electrică consumată? a) Pe = U  I U = 120 V Numeric: Pe = 120  10 Pe = 1200 W I = 10 A Pm = 800 W puterea mecanică furnizată b) Randamentul este raportul: puterea electrică consumată a) Pe = ? Pm 800  =  = = 0,(6) Sau ... procentual Pe 1200 b)  = ?  = 66,(6) % c) Pm < Pe = ? c) Deoarece există o parte de energie care se pierde prin căldură

11 FIŞĂ ELEVI Slide-urile 13 - 16
1. Imprimaţi câte două slide-uri pe o foaie A4 faţă - verso o foaie 2. Multiplicaţi cu numărul elevilor 3. Elevii completează fişa în timpul prezentării din oră - nu grăbiţi, prin click, prezentarea Este bine să: - provocaţi, aproape la fiecare click, răspunsurile orale ale elevilor - aşteptaţi completarea fişelor 4. Elevii ataşează fişa la caietul de clasă 1. Desenaţi schema motorului şi precizaţi elementele componente 2. Rezolvaţi o problemă similară cu problema 1 şi cu datele: U = I = R = t = 5. TEMĂ 3. Rezolvaţi o problemă similară cu problema 2 şi cu datele: U = I = Pm =

12 Definitie: MOTORUL ELECTRIC este …………. care exercită ……………
Definitie: MOTORUL ELECTRIC este …………. care exercită …………….. atunci când consumă …………… S N + - - S N + Treceţi pe figură F1 şi F2 Treceţi pe figură sensul de rotaţie a bobinei Observăm pe prima figură că feţele bobinei sunt cu liniile dintre polii magnetului Forţele F1 şi F2 ce acţionează asupra conductoarelor AB şi CD sunt forţele ……………………………… Forţele F1 şi F2 au: Direcţiile …………………… Sensurile ………………… Modulele …………… Efectul acestui cuplu este ………………………. bobinei cu Când feţele bobinei sunt perpendiculare pe liniile câmpului magnetic: Braţul cuplului este ……………… Momentul cuplului este ………… - S N + COLECTOR Două lamele metalice de formă…………. ………izolate una de cealaltă, sunt legate la capetele firului bobinei şi se ………………… cu bobina. Pe fiecare lamă a colectorului freacă un conductor fix numit ………. …………... Periile colectoare sunt legate la bornele generatorului Colectorul a fost inventat în anul 1869 de electricianul belgian GRAMME ( )

13 C - + C D D B B + A - A Bobina …. este străbătută de curent electric, dar se………. datorită ……. Bobina …………sub acţiunea cuplului de …………………………….. - + C B D - + A C B A D Se …………….. sensul curentului electric prin bobina pentru ca ea să-şi continue rotaţia în ………….. sens Bobina ….. este străbătută de curent electric, dar se ……….datorită ………

14 PĂRŢILE COMPONENTE ALE UNUI MOTOR ELECTRIC
BILANŢUL ENERGETIC AL UNUI MOTOR ELECTRIC ÎN TIMPUL FUNCŢIONĂRII MOTOR ELECTRIC Energie electrică primită pierdută Energie mecanică În timpul funcţionării, un motor electric transformă ……..... din energia electrică ……… (consumată) în energie …………, cealaltă parte fiind ………….. sub formă de …………..

15 1. Un motor electric alimentat la tensiunea de 12 V este străbătut de un curent electric cu intensitatea de 1 A. Bobinajul rotorului are rezistenţa electrică de 4 . Motorul funcţionează timp de 2 ore. a) Ce energie electrică consumă motorul ? b) Ce căldură se degajă prin efect Joule ? c) Ce randament are acest motor ? U = I = R = t = a) We = ? b) Q = ? c)  = ? 2. Un motor de curent continuu alimentat la o tensiune de 120 V este străbătut de un curent electric cu intensitatea de 10 A. El pune în mişcare o maşină ce furnizează o putere de 800 W. a) Care este puterea electrică consumată de motor? b) Care este randamentul motorului ? c) De ce puterea mecanică furnizată este mai mică decât puterea electrică consumată? U = a) I = Pm = b) Randamentul este …………... între puterea mecanică ……………….. şi puterea electrică …………….. a) Pe = ? b)  = ? c)Pm< Pe= ? c) Deoarece este o …………. de energie care se ………. prin ………….


Descărcați ppt "MOTORUL ELECTRIC Dispozitivul care exercită lucru mecanic atunci când consumă energie electrică."

Prezentări similare


Publicitate de la Google