Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE"— Transcriere de prezentare:

1 COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
EMITEREA OBLIGAŢIUNILOR DE CĂTRE AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Perspective de atragere a investițiilor

2 Emiterea obligaţiunilor de către autorităţile publice locale
Actele normative Legea nr.199-XIV din “Cu privire la piaţa valorilor mobiliare“, (publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova nr din ) Legea nr. 397-XV din “ Privind finanţele publice locale“(publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova nr din ) Regulamentul cu privire la emisiunea, circulaţia şi stingerea obligaţiunilor emise de către autorităţile administraţiei publice locale

3 Emiterea obligaţiunilor de către autorităţile publice locale
EMITENT - autorităţile administraţiei publice ale unităţilor administrativ - teritoriale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi

4 Emiterea obligaţiunilor de către autorităţile publice locale
ETAPELE EMISIUNII DE OBLIGAŢIUNI I. Adoptarea de către emitent a hotărîrii privind emisiunea de obligaţiuni; II. Înregistrarea la Comisia Naţională a prospectului ofertei publice de obligaţiuni; III. Plasarea obligaţiunilor;

5 Emiterea obligaţiunilor de către autorităţile publice locale
ETAPELE EMISIUNII DE OBLIGAŢIUNI , continuare IV. Aprobarea de către emitent a rezultatelor emisiunii de obligaţiuni; V. Înregistrarea la Comisia Naţională a dării de seamă asupra rezultatelor emisiunii; VI. Înregistrarea deţinătorilor de obligaţiuni în Registrul deţinătorilor de valori mobiliare.

6 Emiterea obligaţiunilor de către autorităţile publice locale
Condiţiile de emitere a obligaţiunilor Decizia de emitere a obligaţiunilor se adoptă de către autorităţile reprezentative şi deliberative ale emitentului în baza existenţei: a) documentelor de fundamentare a necesităţii şi eficienţei economice a emisiunii (proiect investiţional, plan de afaceri etc.); b) volumului emisiunii înscrise în limitele prevăzute de Legea privind finanţele publice locale.

7 Emiterea obligaţiunilor de către autorităţile publice locale
Clauze esenţiale: Obligaţiunile se emit la valoare nominală, care trebuie să fie divizibilă la 100 . Obligaţiunile se vînd la un preţ unic anunţat de emitent, care nu poate fi mai mic decît valoarea lor nominală. Obligaţiunile se achită cu mijloace băneşti, în moneda naţională.

8 Emiterea obligaţiunilor de către autorităţile publice locale
Clauze esenţiale: Stingerea obligaţiunilor se efectuează prin răscumpărarea lor de către emitent în conformitate cu condiţiile stipulate în prospectul ofertei publice. Emitentul nu este în drept să respingă cererea deţinătorului de obligaţiuni privind răscumpărarea obligaţiunilor dacă acesta acţionează în conformitate cu condiţiile stipulate în prospectul ofertei publice. Din momentul expirării termenului de circulaţie a obligaţiunilor, prevăzut în hotărîrea de emisiune a obligaţiunilor şi în prospectul ofertei publice de obligaţiuni, circulaţia lor se suspendă.

9 Emiterea obligaţiunilor de către autorităţile publice locale
Termene: După adoptarea hotărîrii privind plasarea obligaţiunilor emitentul urmează să prezinte Comisiei Naţionale cererea de înregistrare a ofertei publice. Oferta publică se înregistreză de către C.N.P.F. în termen de 30 zile. Emitentul este obligat în termen de 15 zile din data publicării în Monitorul Oficial a hotărîrii Comisiei Naţionale privind înregistrare a ofertei publice să dezvăluie informaţia cuprinsă în prospectul ofertei publice.

10 Emiterea obligaţiunilor de către autorităţile publice locale
Termene: Suplimentul la prospect, în termen de cel mult 7 zile calendaristice, se înregistrează şi se publică în acelaşi mod ca şi prospectul. în termen de 15 zile de la data încheierii plasamentului obligaţiunilor, emitentul prezintă Comisiei Naţionale cererea pentru înregistrare dării de seamă privind rezultatele emisiunii de obligaţiuni.

11 EMITEREA OBLIGAŢIUNILOR DE CĂTRE AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Perspective de atragere a investițiilor VĂ MULŢUMESC


Descărcați ppt "COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE"

Prezentări similare


Publicitate de la Google