Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Activitatea Serviciului Informatizare-Comunicaţii în anul 2004

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Activitatea Serviciului Informatizare-Comunicaţii în anul 2004"— Transcriere de prezentare:

1 Activitatea Serviciului Informatizare-Comunicaţii în anul 2004
Serviciul de Informatizare şi comunicatii s-a preocupat în anul 2004 de soluţionarea următoarelor categorii de probleme: ·        Asigurarea interfeţei cu toate facultăţile din cadrul UPT în probleme legate de informatizare şi comunicaţii (achiziţii de echipamente de tehnică de calcul şi pentru comunicaţii, întreţinerea şi exploatarea reţelei de telefonie,ş.a.). ·      Conlucrarea cu celelalte servicii din Rectoratul UPT ptr. întocmirea şi aprobarea actelor necesare operaţiunilor privitoare la achizitionarea şi reparaţia echipamentelor de tehnică de calcul. Prin achiziţionarea de echipamente performante s-au asigurat majorităţii salariaţilor condiţii bune pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu (în limita bugetului alocat pentru achiziţionarea de echipamente). ·    Asigurarea condiţiilor pentru buna funcţionare a echipamentelor de tehnică de calcul şi a reţelei de calculatoare din Rectorat (efecuarea de comenzi pentru upgradare şi/sau reparaţii de echipamente şi reţeaua de comunicaţii). Intervenţiile pentru rezolvarea anomaliilor care au apărut au fost operative, astfel că nu au fost întârzieri datorate tehnicii de calcul.  Colaborarea cu serv. de contabilitate, asigurând asistenţă tehnică pentru dezvoltarea , întreţinerea şi exploatarea de programe şi aplicaţii (urmărirea încasării taxelor dela studenţi, SICOB., Sitfac,...), ·        S-a realizat dezvoltarea, întreţinerea şi exploatarea sistemului integrat de Gestiune a şcolarităţii. S-a asigurat asistenţă tehnică şi instruirea utilizatorilor pentru implementarea şi exploatarea aplicaţiilor informatice. ·      S-a  efectuat periodic actualizarea bazei de date legislative (LEGIS) şi asigurarea consultării ei de către utilizatori. S-a realizat o mai buna protectie împotriva virusilor informatici pentru utilizatorii serviciului de din cadrul Rectoratului UPT. A

2 Continuare S-au  asigurat condiţii pentru buna funcţionare a reţelei de telefonie din U.P.T. S-a coordonat şi urmărit realizarea lucrării de cablare cu F.O. a legăturii dintre ROEDU şi căminele studenţeşti ale U.P.T. S-a coordonat şi urmărit realizarea lucrării de cablare. a legăturii telefonice dintre căminele studenţeşti ale U.P.T. şi întreaga reţea de telefonie. S-a analizat şi urmărit gestiunea impulsurilor telefonice de către abonaţii telefonici din cadrul Universităţii.       

3 Stadiul realizării reţelei de telefonie din UPT
LOCAŢIA STARE Rectorat şi Bibliotecă functionează Grup ELECTRO functionează Mecanică functionează Corp R functionează Chimie Pârvan functionează Hunedoara functionează Construcţii functionează Chimie Bocşei functionează Management functionează Compexul Studenţesc centrala telefonică este instalată, este făcută cablarea la intrare în toate căminele studenţeşti

4 Aspecte pozitive Elemente pozitive înregistrate în activitatea Serviciului ·        Pe parcursul anului 2004 s-a remarcat efortul susţinut al colectivului care s-a reflectat şi în creşterea eficienţei activităţii în rezolvarea numeroaselor sarcini de serviciu ale acestuia.. ·        Colectivul a făcut eforturi suplimentare , lucrând peste orele de program şi a reuşit să facă faţă sarcinilor primite. Acest lucru este confirmat de către colaboratorii noştrii.

5 Propuneri şi iniţiative pentru viitor
·       se va finaliza conectarea tuturor căminelor din Complexul studenţesc la centrala telefonică. ·  se va continua achiziţionarea de echipamente performante pentru asigurarea unor condiţii optime de muncă salariaţilor. ·      se va finaliza interconectarea tuturor căminelor studenţeşti ale UPT prin linii de comunicaţie proprii( fibră optică) la Internet. prezentarea în paginile Web ale Universităţii a principalelor hotărâri, manifestări şi, evenimente de interes public din Universitate, astfel încât să se asigure o difuzare rapidă a acestora pentru informarea personalului şi a studenţilor.        


Descărcați ppt "Activitatea Serviciului Informatizare-Comunicaţii în anul 2004"

Prezentări similare


Publicitate de la Google