Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

ESPON Climate – Schimbări climatice şi efecte teritoriale asupra economiilor locale şi regionale în Europa Dr. ecol.-urb., drd. geogr. Alexandru-Ionuţ.

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "ESPON Climate – Schimbări climatice şi efecte teritoriale asupra economiilor locale şi regionale în Europa Dr. ecol.-urb., drd. geogr. Alexandru-Ionuţ."— Transcriere de prezentare:

1 ESPON Climate – Schimbări climatice şi efecte teritoriale asupra economiilor locale şi regionale în Europa Dr. ecol.-urb., drd. geogr. Alexandru-Ionuţ PETRIŞOR 1, 2, Lector universitar, Director Ştiinţific Urbanism şi Dezvoltare Teritorială şi CS III Arh. drd. Ion PELEANU 2, Şef secţie Amenajarea Teritoriului şi CS III Sociolog drd. Alina CHICOŞ 2, Cercetător 1 – UAUIM Bucureşti, 2 – INCD URBAN-INCERC

2 Informaţii generale Proiect finanţat în cadrul Priorităţii 1 a Programului ESPON Durata derulării proiectului: 8/12/ /01/2012 Bugetul total al proiectului: €, din care UP euro Participare: 13 parteneri din 10 ţări: Germania – lider (Univ. din Dortmund), Finlanda, Norvegia, Olanda, Elveţia, Anglia, Spania, Slovacia, Ungaria şi România

3 Informaţii specifice Scop: evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra regiunilor Europei, mai ales asupra economiilor locale şi regionale Studiu de caz – bazinul hidrografic al Tisei: România, Slovacia şi Ungaria. Evaluarea vulnerabilităţii la schimbări climatice: expunere, sensibilitate şi capacitate de adaptare – identificarea unor teritorii specifice: Zone construite cu risc de inundaţii Zone rurale cu risc de deşertificare Arii cu risc de creştere a eroziunii solului Arii cu risc de diminuare a biodiversităţii

4 Informaţii specifice (continuare)
Expunere Precipitaţii Temperatură Accentuarea şiroirii Sensibilitate Mediu Economie Probleme sociale Etapizare Impactul schimbărilor climatice şi vulnerabilitatea Capacitatea de adaptare şi diminuarea efectelor Ierarhizarea adaptării regiunilor la schimbări climatice Capacitatea de adaptare Reglementarea utilizării terenurilor Reglementarea schimbării destinaţiei terenurilor Măsuri pentru protecţia contra inundaţiilor

5 Predicţii climatice: temperatura

6 Predicţii climatice: precipitaţiile

7 Predicţii climatice: expunerea

8 Acoperirea şi utilizarea terenului

9 Arii naturale protejate

10 Definirea zonei inundabile
În ţările partenere – prin lege În România: includerea UAT afectate de inundaţii conform legii 575/2001 => din regiunea analizată se exclude 1UAT Definirea unei zone de 100 m pentru albiile puţin importante şi 500 m pentru cele importante în stânga şi dreapta centrului cursului

11 Definirea zonei inundabile (cont.)

12 Vă mulţumesc pentru atenţie şi aştept întrebări.
Probleme Lipsa indicatorilor Lipsa datelor Lipsa unor definiţii legale şi a delimitărilor spaţiale Vă mulţumesc pentru atenţie şi aştept întrebări.


Descărcați ppt "ESPON Climate – Schimbări climatice şi efecte teritoriale asupra economiilor locale şi regionale în Europa Dr. ecol.-urb., drd. geogr. Alexandru-Ionuţ."

Prezentări similare


Publicitate de la Google