Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

De ce nu-mi răspunde Dumnezeu?

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "De ce nu-mi răspunde Dumnezeu?"— Transcriere de prezentare:

1 De ce nu-mi răspunde Dumnezeu?

2 Cerere nepotrivită

3 Cerere nepotrivită “Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.” 1Ioan 5:14

4 2.Motivație greșită/nepotrivită

5 2.Motivație greșită/nepotrivită
Dacă Dumnezeu ar răspunde la acestă cerere, ar fi El glorificat? ar ajuta la creșterea Împărăției Lui? ar fi de folos oamenilor? m-ar ajuta să cresc spiritual?

6 3.Timp nepotrivit

7 3.Timp nepotrivit Uneori Dumnezeu întârzie pentru a ne testa credința.
Avraam Uneori Dumnezeu întârzie pentru ca noi să ne putem dezvolta trăsături de caracter precum: răbdarea, încrederera, îngaduința. Iosif

8 4.Problema mea Se poate ca eu sa fiu problema, se poate ca între noi și Dumnezeu să fie un obstacol.

9 4.Problema mea PĂCATE NEMĂRTURISITE
1.Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, 2.ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi și Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui și-L împiedică să v-asculte! Isaia 59:1-2

10 4.Problema mea RELAȚII FRÂNTE
Bărbaţilor, purtaţi-vă și voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, scaunele care vor moșteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. 1 Peru 3:7

11 4.Problema mea ATITUDINE NEPĂSĂTOARE
Cine își astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Proverbe 21:13

12 5.Ascultă Cererea, motivația, timpul, starea potrivită - de multe ori răspunsul este “DA”.

13 6.Nu știm tot

14 6.Nu știm tot - Isus S-a rugat o noapte întreaga înainte de a-i alege pe cei 12 ucenici. “Rugăciunea nu este un mijloc de a înlatura elementele necunoscute și imprevizilile din viață, ci, mai curând, este o cale de a include necunoscutul și imprezizibilul în lucrarea finală a harului lui Dumnezeu în viețiile noastre.” Anderson - Isus în Ghetsimani

15 ÎntrebĂri: Care sunt întrebările/dilemele pe care le ai cu privire la rugăciune? Care sunt piedicile pe care le întalnești în calea rugăciunii?

16 Cărți: Richard Foster - Rugăciunea, Disciplinele spirituale
Phillip Yancey - Rugăciunea D.A. Carson- Chemarea la Reformare Spirituală Bill Hybels - Prea ocupat pentru a nu mă ruga Tim Keller - Prayer


Descărcați ppt "De ce nu-mi răspunde Dumnezeu?"

Prezentări similare


Publicitate de la Google