Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Conferinta De presa (martie 2019)

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "Conferinta De presa (martie 2019)"— Transcriere de prezentare:

1 Conferinta De presa (martie 2019)
BUGETUL GENERAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL 2019 Conferinta De presa (martie 2019)

2 562,6 MILIOANE LEI 120,6 milioane Euro
BUGETUL GENERAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI ARAD PE ANUL ESTE ÎN SUMA TOTALA DE: 562,6 MILIOANE LEI 120,6 milioane Euro

3 Structura Bugetului General de Venituri şi Cheltuieli al CLM Arad pe anul 2019
Bugetul Local (117 milioane Euro) mii lei Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (16,2 milioane Euro) 75.473 Bugetul fondurilor externe nerambursabile (0,2 milioane Euro) 1.023 Transferuri între bugete (-12,8 milioane euro) (se scad) TOTAL BUGET GENERAL (120,6 milioane Euro)

4 SITUAŢIE PRIVIND COTELE DIN IMPOZITUL PE VENIT
Nr. crt. denumire indicatori 2016 2017 2018 DIFERENTA 2019 1 3 4 5 6 7=6-5 8 IMPOZITUL PE VENIT, TOTAL DIN CARE: 16% 10% * 2 364,55 406,7 481,2 305,1 -176,1 296,9 MUNICIPIUL ARAD 41,75% 41 ,75% 43% 60% 152,2 169,8 209,9 131,2 -78,7 178,1 ECHIVALENT 16 MIL EURO

5 VENITURILE BUGETULUI LOCAL (Ponderea categoriilor de venituri în total buget local)

6 CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL (Ponderea capitolelor de cheltuieli In total buget local)

7 ORDONATORII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD
ORDONATORI DE CREDITE BUGET LOCAL 2019 (mii lei) % MUNICIPIUL ARAD 76 DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIAL Ă ARAD 43.812 8 CENTRUL DE ÎNGRIJIRE PERSOANE VÂRSTNICE ARAD 5.756 1 CENTRUL SOCIAL CANTINA MUNICIPALĂ ARAD 4.115 CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD 36.079 7 TEATRUL DE STAT IOAN SLAVICI ARAD 11.050 2 FILARMONICA DE STAT ARAD 11.990 41 UNITĂŢI DE INVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT 15.242 3 TOTAL 100

8 SUME ALOCATE PENTRU FINANȚAREA SĂNĂTĂȚII 5.700 MII LEI
Reparaţii Capitale -Reabilitare fațade clădire ORL, Oftalmologie, Oncologie, Dermatologie:1.000 mii lei SF - Bloc operator la unitatea spitalicească situată în Arad, Piața Mihai Viteazul nr.7-8: 550 mii lei DALI - Reabilitarea Secției Recuperare, Medicină fizică și Balneologie situată în Arad, Piața Mihai Viteazu nr.7-8: 150 mii lei Dotări ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad cu maşini, echipamente şi mijloace de transport (cu finanţare din transferuri interne): mii lei

9 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE
TOTAL mii lei (100%) Institutii de cultură mii lei (19%) Întretinere gradini publice, parcuri, zone verzi și de agrement mii lei (18%) Baze sportive 22.958 Monumente istorice 9.569 (8%) Transferuri CMC pentru sport, tineret, cultură mii lei (15%) Transferuri CMC penru susținere culte mii lei (2%) Transferuri CMC Actiuni culturale (13%) CMC – chelt. de funcțion. mii lei (3%) Alte servicii în dom. Culturii mii lei (5%)

10 CHELTUIELI PRIVIND ÎNTREŢINERE, REPARAŢII, INVESTIŢII INFRASTRUCTURĂ
Străzi (8,2 milioane Euro) Reparaţii străzi: mii lei; -Investiţii: mii lei. mii lei Iluminat public (3,5 milioane Euro) -Iluminat stradal: mii lei; -Investitii: mii lei. mii lei Salubrizare (4,7 milioane Euro), din care: Salubriea domeniului public mii lei; Investiții: mii lei. mii lei Canalizare (1,4 milioane Euro) -Întreţinere canalizare pluvială: mii lei; Investiţii: mii lei. 6.735 mii lei Întretinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (9,4 milioane Euro) -Întreţinere spaţii verzi: mii lei; Reparaţii şi întreţinere spaţii de joacă şi mobilier urban: mii lei; Baze sportive şi zone de agrement: mii lei; Investiţii: mii lei. mii lei Alte acţiuni (8,9 milioane Euro) -Dezăpeziri, deratizare, fântâni arteziene, câini fără stăpân, plăcuţe străzi, utilitãti zone industriale, toalete ecologice, lucrări şi servicii cadastrale, ş.a.: mii lei; -Investitii: mii lei. mii lei

11 Investiţii din Bugetul General
Ponderea investitiilor DIN BUGET LOCAL ȘI EXEDENT în Bugetul General al Municipiului Arad (cheltuieli de capital + investiţii din proiecte+ investitii din transferuri) Total Buget General 2019 mii lei ( 120,6 milioane Euro) 100 % Investiţii din Bugetul General (38,8 milioane Euro ) 32 %

12 Lucrări în continuare: 152.034 mii lei Lucrări noi: 3.073 mii lei
INVESTIŢII REPREZINTĂ 32% DIN BUGETUL GENERAL SI SE REFERĂ LA URMĂTOARELE CATEGORII DE LUCRĂRI: Lucrări în continuare: mii lei Lucrări noi: 3.073 mii lei Achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli: mii lei

13 Structura cheltuielilor de investitii propuse în Bugetul General pe anul 2019
Investitii din buget local și excedent bugetar: mii lei Investiţii din proiecte: mii lei Investiţii din transferuri: 4.550 mii lei Investiţii din venituri proprii: 1.058 mii lei

14 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE:
I N V E S T I T I I LUCRĂRI ÎN CONTINUARE: Reabilitare învelitoare şi şarpantă la clădirea Primăriei Municipiului Arad 1.385 mii lei Refuncționalizare apartament nr.27B, B-dul Revoluției 82 1.550 mii lei Refuncționalizare spații birouri pentru Direcția Venituri 1.000 mii lei Reabilitare clădire spații comerciale str. Ioan Rusu Șirianu Reabilitare clădire Colegiul Naţional ”Elena Ghiba Birta”Arad 5.352 mii lei Reabilitare clădire Colegiul Economic Arad mii lei Reabilitare clădire și instalații la Colegiul ”Csiky Gergely” Arad 1.838 mii lei Reabilitare clădire Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad-etapa II - Reabilitare interioară Mărirea capacității peluzelor stadionului UTA- modificări și completări 6.621 mii lei Lucrări de amenajare gazon, instalaţie de încălzire şi instalaţie de irigare Stadionul UTA 4.367 mii lei Acoperire Patinoar Municipal Arad, str. Infanteriei FN, Arad 1.500 mii lei Modernizare instalație de nocturnă și alimentare cu energie electrică la Stadionul UTA 6.447 mii lei Complex sportiv zona Câmpul Liniştii Gazon și instalație de irigat spații verzi în Municipiul Arad 2.500 mii lei Reparații capitale bazine și reabilitare alei pietonale, platforme dale zona I - Ștrand Neptun Arad Amenajare Piaţa de lemne str.Poetului Arad 4.000 mii lei Bloc de locuinţe sociale pe structură metalică - str. Tarafului FN (2 blocuri) 3.333 mii lei

15 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE:
I N V E S T I T I I LUCRĂRI ÎN CONTINUARE: Modernizarea şi extinderea Sistemului de iluminat public din municipiul Arad 7.000 mii lei Regenerarea urbană a spaţiilor din zona blocurilor de locuinţe din cartierele Alfa, Faleza Mureş, Confecţii, Micălaca, Vlaicu şi Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad mii lei Regenerare urbană zona Piața Catedralei din Municipiul Arad 2.800 mii lei Platforme subterane de colectare selectivă a deșeurilor din municipiului Arad 4.000 mii lei Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micălaca 300 SP 5 1.251 mii lei Reabilitarea termică a clădirilor de locuit 1.475 mii lei Termoficare în Arad -Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou mii lei Amenajare legătură rutieră între strada Cometei și Centura Nord -Arad 5.000 mii lei Reparaţii capitale podul Decebal peste Râul Mureş în municipiul Arad 3.028 mii lei Reabilitare străzi în municipiul Arad -etapa a II A 8.000 mii lei

16 ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI ALTE CHELTUIELI
Actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Arad 900 mii lei Servicii de cadastru sistematic pentru suprafaţa de aproximativ ha terenuri agricole şi neagricole, situate în extravilanul municipiului Arad 1.000 mii lei SF-Extinderea sistemului de supraveghere video și infrastructură rețea de comunicații date/voce/ software/video cu sistem de dispecerizare inclus 150 mii lei Adaptare la teren a documentației ”Sală de sport tip I pentru Colegiul Național ”Vasile Goldiș” Arad, Calea Victoriei nr.3 45 mii lei Adaptare la teren a documentației ”Sală de sport tip I” pentru Liceul Teoretic "Adam Muller Guttenbrunn” Arad 50 mii lei SF - Bloc operator la unitatea spitalicească situată în Arad, Piața Mihai Viteazul nr.7-8 550 mii lei DALI - Reabilitarea Secției Recuperare, Medicină fizică și Balneologie situată în Arad, Piața Mihai Viteazul nr.7-8 Plan integrat de revitalizare a zonei protejate din municipiul Arad - Aradul Nou 100 mii lei

17 Concursuri de soluții "SCULPTURI MONUMENTALE CONTEMPORANE ÎN SPAȚIUL PUBLIC" pentru selectarea a 18 proiecte de sculptură monumentală contemporană în spațiul public, cât și pentru realizarea și montarea lor în locațiile stabilite pe domeniul public 1.400 mii lei Amplasare instrument muzical - Orgă în sala de concert a Palatului Cultural Arad 2.100 mii lei Servicii de actualizare a Registrului local al spaţiilor verzi din municipiul Arad 600 mii lei SF -Sistem de supraveghere video a bazelor sportive 100 mii lei SF -Sisteme de irigat automatizat la terenurile de sport din cadrul bazelor sportive SF - Executarea unui foraj vertical de mare adâncime cu H= m pentru apă geotermală la Ştrandul Neptun Arad Concurs de soluții Stabilirea locațiilor și modelului de structuri de afișaj stradal 50 mii lei SF - Amplasare de panouri info meteo și alte afișaje în municipiul Arad 40 mii lei DALI -Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT5 Grădiște, PT2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT6V, PT Ocsko Terezia 250 mii lei

18 ACHIZIŢII DE BUNURI ŞI ALTE CHELTUIELI
Reactualizare DALI-Reabilitare termică blocuri de locuinţe 40 mii lei Transport urban în municipiul Arad - etapa a III-a: TVA pentru consultanţă tehnică sistem e-ticketing 65 mii lei Studiu de trafic pentru proiectul ''Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în municipiul Arad, traseu Calea Radnei, între Pasajul Micălaca și str. Renașterii'' 75 mii lei Actualizare SF - Amenajare intersecţie semaforizată str. Ion Câmpineanu 25 mii lei DALI - Reconfigurare și modernizare B-dul Revoluției 120 mii lei SF - Amenajare intersecție B-dul Iuliu Maniu - str. Ion Alexandru 80 mii lei Racordarea compresoarelor la rețeaua de energie electrică 155 mii lei DALI-Reabilitare rampe și scări de acces pe digul Mureșului în municipiul Arad 70 mii lei Fond de cooperare tehnică - TVA - ''Introducerea unei politici integrate privind parcarea, reglementarea și prețurile stabilite în acest sens'‘ şi ”Participarea Municipalității în cadrul Programului de Testare a Transportului Urban” 269 mii lei Preluarea de către municipiul Arad a acțiunilor deținute de acționarii minoritari ai SC Compania de Transport Public SA Arad 57 mii lei

19 Valoare nerambur-sabilă
PROIECTE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE OBIECTIV SPECIFIC 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ Nr. crt. DENUMIRE PROIECT Valoare proiect Valoare nerambur-sabilă STADIUL PROIEC TULUI mil lei mil euro 1 Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în municipiul Arad traseu str. Pădurii între str. Abatorului și str. Condurașilor'' 116,3 25,42 100,4 DEPUS 2 Amenajare traseu de transport public de calatori care sa asigure legatura pe arterele urbane între zona UTA si Str. Stefan cel Mare 228,2 49,9 67,9 3 Modernizare sistem transport public cu tramvaiul in Municipiul Arad - traseu Podgoria - Pasaj Micalaca Zona 300 30,5 6,7 27,5 4 Achizitie material rulant electric 4 tramvaie dublă articulaţie capacitate mare şi 6 tramvaie vagon capacitate medie 87,5 19,2 72,2 5 Achizitie material rulant electric 6 tramvaie dublă articulaţie capacitate mare si 4 tramvaie vagon capacitate medie 91,8 20,1 75,6 6 Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad - traseu C-lea Radnei Între Pasaj Micalaca şi Str. Renasterii 23,8 5,2 21,5

20 Valoare nerambur-sabilă
PROIECTE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE Obiectiv specific 4.2 Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizaTe DIN MUNICIPIILE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ Nr. crt. DENUMIRE PROIECT Valoare proiect Valoare nerambur-sabilă STADIUL PROIECTULUI mil lei mil euro 1 Revitalizarea zonei Strada Mărului şi transformarea în zona de agrement 22,9 5 21,6 DEPUS 2 Reconversia functională şi revitalizarea terenului din zona Micalaca 300 si transformarea lui în zonă de agrement şi petrecerea timpului liber 10,4 2,3 9,5

21 Valoare nerambur-sabilă
PROIECTE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE Obiectiv specific 4.3 ÎMBUNĂTĂȚIREA REGENERĂRII FIZICE, ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR MARGINALIZATE din MUNICIPIILE REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ DIN ROMÂNIA Nr. crt. DENUMIRE PROIECT Valoare proiect Valoare nerambur-sabilă STADIUL PROIECTULUI mil lei mil euro 1 Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Șezătorii - Pădurii 6,9 1,5 6,8 depus 2 Construire Centru multifuncțional pentru persoane din zone urbane marginalizate zona Tarafului 4,7 1,1 4,6

22 Valoare nerambur-sabilă
PROIECTE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE Obiectiv specific 3.1 A Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale B Eficiența energetică a clădirilor publice NR. CRT. DENUMIRE PROIECT Valoare proiect Valoare nerambur-sabilă STADIUL PROIECTULUI mil lei mil euro 1 Reabilitare termică clădire Grădinița PP Prieteniei 1,5 0,33 1,3 în implementare 2 Reabilitare termică clădire Grădinița PP Palatul Fermecat 1,8 0,4 3 Reabilitare termică clădire Grădinița PP Curcubeul Copiilor 1,9 0,42 4 Reabilitare termică clădire Școala Gimnazială Avram Iancu 3,1 0,68

23 Valoare nerambur-sabilă
PROIECTE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE Obiectiv specific 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea paTrimoniului natural şi cultural pentru impulsionarea dezvoltării locale NR. CRT. DENUMIRE PROIECT Valoare proiect Valoare nerambur-sabilă STADIUL PROIECTULUI mil lei mil euro 1 Reabilitare clădire Teatrul Clasic "Ioan Slavici" Arad - Etapa I - restaurare şi reabilitare exterioară 14,1 3,1 13,2 în implementare 2 Reabilitare învelitoare, faţadă principală şi sală spectacole la Filarmonica de Stat Arad 17,2 3,8 15,8

24 ALTE PROIECTE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE BUGET 2019
Nr. crt. DENUMIRE PROIECT Buget 2019 mii lei 1 Planificarea strategică şi management al performanţei la nivelul Municipiului Arad prin intermediul Balanced Scorecard-Tablou de Bord Echilibrat 250 2 Oraşe Europene Tinere, Accesibile şi Sustenabile II (acronim EASY TOWNS II”) 40 3 Iluminat public cu LED în municipiul Arad 2.585

25 EVOLUŢIA BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD ÎN PERIOADA 2004-2019
An Total buget general (mii lei) (milioane Euro) 2004 40,6 2005 50,8 2006 78,0 2007 102,6 2008 133,5 2009 142,5 2010 151,3 2011 141,6 2012 129,3 2013 128,1 2014 135,5 2015 127,2 2016 144,0 2017 149,7 2018 135,9 2019 120,6

26 VĂ MULŢUMIM PENTRU VIZIONARE!


Descărcați ppt "Conferinta De presa (martie 2019)"

Prezentări similare


Publicitate de la Google