Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

Prezentarea se încărcă. Vă rugăm să așteptați

INDICATORI AI REZULTATELOR MACROECONOMICE

Prezentări similare


Prezentarea pe tema: "INDICATORI AI REZULTATELOR MACROECONOMICE"— Transcriere de prezentare:

1 INDICATORI AI REZULTATELOR MACROECONOMICE
Măsurarea rezultatelor la nivel macroeconomic Principalii indicatori

2 Indicatori ai rezultatelor macroeconomice
expresie valorică sintetică a activităţii economice (producţiei) la nivelul unei economii naţionale în decursul unei perioade de timp, de regulă un an

3 Indicatori ai rezultatelor macroeconomice
globali, finali (brut net), interni sau naţionali nominali sau reali

4 PGB totalitatea producţiei de mărfuri realizată într-o perioadă de timp, de regulă un an, în cadrul unei economii naţionale. se calculează pe baza însumării veniturilor obţinute din vânzarea producţiei de către toţi agenţii economici şi a veniturilor factorilor de producţie. (pi*qi)

5 PIB cuprinde valoarea mărfurilor finale realizate în interiorul graniţelor unei ţări de către agenţii economici naţionali şi străini pe parcursul unei perioade de timp, de regulă un an. PGB – Ci (VABi) C + G + I + EN

6 PNB Reflectă în expresie bănească producţia totală de bunuri mărfuri finale realizate de către agenţii economici naţionali în ţară şi străinătate în decursul unei perioade de timp, de regulă un an PIB ± M (VABnat) C + G + I + EN ± M

7 PIN şi PNN PIN PIB – CCFi (VANi) PNN PNB – CCFnat (VANnat)

8 Venitul naţional exprimă valoarea producţiei realizate de către agenţii economici naţionali pe parcursul unei perioade de timp, de regulă un an, la preţul (costul) factorilor de producţie PNN – ITI (Sal+DN+Pr+av) unde: av = alte venituri în economie (ale proprietarilor şi din activităţi desfăşurate pe cont propriu: av = Vp + Vi) cuprinde suma tuturor câştigurilor brute (în sensul de câştiguri care nu au fost supuse impozitării) obţinute de către agenţii economici naţionali

9 VD, VP şi VPD VD VN – ITN (C + ITN) + S VP
VP = VN - (Prn + CAS + DN) + (DP + TR) (Sal+DP+Div+avp+TR) C + ITP + S VPD VP – ITP C + S unde: Prn = profitul nerepartizat: Prn = Pr - Div ITN = impozite directe nete: ITN = (ITP + ITA) - TR avp = alte venituri economice ale persoanelor fizice

10 Economie simplă PIB = PNB PIN = PNN = VN = VD VP = VPD = VN - Vf
IT, G = 0, CAS, TR = 0 M = 0 PIB = PNB PIN = PNN = VN = VD VP = VPD = VN - Vf

11 Economie închisă M = 0 PIB = PNB PIN = PNN

12 Cererea agregată cuprinde ansamblul cerinţelor solvabile de bunuri economice manifestată pe piaţa naţională, adică a acelor cerinţe care au acoperire în bani, în venituri disponibile C + G + I + EN

13 Oferta agregată: reprezintă ansamblul mărfurilor oferite pe piaţa naţională de către toţi agenţii economici internă externă

14 © Paul Cocioc, 2008


Descărcați ppt "INDICATORI AI REZULTATELOR MACROECONOMICE"

Prezentări similare


Publicitate de la Google